Bli ambassadør

Bli ambassadør

Ambassadør
En Nourish the Children® ambassadør er en som ikke bare har donert mat til sultne barn gjennom NTC, men en som har gjort NTC til en hjertesak. En ambassadør donerer sammen med sitt førstenivå (personlig sponsede kunder og distributører) tilsammen 16 poser VitaMeal hver måned gjennom ADR-programmet. Ambassadøren donerer personlig minst 4 poser hver måned, i tillegg til å inspirere andre på sitt førstenivå til å donere minimum 12, slik at det sammenlagt blir 16 poser hver måned. Mange kombinasjoner av donasjoner er mulig, som for eksempel:


• 4 poser personlig + 12 på førstenivå
• 5 poser personlig + 11 på førstenivå
• 10 poser personlig + 6 på førstenivå
• 16 poser personlig + 0 på førstenivå

 

Etter to påfølgende måneder med donasjon av 16 poser blir distributøren ambassadør. Ambassadører mottar en egen Nourish the Children® ambassadør-pin og diplom. For hvert år en Nourish the Children® ambassadør oppfyller kravene vil de motta et nytt diplom, som viser hvor mange år de har vært Nourish the Children® ambassadør (1, 2, 3-år, osv.) I tillegg vil en ekstra pose med VitaMeal sendes i ambassadørens navn, for å gi mat til flere av verdens sultne barn.

Etter fem år som ambassadør mottar man “Mor og barn”-statuen, en vakker, håndskåret afrikansk trestatue av en kvinne som bøyer seg ned for å løfte opp et barn. Statuen representerer de tusenvis av barn som ambassadørene metter hver dag.


Chief Ambassadør
En Chief Ambassadør er en ambassadør som har inspirert tre andre på sitt førstenivå til å bli ambassadører. Dette er mennesker som er oppriktig engasjerte i å gi næring til trengende barn, og å motivere andre til delta.

En Chief Ambassadør mottar en egen Nourish the Children® Chief Ambassador-pin og diplom.
Etter ett år som Chief Ambassador mottar man en håndlaget afrikansk trestokk. Stokken ble ifølge tradisjonen kun gitt til landsbyhøvdingen, og symboliserer en person med makt, innflytelse og kjærlighet til sitt folk. Høvdingstokken gis til Nourish the Children® Chief Ambassadører for å anerkjenne deres uselviske engasjement for å mette sultende barn.
Etter å ha vært Chief Ambassadør i fem år mottar man en flott reproduksjon av Nourish the Children-maleriet. Maleriet representerer de 120 000 måltidene som har blitt donert, og de mange smilende ansiktene som disse måltidene har frembragt hos sultende barn rundt i verden.

Bli med Nu Skin Bli distributør