Donasjonsprogram - Epoch Collection

Donasjonsprogram - Epoch Collection

Visste du at du at du ved å kjøpe Epoch Force for Good Collection kan gjøre en forskjell for mennesker i Malawi? Spesialkolleksjonen inneholder seks bestselgende Epoch-produkter og leveres i en resirkulerbar eske med afrikansk motiv. 

 

Epoch-produktene er laget av planteekstrakter og gir deg en fantastisk mulighet til å ta vare på både deg selv og verden rundt deg. Faktisk donerer Nu Skin US$0.25 til Nu Skin Force for Good Foundation for hvert solgte Epoch-produkt. I tillegg donerer Nu Skin Europa €4 til School of Agriculture for Family Independence (SAFI) for hver solgte Epoch Collection.

 

På SAFI lærer mennesker i Malawi bedre landbruksteknikker og blir dermed i stand til å forsørge seg selv og familien. Malawi er et av de fattigste landene i verden. En av tre innbyggere trues av sult hver dag. Størstedelen av befolkningen er bønder som lever av under en Euro om dagen.

 

I 2007 bygget Nu Skin Force for Good Foundation i samarbeid med lokale non-profit organisasjoner og borgergrupper en hel landsby; Mtalimanja. Landsbyen bebos av bønder og familiene deres det første året de er på skolen. Undervisningen dette året omfatter blant annet dryppirrigasjon, bærekraftig landbruk, skogbevaring og husdyrhold. Etter å ha fullført det første året reiser studentene hjem for å ta de nye teknikkene i bruk, noe som gjør at de kan bli selvforsørgende i generasjoner fremover.

Donasjonene fra Epoch Force for Good Collection har støttet landsbyen Mtalimanja ved å finansiere prosjekter som:

 

  • Utdanning av 50 bønder fra 2009 til 2011. Nu Skin finansierte bøker og skoleutstyr for bøndene som deltok på SAFI.
  • I 2010 kjøpte vi 50 hektar jord for å øke landbruksområdet. 
  • I 2012 finansierte vi et nytt hus til lærerne i programmet.

 

Hjelp oss å fortelle andre om Force for Good-arbeidet som blir gjort i Malawi. Selv et lite beløp kan gjøre en stor forskjell for mottakerne.