Glosar

Glosar

Cerinţa de activitate: Pentru a vă califica pentru orice bonus din Planul de Compensare a Vânzărilor, trebuie să obţineţi 100 PSV şi să efectuaţi cinci vânzări en detail pe lună.

 

ADR: Selectaţi o comandă lunară de livrare automată de produse NSE sau o donaţie lunară către Nourish the Children şi veţi obţine   beneficii  pline de satisfacții pentru loialitatea dumneavoastră.

 

Executiv Desprins: Un Distribuitor care a încheiat Calificarea ca Executiv şi s-a desprins de linia ascendentă, ceea ce înseamnă că volumul vânzărilor noului Executiv şi al grupului său înconjurător nu mai contează pentru Valoarea Vânzărilor Comisionabile ale liniei superioare (CSV). Atunci când se întâmplă acest lucru, Executivul din linia ascendentă se poate califica pentru Bonusul de Desprindere pentru GSV-ul noului Executiv Desprins. Pentru a recăpăta un Executiv Desprins, data de calificare a Executivului din linia ascendentă trebuie să fie aceeaşi sau înaintea datei rulării Executivului Desprins.

 

BEB: Bonusul Executivului Desprins este un bonus care oferă câştiguri de până la 5% din CSV al fiecărei generaţii pe baza numărului total de Executivi Desprinşi G1 (vedeţi schema de la Pasul 3). Pentru a primi un Bonus pentru Executiv Desprins de 5%, un Executiv trebuie să aibă cel puţin 3.000 GSV. Dacă GSV-ul este între 2.000 şi 2.999, atunci Bonusul Executivului Desprins va fi plătit la 2,5% din GVS-ul Executivilor Desprinşi G1 până la G6, pentru acea lună.

 

Grupul Înconjurător: Pentru non-Executivi, un Grup Înconjurător este format din toţi clienţii cu amănuntul, Clienţii Preferenţiali şi Distribuitorii. Pentru Executivi, Grupul Înconjurător include toţi clienţii cu amănuntul, Clienţii Preferenţiali, Distribuitorii şi Executivii în Calificare.

 

Comisioanele: Sumă pe care o primiţi în funcţie de vânzările produselor.


CSV: Valoarea Vânzărilor Comisionabile:
Valoarea monetară lunară a produselor şi serviciilor comisionabile achiziţionate de la Companie pentru care vor fi calculate bonusurile planului de compensare a vânzărilor şi comisioanele. CSV este egal cu preţul en gros al unui produs sau serviciu, minus orice reduceri (care pot include taxe, plăţi de început rapid, comenzi ADR sau reduceri web). Cerinţele de calificare se vor baza pe PSV şi GSV.

 

DBLG1: Bonusul Double G1 este un bonus care oferă câştiguri de 10% din totalul GSV-ului Executivilor G1. Pentru a primi un Bonus Double G1 de 10%, un Executiv trebuie să aibă cel puţin 3.000 GSV. Acest bonus este plătit numai conform calculului realizat de Volume Maximiser dacă acesta contribuie la plata variantei celei mai avantajoase dintre două opţiuni.

 

DEXEC: Executivul Retrogradat este un Executiv care nu a reuşit să îndeplinească cerinţele solicitate pentru Executivi şi  se află în proces de retrogradare la statutul de Distribuitor. De obicei, acest lucru se întamplă dacă statutul de Executiv Provizoriu a fost deja folosit în timpul activării ca Executiv.

 

EB: Bonusul Executivului este câştigat lunar din CSV-ul total al dumneavoastră. Bonusul Executivului variază de la 9% până la 15%, în funcţie de GSV-ul total. Procentajele se plătesc din totalul CSV-ului Grupului Înconjurător.

 

EEB: Extra-Bonusul Executivului este un bonus care oferă un câştig suplimentar de 5% din CSV-ul Grupului dumneavoastră Înconjurător. Pentru a primi acest Extra-Bonus al Executivului de 5%, un Executiv trebuie să aibă un GSV de cel puţin 3.000 (vedeţi tabelul de la Pasul 3). Acest bonus este plătit numai conform calculului realizat de Volume Maximiser dacă acesta contribuie la plata variantei celei mai avantajoase dintre două opţiuni.

 

Reintrare ca Executiv: Procesul prin care Executivii retrogradaţi trec din nou prin procesul de calificare şi recâştigă statutul de Executiv. Dacă un cont care a fost Executiv trece prin procesul de calificare şi devine Executiv în decurs de şase luni de la data când a fost retrogradat ca Distribuitor, acesta îşi va redobândi modul de organizare dinainte de desprindere. Deşi un cont se poate recalifica de câte ori doreşte, opţiunea de a reveni la modul de organizare dinainte de desprindere este valabilă doar în decursul primelor şase luni de la data retrogradării ca Distribuitor.

 

Plată pentru start rapid: Plata pentru Start Rapid se câştigă prin vânzarea de Pachete de produse pentru start rapid, aprobate la nivel de corporaţie către clienţii şi Distribuitorii noi sponsorizaţi.

 

G1: Generaţia 1 se referă la prima generaţie de Executivi Desprinşi.

 

GSV: Volumul din vânzările grupului reprezintă PSV total din Grupul dumneavoastră Înconjurător, inclusiv PSV personal, pentru o anumită lună.

 

LOI: Scrisoarea de Intenţie este o scrisoare care arată intenţia unui Distribuitor de a deveni Executiv. Distribuitorul ar trebui să viziteze Navigatorul V&G. Acolo un Distribuitor poate trimite intenția sa de a fi adăugat la calificarea ca Executiv odată ce acesta  îndeplineşte cerinţele pentru Luna 1 (denumită luna LOI). În timpul primei luni de Calificare ca Executiv, un Distribuitor este adesea denumit “LOI.” Un LOI nu este acelaşi lucru cu un Executiv în Calificare(Q1, Q2), deşi ambii se află în proces de calificare pentru a deveni Executivi. Dacă un Distribuitor a fost, în trecut, Executiv în Calificare şi doreşte să participe din nou la Calificarea ca Executiv, acesta trebuie să adreseze o LOI formală companiei.

