Ben je er nog?

DOORGAAN
Glossary - nl

 

BRAND AFFILIATE — Een persoon die gemachtigd is om de Producten van Nu Skin te verkopen overeenkomstig een Overeenkomst voor Brand Affiliates (OBA). Productaankopen zijn optioneel.

 

OVEREENKOMST VOOR BRAND AFFILIATES (OBA) — Een contract dat vereist is om een Brand Affiliate te kunnen zijn. Nadat Nu Skin de Overeenkomst voor Brand Affiliates goedgekeurd heeft, wordt die persoon beschouwd als Brand Affiliate en kan die klanten Registreren en Producten doorverkopen.

 

BRAND REPRESENTATIVE (BR) — Een persoon die de Kwalificatie voltooid heeft, maar ook een algemene term als verwijzing naar alle Brand Representatives en hoger, ongeacht hun Titel. Om de status van Brand Representative te behouden, moet je iedere kalendermaand minstens 4 Building Blocks voltooien (of Flex Blocks gebruiken in de plaats van de Building Blocks die je tekortkomt). Slaag je er niet in de status van Brand Representative te behouden, dan schuiven alle Brand Representatives in jouw Team op naar het Team van je directe Brand Representative. Je hebt voor bepaalde tijd de keuze om te herbeginnen. Lukt je dat, dan kun je de Brand Representatives van je oude Team terugkrijgen, samen met de Flex Blocks die je voorheen verzameld hebt. Raadpleeg ‘Aanvullende Details - Herbeginnen’ of neem contact op met je Account Manager voor meer informatie.

 

BUILDING BLOCK — Een meting van het Verkoopvolume. Een Building Block wordt pas beschouwd als voltooid wanneer het een verkoopvolume van 500 punten heeft. Een Building Block met een Verkoopvolume van minder dan 500 punten beschouwen we als onvoltooid.

 

BUILDING BONUS (BB) — Alle Brand Representatives kunnen een Building Bonus krijgen op voltooide Building Blocks. Brand Representatives die in één maand minstens 4 Building Blocks (uitgezonderd Flex Blocks) voltooien, kunnen ook een Building Bonus krijgen op iedere eventuele onvoltooide Building Block aan het eind van de maand. Het betaalde percentage op een onvoltooide Building Block stemt overeen met het betaalde percentage op de laatst voltooide Building Block van de maand. Onvoltooide Building Blocks worden uitbetaald op de 8e van de volgende maand. Brand Affiliates en Qualifying Brand Representatives komen niet in aanmerking voor Building Bonussen. Er wordt geen Building Bonus betaald op Flex Blocks. De Building Bonus wordt berekend op de CSV van iedere individuele Building Block. Het percentage dat gekoppeld is aan een Building Block, is alleen van toepassing op die specifieke Building Block, en dus niet op eerder voltooide Building Blocks.

 

BUSINESS BUILDER POSITION (BBP) — Een incentive om succesvolle Brand Representatives te motiveren om hun verkoopteam verder op te bouwen. Een Business Builder Position is een tweede positie waarmee een Brand Representative beloond wordt als die één maand uitbetaald werd als Blue Diamond Director. De BBP wordt gevestigd op de 1e Generatie van de Blue Diamond Director (parent account). Door een Team van Brand Representatives onder de BBP op te bouwen, komt de parent account ervoor in aanmerking om een Leading Bonus van 5% te krijgen op 6 Generaties van Brand Representatives en komt de BBP ervoor in aanmerking om een Leading Bonus van 5% te krijgen op 6 Generaties van Brand Representatives. De eigenaar van de BBP en de parent account kan tot 10% krijgen op de CSV van de overlappende Generaties tussen de parent account en de BBP. Neem contact op met je Account Manager voor alle informatie over Business Builder Positions.

 

COMMISSIONABELE VERKOOPWAARDE (COMMISSIONABLE SALES VALUE OF CSV) — Een valutawaarde die aan elk product gekoppeld wordt en gebruikt wordt voor het bepalen van de Building en Leading Bonussen. De CSV van ieder Product kan van tijd tot tijd veranderen. Neem contact op met je markt of Brand Affiliate voor specifieke productprijzen, details over de Sharing Bonussen, de CSV en andere informatie over verkoopcompensaties.

 

FLEX BLOCK — Een substituut van een Building Block dat automatisch gebruikt wordt om je status als Brand Representative te behouden als je in een kalendermaand niet minstens 4 Building Blocks voltooid hebt. In iedere maand dat je een Flex Block gebruikt, kom je nog altijd in aanmerking voor een Building Bonus op de voltooide Building Blocks. Je kunt wel geen Leading Bonus krijgen. Flex Blocks genereren geen Verkoopvolume of CSV, hebben geen geldwaarde en kunnen niet ingewisseld worden voor cashgeld. Ze worden alleen gebruikt om de status van Brand Representative te kunnen behouden. Iedere kalendermaand mogen maximaal 3 Flex Blocks gebruikt worden. Er staat geen limiet op het aantal Flex Blocks dat verzameld kan worden. Flex Blocks vervallen niet en kunnen niet overgedragen worden. Alle verzamelde Flex Blocks gaan verloren als je er niet in slaagt om je status van Brand Representative te behouden. Ga naar ‘Aanvullende Details - Flex Blocks’ voor meer informatie.

