Ben je er nog?

DOORGAAN

Privacy

Privacyverklaring

Deze vertaling wordt u verstrekt voor uw gemak. In geval van verschillen tussen de Engelstalige versie en de vertaling van deze privacyverklaring geldt de Engelstalige versie. Indien u vragen hebt, neem dan contact met ons op via privacy@nuskin.com.

 

 

1. Inhoudsopgave

 1. Inhoudsopgave
 2. Overzicht
 3. Wie zijn we, en hoe kunt u contact opnemen?
 4. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?
  a. Categorieën Persoonsgegevens
  b. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen en waarom
  c. Uw plichten
  d. Persoonsgegevens die we via derden verzamelen
  e. Kinderen
 5. Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?
 6. Uw Persoonsgegevens delen en overdragen a. Persoonsgegevens delen
  b. Persoonsgegevens overdragen
  c. EU-VS privacyschild en het Zwitsers-Amerikaans privacyschild
 7. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?
 8. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?
 9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?
 10. Uw keuzes qua marketing
 11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Bijlage 1 - Lijst met entiteiten van Nu Skin die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens
Bijlage 2 - Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

 

2.    Overzicht

Nu Skin streeft ernaar uw privacy te respecteren en te beschermen. We handelen conform de eisen van de verschillende wetgevingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming die van toepassing zijn in de landen waar we actief zijn.

Deze privacyverklaring legt uit hoe we Persoonsgegevens van onze klanten, Brand Affiliates, sollicitanten en bezoekers van een kantoor of de Website (gezamenlijk 'u' en 'uw') verzamelen, gebruiken en delen. Het legt ook uw rechten uit met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat niet alle hoofdstukken voor u even relevant of van toepassing hoeven zijn - afhankelijk van de omstandigheden. Als u bijvoorbeeld bezoeker van een kantoor bent, dan is hoofdstuk 10 'Uw keuzes qua marketing' in principe niet op u van toepassing omdat we normaliter geen direct marketing sturen naar bezoekers van een kantoor.

Lees a.u.b. deze privacyverklaring aandachtig door voordat u gebruik maakt van onze Website of Apps en/of uw Persoonsgegevens verstrekt.

3.    Wie zijn we, en hoe kunt u contact opnemen?

Nu Skin Enterprises Inc. en haar dochterondernemingen en aan haar verbonden ondernemingen ('Nu Skin', 'we/wij', 'ons' en 'onze') zijn een internationale groep bedrijven en bieden persoonlijke verzorgingsproducten, voedingssupplementen, apparatuur en andere producten en diensten aan via (i) de website van Nu Skin (plaatselijk of wereldwijd) (elk een 'Website'), (ii) Nu Skin apps en tools (de 'Apps') en (iii) een netwerk van onafhankelijke distributeurs ('Brand Affiliates').

Afhankelijk van hoe u met ons in aanraking komt, worden uw Persoonsgegevens door verschillende entiteiten van Nu Skin en/of voor verschillende doelen verwerkt. U vindt hier de lijst met de entiteiten van Nu Skin die optreden als verwerkingsverantwoordelijken voor uw Persoonsgegevens. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, uw Persoonsgegevens willen bijwerken of uw rechten willen uitoefenen zoals onderstaand beschreven, neem dan contact op met het Privacy Team of met onze functionaris voor gegevensbescherming [DPOoffice@nuskin.com].

4.    Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

Met Persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die direct of indirect verband houdt met een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon of, indien van toepassing, een rechtspersoon. Persoonsgegevens kunnen een naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, IP-adres, creditcardinformatie, voorkeuren, leeftijd, geslacht, beroep, etc. bevatten.

De Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we dat doen is afhankelijk van hoe u met ons in aanraking komt. Bent u klant, dan is het mogelijk dat we andere gegevens verzamelen dan wanneer u bijvoorbeeld Brand Affiliate bent. Hieronder vindt u algemene uitleg over onze activiteiten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens. Wilt u echter onze activiteiten en doelen met betrekking tot gegevensverwerking bekijken op interactie-niveau, raadpleeg dan hier onze lijst 'Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?'. Deze lijst bevat informatie over verwerkingsactiviteiten per categorie betrokkenen.

a.      Categorieën Persoonsgegevens

Algemene categorieën Persoonsgegevens die we verzamelen zijn:

-          Contactgegevens: zoals naam, titel, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

-          Biografische informatie: zoals geslacht, geboortedatum, nationaliteit, een foto of video's met uw afbeelding, beroep en informatie over uw gezinsleven (behalve bijzondere categorieën gegevens) waaronder het gezin, de kinderen, hobby's en interesses.

-          Identificatiegegevens: zoals paspoortnummer, burgerservicenummer (of nationaal identificatienummer/persoonsnummer), rijksregisternummer en overige identificatiegegevens en documenten en fotokopieën van de voornoemde identificatiedocumenten, voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving.

