תנאים וכללים

תנאים וכללים

(הטקסט נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד)

 

 

תנאים וכללים להסכם ה- ADR:

 

תוכנית המשלוח האוטומטית (ADR) נחתמת  בינך, המפיץ העצמאי או הלקוח (להלן "מפיץ" או "אני" או "שלי"  או "ממני") ו- Nu Skin העולמית,  אינק., חברה מדלוור, שמשרדיה ממוקמים ברח' 75 מערב-מרכז, פרובו, יוטה 84601 (להלן "חברה").

 

באפשרותך להצטרף לתוכנית ה- ADR באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט או באמצעות חתימה על הסכם ADR והגשתו לחברה. אם תצטרף לתוכנית באמצעות הטלפון, עדיין תידרש להגיש עותק חתום של הסכם ה- ADR לחברה או להסכים לכל התנאים והכללים באתר האינטרנט. אם לא, חשבון ה- ADR שלך יושעה.

 

שים לב כי הסכם ה- ADR באתר האינטרנט כולל את כל התנאים והכללים של ההסכם שלך עם החברה. לא ניתן לרשום את כל התנאים והכללים על גב העותק המודפס כך שהם יהיו קריאים. לכן, העותק המודפס של הסכם ה- ADR מפנה אותך אל דף אינטרנט זה, שבו מפורטים התנאים והכללים המלאים.

 

התנאים והכללים הרשומים על העותק המודפס של הסכם ה- ADR ובאתר האינטרנט כוללים את ההסכם המלא שלך עם החברה. כדי לצפות בתנאים ובכללים הנמצאים בגב הטופס המודפס של הסכם ה- ADR, נא ללחוץ כאן. לתנאים והכללים הללו ישנה התייחסות בחלק 3 של התנאים והכללים שבגב טופס הסכם ה- ADR והם חלק מהסכם ה- ADR ויחד מהווים את ההסכם שלך עם החברה.

 

1. תהליך ההצטרפות

באפשרותך להגיש את בקשתך להצטרף לתוכנית ה- ADR דרך אתר האינטרנט, באמצעות הפקס, הדואר או בהבאת הסכם חתום אל משרדי החברה.

 

2. יתרונות נוספים

בין אם אני מפיץ או לקוח/ה, אני מבין כי אין דרישה לרכישה מינימלית של מוצרים על מנת להשתתף בתוכנית ה- ADR. אבל, אם סך הזמנת ה- ADR החודשית שלי תהיה 50 נקודות אישיות (PSV) או יותר, לאחר ההנחה, אני אהיה זכאי/ת ליתרונות הבאים:

א. אני אקבל 5% הנחה על המחיר הסיטונאי ועל ה- PSV של המוצרים שבהזמנת ה- ADR שלי, פרט למוצרים ולערכות אשר אינם נהנים מ- 5% הנחת ADR (כלומר ערכות, ערכות מוזלות, VitaMeal, וכד').

ב. אני אצבור נקודות מוצרים, אותן אוכל לפדות ולקבל תמורתן מוצרים נוספים.

 

אם אנהל את חשבון ה- ADR שלי באמצעות הפקס, הדואר האלקטרוני, הדואר הרגיל או באמצעות משרדי החברה, יחולו על הפעולה דמי ניהול.

 

3. נקודות מוצרי ADR – רכישות, ביטולים והחזרות

א.  הזמנת ה- ADR החודשית שלי עשויה לצבור נקודות מוצרים, אותן ניתן לפדות ולקבל תמורתן מוצרים. נקודות המוצרים משתנות ונצברות באחוזים של 20 ו- 30% מערך ה- PSV של הזמנת ה- ADR. באפשרותי לצבור לא יותר מ- 75 נקודות מוצרים בחודש.

 

ב.  אני מבין ומסכים כי אם לא אשתמש בנקודות שאצבור, תוקפן יפוג באופן אוטומטי ביום הראשון של החודש ה- 13 מהמועד בו נצברו (להלן "ביטול"). אני מבין ומסכים כי אם אודיע לחברה תוך שישים (60) יום ממועד הביטול ואבקש החזרה של הנקודות שבוטלו, נקודות המוצרים שבוטלו יוחזרו לי, אך תוקפן של כל נקודות המוצרים שהוחזרו, אשר לא ייפדו תוך שישה חודשים לאחר החזרתן, יפוג ולא ניתן יהיה להחזיר אותן.

 

ג. אני מבין ומסכים כי לא ניתן לקבל החזרים על מוצרים שנרכשו באמצעות נקודות תוכנית ה- ADR וכי לא אצבור נפח מכירות אישי או נפח מכירות קבוצתי על מוצרים שנרכשו באמצעות נקודות תוכנית ה- ADR.

