Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Dedina Mtalimanja

Dedina Mtalimanja

mtalimanja_2013

V roku 2007 nadácia Nu Skin Force for Good Foundation®oslávila oddanosť dedine Mtalimanja. V jazyku miestnych v Malawi znamená slovo Mtalimanja "dlhé ruky, ktoré dávajú.""

 

Projekt nadácie "Build a Village (Postav dedinu)" je zameraný na pomoc ľuďom v Malawi v Afrike - jednej z najchudobnejších krajín na svete, kde väčšina ľudí pôsobí ako farmár a žijú z menej než 1 dolára za deň. Ešte dôležitejší je fakt, že každý tretí človek v Malawi je ohrozený hladom.

 

Nadácia v spolupráci s miestnymi neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami postavili súčasnú dedinu Mtalimanja, aby ubytovali 30-40 farmárov a ich rodiny, pričom sa vzdelávajú v oblasti rybárstva, zavlažovania, udržateľného poľnohospodárstva, ochrany lesa, sadenia stromov, chovu zvierat, výživy a ďalších. Manželia a manželky sa spoločne zúčastňujú vyučovania a deti chodia do základnej školy.

 

Rodiny zúčastňujúce sa v programe SAFI sú počas druhého roka štúdia doma a naďalej sa učia pomocou predĺženého programu. Keď zvládnu nové poľnohospodárske skúsenosti, vrátia sa do svojich pôvodných dedín a budú učiť tieto princípy ostatných vrátane detí, čím zaistia, že myšlienka sebestačnosti pretrvá celé generácie.

 

Skutočnosť je taká, že v máji 2009 sa v dedine konala prvá promócia. Promócia bola takmer oslavou, počas ktorej absolventi školy tancovali po celom pódiu, aby obdržali svoje diplomy. Patrili medzi prvých absolventov školy poľnohospodárstva a nezávislosti rodín v dedine Mtalimanja. Dedina počas posledných dvoch rokov prosperovala a jej obyvatelia sa učili správnym farmárskym a zavodňovacím technikám, ktoré teraz používajú a vyučujú vo svojich vlastných dedinách.

 

Ako Steve Lund, výkonný riaditeľ iniciatívy Nourish the Children® povedal vo svojom úvodnom prejave: „Mysleli ste si, že ste sem prišli, aby ste sa stali študentmi. V skutočnosti ste sem však prišli, aby ste sa stali učiteľmi.“

Od roku 2012 úspešne ukončilo štúdium 180 malawijských rodín a stali sa sebestačnými pomocou účasti v Škole poľnohospodárstva pre nezávislosť rodín (SAFI). Po realizácii techník SAFI sa zvýšili výnosy plodín až o 700 percent.

 

Títo farmári budú nádejou národa Malawi pre život bez hladu.

 

Keď darujete hladnému rybu, dáte mu pokrm na deň. Keď naučíte hladného chytať ryby, dáte mu pokrm na celý život.