Ordliste

Ordliste

Krav for aktive: For å kvalifisere seg til bonuser i henhold til salgskompensasjonsplanen, skal man oppnå 100 PSV ogforeta fem detaljsalg per måned.

 

ADR: Velg en månedlig automatisk leveringsordre av Nu Skin-produkter eller en månedlig donasjon til Nourish the Children og motta  flere fordeler som belønning for din lojalitet.

 

Breakaway Executive: En distributør som har fullført Executive-kvalifisering og løsrevet seg fra sin upline, slik at salgsvolumet til den nye Executive og dennes sirkelgruppe ikke lenger teller med i uplines provisjonsberettigede salgsverdi (CSV). Når dette skjer, kan upline Executive kvalifisere til å motta Breakaway Bonus på sin nye Breakaway Executives GSV. For å gjenvinne en Breakaway Executive, må upline Executives kvalifiseringsdato være på eller før datoen til en roll-up Breakaway Executive.

 

BEB: Breakaway Executive Bonus er en bonus som kan gi opp til 5 % fortjeneste på provisjonsberettiget salgsverdi (CSV) på hvert generasjonsnivå, basert på det totale antallet G1 Breakaway Executiver (se diagrammet under Steg 3). For å motta en 5 % Breakaway Executive Bonus må en Executive ha minst 3000 GSV. Hvis GSV reduseres til mellom 2000 and 2999, vil Breakaway Executive Bonus betales på 2,5 % på G1 til G6 Breakaway Executives CSV for en gitt måned.

 

Sirkelgruppe: For ikke-Executiver består en sirkelgruppe av alle detaljkunder, fordelskunder ogdistributører. For Executiver består sirkelgruppen av alle detaljkunder, fordelskunder, distributører og  kvalifiserende Executiver.

 

Provisjon: Et beløp som utbetales basert på produktsalget ditt.


CSV: Provisjonsberettiget salgsverdi (Commissionable Sales Value):
Månedlig valutaverdi på provisjonsberettigede produkter og tjenester kjøpt av selskapet, som kompensasjonsplanbonuser og provisjon kalkuleres etter. CSV tilsvarer innkjøpsprisen på et produkt eller en tjeneste, minus eventuelle rabatter (kan inkludere skatt, Fast Start-utbetalinger, ADR eller nettrabatter). Kvalifiseringskravene er basert på PSV og GSV.

 

DBLG1: Dobbel G1 Bonus er en bonus som gir 10 % fortjeneste på den totale GSV av G1 Executiver. For å motta en Dobbel G1 Bonus på 10 %, så må en Executive ha minst 3000 GSV. Denne bonusen utbetales kun i henhold til Volume Maximiser-beregningen dersom den gir den  høyeste utbetalingen av de to alternativene.

 

DEXEC: Demoted Executive er en Executive som ikke har opprettholdt Executive-kravene og som derfor blir nedgradert til distributør. Dette skjer vanligvis hvis statusen som midlertidig Executive allerede har blitt brukt i løpet av distributørens tid som Executive.

 

EB: EB:Executive Bonus er en bonus som tjenes månedlig på din totale CSV. Bonuser til Executiver varierer fra 9 % til 15 %, avhengig av total GSV. Prosenten regnes ut fra total CSV i sirkelgruppen din.

 

EEB: Extra Executive Bonus er en bonus som tilbyr en ekstra 5 % fortjeneste på sirkelgruppens CSV. For å motta 5 % Extra Executive Bonus må en Executive ha minst 3000 GSV (se diagram i Steg 3). Denne bonusen betales kun ut i henhold til Volume Maximiser-beregningen hvis den gir den høyeste utbetalingen av de to alternativene.

 

Executive Re-entry: Prosessen hvor nedgraderte Executiverfullfører kvalifikasjonsprosessen igjen og får tilbakestatus som Executive. Hvis en distributørkonto som en gang var Executive kvalifiserer seg til Executive igjen innen seks måneder fra nedgraderingen til distributør, vil denne gjenvinne sin tidligere Breakaway-organisasjon. Selv om en distributørkonto kan gå gjennom kvalifisering så mange ganger den vil, er muligheten til å gjenvinne sin Breakaway-organisasjon kun tilgjengelig i løpet av de første seks månedene etter å ha blitt nedgradert til distributør.

 

Fast Start-utbetaling: Fast Start-utbetaling opptjenes ved å selge Fast Start-produktpakker godkjent av selskapet til nylig sponsede kunder og distributører.

 

G1: Generasjon 1 er din første generasjon av  Breakaway Executiver.

 

GSV: Gruppesalgsvolumet representerer total PSV i din sirkelgruppe, inkludert din egen PSV, for en gitt måned.