-          Registratiegegevens: zoals nieuwsbriefinschrijvingen, aanmeldingen voor evenementen/incentive-reizen, abonnementen, downloads en gebruikersnamen/wachtwoorden, gegevens die gevraagd zijn op aanmeld- of registratieformulieren en aanverwante informatie zoals feedback en antwoorden op enquêtes.

-          Facturatie- en financiële gegevens: zoals bankgegevens, gegevens van krediet-/debetkaarten, kopieën van bankrekeningafschriften en alle informatie die nodig is om betalingstransacties te verifiëren en/of te verwerken.

-          Productinformatie: zoals uw aankoopgeschiedenis, informatie over producten die we aan u verkocht hebben, terugzendingen en voorkeursproducten.

-          Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens: in een beperkt aantal gevallen kunnen we bijzondere categorieën van Persoonsgegevens verzamelen zoals gegevens die betrekking hebben op ras, etnische afkomst of uw gezondheid.

-          Beelden van bewakingscamera's waarmee we u kunnen identificeren wanneer u onze kantoren bezoekt.

-          Gegevens over uw gebruik van Nu Skin IT-systemen en apparatuur wanneer u Brand Affiliate bent.

-          Overige gegevens: alle andere Persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt. Als u bijvoorbeeld kiest om ons Persoonsgegevens van uw gezinsleden te verstrekken bij het invullen van ons online formulier wat hiervoor een specifiek veld bevat, of als u contact opneemt met onze klantenservice.

b.      De Persoonsgegevens die we over u verzamelen en waarom

We verzamelen als volgt rechtstreeks Persoonsgegevens van u:

                                 I.            Als klant:

-          Als u een Nu Skin account aanmaakt, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens, wat biografische informatie en overige relevante gegevens, evenals uw communicatievoorkeuren.

-          Als u producten of diensten van Nu Skin aankoopt of producten retourneert, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens, facturatie- en financiële gegevens en overige relevante informatie.

-          Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en/of voor één van onze online diensten, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens en overige relevante gegevens waaronder aanmeldgegevens en uw communicatievoorkeuren.

-          Als u anderszins met Nu Skin communiceert, bijvoorbeeld door contact op te nemen met onze klantenservice. In dat geval verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt en alle Persoonsgegevens die we nodig hebben om uw vraag te beantwoorden. Als u één van onze callcenters belt, dan nemen we het telefoongesprek op.

                               II.            Als Brand Affiliate:

-          Als u zich aanmeldt om Brand Affiliate te worden, dan verzamelen of vragen we uw financiële en zakelijke gegevensen overige relevante gegevens waaronder bijvoorbeeld identificatiegegevens en extra biografische informatie.

-          Als u producten of diensten van Nu Skin aankoopt of producten retourneert, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens, facturatie- en financiële gegevens en overige relevante informatie.

-          Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en/of voor één van onze online diensten, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens en overige relevante gegevens waaronder aanmeldgegevens, en ook uw communicatievoorkeuren.

-          Als u zich aanmeldt om deel te nemen aan één van onze evenementen/incentive-reizen, dan verzamelen of vragen we de contactgegevens van u en uw gast, identificatiegegevens en overige relevante gegevens waaronder biografische informatie, aanmeldgegevens en facturatie- en financiële gegevens.

-          Als u enkele van onze Apps als ingelogde Brand Affiliate gebruikt, dan vragen we u om gegevens die betrekking hebben op de app. Die gegevens kunnen gaan over etniciteit en gezondheid als die gegevens nodig zijn om u de functionaliteit te bieden die u via de app aanvraagt.

-          Als u een ongewenst voorval meldt, dan verzamelen of vragen we uw contactgegevens evenals informatie omtrent het ongewenste voorval. Mogelijk betreft dat gezondheidsgegevens.

-          Als u IT-systemen of apparatuur van ons bedrijf gebruikt, dan kunnen we gegevens verzamelen die betrekking hebben op uw gebruik van dergelijke apparatuur.

-          Als u anderszins met Nu Skin communiceert, bijvoorbeeld door contact op te nemen via diverse communicatiekanalen. In dat geval verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt en alle Persoonsgegevens die we nodig hebben om een vraag te beantwoorden. Als u één van onze callcenters belt, dan nemen we het telefoongesprek op.

                             III.            Als sollicitant:

-          Als u bij ons solliciteert, dan vragen wij u om gegevens die betrekking hebben op uw sollicitatie zoals uw naam, contactgegevens, arbeidsverleden en opleidingsachtergrond. We kunnen u vragen te solliciteren via ons wervingssysteem. Daar is een specifieke privacyverklaring beschikbaar.

-          Als u anderszins met Nu Skin communiceert, bijvoorbeeld door contact op te nemen via diverse communicatiekanalen, verzamelen we de Persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt en alle Persoonsgegevens die we nodig hebben om een vraag te beantwoorden. Als u één van onze callcenters belt, dan nemen we het telefoongesprek op.

