Darcovský program Epoch Collection

Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!
Nový zákazník? Zaregistrujte sa už dnes!

Darcovský program Epoch Collection

Vedeli ste, že kúpou produktov Epoch Force for Good Collection robíte rozdiel v životoch mnohých Malawijčanov? Táto mimoriadna kolekcia obsahuje 6 z najlepšie predávaných produktov z línie Epoch, ktoré sú umiestnené v znova použiteľnej krabičke s africkým motívom. 

 

Produkty Epoch založené na rastlinných zložkách predstavujú výborný spôsob, akým sa paralelne môžete starať o vašu pokožku i svet okolo vás. V skutočnosti za každý zakúpený výrobok z produktovej línie Epoch je darovaných 0,25 USD nadácii Nu Skin Force for Good Foundation. Okrem toho z každého predaja kolekcie Epoch Collection, spoločnosť Nu Skin Europe venuje 4 EUR Škole poľnohospodárstva pre nezávislosť rodín (SAFI).

 

SAFI sa zameriava na pomoc ľuďom žijúcim v Malawi lepšie si osvojiť poľnohospodárske techniky pre seba, aby takto prispievali k svojim rodinám. Malawi je jedným z najchudobnejších krajín na svete, kde je každý tretí Malawijčan ohrozený hladom každý deň. Väčšina ľudí pôsobí ako farmár a žije z menej ako 1 eura na deň.

 

V roku 2007 nadácia Nu Skin Force for Good Foundation v spolupráci s miestnymi neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami postavila súčasnú dedinu Mtalimanja. V dedine sú ubytovaní farmári a ich rodiny v prvom roku štúdií, počas ktorého sa vzdelávajú v oblasti zavlažovania, udržateľného poľnohospodárstva, ochrany lesa, chovu zvierat a ďalších. Po úspešnom dokončení prvého roka štúdií sa vrátia do svojich pôvodných dedín a budú učiť tieto nové schopnosti, čím zaistia, že myšlienka sebestačnosti pretrvá celé generácie.

Do dnešného dňa sme pomocou produktov v kolekcii Epoch Force for Good Collection pomohli dedine Mtalimanja poskytnutím finančného príspevku na podporu realizácie nasledujúcich projektov:

 

  • Poskytli sme možnosť vzdelávania 50 farmárom za dva roky (2009-2011). Spoločnosť Nu Skin poskytla finančný príspevok na podporu zabezpečenia kníh a školských potrieb farmárom zúčastňujúcich sa výučby v rámci SAFI.
  • V roku 2010 sme uskutočnili nákup 50 hektárov pôdy v záujme zabezpečenia väčšej plochy vyhradenej pre poľnohospodárske práce. 
  • V roku 2012 sme poskytli finančnú podporu na postavenie nového domu v záujme privítania nových učiteľov.

 

Pomôžte nám rozšíriť zvesti o našej práci a projekte Force for Good v Malawi. Aj malý dar môže znamenať veľký rozdiel v živote ľudí v Malawi.