Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

„Nasionka Nadziei"

„Nasionka Nadziei"

Każdy kto słyszał o Epoch® Baobab Body Butter prawdopodobnie zna też projekt „Nasionka Nadziei" w Malawi. Od każdego sprzedanego Epoch®Baobab Body Butter, firma Nu Skin Enterprises przeznacza 25 centów na Fundację Nu Skin Force for Good Foundation® celem wsparcia projektu „Nasionka Nadziei". Te same 25 centów zostanie wykorzystane do zakupu i zasadzenia różnorodnych drzew, ważnych i użytecznych dla mieszkańców Malawi, posadzone zostaną baobaby i drzewa owocowe. Malawi posiada jeden z największych współczynników wylesienia na świecie, pojawia się zatem pilna potrzeba przywrócenia i ochrony naturalnych zasobów leśnych.

W maju 2015 roku Nu Skin Enterprises ogłosiła, że dzięki Dystrybutorom i klientom firmy, którzy zakupili produkt Epoch Baobab Body Butter, ponad 550 000 drzew moglo zostać podarowanych Malawi.


Sadzenie drze jako odnawialnych zasobów naturalnych poprawia życie mieszkańców Malawi na wiele sposobów. W krótkiej perspektywie, nowe drzewa zapewniają pożywienie i surowiec drzewny. W dłuższej perspektywie zalety obejmują możliwość przechowywania zasobów, zacienienie i użyźnianie gleby. Liście baobabu są na przykład wykorzystywane jako warzywo i mogą być zbierane już po roku od posadzenia rozsady. W ciągu pięciu lat drzewa zaczynają przynosić owoce, które można spożywać lub sprzedawać. Kora drzew może być zbierana i wykorzystywana jako trwały i wytrzymały materiał do plecenia powrozów i sznurów a także jako materiał budulcowy. Kora drzew odrasta i może być pozyskiwana ponownie co 2 do 5 lat.

Na opady deszczu w podzwrotnikowym klimacie Malawi w znacznym stopniu wpływa tlen i woda uwalniane przez drzewa do atmosfery. Obecność drzew chroni mieszkańców tego kraju przed głodem i suszą. Ponadto korzenie drzew pomagają chronić ziemię przed degradacją i erozją, podczas gdy same drzewa dostarczają cienia chroniąc ludzi i zwierzęta.

Projekt „Nasionka Nadziei" stanowiąc uzupełnienie działalności fundacji Force for Good Foundation®, zapewnił mieszkańcom Malawi narzędzia do zrównoważonej produkcji żywności i zapobiegania wyniszczającej klęsce głodu. Dzięki projektowi zalesiania, możemy pomóc odnowić cenne zasoby, a także poprawić warunki środowiskowe.