                            IV.            Als bezoeker van een kantoor:

-          Als u één van onze gebouwen bezoekt, dan kunnen we gegevens verzamelen die nodig zijn om u te identificeren en de nodige beveiligingscontroles uit te voeren, bijvoorbeeld uw naam en de naam van uw bedrijf. We kunnen eveneens beelden van bewakingscamera's verzamelen zodat we u kunnen identificeren.

                              V.            Als bezoeker van de Website:

-          Als u onze Website bezoekt of onze Apps gebruikt, dan verzamelen, bewaren en gebruiken we automatisch technische gegevens over uw apparatuur en uw interactie met onze Website en Apps ('Algemene Informatie'). Deze Algemene Informatie wordt met behulp van verschillende cookies en andere technische middelen vanuit uw computer of uw persoonlijke apparaat naar ons gestuurd. Sommige webbrowsers kunnen 'do-not-track'-signalen sturen naar Websites waarmee de browser communiceert. Onze Websites reageren momenteel niet op deze 'do-not-track'-signalen.

Klik hier voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en hoe u die kunt uitschakelen.

Uw Persoonsgegevens aan ons verstrekken is niet verplicht. Het is echter mogelijk dat we de bovenstaande doelen niet kunnen uitvoeren als u ervoor kiest uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

c.      Uw plichten

We verwachten dat u ons uitsluitend Persoonsgegevens over uzelf verstrekt. Verstrekt u ons ook Persoonsgegevens van anderen, dan dient u ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op het feit dat u dergelijke informatie aan ons verstrekt en om ons, waar nodig, toestemming te geven om deze informatie te gebruiken, te verwerken en over te dragen. Met name - en onder voorbehoud van de ter plaatse geldende wetten - als u een kredietkaart gebruikt die niet op uw naam staat, dan bevestigt u dat de kredietkaarthouder ingestemd heeft met het gebruik van zijn/haar kredietkaart voor uw aankoop en ermee akkoord gaat dat Nu Skin zijn/haar Persoonsgegevens kan verzamelen, gebruiken en bekendmaken om uw aankoop te verwerken.

We verwachten ook dat de Persoonsgegevens die u ons verstrekt correct zijn en dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt als uw Persoonsgegevens bijgewerkt moeten worden.

d.      Persoonsgegevens die we via derden verzamelen

De meeste Persoonsgegevens die we over u verzamelen betreft informatie die u ons rechtstreeks verstrekt. In voorkomend geval kunnen we ook Persoonsgegevens over u ontvangen van:

-          Brand Affiliates

-          Mensen die ons uw Persoonsgegevens verstrekken (bijvoorbeeld uw gezinsleden)

-          Regelgevende instanties

-          Andere bedrijven die diensten aan ons leveren

Sommige van deze bronnen van derden kunnen openbaar beschikbare informatiebronnen bevatten.

e.             Kinderen

Nu Skin verkoopt niet rechtstreeks producten of diensten aan kinderen, en Brand Affiliates mogen niet minderjarig zijn (jonger dan 22 jaar op het vasteland van China).

Kinderproducten van Nu Skin mogen alleen door volwassenen aangekocht worden. Minderjarigen mogen de Website alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

We verzamelen of verwerken op geen enkele manier bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en richten onze diensten, Website of Apps niet op kinderen onder de 16 jaar. Als u denkt dat een kind waar u verantwoordelijk voor bent, ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, dan raden we u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen. Samen met u zullen we dan alles in het werk stellen om dat te verhelpen.

We moedigen u aan om samen met uw kind ervaring op het internet op te doen. Neem ook belangrijke veiligheidstips met elk kind door voordat hij/zij het internet gaat verkennen.

Als u uw kind aanmeldt voor een evenement of incentive-reis van Nu Skin, dan verwerken we de Persoonsgegevens van uw kind zodat hij/zij het evenement of de incentive-reis kan bijwonen. Mocht het m.b.t. uw kind nodig zijn een bijzondere categorie Persoonsgegevens te verwerken voor het evenement, dan zullen we uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor vragen.

5.    Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

We verwerken uw Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving: (i) om onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u na te komen, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met u, (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) als het in ons gerechtvaardigd zakelijk belang is om uw Persoonsgegevens te gebruiken, of (iv) op basis van uw toestemming. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten onze bedrijfsactiviteiten en het evalueren en verbeteren van onze organisatie, het voorkomen van en onszelf en anderen beschermen tegen fraude, ongeoorloofde transacties, claims en andere aansprakelijkheden, en zorgen voor naleving van zowel het bedrijfsbeleid als industrienormen. Voor bedrijven zoals Nu Skin met wereldwijde bedrijfsactiviteiten wordt de verwerking van uw Persoonsgegevens voor interne administratieve doeleinden doorgaans ook als een gerechtvaardigd belang beschouwd. Zoals bij wet vereist, hebben we onze gerechtvaardigde zakelijke belangen zorgvuldig afgewogen tegen uw rechten inzake gegevensbescherming. Mocht u meer informatie willen over deze afweging, neem dan contact op met het Privacy Team.

Hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken is afhankelijk van wie u bent en hoe u met ons in aanraking komt. Klik hier voor een lijst met manieren waarop we Persoonsgegevens gebruiken en op welke gronden we ons daarbij baseren.

We verwerken bijzondere categorieën van Persoonsgegevens (zoals ras, etniciteit of gezondheidsgerelateerde gegevens) uitsluitend in bijzondere gevallen en wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat (bijvoorbeeld uw uitdrukkelijke toestemming).

Mocht u vragen hebben over hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en verzamelen, neem dan contact op met het Privacy Team.

6.    Uw Persoonsgegevens delen en overdragen

a.      Persoonsgegevens delen

We kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan:

-          andere entiteiten van Nu Skin, inclusief hun bestuurders, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers, voor operationele, beheersmatige, administratieve, toezichthoudende of evaluatieve of educatieve doelen. De lijst met entiteiten van Nu Skin die uw gegevens mogelijk ontvangen is hier te raadplegen. Een lijst met doelen en categorieën m.b.t. gegevensverwerking kan hier geraadpleegd worden en in hoofdstuk 4 en 5 hierboven.

-          advocaten, auditors, financiële adviseurs en andere externe dienstverleners in verband met hun diensten aan Nu Skin.

-          leveranciers en dienstverleners - inclusief maar niet beperkt tot - dienstverleners voor leveringen en verzendingen, aanbieders van telecommunicatie- en betaaldiensten, organisatoren van evenementen, reisbureaus en verzekeringsmaatschappijen.

-          een derde partij, mocht het zo zijn dat Nu Skin alle of een deel van haar activa aan een dergelijke derde verkoopt, daarmee fuseert of erdoor overgenomen wordt.

-          alle desbetreffende regelgevende instanties, overheidsinstanties en -organen of andere relevante instanties, autoriteiten of organen en toezichthouders van de industrie, evenals iedereen aan wie Nu Skin krachtens wetten, voorschriften of verordeningen, juridische procedures of geschillenbeslechting gedwongen, verplicht of gemachtigd wordt om deze informatie bekend te maken.

-          iedereen die handelt uit hoofde van een gerechtelijk bevel van een bevoegde rechtsmacht of een vergelijkbare juridische procedure.

Als u Brand Affiliate of klant bent, dan kunnen we uw Persoonsgegevens bovendien overdragen aan uw upline Brand Affiliates en/of sponsor mochten wij bepalen dat zulks nodig is om een goede upline-ondersteuning te waarborgen of voor educatieve doeleinden van Brand Affiliates.

In dergelijke gevallen zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle externe ontvangers redelijke beveiligingsmechanismen hebben geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen.

We maken uw Persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun eigen direct marketing.

b.      Persoonsgegevens overdragen

We dragen Persoonsgegevens over aan andere rechtsgebieden voor zover nodig voor de doelen die beschreven staan in deze privacyverklaring, inclusief naar rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hebben als het rechtsgebied waarin uw Persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld zijn. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld overdragen aan de Verenigde Staten omdat onze moedermaatschappijen daar gevestigd zijn.

Wanneer we uw Persoonsgegevens overdragen aan andere landen, dan beschermen we die gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring en conform de toepasselijke wetgeving. Waar nodig volgens de toepasselijke wetgeving, gaan we bindende contractuele verplichtingen aan met de ontvanger van de gegevens om uw rechten inzake gegevensbescherming te waarborgen. Bovendien zullen we, waar nodig volgens de toepasselijke wetgeving, alle gegevensdoorgiften en/of mechanismen voor gegevensdoorgiften melden bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Ten aanzien van doorgiften vanuit de Europese Economische Ruimte ('EER') aan de Verenigde Staten en overige niet-EER-rechtsgebieden, implementeren wij modelcontractbepalingen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie en overige geschikte oplossingen om grensoverschrijdende doorgiften af te handelen zoals vereist of toegestaan door Artikelen 46 en 49 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Mocht u vragen hebben over de maatregelen die we getroffen hebben om uw Persoonsgegevens te beschermen tijdens een doorgifte (inclusief hoe u een kopie van die maatregelen kunt krijgen of die kunt raadplegen), neem dan contact op met het Privacy Team.

 

c.      EU-VS privacyschild en het Zwitsers-Amerikaans privacyschild

 

Nu Skin International Inc. (Nu Skin) neemt deel aan en is gecertificeerd conform de eisen van het EU-VS privacyschild en het Zwitsers-Amerikaans privacyschild. Wij streven ernaar de beginselen van het privacyschild toe te passen op alle persoonsgegevens die op grond van het privacyschild worden ontvangen uit respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland. Raadpleeg voor meer informatie over de privacyschilden en onze certificering de Privacy Shield List van het Amerikaans ministerie van Economische Zaken.