 

GENERATIE — Een eenvoudige manier om je je Team te helpen organiseren. Iedere Brand Representative aan wie je direct leiding geeft, behoort tot je 1e Generatie (G1). Iedere Brand Representative aan wie je G1 Brand Representatives direct leiding geven, behoort tot je 2e Generatie (G2), enzovoort.

 

GROEP — Je Groep bestaat uit jezelf en al je Detailhandelsklanten, Members, Brand Affiliates en/of Qualifying Brand Representatives (in Frankrijk: voor zover je VDI-status dit toelaat). Je Brand Representatives en hun Groepen behoren niet tot jouw Groep. Alle verkopen gerealiseerd door de personen in je Groep dragen bij tot jouw Building Blocks en de CSV van je Groep.

 

LEADERSHIP TEAM (LT) — Meer details vind je onder ‘Lead - Wees een topleider’.

 

VERKOOPVOLUME VAN HET LEADERSHIP TEAM (LEADERSHIP TEAM SALES VOLUME OF LTSV) — Het LTSV van een G1 Brand Representative is de som van het Verkoopvolume op al je G1-G6 afkomstig van die G1 Brand Representative.

 

LEADING BONUS — Meer details vind je onder ‘Lead – Maandelijkse betaling’.

 

INTENTIEVERKLARING (LETTER OF INTENT OF LOI) — Een document of online bericht dat Brand Affiliates ondertekenen om Nu Skin te informeren over hun intentie om aan de Kwalificatie te beginnen en een Qualifying Brand Representative te worden. Zodra de LOI ingediend en door Nu Skin goedgekeurd is, wordt naar de Brand Affiliate verwezen als een ‘QBR1’ in de eerste kwalificatiemaand, ‘GBR2’ in de tweede kwalificatiemaand, enz. Als een Brand Affiliate eerder al eens een Qualifying Brand Representative was en opnieuw aan de Kwalificatie wil beginnen, dan moet die Brand Affiliate opnieuw een LOI indienen.

 

MEMBER — Een niet-Brand Affiliate die door een Brand Affiliate geregistreerd is en producten van Nu Skin kan kopen tegen de Prijs voor Members. Een Member mag geen Brand Affiliates Registreren of Producten doorverkopen. .

 

PRIJS VOOR MEMBERS — De aankoopprijs van Producten voor zowel Members als Brand Affiliates. Op de Prijs voor Members kan bij gelegenheid een korting gelden, waardoor die prijs lager ligt dan normaal voor acties en incentives, zoals bepaald door de plaatselijke markt.

 

TEAM ELITE BUSINESS BUILDER POSITION (TE BBP) — Een incentive om succesvolle Brand Representatives te motiveren om hun verkoopteam verder op te bouwen. Een TE BBP is een derde positie waarmee een Brand Representative beloond wordt die de eerste maand van de Kwalificatie tot Team Elite voltooid heeft. De TE BBP wordt gevestigd op de 1e Generatie van de BBP van de parent account. Door een team van Brand Representatives onder de BBP op te bouwen, komt de parent account ervoor in aanmerking om een Leading Bonus van 5% te krijgen op 6 Generaties van Brand Representatives, komt de BBP ervoor in aanmerking om een Leading Bonus van 5% te krijgen op 6 Generaties van Brand Representatives, en komt ook de TE BBP ervoor in aanmerking om een Leading Bonus van 5% te krijgen op 6 Generaties van Brand Representatives. Dit betekent dat de parent account tot 15% en de BBP tot 10% kunnen krijgen op de CSV van de overlappende Generaties tussen de parent account, de BBP en de TE BBP. Neem contact op met je Account Manager voor meer informatie.

 

PRODUCT — Omvat alle producten en diensten die door Nu Skin en haar Brand Affiliates verkocht worden.

 

KWALIFICATIE — Het proces dat Brand Affiliates ondergaan om Brand Representatives te worden. Ze beginnen aan de Kwalificatie door een LOI in te dienen, en worden dan Qualifying Brand Representatives genoemd. Als ze binnen 6 kalendermaanden het vereiste aantal Building Blocks en Sharing Blocks verzameld hebben, hebben ze de Kwalificatie voltooid en worden ze Brand Representatives genoemd. Meer details vind je onder ‘Build - Kwalificatie’.

 

QUALIFYING BRAND REPRESENTATIVE (QBR) — Een Brand Affiliate die zijn/haar LOI ingediend heeft en aan de Kwalificatie begonnen is maar die nog niet voltooid heeft. Meer details vind je onder ‘Build - Kwalificatie’.