 

LOI: Hensiktserklæring er et brev som viser en distributørshensikt om å bli en Executive. Distributøren kan gå til V&G Navigator, hvor han/hun kan levere sin hensiktserklæring om å gå i Executive-kvalifisering når  de tilfredsstiller kravene for Måned 1 (referert til som  LOI-måneden). I løpet av sin første måned av Executive kvalifiseringen blir det ofte henvist til en distributør som en “LOI.” En LOI er ikke det samme som en kvalifiserende Executive (Q1, Q2), selv om begge er i kvalifisering for å bli Executive. Hvis en distributør har vært kvalifiserende Executive tidligere og ønsker å starte kvalifisering igjen, må distributøren sende inn en formell LOI til selskapet.

 

L1: Førstenivå inkluderer alle kontoer som er sponset av en distributør, uavhengig av tittel.

 

Førstenivå (L1) Bonus: En 5 % bonus som utbetales basert på PSV på alle personlig sponsede kontoer. L1 Bonus utbetales kun til  distributører som tilfredsstiller krav for aktive.

 

Pintittel frimåned: Hvis en Executive ikke oppnår opprettholdskravene for Executiver, kan de ta en frimåned og allikevel beholde status som Executive. Hver Executive har rett til å ta en frimåned hver 12  måned. Hvis du for eksempel bruker en frimåned i mai, kan du tidligst ta en ny i mai året etter. Executive-bonuser utbetales ikke for en frimåned. En Executive kan opptjene L1 Bonus i løpet av en frimåned hvis tilfredsstiller minimumskravene for aktive.

 

Fordelskunde: En fordelskunde er en ikke- distributør som er berettiget å kjøpe produkter fra selskapet til en rabattert pris.

 

PSV: Personlig salgsvolum er den månedlige poengverdien av produktene og tjenestene du kjøper fra selskapet, hovedsaklig til detaljsalg eller personlig forbruk. PSV inkluderer poeng fra kjøp direkte fra selskapet av dine personlige detaljkunder.

 

PEXEC: Midlertidig Executive er en Executive som ikke har møtt opprettholdskravene for Executiver og som allerede har brukt sin frimåned. En PEXEC beholder alle egne Breakaways og regnes fremdeles som en Breakaway Executive for sin upline. En PEXECs GSV er ikke inkludert i uplines GSV. En konto kan være  PEXEC i opptil tre måneder på rad. Hvis en PEXEC møter opprettholdskravene for Executiver, blir vedkommende  forfremmet til Executive igjen samme måned.

 

 

QEXEC: En kvalifiserende Executive (Q1, Q2) er en distributørsom har fullført første måned av Executivekvalifisering (kalt LOI-måneden) og som nå er på god veitil å kvalifisere seg som Executive distributør for NSE (sediagrammet i Steg 2 for månedlige krav). 

 

Detaljkunde: En detaljkunde er en ikke-distributør som kjøper produkter til detaljpris, enten fra en distributøreller fra selskapet. Volum fra produktkjøp som gjøres via selskapet av detaljkunder under en distributørkonto  inkluderes i sponsorens PSV.

 

Roll-Up Breakaway Executive: En Breakaway Executive i din G1-G6 som, ettersom deres upline Executive ikke greier åopprettholde sin Executive-status, ruller opp til den neste kvalifiserte upline Executive. For å gjenvinne en Breakaway Executive må upline Executives kvalifiseringsdato være på eller før datoen for roll-up Breakaway Executive.

 

Roll-up GSV: Når en Breakaway Executive på førstegenerasjon (G1) nedgraderes til distributør, vil den degraderte Breakaway Executives GSV rulle opp til deres uplines GSV. Andelen av GSV som kommer fra nedgraderte Breakaway Executiver kalles “roll-up GSV.” Dette gjelder kun for uplines som har Breakaway Executives i markeder som ikke deltar i PEXEC-programmet. DEXECs GSV vill ikke rulle opp før den neste måneden, når tittelen er distributør.

 

Sponsor: En distributør som personlig rekrutterer en annen distributør eller fordelskunde til å registrere seg i deres L1.

 

Wealth Maximizer: En bonusdel avsalgskompensasjonsplanen som automatisk utbetalerden høyeste av to alternative bonusberegninger: Volume Maximiser (inkludert Extra Executive Bonus + Dobbel G1 Bonus) ELLER Depth Maximiser (inkludert Breakaway Executive Bonus).

 

Bemerk

• Kvalifisering til alle bonuser krever detaljsalg til minst fem individer på månedlig basis. Du må beholde alle kvitteringer for detaljsalg i minst fire år.

•  Overholdelse av selskapets krav til detaljsalg overvåkes tilfeldig.

• Hvert produkt som kjøpes via ADR-ordre av ikke-distributører eller kunder, regnes automatisk med i krav til detaljsalg på månedlig basis.

•  Det utbetales aldri bonuser for rekruttering. Den eneste måten å tjene bonuser på, er ved produktsalg.

• Alle bonuser beregnes hver måned og sendes eller overføres på eller rundt den 15. måneden etter. 

Divider