Executive Committee

Executive Committee

Ritch Wood

Ritch N. Wood
Chief Executive Officer

 

Ritch Wood ble utnevnt til Nu Skins Chief Executive Officer i 2017. Tidligere har Wood hatt forskjellige stillinger hos Nu Skin, inkludert Chief Financial Officer, Vice President Finance, Vice President for utvikling av nye markeder, økonomidirektør for utvikling av nye markeder samt Controller i Pharmanex. Han spilte også en nøkkelrolle i åpningen av flere europeiske land for Nu Skin under et utenlandsoppdrag fra 1995 til 1997. Før oppdraget i Europa, fungerte han som Assistant Director of International Tax.

 

Wood jobbet som autorisert regnskapsfører for det internasjonale revisorfirmaet Grant Thornton, før han startet i Nu Skin Enterprises i 1993. Wood har en B.S. og master i regnskapsføring med hovedvekt på skattespørsmål fra Brigham Young University, og ble i 2010 utnevnt som CFO of the Year av Utah Business Magazine.


Ryan-Napierski

Ryan Napierski

President

 

Ryan Napierski fungerer for øyeblikket som Nu Skins president. Før sin nåværende jobb, var han President of Global Sales and Operations, President Nu Skin Japan og president for the den nordasiatiske regionen.

 

Napierski var også Vice President of Business Development og Chief Operating Officer for den nordasiatiske regionen. Han har hatt mange forskjellige stillinger i Nu Skin siden han begynte i selskapet i 1995, inkludert Vice President of Global Business Development, General Manager for Storbritannia, Vice President of European Business Development samt Key Account Manager for Executiver i USA.

 

Napierski har en bachelorgrad i Business, en mastergrad i bedriftsledelse fra Duke University og en mastergrad i internasjonal business fra Goethe Universitat i Tyskland.


Joe Chang

Joseph Y. Chang, Ph.D.
Chief Scientific Officer og Executive Vice President, Product Development

 

Joseph Y. Chang, Ph.d., ble utnevnt til Chief Scientific Officer og Executive Vice President of Product Development i februar 2006. Dr. Chang er en anerkjent forfatter og har publisert en rekke artikler, anmeldelser og bøker om farmakologisk forskning i løpet av sine nesten 20 år i helsesektoren, inkudert The Aging Myth, som kom på New York Times bestseller-liste. Dr. Chang har omfattende kunnskap om både den farmasøytiske og kosttilskuddsbransjen og fungerer som medlem av Executive Committee for Nu Skin Enterprises. Han var President og Chief Scientific Officer i Pharmanex da selskapet ble oppkjøpt av Nu Skin i 1998.

 

Før han kom til Pharmanex, var Dr. Chang President og Chief Scientific Officer i Binary Therapeutics, Inc. 1994-1997 og ved OsteoArthritis Sciences, Inc. 1991-1994. Han har også hatt ulike ledende forskningslederstillinger i Wyeth-Ayerst, Rhone Poulenc Rorer og andre bioteknologiske selskaper, hvor han var involvert i forskning av naturlige produkter for leddgikt- og kreftbehandling. Han har en B.S.-grad fra Portsmouth University og en Ph.d. fra University of London. 


Tyler Whithead Bio

Tyler V. Whitehead

President, Americas Region

 

Tyler Whitehead  er President i Nu Skins Americas-region, som inkluderer USA, Canada og Latin-Amerika. Før han fikk denne stillingen, var Tyler Vice President of Sales and Operations for samme region. Tidligere har han vært Vice President og General Counsel for både Pharmanex og Nu Skin.

 

Whitehead begynte i Nu Skin Enterprises  i 2004 som General Counsel i Pharmanex. Før Nu Skin, jobbet han som advokat med privatpraksis i forretnings-, finans- og aksjelov. Whitehead har en bachelorgrad fra Idaho State University og en juridisk doktorgrad fra Willamette University College of Law.

 

 


Matt Dorny

D. Matthew Dorny
Vice President, General Counsel and Secretary

 

D. Matthew Dorny ble utnevnt til Vice President and General Counsel for Nu Skin i 2003. Fra 1998 til 2003 var Dorny Assistant General Counsel for Nu Skin Enterprises. Før Nu Skin hadde Dorny egen advokatpraksis som sikkerhets- og næringslivsadvokat. Han har en BA, M.B.A. og en JD-grad fra University of Utah.

Divider