Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Organizacja Seacology

Organizacja Seacology

Seacology to jedna z głównych międzynarodowych organizacji non-profit docierająca bezpośrednio
do rdzennych mieszkańców wysp całego świata i wdrażająca projekty ochrony ich kultury i ekosystemu, ktόre następnie realizowane są przez samych mieszkańcόw.

Autochtoniczne społeczności często stają wobec wyboru pomiędzy ochroną cennych zasobów naturalnych,
a stymulowaniem rozwoju gospodarczego. Organizacja Seacology kieruje się przekonaniem, że człowiek jest integralnym elementem swojego ekosystemu, a poprawa warunków życia ludzkiego może następować jedynie w zdrowym i prawidłowo funkcjonującym środowisku naturalnym. Projekty Seacology promują ochronę wyspiarskiej fauny i flory, raf koralowych i zagrożonych kultur, jednocześnie przyczyniając się do rozbudowy lokalnej infrastruktury i wzmocnienia struktur społecznych w poszanowaniu świata przyrody.

W Falealupo, w Samoa, organizacja Seacology wybudowała niezwykle potrzebny szpital w zamian
za posadzenie 30 000 akrów lasu. W wiosce Vuna na Fidżi, Seacology zakłada przedszkole w zamian
za posadzenie 4 752 akrów lasu oraz utworzenie dwóch chronionych obszarów morskich.

Seacology ma w swoim dorobku 171 projektów pomyślnie zrealizowanych w 41 krajach na całym świecie.

Przewodniczący Seacology, dr Paul Alan Cox*, wspiera Nu Skin Enterprises przez rozwój linii Epoch®.

* Dr Paul Alan Cox jest botanikiem, którego główny przedmiot badań stanowi flora wysp oraz jej zastosowanie
w kulturze lokalnych społeczności.