Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Nourish the Children

Nourish the Children – jedinečný koncept

Naše jedinečné riešenie

 

Iniciatíva Nourish the Children (NTC) používa princípy podnikania na riešenie problému detskej podvýživy dlhodobo udržateľným spôsobom. Program sa opiera na vysoko nutričnom jedle vyvinutom výživovými vedcami Nu Skin, známym ako VitaMeal. Lídri predaja, zákazníci a zamestnanci Nu Skin si môžu kúpiť VitaMeal a zvoliť si, ktorej externej neziskovej organizácii, zaoberajúcej sa pomocou pri podvýživách a hladomoroch, ho podarujú. Od roku 2002, lídri predaja, zákazníci a zamestnanci Nu Skin podarovali okolo 700 miliónov porcií jedla podvyživeným deťom po celom svete. Rovnako ako pri iných produktoch Nu Skin, distribútori dostávajú províiu a Nu Skin zarába percento z profitu z každého predaja VitaMeal, ktoré je však nižšie ako percento z profitu na v podstate akýkoľvek iný produkt Nu Skin.

 

Prečo práve Nourish the Children?

 

Viete, na čo sa využijú vaše peňažné príspevky: na výživné jedlo VitaMeal. Viete, ako bude darovaný VitaMeal použitý - na výživu detí v núdzi. Viete, aký vplyv budú mať vaše dary: pomocou prispôsobených donácií, vzdelávacích programov a programov na prevenciu ochorení. Viete, že pomáhate k zmene: každý deň je nasýtených viac ako 120 000 detí.

 

Kúpte a darujte každý mesiac o jedno vrecúško VitaMeal viac, alebo poproste známych, aby tak konali.

 

 

nourish the children

Míľnik 700 miliónov

 

V november 2020 spoločnosť Nu Skin oslávila míľnik 700 miliónov jedál zakúpených a darovaných prostredníctvom iniciatívy Nourish the Children od jej založenia v roku 2002. Inštitucionálni partneri spoločnosti Nu Skin dodali VitaMeals do viac ako 50 krajín a každý deň poskytli výživu pre 120 000 detí.

 

„Iniciatíva Nourish the Children je zameraná na šírenie nádeje a svetla pre podvyživené deti. Verím v program, ktorý zmení ich život! To, čo sme pre tento program urobili, je možné, že zaberá 5 percent nášho života, ale je to 95 percent toho, kým sme. V mene spoločnosti Nu Skin a detí by som chcel vysloviť vďaku za všetku vašu lásku a dary!“ Blake Roney, zakladateľ spoločnosti Nu Skin


Nu Skin je ziskový distribútor výživných produktov a produktov pre starostlivosť o pleť a je taktiež prítomný na newyorskej burze cenných papierov (NUS). Nourish the Children je iniciatíva spoločnosti Nu Skin a je zaregistrovaná v niektorých štátoch ako spoločný podnik. Táto iniciatíva umožňuje členom Brand Affiliate a zákazníkom spoločnosti Nu Skin zakúpiť VitaMeal od spoločnosti Nu Skin a darovať ho dobročinným organizáciám, aby pomohli vyriešiť zložitý svetový problém poskytovania jedla pre podvyživené deti. Cena VitaMeal zahŕňa náklady na výrobu, všeobecné režijné náklady, distribúciu a predaj. Tak ako je to u iných produktov od spoločnosti Nu Skin, členom Brand Affiliate sa vypláca provízia a spoločnosť Nu Skin zarobí zisk z každého predaja produktu VitaMeal.