Výkonný výbor

Výkonný výbor

Ritch Wood

RITCH WOOD
VÝKONNÝ RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

Ritch Wood sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti v roku 2017. Predtým pán Wood pôsobil v spoločnosti Nu Skin na viacerých pozíciách. Bol finančným riaditeľom, viceprezidentom pre finančnú oblasť, viceprezidentom pre rozvoj nových trhov, finančným riaditeľom pre rozvoj nových trhov a finančným kontrolórom spoločnosti Pharmanex. V rokoch 1995 až 1997 zohral dôležitú úlohu pri otváraní mnohých pobočiek spoločnosti Nu Skin v európskych krajinách. Pred touto funkciou pôsobil v Európe ako pomocný riaditeľ pre medzinárodné dane.

 

 

Pred príchodom do spoločnosti Nu Skin Enterprises v roku 1993 pracoval Ritch Wood ako certifikovaný verejný účtovník pre medzinárodnú účtovnícku spoločnosť Grant Thornton. Pán Wood získal bakalársky titul vo vedeckom študijnom odbore a magisterský titul v študijnom odbore účtovníctvo so špecializáciou na daňovníctvo na univerzite Brigham Young University. V roku 2010 bol časopisom Utah Business Magazine vymenovaný za finančného riaditeľa roka.

 

 

Ryan-Napierski

RYAN NAPIERSKI
PREDSEDA

Ryan Napierski je v súčasnosti predsedom spoločnosti Nu Skin. Predtým pôsobil ako predseda pre globálny predaj a prevádzku, predseda spoločnosti Nu Skin pre región severnej Ázie a predseda pre Nu Skin Japonsko.

 

Pán Napierski bol taktiež podpredsedom rozvoja obchodu a hlavným prevádzkovým riaditeľom pre severoázijský región. Od roku 1995, keď sa pán Napierski pridal k spoločnosti Nu Skin, pôsobil na viacerých pozíciách. Bol podpredsedom globálneho rozvoja obchodu, vykonával funkciu vedúceho manažéra pre Veľkú Britániu, bol viceprezidentom európskeho rozvoja obchodu a hlavným Account manažérom pre Exekutívov zo Spojených štátov amerických.

 

Pán Napierski získal titul bakalára v študijnom odbore obchod a podnikanie a tiež titul magistra v študijnom odbore obchodná administratíva na Univerzite Duke University. Bol mu taktiež udelený titul magistra v študijnom odbore medzinárodné podnikanie na Univerzite Goethe Universitat v Nemecku.


Joe Chang

Joseph Y. Chang, Ph.D.
Vedúci výskumu a výkonný podpredseda pre vývoj produktov

Joseph Y. Chang, Ph.D., bol vymenovaný za hlavného vedeckého riaditeľa a výkonného viceprezidenta vývoja produktov vo februári 2006. Ako produktívny autor publikoval Dr. Chang počas takmer 20 rokov pôsobenia v odvetví zdravotnej starostlivosti veľké množstvo článkov, referátov a kníh o farmaceutickom výskume, vrátane knihy The Aging Myth, ktorá je bestsellerom podľa denníka New York Times. Dr. Chang má rozsiahle znalosti o trhu farmaceutických a potravinových doplnkov a pôsobí ako člen výkonného výboru spoločnosti Nu Skin Enterprises. Predtým, než sa pridal k spoločnosti, pôsobil ako predseda a vedúci výskumu spoločnosti Pharmanex, ktorá bola v roku 1998 umiestnená pod spoločnosť Nu Skin.

 

Pred pôsobením v psoločnosti Pharmanex, Dr. Chang pracoval v rokoch 1994 až 1997 ako predseda a vedúci výskumu v spoločnosti Binary Therapeutics, Inc. a v rokoch 1991 až 1994 v spoločnosti OsteoArthritis Sciences, Inc. Pôsobil tiež v rôznych výkonných výskumných manažérskych pozíciách v spoločnostiach Wyeth-Ayerst, Rhone Poulenc Rorer a ďalších biotechnologických spoločnostiach, kde bol súčasťou výskumu prírodných produktov pre liečbu artritídy a rakoviny.  Získal bakalárksy titul na univerzite Portsmouth University a titul PhD. na univerzite University of London. Tyler Whithead Bio

Tyler V. Whitehead

predseda, americký región

 

Tyler Whitehead  je predsedom pre americký región, vrátane USA, Kanady a Latinskej Ameriky. Pred vykonávaním spomenutej funkcie pôsobil Tyler ako podpredseda pre predaj a prevádzku pre americký región. Pracoval aj ako podpredseda a generálny právny zástupca pre Pharmanex i Nu Skin.

 

Whitehead začal pôsobiť v spoločnosti Nu Skin Enterprises  v roku 2004 ako právny zástupca pre Pharmanex. Pred svojím pôsobením v spoločnosti Nu Skin pracoval ako právnik v oblasti podnikania, financií a bezpečnosti. Whitehead získal sovj bakalársky titul na univerzite Idaho State University a svoj doktorát z práva na univerzite Willamette University College of Law.

 

 Matt Dorny

D. Matthew Dorny
viceprezident, generálny právny zástupca a tajomník

 

D. Matthew Dorny bol v roku 2003 vymenovaný za viceprezidenta a generálneho právneho zástupcu spoločnosti Nu Skin. Od r. 1998 do r. 2003 slúžil ako asistent generálneho právneho zástupcu spoločnosti Nu Skin Enterprises. Pred príchodom do spoločnosti Nu Skin Enterprises pôsobil v súkromnej praxi ako právnik v oblasti cenných papierov a podnikania. Bakalársky a magisterský titul, ako aj titul doktora práv získal na univerzite University of Utah. 

Divider