 

Nu Skin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het bedrijf, in het kader van het privacyschild, ontvangt en vervolgens overdraagt aan een derde partij die als agent voor het bedrijf optreedt. Nu Skin neemt voor alle verdere overdrachten van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland de beginselen van het privacyschild in acht, met inbegrip van de bepalingen inzake de aansprakelijkheid voor verdere overdracht.
Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen in het kader van het privacyschild, is Nu Skin onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse federale handelscommissie. In bepaalde situaties kan Nu Skin verplicht worden om persoonsgegevens openbaar te maken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de vereisten ten aanzien van de nationale veiligheid of de wetshandhaving.

 

Als u een onopgeloste kwestie met betrekking tot privacy en gegevensgebruik hebt die wij niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u contact opnemen met onze Amerikaanse onafhankelijke dienst voor geschillenbeslechting (gratis) via feedback-form.truste.com.

 

Onder bepaalde omstandigheden, die uitvoeriger worden beschreven op de website van het privacyschild, kunt u mogelijk een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

 

TRUSTe

 

7.    Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

We beschermen uw Persoonsgegevens en treffen fysieke (zoals beveiligde archiefkasten), technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ze te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.

We werken vooral met gegevensnetwerken die beschermd zijn door firewalls en systemen ter beveiliging van wachtwoorden die standaard zijn in de industrie. We maken ook gebruik van Transport Layer Security (TLS) om de doorgifte van uw Persoonsgegevens te beschermen. Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot deze informatie voor een rechtmatig bedrijfsdoel.

Bovendien is de toegang tot uw Persoonsgegevens beperkt tot personeel en dienstverleners die hiervan op de hoogte moeten zijn.

Hoewel we ernaar streven onze systemen, locaties, activiteiten en informatie te allen tijde te beschermen tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik, wijzigingen en openbaarmaking, als gevolg van de inherente aard van het internet als  open, wereldwijd communicatiemiddel en overige risicofactoren, kunnen we niet garanderen dat informatie - tijdens de doorgifte of wanneer die opgeslagen staat op onze systemen - absoluut veilig is tegen inbreuken van anderen.

Mocht u vragen hebben over hoe we uw Persoonsgegevens beschermen, neem dan contact op met het Privacy Team.

8.    Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang dat nodig is om de verwerkingsdoelen te verwezenlijken die hierboven vermeld staan onder 'De Persoonsgegevens die we over u verzamelen en waarom'. Dit betekent bijvoorbeeld dat we uw Persoonsgegevens niet langer bewaren als onze (contractuele) relatie met u eindigt, tenzij langer bewaren toegestaan of vereist is volgens de toepasselijke wetgeving.

9.    Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en bewaren. Die zijn:

-          Recht op rectificatie. U heeft het recht om ons te verzoeken eventuele onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens die we over u verwerken, te corrigeren.

-          Recht op wissing. U heeft het recht om ons te verzoeken dat we Persoonsgegevens die we over u verwerken onder specifieke voorwaarden verwijderen.

-          Recht op het intrekken van toestemming. Als u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, dan heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dat heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór intrekking gebaseerd was op uw toestemming. Dit omvat situaties waarin u zich wilt afmelden voor marketingboodschappen die u van ons ontvangt.

-          Recht op inzage. Behoudens bepaalde uitzonderingen heeft u recht op inzage en het recht ons een kopie van de Persoonsgegevens die we over u verwerken te vragen. Die kopie verstrekken we vervolgens elektronisch en/of schriftelijk, of mondeling mits toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Waar toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, kunnen wij u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor dit verzoek tot inzage.

Als u zich binnen de EER bevindt, dan heeft u bovendien de volgende rechten:

-          Recht op beperken van de verwerking. U heeft het recht ons te verzoeken om het verwerken van uw Persoonsgegevens onder specifieke voorwaarden te beperken (ook van toepassing als u in Macau bent).

-          Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht ons te verzoeken dat we de Persoonsgegevens die we over u hebben onder specifieke voorwaarden overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

-          Recht van bezwaar. Als de wettelijke rechtvaardiging voor het feit dat wij uw Persoonsgegevens verwerken ons rechtmatig belang is, dan heeft u het recht bezwaar te maken tegen die verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wij geven gehoor aan uw verzoek, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als we de gegevens moeten blijven verwerken voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

Als we uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, dan heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen die verwerking - waaronder ook profilering voor zover dat verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, dan verwerken we uw Persoonsgegevens niet langer voor dat doel.

