Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Dział zgodności

Dział zgodności

PRECYZYJNE I PRAWDZIWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTÓW I MOŻLIWOŚCI = DOBRY BIZNES

 

W Nu Skin zawsze staramy się zachowywać najwyższe standardy etycznego i uczciwego zachowania. Zachowywanie integralności twierdzeń marketingowych na temat produktów i możliwości jest niezbędne dla naszej renomy i promowania zdrowego rozwoju biznesu.

 

W związku z tym niezwykle ważne jest, aby wszyscy Brand Affiliates rozumieli odpowiednie treści i wiedzieli, w jaki sposób dokładnie i zgodnie z prawdą promować nasze produkty i biznes.

 

Znajdujące się w niniejszym dziale dokumenty zawierają ważne informacje na temat zalecanych i zabronionych działań w związku z twierdzeniami na temat naszych produktów i możliwości biznesowych. Prosimy wszystkich Brand Affiliates o dokładne zapoznanie się z ich treścią. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym działem prawnym lub marketingowym w celu uzyskania dalszych szczegółów.

 

 


WAŻNE POWIADOMIENIA BIZNESOWE

 

Od czasu do czasu firma będzie publikować ważne informacje i powiadomienia, które mogą mieć znaczący wpływ na działalność Brand Affiliate oraz reputację firmy. Prosimy Brand Affiliates o regularne sprawdzanie informacji, ponieważ powiadomienia biznesowe mogą i będą się regularnie zmieniać. Naruszenie któregokolwiek z poniższych ważnych powiadomień może skutkować działaniami dyscyplinarnymi. Aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z firmą w celu zadawania pytań lub zgłaszania naruszeń, należy zapoznać się z sekcją „Skontaktuj się z nami”.

 

Brand Affiliates nigdy nie powinni wykorzystywać tragedii, klęsk żywiołowych ani podobnych wydarzeń w celu promowania produktów lub możliwości biznesowej firmy. Z uwagi na pandemię COVID-19 firma pragnie zwrócić uwagę na kilka ważnych zasad, aby upewnić się, że Brand Affiliates promują nasze produkty i możliwość biznesową w odpowiedni sposób.

 

We wszelkich sprawach związanych ze zgodnością należy kontaktować się z nami pod adresem: emeacompliance@nuskin.com.

 

COVID-19:

Z uwagi na pandemię COVID-19 firma pragnie zwrócić uwagę na kilka ważnych zasad, aby upewnić się, że Brand Affiliates promują nasze produkty i możliwość biznesową w odpowiedni sposób.
 

  • Jak wszyscy wiemy, firma Nu Skin i Brand Affiliates nie mogą twierdzić, że nasze produkty leczą lub zapobiegają jakimkolwiek chorobom lub schorzeniom. Ten zakaz obejmuje wszelkie stwierdzenia lub obrazy sugerujące, że nasze produkty w jakikolwiek sposób zapobiegną lub zminimalizują ryzyko związane z COVID-19.
  • Mówiąc o naszych produktach, Brand Affiliates nie powinni w sposób bezpośredni ani pośredni odnosić się do COVID-19. Takie odniesienia stanowią niestosowne sugestie związane z twierdzeniami wymienionymi powyżej i mogą przybierać formę werbalną lub wizualną. Do przykładów takich odniesień należą następujące stwierdzenia: „Z uwagi na pandemię”, „W tych okolicznościach”, „W takich czasach” i/lub wykorzystywanie obrazów przedstawiających lekarzy lub maseczki na twarz.
  • Brand Affiliates nie powinni wykorzystywać COVID-19 ani skutków ekonomicznych pandemii w swoich materiałach reklamowych do promocji możliwości biznesowej.
  • W swoich działaniach marketingowych i promocyjnych Brand Affiliates nie powinni twierdzić, że nasze produkty zostały określone jako „niezbędne”. Nu Skin wkłada dużo wysiłku, aby traktować je w ten sposób, ale tego typu promocja może błędnie sugerować, że otrzymaliśmy poparcie lub zgodę rządu.
  • Brand Affiliates nie mogą wykorzystywać nazwy ani produktów Nu Skin do pozyskiwania lub ułatwiania przekazywania darowizn rzeczowych na rzecz organizacji zewnętrznych (pracowników służby zdrowia, szpitali, organizacji charytatywnych itp.). Brand Affiliates mogą jednak promować darowizny i działania pomocowe podejmowane przez Nu Skin, zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnych stronach firmy i stronach w mediach społecznościowych.

