Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ
Share - sk

 

PREDAJTE PRODUKTY ZÁKAZNÍKOM PRIAMO A MÔŽETE ZÍSKAŤ MALOOBCHODNÚ ZISKOVÚ PRIRÁŽKU.

 

PREDAJTE PRODUKTY CEZ NÁŠ SYSTÉM OSOBNEJ PONUKY A MÔŽETE ZÍSKAŤ BONUS Z MALOOBCHODNÉHO PREDAJA!

 

ZARÁBAJTE DENNE

 

ZISK Z MALOOBCHODNÉHO PREDAJA*

Zisk z maloobchodného predaja je rozdiel medzi vašimi nákladmi (vrátane Členskej ceny, poštovného atď.) a cenou, za ktorú ste predali produkt. Môžete narábať s celým maloobchodným ziskom zarobeným mimo systémov Nu Skin.

 

Image-1-sk

 

MALOOBCHODNÝ BONUS**

Môžete získať Bonus z maloobchodného predaja rovnajúci sa rozdielu medzi Členskou cenou a cenou zaplatenou vašimi Maloobchodnými zákazníkmi (bez poštovného a daní), keď nakupujú produkty priamo od Nu Skin. Bonusy za zdieľanie a Maloobchodné bonusy budú zobrazené na vašom V&G účte štandardne v rámci 1 pracovného dňa a budú platené týždenne.

 

Image-2-sk

 

PREDÁVAJATE PRODUKTY SVOJIM REGISTROVANÝM ZÁKAZNÍKOM A MÔŽETE ZÍSKAŤ BONUSY ZA ZDIEĽANIE DENNE, KTORÉ VÁM BUDÚ VYPLATENÉ TÝŽDENNE!

 

 

AKO TO FUNGUJE?

 

BONUS ZA ZDIEĽANIE

Užite si Bonus za zdieľanie na väčšinu produktov, ktorý je zvyčajne v rozmedzí od 5% do 15% (alebo viac!), na väčšinu Produktov zakúpených Registrovanými*** zákazníkmi a Brand Affiliates (okrem Brand Representatives) priamo od spoločnosti Nu Skin.

 

Image-3-sk

 

DENNÉ ZÁROBKY

Bonusy za zdieľanie budú zobrazené na vašom Velocity účte štandardne v rámci 1 pracovného dňa a budú platené týždenne.

 

 

 

 

 

 

 

*V časti Predpisy a postupy sa uvádzajú obmedzenia, platné podľa platných miestnych zákonov.

**Francúzsko: Upozorňujeme, že osobne môžete prihlásiť u spoločnosti Nu Skin len Maloobchodných zákazníkov a zarobiť maloobchodný bonus v zmysle povolení, vyplývajúcich zo štatútu VDI.

***Francúzsko:„Registrovať“ znamená osobne prihlásiť Maloobchodných zákazníkov, Členov alebo Brand Affiliates u spoločnosti Nu Skin v zmysle povolení vyplývajúcich zo štatútu VDI.