U kunt, mits van toepassing, de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met het Privacy Team of door onze online tool te gebruiken in markten waar zo'n tool beschikbaar is. Inwoners van Californië kunnen ook het volgende gratis nummer bellen: 800-211-5200. We reageren op uw al uw verzoeken om de bovenstaande rechten van u als betrokkene uit te oefenen binnen de periode zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving. Naar eigen goeddunken kunnen we u vragen uw identiteit te bevestigen voordat we u de gevraagde informatie verstrekken. Zo weten we zeker dat uw Persoonsgegevens alleen aan u verstrekt worden. Wellicht kunnen we uw verzoek niet inwilligen als u besluit ons niet de Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om tegemoet te komen aan uw verzoek. Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw verzoek behandeld hebben of als u van mening bent dat we de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming geschonden hebben, dan kunt u een klacht of vordering indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld bij de toezichthoudende autoriteit van het land waarin u woont).

10.           Uw keuzes qua marketing

U bepaalt of u direct marketing van ons wilt ontvangen (die we bijvoorbeeld elektronisch verzenden, zoals promotionele e-mails). In bepaalde markten moet u ons toestemming geven voordat u marketingboodschappen ontvangt. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om een vakje aan te vinken om aan te geven dat u 'promotionele e-mails wilt ontvangen' wanneer u zich aanmeldt als nieuwe klant of Brand Affiliate. In alle markten kunt u ervoor kiezen om dergelijke boodschappen nooit te ontvangen. Als u niet langer marketingboodschappen wilt ontvangen, op een mailinglijst wilt blijven staan waarop u zich eerder geabonneerd heeft of nog andere marketingboodschappen wenst te ontvangen, volg dan de afmeldlink in de betreffende boodschap of neem contact op met het Privacy Team.

11.           Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We stellen u op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen door die hier te publiceren of door u op de hoogte te stellen via andere geschikte communicatiekanalen die we normaliter met u gebruiken. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden - tenzij anders aangegeven - onmiddellijk van kracht nadat ze op deze Website gepubliceerd zijn.

De privacyverklaring is voor het laatst herzien op 5 februari 2019.Bijlage 1 - Lijst met entiteiten van Nu Skin die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw Persoonsgegevens

De onderstaande tabel bevat de relevante rechtspersonen van Nu Skin die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot u als klant, Brand Affiliate, sollicitant of bezoeker van een kantoor, per land/markt (zoals gedefinieerd in onze wereldwijde privacyverklaring onder 'Persoonsgegevens die we over u verzamelen en waarom').

Houd er rekening mee dat als velden "/" bevatten dit wil zeggen dat we geen Persoonsgegevens verzamelen of anderszins verwerken voor die categorie van betrokkenen in een bepaald land/bepaalde markt.

Als een veld meer dan één verwerkingsverantwoordelijke bevat, dan betekent dit dat we in dat land/die markt meer dan één entiteit van Nu Skin hebben en dat de verwerkingsverantwoordelijke de entiteit is waarmee u een relatie heeft (bijvoorbeeld omdat u dat specifieke kantoor van Nu Skin bezocht heeft of er gesolliciteerd heeft).

Om te achterhalen welke entiteit van Nu Skin de verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens is, moet u bepalen:

 

1) Tot welke categorie van betrokkenen u behoort:

-      Klanten (ontvangers van de nieuwsbrief of andere marketingboodschappen zijn ook klanten)

-      Brand Affiliates (bijv. geregistreerde distributeurs)

-      Sollicitanten

-      Bezoekers van een kantoor

 

2) Uw land of markt:

o   Bent u klant, zoek dan naar het land/de markt waar u uw Nu Skin online account heeft aangemaakt of uw producten koopt.

o   Bent u Brand Affiliate, zoek dan naar het land/de markt waar u uw Nu Skin Brand Affiliate account aangemaakt heeft.

o   Bent u sollicitant, zoek naar het land/de markt waarin het kantoor van Nu Skin gevestigd is waar u solliciteerde.

o   Bent u bezoeker van een kantoor, zoek dan naar het land/de markt waarin het kantoor van Nu Skin gevestigd is dat u bezocht.

 

De laatste pagina van deze Bijlage 1 bevat de contactgegevens van alle entiteiten die hier vermeld staan. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met het Privacy Team.

Land/markt

Klant

Brand Affiliate

Sollicitant

Bezoeker van een kantoor

Argentinië

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Argentina als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Argentina als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Australië

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises Australia Inc. als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises Australia Inc. als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Enterprises Australia Inc.

Nu Skin Enterprises Australia Inc.

