Woordenlijst

Woordenlijst

Activiteitsvereisten: Om in aanmerking te komen voor de bonussen van het Verkoopcompensatieplan, moet u 100 PSV en vijf detailhandelsverkopen per maand hebben.

 

ADR: Meld u aan voor een maandelijkse automatische bestelling van NSE-producten of een maandelijkse donatie aan Nourish the Children®   en u wordt beloond voor uw trouw.

 

Breakaway Executive: Een Distributeur die de Executive-kwalificatie voltooid heeft en zich 'afgesplitst' heeft van zijn upline. Dit houdt in dat het verkoopvolume van de nieuwe Executive en zijn cirkelgroep niet meer meetelt voor de Commissionabele Verkoopwaarde (CSV) van de upline. Als dit gebeurt, kan de upline Executive zich kwalificeren voor de Breakaway Bonus op het GSV van zijn nieuwe Breakaway Executive. Om een Breakaway Executive terug te krijgen, moet de kwalificatiedatum van de upline Executive op of vóór de datum vallen waarop de Breakaway Executive doorgeschoven wordt.

 

BEB: De Breakaway Executive Bonus is een bonus van maximaal 5% op de Commissionabele Verkoopwaarde (CSV) van ieder generatieniveau, gebaseerd op het totale aantal G1 Breakaway Executives (zie tabel bij Stap 3). Om een Breakaway Executive Bonus van 5% te krijgen, moet een Executive minstens 3.000 GSV hebben. Als het GSV tussen de 2.000 en 2.999 ligt, wordt een Breakaway Executive Bonus van 2,5% betaald op de CSV van de Breakaway Executives (G1 tot G6) van die maand.

 

Cirkelgroep: Voor Distributeurs die geen Executive zijn, bestaat een Cirkelgroep uit alle detailhandelsklanten, Voorkeursklanten en Distributeurs. Voor Executives bestaat een Cirkelgroep uit alle  detailhandelsklanten, Voorkeursklanten, Distributeurs en Qualifying Executives.

 

Commissie: Een geldbedrag dat u krijgt op basis van uw  productverkopen.


CSV: Commissionabele Verkoopwaarde:
De maandelijkse muntwaarde van de commissionabele producten en diensten die bij het Bedrijf aangekocht worden en waarop bonussen en commissies berekend worden volgens het verkoopcompensatieplan. De CSV is gelijk aan de groothandelsprijs van een product of dienst met aftrek van kortingen (bijvoorbeeld belastingen, Fast Start Payments, ADR of internetkortingen). De kwalificatievereisten zullen gebaseerd zijn op het PSV en GSV.

 

DBLG1: Double G1 Bonus is een bonus van 10% op het totale GSV van G1 Executives. Om een Double G1 Bonus van 10% te krijgen, moet een Executive minstens 3.000 GSV hebben. Deze bonus wordt alleen conform de Volume Maximiser-berekening betaald als deze berekeningsmethode tot de hoogste uitbetaling leidt.

 

DEXEC: Een Demoted Executive is een Executive die niet aan de Instandhoudingsvereisten voor de titel van Executive voldaan heeft en gedegradeerd wordt tot Distributeur. Dit gebeurt doorgaans als hij tijdens zijn Executive-schap de status van Provisional Executive al gehad heeft.

 

EB: Een Executive Bonus is een bonus die u maandelijks kunt verdienen op uw totale CSV. Executive Bonussen variëren van 9% tot 15%, afhankelijk van uw totale GSV. De percentages worden betaald uit de totale CSV van uw Cirkelgroep.

 

EEB: Een Extra Executive Bonus is een extra bonus van 5% op de CSV van uw cirkelgroep. Om de Extra Executive Bonus van 5% te krijgen, moet een Executive minstens 3.000 GSV hebben (zie tabel bij Stap 3). Deze bonus wordt alleen conform de Volume Maximiser-berekening betaald als deze berekeningsmethode tot de hoogste uitbetaling leidt.

 

Herbenoeming tot Executive: Het proces waarbij gedegradeerde Executives het kwalificatieproces opnieuw voltooien en de status van Executive terugkrijgen. Als een account die voorheen een Executive was, het kwalificatieproces doorloopt en binnen zes maanden na zijn degradatie tot Distributeur weer Executive wordt, krijgt hij zijn voormalige Breakaway-organisatie terug. Hoewel een account het kwalificatieproces zo vaak als hij wil mag doorlopen, kan hij zijn Breakaway-organisatie uitsluitend in de eerste zes maanden na zijn degradatie tot Distributeur terugkrijgen.

 

Fast-Start Payment: De Fast-Start Payment wordt verdiend door de verkoop van door het Bedrijf goedgekeurde Fast-Start Productpakketten aan nieuwe gesponsorde klanten en Distributeurs.

 

G1: Generation 1 verwijst naar uw eerste generatie Breakaway Executives.

 

GSV: Het Groepsverkoopvolume is het totale PSV in uw Cirkelgroep, inclusief uw eigen PSV, voor een welbepaalde maand.

 

LOI (Intentieverklaring):  Een brief waarin een Distributeur blijk geeft van zijn intentie om Executive te worden. De Distributeur dient de V&G Navigator te raadplegen. Daar kan hij zijn LOI indienen  om te kunnen beginnen aan de kwalificatie tot Executive als hij voldoet aan de vereisten voor Maand 1 (ook wel de LOI-maand genoemd). Tijdens de eerste maand van de Executive-kwalificatie wordt een Distributeur vaak aangeduid met de term 'LOI'. Een LOI is niet hetzelfde als een Qualifying Executive (Q1, Q2), alhoewel beiden bezig zijn met de kwalificatie tot Executive. Als een Distributeur in het verleden al een Qualifying Executive geweest is en hij opnieuw aan de Executive-kwalificatie wil beginnen, moet hij een formele LOI indienen bij het Bedrijf.

