Globálny problém, jedinečné riešenie

Globálny problém, jedinečné riešenie

 

ROBÍME ROZDIEL V ŽIVOTE DETÍ

 

Iniciatíva Nourish the Children® je riešením spoločnosti Nu Skin® v poskytovaní konzistentného celosvetového zásobovania výživným jedlom tým deťom, ktoré to potrebujú najviac. Tento jednoduchý koncept uspel vďaka predaju vysoko výživných potravín - VitaMeal - a následnej pomoci ľuďom prispievať svojimi nákupmi neziskovým organizáciám tretích strán, ktoré sa špecializujú na distribúciu potravín do oblastí postihnutých podvýživou a hladom.

 

Hlavný dobročinný partner iniciatívy Nourish the Children® je organizácia Feed The Children, jedna z najväčších medzinárodných dobročinných organizácií v USA zameranej na každoročnú distribúciu miliónov kilogramov potravín rodinám vo viac než 60 krajinách. Dobročinný partner distribuuje darované VitaMeal vrecúška bez navýšenia nákladov a poskytuje pravidelné hlásenia dokumentujúce príjem jedál tam, kde sú najviac potrebné.

 

Tým, že darcovia darujú potraviny namiesto peňazí presne vedia, ako sa s ich príspevkom nakladá a môžu sa uistiť, že ich príspevok pomôže zmeniť životy detí.

ntc_sk

          Naši dobročinní partneri

          Maximalizujte svoj vplyv

Zatiaľ čo vrecúška VitaMeal významným spôsobom ovplyvňujú životy detí, príspevky idú za hranice samotných potravín a pomáhajú zlepšiť životy mnohých ďalších detí. Tieto potravinové príspevky vytvárajú príležitosti zlepšovať životy prostredníctvom vzdelávania, pracovných príležitostí a výuky sebestačnosti.

Posielanie detí do školy

Príspevky VitaMeal sú vo všeobecnosti distribuované cez školské programy, pretože rodičia žijúci v chudobe často posielajú svoje deti do školy, kde dostanú jedlo zadarmo, než aby ich držali doma kvôli práci. To platí predovšetkým pre dievčatá: Svetová banka zistila, že „neexistuje efektívnejšia investícia na dosiahnutie cieľov rozvoja, než vzdelávanie dievčat.“

 

Zaistenie plynulého prísunu príspevkov

Ako sociálna podniková iniciatívna Nourish the Children® pomáha v plynulom a rastúcom objeme potravinovej pomoci tak, že ponúka odmenu za zakúpenie, donáciu či propagáciu VitaMeal. Táto provízia je zahrnutá v cene  potravín a umožňuje distribútorovi investovať čas a zdroje,  aby povzbudil druhých k pripojeniu sa do boja proti podvýžive. Vaše príspevky VitaMeal sú vyššie vďaka firemnému programu spoločnosti Nu Skin®.

Vytváranie ekonomických príležitostí

Závody na výrobu VitaMeal v Malawi a Číne znižujú náklady na prepravu a pomáhajú miestnym ekonomikám.

Príspevok k sebestačnosti

Časť s výnosov predaja programu VitaMeal sa poskytne nadácii Nu Skin Force for Good Foundation® za účelom podpory poľnohospodárskeho vzdelávania  v dedine Mtalimanja v Malawi. Zvýšená produkcia na farme môže raz zmierniť potrebu príspevkov jedla v Malawi.

Divider