 

ד. החזרות

פרט למוצרים שנרכשו באמצעות נקודות מוצרים שנצברו ברכישות ADR, ניתן להחזיר לחברה את כל המוצרים שמוזמנים באמצעות תוכנית ה- ADR, אם הם סגורים, באריזתם המקורית, וברי מכירה חוזרת, ועל פי מדיניות החזר המוצרים הרגילה של החברה (ראו את הפסקה המתאימה בנהלים ובכללים של הסכם המפיץ). לתשומת לבכם, נקודות המוצרים שצברתם עבור המוצרים שהוחזרו יוסרו מחשבונכם.

 

אמצעי ההחזרה מתבסס על נהלי התשלום וההחזרה ועל אמצעי התשלום. ההחזרים מבוצעים על רכישות מקוריות בלבד. ההחזרים יינתנו במהירות האפשרית ובכל מקרה, לא יאוחר מ- 21 יום ממועד הגשת הבקשה להחזר.

 

ה. מדיניות החזר כספי

החברה מבטיחה כי אם (א) הוספת ®+Life Pak להזמנת ה- ADR החודשית שלך למשך שלושה חודשים לפחות (ב) מדד הקרטנואידים בעורך לא יראה שיפור לאחר לקיחה של ®+Life Pak במשך 90 יום, החברה תחזיר לך את כספך.

 

* לזמינות מוצרים בשוק שלך, יש להסתכל במחירון העדכני ביותר, הנמצא בספריה שב- Office.

 

 

4. תשלום

א.  תשלום באמצעות כרטיס אשראי

(1)   ציינתי בהסכם ה- ADR שלי את הכמויות של כל אחד מהמוצרים שאני חפץ/חפצה לקבל בכל חודש וסיפקתי לחברה מספר כרטיס אשראי ויזה, ישראכרט, אמריקן אקספרס, דיינרס או מאסטרכארד תקף, יחד עם תאריך התוקף שלו או כל מידע אחר הנדרש לשם ביצוע הוראת קבע מחשבוני לחשבון החברה. כל הזמנות המוצרים שאבצע צריכות להיות משולמות במלואן לפני המוצרים יישלחו אלי.

(2)   אם בחרתי בכרטיס אשראי כאמצעי התשלום שלי, הנני מאשר בזאת לחברה או לחברת הבת שלה לחייב את כרטיס האשראי שלי בכל חודש עבור המוצרים שציינתי לעיל.

 

ב.  תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק

(1)   אם בחרתי בהוראת קבע בבנק כאמצעי התשלום שלי, אני מאשר/ת בזאת לחברה או לחברת הבת שלה לגבות ממני את הכספים המגיעים לה באמצעות הוראת קבע, על פי הפרטים שציינתי בטופס ההצטרפות.

(2)   אני מאשר/ת שהוריתי לבנק לחייב את חשבוני בסכומים אלה. אישור זה ייוותר בתוקף עד שגם החברה וגם הבנק יקבלו ממני הודעה בכתב על סיום בזמן ובאופן שיאפשר לבנק ולחברה לפעול באופן הגיוני לביצוע השינויים. החברה לא תבצע כל חיוב אחר בחשבוני פרט לחיובים שאישרתי. אני מסכים/מסכימה כי החברה והבנק יהיו מוגנים לחלוטין במהלך קיום אישור זה. יתרה מכך, אני מסכים/מסכימה כי אם כל הוראת קבע לא תכובד, מסיבה כלשהי או ללא סיבה, במכוון או שלא במכוון, גם החברה וגם הבנק לא יישאו חבות לאף אחד מהצדדים. יתרה מכך, אני מאשר/ת לחברה לשחרר את האישור המוקדם לבנק שבו עשתה החברה לשם קיום ושמירה על הוראת הקבע. אני גם מבין/מבינה כי נדרשים עד חמישה ימי עסקים לבנק לאשר את ההעברה. ייתכן והכספים ינוכו מחשבוני עד חמישה ימים לפני מועד המשלוח המבוקש.

(3)   ציינתי את הכמויות של כל אחד מהמוצרים שאני חפץ/חפצה לקבל בכל חודש וסיפקתי לחברה פרטים מדוייקים ומלאים של חשבון הבנק שלי וכל מידע אחר נדרש, על מנת להקים הוראת קבע על שמי. כל הזמנות המוצרים שאבצע צריכות להיות משולמות במלואן לפני המוצרים יישלחו אלי.

 

5. שינוי כתובת

אלא אם אודיע לחברה טלפונית,  בכתב, בפקס או באתר האינטרנט על כל שינוי בכתובתי לפחות 14 יום לפני מועד המשלוח המיועד, המוצרים שבחרתי יישלחו אלי בכל חודש אל הכתובת שסיפקתי. החברה תבצע את השינויים וההתאמות המפורטים בהודעתי בכתב לא יאוחר מ- 14 יום ממועד קבלת הודעה שכזו. המוצרים יישלחו אל הכתובת מצויינת ככתובת למשלוח.