België

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Belgium NV en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Belgium NV of NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV of NSE Products Europe BVBA

Brunei

Nu Skin International Inc. en NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Canada

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Canada

 

 

Chili

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Chile

 

 

Colombia

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Colombia

 

 

Denemarken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Duitsland

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Filippijnen

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises Philippines, LLC als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises Philippines, LLC als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Finland

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Frankrijk

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Frans-Polynesië

Nu Skin International Inc. en Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. en Nu Skin French Polynesia

 

 

Hongarije

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

Hongkong/Macau

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Ierland

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

IJsland

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Indonesië

Nu Skin International Inc. en PT Nusa Selaras Indonesia als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en PT Nusa Selaras Indonesia als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

PT Nusa Selaras Indonesia of PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia of PT Nu Skin Distribution Indonesia

Israël

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Israel Inc. als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Israel Inc. als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Italië

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Japan

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. en Nu Skin Japan als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. en Nu Skin Japan als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Luxemburg

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Maleisië

Nu Skin International Inc. en Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Mexico

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Mexico als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Mexico als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Nederland

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

Nieuw-Caledonië

Nu Skin International Inc. en Nu Skin New Caledonia als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin New Caledonia als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Nieuw-Zeeland

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Noorwegen

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Oekraïne

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Oostenrijk

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Polen

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Roemenië

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises SRL als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises SRL als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Singapore

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd of NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd of NSE Asia Products Pte Ltd

Slowakije

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Spanje

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Taiwan

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

 

Thailand

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Tsjechië

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

USA

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Vasteland van China

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Verenigd Koninkrijk

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Vietnam

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Zuid-Afrika

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Zweden

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

Zwitserland

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Nu Skin International Inc. en NSE Products Europe BVBA als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

 

 

 

Contactgegevens

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222 Zhongshan Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, VOLKSREPUBLIEK CHINA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTINIË

Tel.: +54 801.45.0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIË

Tel.: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District, Shanghai, VOLKSREPUBLIEK CHINA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIË

Tel.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT 84601, USA

Tel.: +1 801-345-1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILI

Tel.: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, PRD

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

Tel.: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

HONGARIJE

Tel.: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Tel.: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPORE (039192)

Tel.: +65 6837-3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hongkong

CHINA

Tel.: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NIEUW-ZEELAND

Tel.: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

FILIPPIJNEN

Tel.: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIË

Tel.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

ROEMENIË

Tel.: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPORE

Tel.: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Ground & 1st Floor C/O Spaces, 22 Magwa Cresent, Waterfall City

Midrand, 1682

ZUID-AFRIKA

Tel.: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THAILAND

Tel.: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

OEKRAÏNE

Tel.: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIETNAM

Tel: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIË

Tel.: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

DUITSLAND

Tel.: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Tel.: +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

ISRAËL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALEISIË

Tel.: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

NEDERLAND

Tel.: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NIEUW-ZEELAND

Tel.: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEI DARUSSALAM

Tel.: +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

DENEMARKEN

Tel.: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAIWAN

Tel.: +886 02 8752 - 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, VOLKSREPUBLIEK CHINA

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONESIË

Tel.: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, VOLKSREPUBLIEK CHINA

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, VOLKSREPUBLIEK CHINA

48hrs_reply_china@nuskin.comBijlage 2 - Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

De Persoonsgegevens en documenten die we mogelijk over u verzameld hebben of verzamelen, of die u ons mogelijk verstrekt (heeft) worden verwerkt (waaronder het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of het vernietigen van uw Persoonsgegevens) voor onder andere de volgende doelen en rechtsgronden, waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving:

Als 

Gebruiken we uw Persoonsgegevens om  

We baseren ons op de volgende rechtsgronden om uw Persoonsgegevens te gebruiken:

Klant   

uw account aanmaken en beheren, uw aankopen verwerken en uw terugzendingen beheren; met u communiceren over uw bestelling van een product of dienst.

onze overeenkomst met u nakomen en voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en verplichtingen ten aanzien van gegevensbescherming.

nieuws- en informatiediensten verzorgen, waaronder briefings per e-mail en nieuwsbrieven.

als we uw toestemming hebben en/of als u een voorkeur uitgesproken heeft om dergelijke marketingboodschappen te ontvangen, of als het ons gerechtvaardigd belang dient om u marketingboodschappen te sturen.

afmeldlijsten gebruiken om te zorgen dat u geen boodschappen ontvangt wanneer u bezwaar maakt of zich uitschrijft.

voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

onderzoek en ontwikkeling uitvoeren op basis van geaggregeerde gegevens, inclusief maar niet beperkt tot statistieken over verkoop, marktanalyse, de ontwikkeling van producten en diensten, onze wereldwijde databases onderhouden.

