Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ
Zgłaszanie żądania

 

Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

Sprostowanie - masz prawo żądać zmiany wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych dotyczących Ciebie, które są przez nas przetwarzane.

 

Usunięcie - masz prawo w określonych warunkach zażądać usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie, które są przez nas przetwarzane.

 

Dostęp i możliwość przenoszenia - z zastrzeżeniem pewnych wyjątków masz prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie, które są przez nas przetwarzane oraz uzyskania ich kopii. Masz prawo żądać, aby dane osobowe, które posiadamy w odniesieniu do Ciebie, zostały przesłane do Ciebie lub innego administratora w określonych warunkach.

 

Niewyrażenie zgody - w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu – między innymi dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z marketingiem bezpośrednim.

 

Wycofanie zgody - gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą, możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

 

Ograniczenie - masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych warunkach. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn odnoszących się do Twojej sytuacji.

 

Inne – masz przesłać jakiekolwiek inne żądania dotyczące Twoich danych osobowych, które zostaną rozpatrzone i zrealizowane zgodnie z prawem ochrony prywatności obowiązującym w danej jurysdykcji.

 

*Nu Skin nie sprzedaje Twoich danych osobowych ani nie udostępnia ich dla usług zniżkowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej globalnej polityce prywatności.

 

Wszelkie dodatkowe pytania i obawy dotyczące danych osobowych można kierować na adres DPOoffice@nuskin.com lub privacy@nuskin.com.

 

Więcej danych kontaktowych można znaleźć w naszej globalnej polityce prywatności.