 

L1: Level 1 omvat alle accounts die momenteel door een Distributeur gesponsord worden, ongeacht hun titel.

 

Level 1 (L1) Bonus:  Een bonus van 5% betaald op het PSV van alle persoonlijk gesponsorde accounts. De L1 Bonus wordt alleen betaald aan Distributeurs die aan de Activiteitsvereisten voldoen.

 

Pintitelrespijtmaand: Als een Executive niet aan de Instandhoudingsvereisten voor de titel van Executive voldoet, kan hij een respijtmaand opnemen om de status van Executive te behouden. In een lopende kalenderperiode van 12 maanden heeft iedere Executive recht op één respijtmaand. Als u bijvoorbeeld een respijtmaand opneemt in mei, kunt u er pas in mei van het volgende jaar weer één opnemen. Tijdens een respijtmaand worden er geen Executive-bonussen uitbetaald. Als een Executive tijdens de respijtmaand aan de minimale activiteitsvereisten voldoet, kan hij wel een L1 Bonus verdienen.

 

Voorkeursklant: Een Voorkeursklant is iemand die geen Distributeur is maar het recht heeft om producten met korting van het Bedrijf te kopen.

 

PSV:  Het Persoonlijke Verkoopvolume is het maandelijkse aantal punten voor de producten en diensten die u hoofdzakelijk voor de detailhandelverkoop of voor persoonlijk verbruik van het Bedrijf koopt.  Het PSV omvat ook punten van producten die uw persoonlijke detailhandelsklanten rechtstreeks bij het Bedrijf gekocht hebben.

 

PEXEC: Een Provisional Executive is een Executive die niet aan de Instandhoudingsvereisten voor de titel van Executive voldaan heeft en zijn respijtmaand al gebruikt heeft. Een PEXEC houdt al zijn eigen Breakaways en telt als Breakaway Executive voor zijn upline. Het GSV van een PEXEC telt niet mee voor het GSV van zijn upline. Een account mag maximaal drie maanden achter elkaar een PEXEC zijn. Als een PEXEC weer aan de Instandhoudingsvereisten voor de titel van Executive voldoet, wordt hij in de maand dat hij aan de vereisten voldoet, direct bevorderd tot Executive.

 

QEXEC: Qualifying Executive (Q1, Q2) is een Distributeur die zijn eerste of  Executive-kwalificatiemaand (de zogenaamde LOI-maand) met succes afgerond heeft en nu volledig op weg is om te kwalificeren als een Executive Distributor van NSE (zie tabel bij Stap 2 voor informatie over de maandelijkse vereisten).

 

Detailhandelsklant: Een detailhandelsklant is iemand die geen Distributeur is maar die producten tegen detailhandelsprijs van een Distributeur of van het Bedrijf koopt. Productaankoopvolume dat via het Bedrijf gerealiseerd werd door detailhandelsklanten die aan de Distributeur toegewezen zijn, wordt geteld jegens het PSV van de sponsor.

 

Roll-Up Breakaway Executive: Een Breakaway Executive in uw G1-G6 die, doordat zijn upline Executive er niet in geslaagd is zijn Executive-status te behouden, doorschuift naar de eerstvolgende in aanmerking komende upline Executive. Om een Breakaway Executive terug te krijgen, moet de kwalificatiedatum van de upline Executive op of vóór de datum vallen waarop de Breakaway Executive doorgeschoven wordt.

 

Roll-up GSV: Als een eerstelijns (G1) Breakaway Executive degradeert tot Distributeur, wordt het GSV van die gedegradeerde Breakaway Executive doorgeschoven naar het GSV van zijn upline. Het GSV-gedeelte dat afkomstig is van de gedegradeerde Breakaway Executives, wordt 'roll-up GSV' genoemd. Dit geldt alleen voor uplines die Breakaway Executives hebben op markten die niet deelnemen aan het PEXEC-programma. Het GSV van de DEXEC wordt pas de volgende maand doorgeschoven, als zijn titel Distributeur is.

 

Sponsor: Een Distributeur die persoonlijk een andere Distributeur of Voorkeursklant werft en deze inschrijft in zijn L1.

 

Wealth Maximiser: Een bonusberekeningselement van het Verkoopcompensatieplan, waardoor automatisch de gunstigste bonusberekeningsmethode toegepast wordt: De Volume Maximiser (inclusief Extra Executive Bonus + Double G1 Bonus) OF Depth Maximiser (inclusief Breakaway Executive Bonus).

 

Opmerkingen

• Om voor de bonussen in aanmerking te komen, dient u maandelijks aan minstens vijf mensen producten verkocht te hebben. Alle bewijzen van detailhandelsverkopen dienen minstens vier jaar bewaard te worden.

•  Er wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of aan alle detailhandelsverkoopvereisten van het Bedrijf voldaan is.

•  Alle producten die via een ADR-bestelling gekocht zijn door mensen die geen Distributeurs of klanten zijn, tellen maandelijks automatisch mee voor de detailhandelsverkoopvereisten.

•  Er worden nooit bonussen uitgekeerd voor wervingsactiviteiten. Bonussen worden alleen verdiend door de verkoop van producten.

•  Alle bonussen worden maandelijks berekend en rond de 25ste van de maand betaald of gestort.

Divider