Nastreven van ons gerechtvaardigd belang om de klantervaring te verbeteren, onze producten en diensten te verbeteren en algemene innovatie, onze economische, commerciële, sociale en financiële belangen veiligstellen of behartigen, of - met uw toestemming - het naleven van de overeenkomst die we met u hebben, of waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

onrechtmatige activiteiten voorkomen en opsporen, zoals kredietkaartmisbruik en voor geschillenbeslechting, bijvoorbeeld als u een klacht indient over onze producten of diensten.

voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang nastreven om onze economische, commerciële, sociale en financiële belangen veilig te stellen en te behartigen, met u communiceren of voor het naleven van de overeenkomst die we met u hebben.

de beveiliging handhaven en de toegang tot onze systemen, Website en Apps beheren.

voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang nastreven om de beveiliging van onze Website, Apps en netwerken te handhaven, of voor het naleven van de overeenkomst die we met u hebben.

inzicht krijgen in uw interactie met onze diensten zodat we onze boodschappen aan u kunnen personaliseren en onze Website en Apps verbeteren.

als we uw toestemming hebben, voor het naleven van een overeenkomst die we met u hebben of ons gerechtvaardigd belang nastreven zodat onze Website en Apps effectief werken.

Brand Affiliate

uw account aanmaken en beheren, uw aankopen verwerken en u en uw Brand Affiliate account doorlopend klantenservice en ondersteuning bieden.

onze overeenkomst met u nakomen en voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en verplichtingen ten aanzien van gegevensbescherming.

de uitbetalingen van uw commissies en bonussen verwerken.

onze overeenkomst met u nakomen en voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

u diensten aanbieden, bijvoorbeeld (i) informatie delen in de bedrijfsondersteunende materialen van Nu Skin, (ii) u uitnodigen voor evenementen en herinneringen sturen omtrent de locatie, datum en tijd van het evenement, en (iii) incentivereizen en evenementen organiseren.

onze overeenkomst met u nakomen of ons gerechtvaardigd belang nastreven om onze Brand Affiliates adequaat op te leiden en te stimuleren of met uw toestemming.

u als Brand Affiliate erkennen, bijvoorbeeld door het publiceren van uw naam, verkoopcijfers, foto, status, uw donaties aan goede doelen, etc. tijdens evenementen van Nu Skin, in bedrijfsondersteunende materialen, op sociale media, via e-mail, etc.

als we uw toestemming hebben, of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het promoten van ons merk en de resultaten van ons verkoopteam.

ons merk promoten, bijvoorbeeld door op onze Website, in marketingmateriaal of in andere marketingtools gebruik te maken van, (i) getuigenissen die u tijdens evenementen van Nu Skin gaf, of (ii) uw optredens en/of uitvoeringen tijdens evenementen van Nu Skin opnemen.

als we uw toestemming hebben, of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het promoten van ons merk en de resultaten van ons verkoopteam.

nieuws- en informatiediensten verzorgen, waaronder briefings per e-mail en nieuwsbrieven.

als we uw toestemming hebben en/of als u een voorkeur uitgesproken heeft om dergelijke marketingboodschappen te ontvangen, of als het ons gerechtvaardigd belang dient om u marketingboodschappen te sturen.

afmeldlijsten gebruiken om te zorgen dat u geen boodschappen ontvangt wanneer u bezwaar maakt of zich uitschrijft.

voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

onderzoek en ontwikkeling uitvoeren op basis van geaggregeerde gegevens, inclusief maar niet beperkt tot statistieken over verkoop, marktanalyse, de ontwikkeling van producten en diensten, onze wereldwijde databases onderhouden.

Nastreven van ons gerechtvaardigd belang om de klantervaring te verbeteren, onze producten en diensten te verbeteren en algemene innovatie, ons gerechtvaardigd belang nastreven om onze economische, commerciële, sociale en financiële belangen veilig te stellen en te behartigen, of waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

onrechtmatige activiteiten voorkomen en opsporen, zoals kredietkaartmisbruik en voor geschillenbeslechting, bijvoorbeeld als u een klacht indient over onze producten of diensten.

voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang nastreven om onze economische, commerciële, sociale en financiële belangen veilig te stellen en te behartigen en met u communiceren.

de beveiliging handhaven en de toegang tot onze systemen, Website en Apps beheren.

voldoen aan wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang nastreven om de beveiliging van onze Website, Apps en netwerken te handhaven.

inzicht krijgen in uw interactie met onze diensten zodat we onze boodschappen aan u kunnen personaliseren en onze Website en Apps verbeteren.

als we uw toestemming hebben, voor het naleven van de overeenkomst die we met u hebben of ons gerechtvaardigd belang nastreven zodat onze Website en Apps effectief werken.

Sollicitant

overwegen om iemand in dienst te nemen, mogelijkheden voor opdrachten overwegen en opstartsprocedures beheren.

op uw verzoek maatregelen nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met u, voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang nastreven om de juiste kandidaten in overweging te nemen en, als dat relevant is, met uw toestemming.

Bezoeker van een kantoor

de beveiliging handhaven en toegang tot onze kantoren beheren.

waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ons gerechtvaardigd belang nastreven om de beveiliging van onze gebouwen, systemen en zaken op kantoor te handhaven of met uw toestemming waar nodig volgens de toepasselijke wetgeving.