Ben je er nog?

DOORGAAN

Conformiteitsbeleid

Conformiteitsbeleid

CORRECTE EN EERLIJKE CLAIMS OVER ONZE PRODUCTEN EN OPPORTUNITEIT = GOED ONDERNEMERSCHAP

 

Nu Skin streeft er altijd naar om de hoogste normen inzake ethisch en eerlijk gedrag na te leven. Voor onze reputatie en het opbouwen van een gezonde onderneming is het essentieel dat de integriteit van onze marketingclaims voor onze producten en bedrijfsopportuniteit behouden blijft.

 

In dat opzicht is het van zeer groot belang dat alle Brand Affiliates goed begrijpen welke claims gepast zijn en hoe zij onze producten en ons bedrijf eerlijk en correct kunnen promoten.

 

De documenten die u hier terugvindt, bevatten belangrijke informatie over wat u wel en niet mag zeggen over onze producten en opportuniteit. We verzoeken al onze Brand Affiliates om ze aandachtig te lezen. Als u nog vragen hebt, mag u steeds contact opnemen met onze juridische of marketingafdeling.

 

 


BEDRIJFSADVIEZEN

 

Van tijd tot tijd zullen wij belangrijke updates of adviezen uitbrengen die van grote invloed kunnen zijn op de business van een Brand Affiliate en de reputatie van het bedrijf. We verzoeken Brand Affiliates dan ook om deze vaak te checken, omdat bedrijfsadviezen regelmatig kunnen en zullen worden aangepast. Houd er rekening mee dat het overtreden van een van de onderstaande adviezen kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Raadpleeg het gedeelte 'Contact' voor informatie over hoe u contact met ons op kunt nemen als u vragen hebt of overtredingen wilt melden.
 

COVID-19:

Naar aanleiding van de recente uitbraak van het coronavirus (COVID-19), willen wij een aantal belangrijke uitgangspunten benadrukken om ervoor te zorgen dat Brand Affiliates onze producten en de businessopportuniteit op gepaste wijze promoten.
 

  • Zoals iedereen weet, is het Nu Skin en zijn Brand Affiliates niet toegestaan om beweringen of verklaringen te uiten waarin wordt gesteld dat onze producten ziektes of medische aandoeningen kunnen genezen, behandelen of voorkomen. Hiertoe behoren ook verklaringen waarin gesteld wordt dat onze producten de kans op besmetting met het coronavirus (COVID-19) kunnen voorkomen of minimaliseren.
  • Brand Affiliates mogen geen enkele directe of indirecte verwijzing maken naar het coronavirus (COVID-19) bij het promoten van onze producten. Dergelijke verwijzingen mogen dan ook geen van de onjuiste verklaringen bevatten zoals hierboven uiteengezet. Deze kunnen zinnen als “Naar aanleiding van de uitbraak”, “Gezien de huidige omstandigheden”, of “In tijden zoals deze” bevatten.
  • Brand Affiliates mogen het coronavirus (COVID-19) of de economische impact van de pandemie niet gebruiken in hun marketingmaterialen of om de businessopportuniteit te promoten.
  • Brand Affiliates mogen onze producten niet op de markt brengen of promoten als zijnde “essentiële” producten. Nu Skin doet er alles aan om ze niet als zodanig neer te zetten. Daarom kan elke promotie hiervan ten onrechte impliceren dat we hiervoor goedkeuring hebben gekregen van de overheid.
  • Brand Affiliates mogen de naam of producten van Nu Skin niet gebruiken om donaties in natura te vragen van derde partijen (gezondheidswerkers, ziekenhuizen, liefdadigheidsinstellingen enz.), of deze hiermee te faciliteren. Brand Affiliates mogen wel de donaties en hulpinspanningen van Nu Skin promoten die vermeld staan op de officiële bedrijfswebsites en socialmediapagina’s.
     

Desalniettemin moedigt Nu Skin alle Brand Affiliates aan om zowel de producten als de businessopportuniteit te blijven promoten in overeenstemming met het beleid evenals de Richtlijnen voor getuigenissen over de Nu Skin-opportuniteit en de Richtlijnen voor getuigenissen over Nu Skin-producten. Bovenal willen we een waardevolle bijdrage blijven leveren aan de wereld door anderen te empoweren en een positieve boost te geven met onze producten en zakelijke kansen.
 

VOORBEREIDENDE MARKETINGACTIVITEITEN:

Zoals velen van jullie weten, verschilt het reguleringsbeleid in elke markt sterk. Wanneer distributeurs ervoor kiezen om ongepaste voorbereidingsactiviteiten uit te voeren, kan de hele toekomst van de Nu Skin-activiteiten op die markt in gevaar komen. Daarom wordt de distributeurs verzocht de punten 3.1, onder c), en 3.5 van hoofdstuk 4 van het beleid en de procedures te bestuderen alvorens deel te nemen aan enige vorm van marktvoorbereidende activiteit in nog niet geopende markten.
 

Helaas werd Nu Skin onlangs geïnformeerd over ongepaste voorbereidende marketingactiviteiten in Bulgarije. Houd er rekening mee dat Bulgarije niet wordt beschouwd als een geautoriseerde markt en dat er momenteel geen geplande openingsdatum is. Daarom onderzoekt Nu Skin de acties van de betrokken filialen en zal het een gedragslijn volgen zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het beleid en de procedures. Acties van het bedrijf die een overtreding inhouden kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, inhoudingen op provisie, bedrijfsopschorting en beëindiging van het bedrijf.

 

Op dit moment vraagt het bedrijf om jouw volledige medewerking bij het voorkomen van ongepaste voorbereidende marketingactiviteiten in Bulgarije. Vergeet niet dat elke schending van het pre-marktbeleid van het bedrijf zowel het bedrijf als jouw account in gevaar kan brengen.
 

Nu Skin dankt je bij voorbaat voor jouw medewerking. Onze doelen zijn alleen haalbaar als team!

 

TIKTOK:

Onlangs hebben we vernomen dat TikTok, het populaire platform voor het delen van video's, zijn communityrichtlijnen heeft bijgewerkt om het plaatsen of delen van content die multi-level marketingprogramma's promoot of weergeeft, te verbieden. In overeenstemming met onze missie om een Force for Good te zijn en om de reputatie van het bedrijf hoog te houden, vragen we alle Brand Affiliates om onmiddellijk alle promotie van Nu Skin-producten en businessopportuniteiten via het TikTok-platform te staken. Brand Affiliates kunnen TikTok blijven gebruiken voor persoonlijk gebruik, dus niet gerelateerd aan Nu Skin.

 

We blijven de situatie volgen en zullen, indien vereist, nadere verduidelijking bieden in onze Richtlijnen voor delen op social media.


WHATSAPP:

WhatsApp, een alom bekend wereldwijd berichtenplatform, heeft onlangs het zakelijke en commerciële beleid voor zijn standalone zakelijke applicatie bijgewerkt – niet te verwarren met de persoonlijke WhatsApp-applicatie. Deze beleidsregels, die van toepassing zijn op alle zakelijke tools inclusief de WhatsApp Business-app en WhatsApp Business Solution, verbieden bedrijven te handelen in producten of services die verband houden met multi-level marketing. In overeenstemming hiermee moeten Brand Affiliates die de zakelijke WhatsApp-applicatie of -tools gebruiken, elke promotie van de producten en de businessopportuniteit van Nu Skin via het zakelijke platform onmiddellijk staken.
 


Reputation Videos

 

 

 

 

 

 

 

Meer video's