Ben je er nog?

DOORGAAN

Door gebruikers gegenereerde content - Algemene voorwaarden van Nu Skin

Door gebruikers gegenereerde content - Algemene voorwaarden van Nu Skin

Laatste update: 06-05-2020

 

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BV, evenals hun gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen (“Nu Skin” of “wij”, “we”, “ons”, “onze”) woorden, foto’s, afbeeldingen, gegevens, informatie of andere ‘door gebruikers gegenereerde content’ selecteren gerelateerd aan Nu Skin’s merk en producten (“Content”) die u uploadt, plaatst of deelt via websites of platforms van derden, inclusief maar niet beperkt tot Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat en Twitter (de “Platforms”), en deze inhoud gebruikt op onze website, in marketingmails en andere marketingkanalen of op socialmediaplatforms van Nu Skin (“Nu Skin Media”).

 

Selectie van Content en beperkingen

 

1.  Af en toe selecteren we Content in Platforms die we willen gebruiken in Nu Skin Media.

 

2.  We zullen naar eigen goeddunken selecteren welke Content we in Nu Skin Media willen gebruiken. We kunnen al dan niet instructies delen over het type Content dat we waarschijnlijk zullen selecteren en gebruiken op Nu Skin Media. Als we dergelijke instructies delen, kunnen we nog steeds bepaalde Content selecteren die deze instructies niet volgt, op voorwaarde dat dergelijke Content voldoet aan de beperkingen in paragraaf 3 van deze Algemene voorwaarden. Evenzo garandeert het volgen van dergelijke instructies niet dat uw Content door ons zal worden geselecteerd. We zijn niet verplicht om enige Content in Nu Skin Media te gebruiken.

 

3.   Als u Content wilt creëren, moet u ervoor zorgen dat:

 • uw Content niet verklaart of impliceert dat onze producten hebben geholpen bij het aanpakken, behandelen, genezen of voorkomen van een ziekte of andere medische aandoening, en geen resultaten impliceert die verschillen van of verder gaan dan onze goedgekeurde marketingclaims; en
 • uw Content niet misleidend, smadend, lasterlijk, aanstootgevend, pornografisch, kwetsend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, hatelijk of beledigend of anderszins onwettig is; en
 • als u een Brand Affiliate van Nu Skin bent, dat u zich houdt aan uw Overeenkomst voor Brand Affiliates, inclusief de Beleidsregels en procedures van Nu Skin.

Als we vernemen dat uw Content niet aan deze beperkingen voldoet, dan zullen we u vragen de Content onmiddellijk te verwijderen.

 

4.  Het is niet nodig om iets van Nu Skin te kopen voor uw Content die geselecteerd is voor gebruik op Nu Skin Media.

 

Uw toestemming staat ons toe om uw Content te gebruiken

 

5.  Als we uw Content in Nu Skin Media willen gebruiken, zullen we contact met u opnemen op het relevante Platform om uw toestemming te vragen om uw Content te gebruiken. We zullen u vragen om ons te antwoorden met de hashtag “#yesnuskin” als u ermee instemt dat wij uw Content in Nu Skin Media gebruiken. Zodra u op deze manier uw toestemming aan ons heeft gegeven, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden.

 

6.  Om ons toestemming te geven moet u ons rechtstreeks beantwoorden, hetzij binnen dezelfde chat, thread of via een privébericht met de hashtag “#yesnuskin”. Als we binnen 7 dagen na de datum waarop we contact met u hebben opgenomen geen reactie van u vernemen, gaan we ervan uit dat u niet instemt met ons gebruik van uw Content en zal uw Content niet worden gebruikt in enige Nu Skin Media.

