Er du fortsatt der?

FORTSETT

Vilkår og betingelser for brukergenerert innhold i Nu Skin

Siste oppdatering: 24/02/23

 

Disse vilkårene og betingelsene («Vilkår og betingelser») gjelder når Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BV, i tillegg til deres Brand Affiliates og underordnede («Nu Skin» eller «vi», «oss» og «våre») velger ord, bilder, data, informasjon eller annet brukergenerert innhold som relaterer til Nu Skins merkevarer og produkter («innhold») som du laster opp, publiserer eller deler videre gjennom tredjeparts nettsteder og plattformer inkludert, men ikke begrenset til, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat og Twitter («plattformene»), og bruker dette innholdet på nettsiden vår, i markedsføringsrelaterte e-poster, markedsføringskanaler eller på plattformer for sosiale medier som eies av Nu Skin («Nu Skin Media»).

 

Utvalg av innhold og begrensninger

 

1.  Fra tid til annen velger vi innhold fra plattformer som vi gjerne vil bruke i Nu Skin Media.

 

2.  Vi velger hvilket innhold vi vil bruke i Nu Skin Media helt etter eget skjønn. Er det tekst i innholdet, skal det være på engelsk. Innholdet skal ikke inkludere en tone som er mimikk av en trend. Vi vil kunne velge eller ikke velge å dele retningslinjer om hva slags innhold vi mest sannsynlig velger å bruke på Nu Skin Media. Deler vi slik retningslinjer, vil vi likevel kunne velge ut noe innhold som ikke følger disse retningslinjene, gitt at slikt innhold samsvarer med begrensningene som er oppgitt i paragraf 3 av disse vilkårene og betingelsene. På samme måte er det ikke garantert at innholdet ditt vil bli valgt av oss, selv om du følger instruksjonene oppgitt i denne informasjonen. Vi har ingen forpliktelse til å bruke noe innhold i Nu Skin Media.

 

3.  Hvis du vil lage innhold, må du sørge for at:

 • ditt innhold ikke påstår eller antyder at våre produkter har bidratt til å behandle, kurere eller forhindrer enhver sykdom eller andre medisinske tilstander, eller antyder et resultat som er noe annet eller bedre enn det som står i våre godkjente markedsføringsrelaterte påstander; og
 • ditt innhold ikke er villedende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, voldelig, usømmelig, truende, trakasserende, hatefull eller krenkende eller på annen måte ulovlig; og
 • innholdet fra deg er originalt ig ikke retusjert, modifisert eller filtre lagt på som vil kunne endre utseendet ditt; og 
 • hvis du er en Nu Skin Brand Affiliate, at du overholder Brand Affiliate-avtalen din, inkludert Nu Skins retningslinjer og prosedyrer og Nu Skins veiledninger (som du finner under Ryktebørsen for gode nyheter på Nu Skins nettside lokalt). 

Hvis vi informeres om at innholdet ditt ikke overholder disse retningslinjene, vil vi be deg om å slette innholdet umiddelbart.

 

4.  Det er ikke en forutsetning at du kjøper noe fra Nu Skin for at innholdet ditt velges for bruk i Nu Skin Media.

 

 

Ditt samtykke til at vi bruker innholdet ditt

 

5.  Hvis vi ønsker å bruke innholdet ditt i Nu Skin Media, kontakter vi deg på den relevante plattformen for å be om samtykke fra deg til å bruke innholdet. Vi vil be deg fylle ut et skjema. Når du har sendt inn skjemaet, har du gitt ditt samtykke til at du vil følge disse vilkårene og betingelserene. Du samtykker også til Nu Skins personvernmerknad (som er innlemmet i disse vilkårene og betingelsene og tilgjengelig på Nu Skins nettside: www.nuskin.com).

 

6.  Du må svare oss direkte i den samme chatten, tråden eller via en privat melding med det utfylte skjemaet for å gi oss ditt samtykke. Hvis vi ikke mottar svaret ditt innen 14 dager fra den datoen vi kontaktet deg, regner vi med at du ikke samtykker til at vi bruker innhold fra deg og innholdet ditt vil da ikke brukes på Nu Skin Media.