 

6. שינויים בהזמנת

אלא אם אודיע לחברה טלפונית, בכתב, בפקס או באתר האינטרנט על כל שינוי בהזמנתי לפחות ארבעה (4) ימים לפני מועד המשלוח המיועד, המוצרים שבחרתי יישלחו אלי בכל חודש אל הכתובת שסיפקתי. החברה תבצע את השינויים וההתאמות המפורטים בהודעתי בכתב בתוך ארבעה (4) ימים ממועד קבלת הודעה שכזו. במקרה של הוראת קבע, אנא צרו קשר עם שירות לקוחות, על מנת לקבל פרטים נוספים אודות אמצעי התשלום והמועדים הסופיים לשינוי.

 

7. מוצרים שהחברה מפסיקה לשווק

החברה עשויה להפסיק לשווק את המוצרים הספציפיים שבחרתי. אם החברה תפסיק לשווק את אותם מוצרים, היא תספק לי הודעה בכתב לפחות 30 יום לפני מועד האספקה של המוצרים ותמשיך לשלוח אלי את יתר המוצרים המצויינים בהסכם ה- ADR שלי. באפשרותי לבחור מוצרים אחרים, שיחליפו את מקומם של המוצרים ששיווקם הופסק. אם אכן אבחר מוצרים אחרים, אקבל מהחברה הודעה בכתב אודות הסוג והנפח של המוצרים שבחרתי לפחות 30 יום לפני מועד המשלוח. מחיר הרכישה ודמי המשלוח ישונו אוטומטית כדי לשקף את השינוי בהזמנתי.

 

8. עליות מחירים

החברה עשויה לשנות את מחיר המוצרים שבחרתי. אם המחיר של מוצר ספציפי יעלה, החברה תספק לי על כך הודעה בכתב לפחות 30 יום לפני העלייה במחיר ואם לא אנחה אותה אחרת, תמשיך לשלוח אלי את המוצרים שבחרתי, במחיר החדש.

 

9. סיום הזמנות בתוכנית ה- ADR

א.  תוך 14 יום ממועד קבלת הודעה בכתב, החברה עשויה לסיים את תוכנית ה- ADR. החברה גם עשויה לסיים באופן מיידי את זכותי לקחת חלק בתוכנית ה- ADR ואת הסכם ADR זה ולהודיע לי על הסיום אם (1) תוקפם של כרטיס האשראי שלי או הוראת הקבע שסיפקתי בהסכם ADR זה יפוג, יבוטל או יסתיים בכל דרך אחרת, (2) אני אפר את התנאים והכללים של הסכם ADR זה או (3) אם אני מפיץ, אשר הפרתי את התנאים והכללים של הסכם המפיץ שלי.

ב.  באפשרותי לבטל את הזמנת ה- ADR שלי בכתב בכל זמן שהוא. החברה תבטל את הסכם ה- ADR שלי תוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה בכתב.

ג.   החברה עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בחלוף 14 יום ממועד משלוח הודעה בכתב, לשנות את התנאים והכללים של הסכם ADR זה, כולל אך אינו מוגבל למועד התוקף של נקודות המוצרים לכל מפיץ שהוא.

 

10. הסכם ההפצה לא משתנה

התנאים  והכללים המפורטים בהסכם  ADR זה אינם עולים או משנים בכל דרך את התנאים והכללים של הסכם המפיץ שלי, בכל מקרה שהוא.

 

11. איסוף פרטים אישיים

המידע שסיפקת יעובד באופן עצמאי על ידי Nu Skin העולמית, אינק. (להלן "החברה" או "אנחנו"), על מנת לעבד את הזמנתך ולצרכי ניהול כללי,שיווק, סטטיסטיקות וניהול. על מנת לעשות זאת, ייתכן ונעביר את הפרטים שלך לסוכנים ולגוף שלישי, אשר מבצעים תפקידים בשמנו, חלק מתוכם נמצאים מחוץ לגבולות הארץ. באפשרותך לבקש פרטים אודות אותם סוכנים וגוף שלישי באמצעות יצירת קשר עם החברה, בכתובת המופיע בראש הסכם זה. את/ה מסכים/מסכימה כי החברה תוכל לספר את הפרטים שלך למפיץ חלופי, אם המפיץ הנוכחי שלך יפסיק להיות מפיץ של Nu Skin. באפשרותך להשיג מהחברה העתק של המידע שברשותה אודותיך, בכפוף לחוק הגנת הצרכן (בתשלום מועט), וליצור קשר עם החברה בכתובת המופיעה בראש הודעה זו, על מנת לתקן כל שגיאה שנפלה בפרטים אודותיך. ייתכן וניצור עמך קשר בנוגע לשירותים, הזדמנויות ומוצרים שאנו מספקים, נזמים אותך לפעילויות או ניצור עמך קשר על מנת לקבל ממך משוב על השירותים והמוצרים שלנו.

Divider