Overholdelse av retningslinjer

Overholdelse av retningslinjer

NØYAKTIGE OG SANNFERDIGE PÅSTANDER OM PRODUKTENE OG MULIGHETEN = GOD FORRETNINGSSKIKK

 

Hos Nu Skin prøver vi alltid å leve opp til de høyeste standardene for etisk og ærlig oppførsel. Å opprettholde integriteten i alle markedsføringsrelaterte påstander om produktene og muligheten, er viktig for omdømmet vårt og for å fremme en sunn forretning.

 

I den forbindelse er det ekstremt viktig at alle Brand Affiliates forstår hva som er hensiktsmessige påstander og hvordan man markedsfører produktene og forretningen på en ærlig og nøyaktig måte.

 

Dokumentene det refereres til i dette avsnittet, inneholder viktig informasjon om hva man kan og ikke kan si om produktene og muligheten. Vi oppfordrer alle Brand Affiliates våre til å lese dokumentene nøye. Ta gjerne kontakt med avdelingen for retningslinjer eller markedsføring hvis du har noen spørsmål.