 

REGISTREREN — Verwijst naar het persoonlijk inschrijven van Detailhandelsklanten, Members en Brand Affiliates bij Nu Skin. Wij attenderen je erop dat je in Frankrijk Detailhandelsklanten, Members of Brand Affiliates alleen persoonlijk kunt inschrijven bij Nu Skin als je VDI-status dit toelaat.

 

RETAIL BUILDING BONUS — Een bonus die betaald wordt op de aankoop van bepaalde Producten door een Amerikaanse of Canadese Geregistreerde Detailhandelsklant aan de eerste in aanmerking komende Qualifying Brand Representative of Brand Representative (alleen accounts in de Verenigde Staten en Canada) boven die Geregistreerde Detailhandelsklant op het ogenblik van de aankoop. De Retail Building Bonus wordt dagelijks berekend en wekelijks uitbetaald samen met de Building Bonus. Om in aanmerking te komen, moet de Brand Affiliate een Qualifying Brand Representative of Brand Representative zijn op het ogenblik van de productverkoop. Neem contact op met je markt of Brand Affiliate voor specifieke productprijzen, details over de Retail Building Bonus en andere inlichtingen.

 

RETAILKLANT — Iedereen die geen Brand Affiliate of Member is en die Producten aankoopt via een Brand Affiliate of rechtstreeks bij Nu Skin.

 

RETAILWINST — Het verschil van de prijs waarvoor je een Product verkoopt, en je totale kosten (waaronder de Prijs voor Members, verzendingskosten, enz.). Raadpleeg de Beleidsregels en Procedures voor eventuele beperkingen die van toepassing zijn conform de lokale wetgeving.

 

RETAILING BONUS (RB) — Is het verschil tussen de prijs die je Detailhandelsklanten betalen (exclusief verzendingskosten en taksen) wanneer ze rechtstreeks bij Nu Skin Producten kopen, en de som van de Prijs voor Members en een eventuele Retail Building Bonus. Neem contact op met je markt of Brand Affiliate voor specifieke productprijzen, details over de Retail Building Bonus en andere inlichtingen. Wij attenderen je erop dat je in Frankrijk Detailhandelsklanten alleen persoonlijk kunt inschrijven bij Nu Skin en hiervoor een retailing bonus kunt verdienen als je VDI-status dit toelaat.

 

VERKOOPVOLUME — Een puntensysteem dat Nu Skin gebruikt om de relatieve waarde van Producten in de verschillende munteenheden en markten te kunnen vergelijken. Aan ieder Product is een Verkoopvolume met een specifiek aantal punten gekoppeld. Sharing Blocks, Building Blocks en het Verkoopvolume van het Leadership Team bestaan allemaal uit Verkoopvolume. Het Verkoopvolume verschilt van de commissionabele verkoopwaarde (CSV).

 

SHARING BLOCK (SB) — Een subgroep van de Building Blocks die bestaat uit een Verkoopvolume van 500 punten dat uitsluitend afkomstig is van aankopen verricht door Detailhandelsklanten, Members, Brand Affiliates en Qualifying Brand Representatives die jij persoonlijk Geregistreerd hebt en Geregistreerde Detailhandelsklanten in de Verenigde Staten en Canada van jouw Geregistreerde Brand Affiliates en Qualifying Brand Representatives. Je persoonlijke aankopen tellen niet mee in het kader van Sharing Blocks. Sharing Blocks zijn alleen van toepassing op de Kwalificatie en zijn een subcategorie van de Building Blocks. Alle Sharing Blocks zijn dus Building Blocks, maar niet alle Building Blocks zijn Sharing Blocks. .

 

SHARING BONUS — Meer details vind je onder ‘Share - Dagelijkse betaling’.

 

TEAM — Je Team bestaat uit je Groep en alle Groepen waarop je een Leading Bonus uitbetaald kunt krijgen.

 

TITEL — Verwijst naar de Titel van Members, Brand Affiliates, Qualifying Brand Representatives en Brand Representatives. De Titels van Brand Representatives worden bepaald op basis van het aantal G1 Brand Representatives en Leadership Teams en worden gebruikt om het aantal Generaties te bepalen waarop je een Leading Bonus uitbetaald kunt krijgen. Raadpleeg de tabel onder ‘Lead - Titels en Leading Bonus’ voor de specifieke vereisten van iedere Titel.

 

VELOCITY-ACCOUNT — Een digitale account waarop je alle compensaties, aanpassingen en betalingen door Nu Skin terugvindt. Je krijgt een Velocity-account zodra je een Brand Affiliate bent. Nu Skin schrijft het saldo op je Velocity-account automatisch en gratis over aan het begin van iedere wekelijkse en maandelijkse uitbetalingsperiode. Alle kosten die gepaard gaan met overschrijvingen op jouw initiatief zijn voor jouw rekening. Een minimum van 10 euro is vereist voor automatische overschrijvingen. Voor overschrijvingen op jouw initiatief is geen minimumsaldo vereist. Velocity-accounts leveren geen interest op. Je kunt je Velocity-account raadplegen via het online portaal voor Brand Affiliates van Nu Skin.