Frands Sharpe

Frands Sharpe

frands_sharpe_5

Før jeg startet med Nu Skin, var jeg salgs- og markedsføringsdirektør hos Admiral IT. Tidligere har jeg drevet egne firmaer, både med og uten partnere, og har derfor førstehåndskjennskap til utfordringene det innebærer å drive egen forretning.

 

Jeg var positiv til Nu Skin helt fra starten av. Jeg så hvordan forretningsmodellen løste mange av de utfordringene jeg hadde opplevd tidligere, og i tillegg visste jeg at venner og familie allerede kjente til Nu Skin og produktene. Det hjalp meg naturlig nok til å bygge opp tillit.

 

Drømmen min har alltid vært å bygge opp et firma basert på noe godt - ikke bare for meg, men også for mennesker i nød.

 

Min største motivasjon var å oppnå frihet, og å kunne jobbe sammen med proaktive og inspirerende mennesker. Nettverksmarkedsføring gjør at du kan lede med hjertet. Ingen kan ødelegge forretningen din, og du kan fokusere på målet.

 

Nu Skin har gjort drømmen min til virkelighet. Jeg har sett hvordan mennesker rundt meg får bedre liv på grunn av denne forretningsmodellen.

 

Jeg gjorde en avtale med upline da jeg skulle starte med Nu Skin – vi ble enige om en daglig telefonsamtale. Hvis jeg ikke ringte dem, måtte de ringe meg. Teknikken skulle hjelpe meg til å ha fokus på forretningen. Jeg har aldri så mye som vurdert å slutte. Erfaringen fra tidligere firmaer har lært meg at utfordringer og vanskeligheter kan overvinnes, og at hardt arbeid alltid betaler seg.

 

For å takle utfordringer, trenger du to ting - først og fremst evnen til å stoppe opp, evaluere og justere innstillingen din en gang i mellom. Deretter trenger du et sterkt team, og i starten består det teamet bare av din upline.

 

Som ledere må vi respektere at vi ikke kan "tvinge" noen til å tenke klart når deres verdensbilde utfordres. Hjernen vil alltid prøve å få folk til å trekke seg tilbake til en sikker sone når de opplever noe som en trussel. Som leder må du også ha evnen til å distansere deg fra resultatene, det vil si innse at det ikke er din feil når en person velger å gå i en annen retning. Som leder må du både dekke den profesjonelle delen av forretningen og samtidig være støttende for teamet ditt.

               

Jeg fokuserer på de samme, enkle tingene jeg har gjort siden dag en: Være et produkt av produktet. Ha kontakt med upline. Ha kontakt med downlines. Sponse nye mennesker hver dag. Sette et godt eksempel.

 

For å lykkes med denne forretningen, bør du gjøre dette hver dag:

 

·                     Fokusere på Nu Skin

·                     Beholde bena på jorden

·                     Sett pris på teamet ditt, ta varmt imot nye mennesker

·                     Være støttende og tilgjengelig for teamet ditt

 

Den menneskelige hjernen er fascinerende. Når målene dine er skrevet ned, vil du oppleve at hjernen din jobber mot dem til og med ubevisst. Og når du får en konstant påminnelse på hva målet er, er du bedre forberedt på å overvinne forhindringer.

 

Divider