Epoch Essential Oil - Sunshine

EPOCH® SUNSHINE
Grønnmynte - Mentha viridis Sitrus - Sitrus spp.

Aromatisk

Det kan være hardt å komme tilbake til hverdagen etter en etterlengtet pause. Ta den oppkvikkende helgefølelsen med deg inn i den nye uken med Epoch Sunshine og få en god start på dagen - hver dag! 
Du finner mer informasjon om Epoch Essential Oils-produktene her.

 

Buy Now

Product Details

 • Fordeler

  Virker oppfriskende og gir en perfekt start på dagen.

 • Bruk
  • Kun til aromatisk bruk.
  • Skal spres i luften ved hjelp av Epoch® Diffusers.
  •  3 til 6 dråper for å virke med Epoch Diffuser
  • 5 dråper for å virke med Epoch Aromatic Stone
  • For detaljert informasjon om bruk, vennligst se Epoch Diffusers nettsider.
 • Advarsler
  • Kan være dødelig hvis den svelges og kommer i luftveiene. 
  • Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
  • Hvis det er nødvendig å oppsøke lege, ta med deg produktets beholder eller etikett.
  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Unngå å innånde dampen. 
  • VED SVELGING: Kontakt øyeblikkelig GIFTSENTRALEN eller lege.
  • HVIS I KONTAKT MED HUDEN: Vask av med masse såpe og vann. 
  • IKKE fremkall brekninger
  • Ved hudirritasjon eller utslett: Oppsøk lege.
  • Giftsentralen klikk her

   

 • Ingredienser

  Citrus grandis (Grapefrukt) olje av skallet. 

Divider