 

7.  Door in te stemmen met ons gebruik van uw Content in overeenstemming met paragraaf 6 van deze Algemene voorwaarden:

 • verklaart u dat u 17 jaar of ouder bent;
 • bevestigt u dat de Content uw eigen creatie is en/of dat u de gebruiksrechten en toestemmingen heeft verkregen van derden die de rechten met betrekking tot uw Content bezitten of beheren;
 • verleent u aan Nu Skin en zijn gelieerde ondernemingen het niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare, royaltyvrije, onherroepelijke, permanente recht en de toestemming om uw Content op Nu Skin Media te gebruiken zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, zonder daarvoor vergoeding te vragen;
 • geeft u ons toestemming om uw Content of een deel ervan opnieuw te ontwerpen, archiveren, reproduceren, verspreiden, weergeven, openbaar uit te voeren en/of opnieuw af te spelen en openbaar toegankelijk te maken, alsook te knippen, bewerken, aanpassen en wijzigen;
 • bevestigt u dat ons gebruik van uw Content op Nu Skin Media geen inbreuk zal maken op het auteursrecht, het merkenrecht, de handelsgeheimen, de privacy of ander intellectueel eigendom of andere rechten van derden, noch deze zal schenden;
 • geeft u Nu Skin toestemming om uw voornaam, de gebruikersnaam en de profielfoto te gebruiken die gekoppeld zijn aan de account waar u de Content heeft gepost, evenals uw land en uw afbeelding zoals opgenomen in de Content (indien van toepassing) voor de doeleinden die zijn beschreven in paragraaf 8 van deze Algemene voorwaarden.

 

8.  Tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen, zullen we alleen de door u verstrekte persoonlijke informatie gebruiken, die beperkt is tot uw voornaam, de gebruikersnaam en de profielfoto die gekoppeld zijn aan de account waar u de Content heeft gepost, evenals uw land en uw afbeelding zoals opgenomen in de Content (indien van toepassing), en wel voor de volgende doeleinden:

 • Om de gehele of een deel van uw Content op Nu Skin Media te posten, in overeenstemming met paragraaf 7 van deze Algemene voorwaarden; en/of
 • Om u als de auteur van de Content op Nu Skin Media te vermelden.

Als u een Brand Affiliate van Nu Skin bent, mogen we u alleen vragen om het ID-nummer van uw distributeursaccount te verstrekken om er zeker van te zijn dat u voldoet aan uw Overeenkomst voor Brand Affiliates en de Beleidsregels en procedures van Nu Skin, zoals vermeld in paragraaf 3 van deze Algemene voorwaarden.

 

9.  U stemt ermee in dat u geen betaling, prijs of andere vergoeding zult ontvangen als we uw Content gebruiken in Nu Skin Media, en dat we u al dan niet zullen vermelden als auteur van de Content door uw gebruikersnaam te taggen of uw persoonlijke gegevens te vermelden wanneer we de Content op Nu Skin Media gebruiken.

 

Uw Content verwijderen van Nu Skin Media

 

10.  U begrijpt dat we uw Content op elk moment naar eigen goeddunken van alle Nu Skin Media kunnen verwijderen.

 

11.  Als u uw Content verwijdert van het Platform waarop deze oorspronkelijk was geplaatst, wordt deze alleen automatisch verwijderd van Nu Skin Media als we uw Content dubbel op hetzelfde Platform hebben geplaatst, behoudens redelijke vertragingen om technische redenen.

 

12.  Als uw Content niet automatisch van Nu Skin Media wordt verwijderd wanneer u deze van het Platform verwijdert en u wilt niet dat uw Content nog langer door Nu Skin wordt gebruikt, neem dan contact met ons op via infoeurope@nuskin.com met het verzoek om uw Content alsnog van Nu Skin Media te verwijderen. Na kennisgeving hiervan zullen we uw Content binnen een redelijke termijn verwijderen.

 

13.  U begrijpt dat het niet altijd mogelijk is om de Content van alle Nu Skin Media te verwijderen. Uw Content kan bijvoorbeeld zijn opgenomen in marketingmails die verzonden zijn voordat u ons liet weten dat u uw Content van Nu Skin Media wilt laten verwijderen. We zullen er echter voor zorgen dat uw Content wordt verwijderd uit alle bewerkbare en toekomstige Nu Skin Media nadat we uw verzoek hebben ontvangen.

 

Overige

 

14.  Op deze Algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en alle geschillen in verband hiermee zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

15.  Nu Skin behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door een herziene versie hiervan te publiceren. Daarom moet u de Algemene voorwaarden elke keer dat u ons toestemming of autorisatie geeft om uw Content te gebruiken, doornemen.