Nourish the Children

Nourish the Children® – jedinečný koncept

Iniciatíva Nourish the Children (NTC) používa princípy podnikania na riešenie problému detskej podvýživy dlhodobo udržateľným spôsobom. Program sa opiera na vysoko nutričnom jedle vyvinutom výživovými vedcami Nu Skin, známym ako VitaMeal. Lídri predaja, zákazníci a zamestnanci Nu Skin si môžu kúpiť VitaMeal a zvoliť si, ktorej externej neziskovej organizácii, zaoberajúcej sa pomocou pri podvýživách a hladomoroch, ho podarujú. Od roku 2002, lídri predaja, zákazníci a zamestnanci Nu Skin podarovali okolo 650 miliónov porcií jedla podvyživeným deťom po celom svete. Rovnako ako pri iných produktoch Nu Skin, distribútori dostávajú províiu a Nu Skin zarába percento z profitu z každého predaja VitaMeal, ktoré je však nižšie ako percento z profitu na v podstate akýkoľvek iný produkt Nu Skin.

 

Prečo práve Nourish the Children?

 

Viete, na čo sa využijú vaše peňažné príspevky: na výživné jedlo VitaMeal. Viete, ako bude darovaný VitaMeal použitý - na výživu detí v núdzi. Viete, aký vplyv budú mať vaše dary: pomocou prispôsobených donácií, vzdelávacích programov a programov na prevenciu ochorení. Viete, že pomáhate k zmene: každý deň je nasýtených viac ako 120 000 detí.

 

Kúpte a darujte každý mesiac o jedno vrecúško VitaMeal viac, alebo poproste známych, aby tak konali.

 

 

nourish the children

Nu Skin oslavuje 650 miliónov darovaných jedál podvyživeným deťom prostredníctvom iniciatívy Nourish the Children

 

Nu Skin Enterprises v októbri 2019 oslavuje míľnik 650 miliónov zakúpených a darovaných jedál prostredníctvom iniciatívy Nourish the Children od roku 2002. Podvyživené deti dostávajú VitaMeal, vysoko-nutričnú stravu od jedného z externých partnerov iniciatívy po tom, čo lídri predaja, zákazníci a zamestnanci Nu Skin kúpia a darujú balíček jedla.

 

„Viac ako 130 000 podvyživených detí je každý deň nakŕmených vďaka štedrým darom od rodiny Nu Skin“ povedal Steven J. Lund, výkonný predseda rady a výkonný riaditeľ Nourish the Children. „Sme vďační všetkým, ktorí podporujú iniciatívu Nourish the Children a uvedomujeme si, ako veľa sa ešte musí urobiť. Dúfam, že spolu budeme pokračovať v napomáhaní zmeny v životoch detí a poskytneme im nádej na svetlejšiu budúcnosť.“

 

Počas fungovania iniciatívy charitatívni partneri Nu Skin hlásili nákupy VitaMeal a dary, ktoré pomohli deťom vo viac ako 50 krajinách.