 

L1: Nivelul 1 include toate conturile care sunt sponsorizate în prezent de un Distribuitor indiferent de funcţie.

 

Bonus Nivelul 1 (L1): Se va plăti un bonus de 5% în funcţie de PSV ale tuturor conturilor sponsorizate personal. Bonusul L1 este plătit doar Distribuitorilor care îndeplinesc Cerinţele Active.

 

Luna de Graţie: Dacă un Executiv nu îndeplineşte Cerinţele pentru păstrarea funcţiei de executiv, acesta trebuie să treacă printr-o perioadă de o lună de graţie şi să îşi menţină statutul de Executiv. Fiecare Executiv are dreptul la o lună de graţie într-un an calendaristic. De exemplu, dacă folosiţi luna de graţie în mai, următoarea dată când mai puteţi beneficia de o lună de graţie va fi luna mai a anului următor. Bonurile pentru Executivi nu se vor plăti în timpul lunii de graţie. Un Executiv poate câştiga Bonusul L1 în timpul unei luni de graţie dacă îndeplineşte cerinţele minime de activitate.

 

Client Preferenţial: Un Client Preferenţial este un non- Distribuitor care are dreptul să cumpere produse de la Companie la preţ redus.

 

PSV: Volumul Personal din Vânzări este valoarea lunară a produselor şi serviciilor pe care le achiziţionaţi de la Companie în principal pentru vânzare cu amănuntul sau pentru consum personal. PSV include puncte pentru achiziţionările efectuate direct de la Companie sau prin intermediul clienţilor cu amănuntul personali.

 

PEXEC: Executiv Provizoriu este un Executiv care nu a întrunit Cerinţele pentru a rămâne Executiv şi care şi-a folosit deja luna de graţie. Un PEXEC menţine toţi Executivii Desprinşi ai săi în plus faţă de a-i considera  Executivi Desprinşi faţă de linia lor ascendentă. GSV-ul unui PEXEC nu este inclus în GSV-ul liniei ascendente. Un cont poate fi PEXEC timp de cel mult trei luni consecutive. Dacă un PEXEC întruneşte Cerinţele de Menţinere ca Executiv, acesta va fi promovat automat la statutul de Executiv în luna în care întruneşte cerinţele de menţinere respective.

 

QEXEC: Executiv în calificare (Q1, Q2) este un Distribuitor care a trecut cu succes de prima lună de calificare ca Executiv (denumită Luna LOI) iar acum este în decurs de calificare ca Distribuitor Executiv pentru NSE (vezi tabelul de la Pasul 2 pentru detalii referitoare la cerinţele lunare).

 

Client cu amănuntul: Un client cu amănuntul este un non-Distribuitor care achiziţionează produse la preţ en-gros de la un Distribuitor sau de la Companie. Volumul provenit din produsele achiziţionate de la Companie de către clienţii en detail care aparţin unui anumit cont de distribuitor va conta pentru PSV-ul sponsorului.

 

Recuperarea unui Executiv Desprins: Un Executiv Desprins în G1-G6 care, deoarece Executivul superior al acestuia nu reuşeşte să îşi păstreze statutul de Executiv, raportează următorului Executiv ierarhic eligibil. Pentru a recăpăta un Executiv Desprins,  data de calificare a Executivului din linia ascendentă trebuie să fie aceeaşi sau înaintea datei rulării Executivului Desprins.

 

GSV recuperat: Când un Executiv Desprins de prim nivel (G1) este degradat ca Distribuitor, GSV-ul Executivului Desprins este recuperat în GSV-ul superior. Partea dintr-un GSV care provine de la un Executiv Desprins este denumită „GSV recuperat“. Acest lucru se aplică doar liniilor ascendente care au Executivi Desprinşi în pieţe care nu participă la programul PEXEC. GSV-ul DEXEC-ilor nu va fi recuperat până luna următoare când vor deveni Distribuitori.

 

Sponsor: Un Distribuitor care recrutează personal un alt Distribuitor sau Client Preferenţial pentru a-l înscrie în nivelul său L1.

 

Wealth Maximizer (Maximizator de Câştiguri): O componentă de calculare a bonusului a Planului de Compensare a Vânzărilor care plăteşte automat cea mai avantajoasă dintre două opţiuni alternative de calculare a bonusului: Maximizator de Volum (inclusiv Extra-bonus pentru Executiv + Bonus G1 Dublu) SAU Maximizator în profunzime (inclusiv Bonus pentru Executiv Desprins).

 

Note

• Pentru a vă califica pentru orice bonus trebuie să aveţi vânzări en detail către cel puţin cinci indivizi pe lună. Trebuie să păstraţi toate evidenţele vânzărilor cu amănuntul pe o perioadă de cel puţin patru ani.

•  Respectarea cerinţelor Companiei referitoare la vânzarea cu amănuntul este monitorizată în mod aleatoriu.

•  Fiecare produs achiziţionat prin comandă ADR de către non- Distribuitori sau clienţi este inclusă automat, în fiecare lună, în cerinţele referitoare la vânzarea cu amănuntul.

• Nu există bonusuri plătite pentru recrutare. Singura modalitate de câştigare a bonusurilor este vânzarea de produse.

•  Toate bonusurile sunt calculate lunar şi transmise prin poştă sau plătite la data de sau în jurul datei de 25 ale lunii următoare.

Alăturaţi-vă Nu Skin Deveniţi distribuitor