 

7.  Ved å samtykke til vårt bruk av ditt innhold i henhold til paragraf 6 av disse Vilkår og betingelser, vil du;

 • bekreft at du minst er 18 år gammel;
 • bekrefte at innholdet er noe du selv har skapt og/eller har klarert de nødvendige rettigheter og tillatelser fra enhver tredjepart som sitter med opphavsretten eller administrerer rettighetene for innholdet;
 • tildele Nu Skin og Brand Affiliates en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, overførbar, avgiftsfri, ugjenkallelig og evigvarende rett og lisens, uten kompensasjon, til å bruke innholdet ditt på Nu Skin Media, i henhold til disse Vilkår og betingelser;
 • gi oss din tillatelse til å gjøre om på utforming, arkivere, reprodusere, spre, vise, offentlig forestille og/eller spille på nytt og gjøre allment tilgjengelig, i tillegg til klipping, redigering, tilpassing og moderering av innholdet ditt og enhver del av det;
 • bekrefte at vår bruk av ditt innhold på Nu Skin Media ikke på noen som helst måte vil krenke eller bryte med opphavsretten, varemerke, handel, personvern eller annet åndsverk eller andre rettigheter som tilhører tredjeparter;
 • samtykke til at Nu Skin bruker fornavnet ditt, brukernavnet og profilbildet assosiert med kontoen der du la ut innholdet, landet ditt og bildet ditt fra innholdet (hvis gjeldende) med hensikt som beskrevet i paragraf 8 i disse Vilkår og betingelser.

 

8.  Med mindre vi har gjort en klar avtale med deg, vil vi kun bruke den personlige informasjonen du selv har oppgitt, som er begrenset til fornavnet ditt, brukernavnet og profilbildet assosiert med kontoen du la ut innholdet på, landet ditt og bildet ditt slik det fremsto i innholdet (hvis gjeldende) med følgende hensikter:

 • legge ut hele eller en del av innholdet på Nu Skin Media, i henhold til paragraf 7 i disse Vilkår og Betingelser; og/eller
 • kreditere deg som skaper av innholdet på Nu Skin Media.

Hvis du er en Nu Skin Brand Affiliate, plikter du å oppgi det til Nu Skin, og vi vil be deg om å oppgi ditt Account ID Number. Ved denne anledningen kan vi verifisere hvorvidt du har overholdt Brand Affiliate-avtalen din, inkludert NuSkins retningslinjer og prosedyrer, som beskrevet i avsnitt 3 av disse vilkårene og betingelsene.

 

9.  Du aksepterer at du ikke vil motta en betaling, pris eller annen godtgjørelse dersom vi bruker innholdet ditt i Nu Skin Media, og at vi både kan kreditere deg og ikke kreditere deg som skaper av innholdet ved å tagge deg med brukernavn eller oppgi personlig informasjon om deg når vi bruker innholdet på Nu Skin Media.

 

 

Fjerning av innholdet ditt fra Nu Skin Media

 

10.  Du er innforstått med at vi vil kunne fjerne innholdet ditt fra Nu Skin Media til enhver tid, helt etter vårt eget skjønn.

 

11.  Hvis du fjerner innholdet ditt fra plattformen det opprinnelig ble lagt ut på, vil det automatisk fjernes fra Nu Skin Media dersom vi kun har delt innholdet ditt videre på den samme plattformen, underlagt rimelige forsinkelser av tekniske årsaker.

 

12.  Du kan trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid. Vil du at Nu Skin ikke lenger skal bruke innhold fra deg, kontakt oss på socialmedia@nuskin.com for å be om at vi fjerner innholdet ditt fra Nu Skin Media. Når du trekker tilbake et samtykke, vil Nu Skin jobbe for å fjerne alt innhold fra medier som kan redigeres og fra fremtidige medier i henhold til din forespørsel, innen en rimelig tidsperiode.

 

 

Kontakt oss

 

13.  Har du spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, eller hvis du ønsker å motta ytterligere informasjon, kontakt Nu Skin på socialmedia@nuskin.com.

 

14.  Ta gjerne kontakt med teamet for personvern på privacy@nuskin.com om du har spørsmål eller bekymringer for når det gjelder personvernmerknaden / dine personopplysninger, ønsker å oppdatere dine personopplysninger eller utøve dine rettigheter som beskrevet i personvernmerknaden. Du må også gjerne rådføre deg med informasjonssiden for den registrertes rettigheter. Du finner den på Nu Skins nettside: www.nuskin.com.

 

 

Annet

 

15.  Disse vilkårene gjelder i henhold til belgisk lov, og eventuelle tvister i forhold til dem er underlagt de belgiske domstolers eksklusive jurisdiksjon.

 

16.  Nu Skin forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten forhåndsvarsel ved å legge ut en revidert utgave av Vilkår og betingelser. Tilsvarende bør du se gjennom Vilkår og betingelser hver gang du gir oss tillatelse eller godkjenning til bruk av innholdet ditt.