Uzyskaj tytuł Ambasadora

Zostań Ambasadorem

Ambasador


Ambasador inicjatywy Nourish the Children to osoba, która nie tylko jest darczyńcą NTC, ale to ktośk to uznał inicjatywę NTC za swoją osobistą filozofię. Ambasadorzy i osoby z pierwszej generacji (klienci i Dystrybutorzy z pierwszego poziomu) zobowiązali się do przekazania łącznej liczby 16 opakowań VitaMeal, co miesiąc, za pośrednictwem Rentownego Programu Automatycznej Dostawy (ADR). Oznacza to, że Dystrybutor osobiście przekazuje co najmniej 4 opakowania miesięcznie, a dodatkowo inspiruje osoby ze swojej pierwszej generacji do przekazania wystarczającej ilości opakowań, aby ich łączna liczba w miesiącu wyniosła 16. W związku z tym stworzyliśmy wiele opcji łączenia przekazywanych darowizn, np.:


• 4 opakowania osobiście + 12 opakowań z pierwszego poziomu
• 5 opakowań osobiście + 11 opakowań z pierwszego poziomu
• 10 opakowań osobiście + 6 opakowań z pierwszego poziomu
• 16 opakowań osobiście + 0 opakowań z pierwszego poziomu

Dystrybutor, który przekazał w ten sposób przynajmniej 16 opakowań przez dwa miesiące z rzędu, uzyskuje tytuł Ambasadora. Ambasadorzy otrzymują specjalne odznaczenie Nourish the Children® Ambassador wraz z certyfikatem.

Ambasador od 1 roku, Ambasador od 2 lat, itd...

Za każdy rok, w którym Ambasador spełnia wymogi utrzymania tytułu Ambasadora Nourish the Children® otrzymuje nowy certyfikat drogą wysyłkową, aby w ten sposób uczcić liczbę lat, w których dana osoba jest posiadaczem tytułu Ambasadora Nourish the Children® (1 rok, 2 lata, 3 lata itd…). Ponadto, w imieniu Ambasadora, zostanie także ofiarowane dodatkowe opakowanie VitaMeal, dzięki temu jeszcze więcej głodnych dzieci z całego świata zostanie nakarmionych.

Po uzyskaniu tytułu 5-letniego Ambasadora NTC przyznawana jest statuetka „Woman and Child” przedstawiająca wizerunek kobiety wyciągającej ręce w dół, w kierunku dziecka. Symbolizuje ona tysiące dzieci, które dzięki hojności naszych Ambasadorów każdego dnia otrzymują posiłki.

Ambasador Nadzwyczajny  

Ambasador, który zainspirował trzy kolejne osoby na pierwszym poziomie swojej struktury, które zostały Ambasadorami. Ambasadorzy Nadzwyczajni dowodzą swojego zaangażowania w ideę niesienia pomocy niedożywionym dzieciom, nie tylko ofiarowując ratujące życie posiłki, ale również motywując do tego innych.

Ambasador Nadzwyczajny otrzymuje specjalne odznaczenie Ambasadora Nadzwyczajnego wraz z certyfikatem.

Celem uczczenia pierwszej rocznicy uzyskania tytułu Ambasadora Nadzwyczajnego NTC, posiadacz tego tytułu otrzyma ręcznie wykonaną afrykańską laskę. Tradycyjnie posiadaczem takiej laski był wódz plemienny. Symbolizuje ona wielką moc wodza, jego autorytet i miłość do pobratymców. Laska wodza to znak uznania dla Ambasadora Nadzwyczajnego  Nourish the Children®, który zaangażował się w akcję dożywiania dzieci na całym świecie.

Po utrzymaniu tytułu Ambasadora Nadzwyczajengo NTC przez 5 lat przyznawana jest przepiękna reprodukcja malowidła Nourish the Children. Obraz ten reprezentuje liczbę niemal 120 000 przekazanych posiłków i wiele uśmiechów na dziecięcych twarzach, które pojawiły się kiedy obdarowaliśmy głodne dzieci na całym świecie.

Dołącz do Nu Skin Zostań Dystrybutorem