 

Niezależnie od powyższego Nu Skin zachęca Brand Affiliates do kontynuowania promocji produktów i możliwości biznesowej w sposób zgodny z polityką oraz Wytycznymi dotyczącymi oświadczeń o możliwościach i Wytycznymi dotyczącymi rekomendacji produktowych. W dalszym ciągu będziemy czynić dobro, umacniając i podnosząc na duchu inne osoby dzięki naszym produktom i naszej możliwości.
 

DZIAŁANIA PRZED WPROWADZENIEM NA RYNEK:

Jak wielu z Was wie, polityki regulacyjne na poszczególnych rynkach bardzo się od siebie różnią. Gdy dystrybutorzy decydują się na prowadzenie niestosownych działań przed wprowadzeniem produktów do obrotu, może to zagrażać całej przyszłości Nu Skin na danym rynku. W związku z tym, przed wzięciem udziału w jakichkolwiek działaniach na nieotwartych rynkach przed wprowadzeniem produktów do obrotu, dystrybutorzy proszeni są o przejrzenie pkt 3.1(c) i 3.5 Rozdziału 4 Zasad i Procedur.

 

Niestety w ostatnim czasie firma Nu Skin otrzymała informację o niestosownych działaniach w Bułgarii przed wprowadzeniem produktów do obrotu. Informujemy, że Bułgaria nie jest uznawana za autoryzowany rynek i w tej chwili nie ma wyznaczonej daty otwarcia. W związku z tym Nu Skin bada postępowanie Affiliates zaangażowanych w te działania i podejmie odpowiednie kroki zgodnie z Rozdziałem 6 Zasad i Procedur. Środki, jakie firma może zastosować w odpowiedzi na naruszenia, obejmują między innymi wstrzymanie prowizji, zawieszenie możliwości prowadzenia działalności oraz zakończenie współpracy.

 

Na tym etapie firma prosi o pełną współpracę w zakresie unikania niestosownych działań w Bułgarii przed wprowadzeniem produktów do obrotu. Prosimy pamiętać, że każde naruszenie polityk firmy dotyczących działań przed wprowadzeniem produktów do obrotu może narazić firmę i Twoje konto na ryzyko.

 

Nu Skin z góry dziękuje za współpracę. Jeśli będziemy działać zespołowo, możemy osiągnąć cele!

 

TIKTOK:

Ostatnio zauważyliśmy, że TikTok, popularna platforma do udostępniania filmów, zaktualizowała swoje wytyczne dotyczące społeczności, zakazując publikowania i udostępniania treści promujących lub przedstawiających systemy marketingu wielopoziomowego. Zgodnie z naszą misją odkrywania w sobie siły czynienia dobra (Force for Good) oraz w celu utrzymania reputacji firmy, prosimy wszystkich Brand Affiliates o natychmiastowe zaprzestanie wszelkiej promocji produktów i możliwości biznesowych Nu Skin za pośrednictwem platformy TikTok. Brand Affiliates mogą nadal korzystać z platformy TikTok w celach osobistych, niezwiązanych z działalnością dla Nu Skin.


WHATSAPP:

WhatsApp to znany na całym świecie komunikator. W ostatnim czasie zaktualizowano Polityki biznesowe i handlowe aplikacji biznesowej WhatsApp, której nie należy mylić z osobistą aplikacją WhatsApp. Polityki dotyczą wszystkich narzędzi biznesowych, w tym aplikacji WhatsApp Business i narzędzia WhatsApp Business Solution, i zakazują przedsiębiorstwom transakcji dotyczących produktów lub usług związanych z marketingiem wielopoziomowym. Zgodnie z tą polityką Brand Affiliates korzystający z aplikacji lub narzędzi WhatsApp Business muszą natychmiast zaprzestać wszelkiej promocji produktów i możliwości biznesowej Nu Skin za pośrednictwem tej platformy biznesowej.

 

Brand Affiliates mogą nadal korzystać z platformy TikTok i WhatsApp Business w celach osobistych, niezwiązanych z działalnością Nu Skin.

 

Stale monitorujemy sytuację i w razie potrzeby będziemy udzielać dalszych wskazówek w naszych wytycznych dotyczących udostępniania informacji w mediach społecznościowych.

 

VENUS WILLIAMS I COSMO:

Wiemy, że Brand Affiliates będą podekscytowani możliwością udostępnienia ostatniego artykułu w Cosmopolitan, w którym Venus Williams odnosi się do LumiSpa. Aby upewnić się, że artykuł będzie promowany w odpowiedni sposób, stworzyliśmy wytyczne dla Brand Affiliates. Prosimy, aby udostępniać dalej lub repostować tylko posty firmowe wyróżnione w wytycznych, które można znaleźć tutaj.

 

 


Reputation Videos

 

 

 

 

 

 

 

Więcej filmów