מילון מונחים

?לקוח חדש !הצטרפו היום
velocity-glossary

 

עמית מותג— כל אדם אשר מאושר למכור את מוצרי Nu Skin, בהתאם להסכם עמית מותג (BAA). כל רכישות המוצרים הנן אופציה בלבד.

 

הסכם עמית מותג (BAA)— חוזה הנדרש כדי להפוך לעמית מותג. לאחר ש- Nu Skin מאשרת את הסכם עמית המותג, האדם מסווג כעמית מותג ויכול לרשום לקוחות ולמכור מוצרים.

 

נציג מותג (BR)— אדם אשר השלים את ההסמכה, כמו גם מונח גנרי, בו נעשה שימוש המתייחס לכל נציגי המותג ומעלה, ללא קשר לדרגתם. כדי לשמור על מעמד נציג מותג, עליכם להשלים לפחות 4 אבני בניין בכל חודש קלנדרי (או להשתמש באבנים גמישות, כדי להחליף את אבני הבניין החסרות). אם לא תשמרו על מעמד נציג המותג שלכם, כל נציגי המותג בצוות שלכם יועברו אל הצוות של נציג המותג הישיר שלכם. יש לכם אפשרות להתחיל מחדש לפרק זמן מוגבל ואם תצליחו, תוכלו לקבל בחזרה את נציגי המותג שהיו בצוות שלכם, יחד עם כל האבנים הגמישות שצברתם קודם לכן. אנא ראו פרטים נוספים - התחלה מחדש, או צרו קשר עם מנהל החשבון שלכם למידע נוסף.

 

אבן בניין— מדד לנפח מכירות. אבן בניין נחשבת כשלמה רק כאשר יש בה 500 נקודות בנפח מכירות. אבן בניין עם פחות מ- 500 נקודות בנפח מכירות נחשבת כלא שלמה

 

מענק בנייה (BB)— כל נציגי המותג זכאים לקבל מענק בנייה על אבני בניין שלמות. נציגי מותג שהשלימו 4 או יותר אבני בניין בחודש (לא כולל אבנים גמישות), זכאים גם לקבל מענק בנייה על כל אבן בניין לא שלמה בסוף החודש. האחוז המשולם על אבן בניין לא שלמה שווה ערך לאחוז המשולם על אבן הבניין האחרונה שהושלמה באותו החודש. אבני בניין לא שלמות משולמות ב- 8 בחודש העוקב. עמיתי מותג ונציגי מותג בהסמכה אינם זכאים למענקי בנייה. מענקי בנייה אינם משולמים על אבנים גמישות. מענק בנייה מחושב על ה- CSV של כל אבן בניין נפרדת. האחוז הקשור לאבן הבניין חל רק על אותה אבן בניין ספציפית ואינו חל על כל אבני הבניין שהושלמו קודם לכן.

 

מעמד של בונה עסק (BBP)— תמריץ להפיח בנציגי מותג מצליחים מוטיבציה להמשיך לבנות את צוות המכירות שלהם. מעמד של בונה עסק הוא מעמד שני, אשר מוענק לנציגי מותג אשר קיבלו תשלום כדירקטור מותג בכיר במשך חודש אחד. ה- BBP נקבע על פי הדור הראשון של דירקטור המותג הבכיר (חשבון אם). באמצעות בניית צוות של נציגי מותג תחת ה- BBP, חשבון האם זכאי לקבל 5% מענק הנהגה על 6 דורות של נציגי מותג וה- BBP זכאי לקבל 5% מענק הנהגה על 6 דורות של נציגי המותג. הבעלים של ה- BBP וחשבון האם יכול לקבל עד 10% על ה- CSV של הדורות החופפים בין חשבון האם וה- BBP. למידע מלא אודות מעמד של בונה עסק, צרו קשר עם מנהל החשבון שלכם

 

ערך מכירות בר-עמלה (CSV)— ערך מטבע, הקשור לכל מוצר, בו נעשה שימוש כדי לקבוע את מענקי הבנייה וההנהגה. ה- CSV לכל מוצר עשוי להשתנות מעת לעת. צרו קשר עם השוק שלכם או עמית המותג המפנה לתמחור של מוצר ספציפי, פרטים על מענק שיתוף, ערך מכירות בר-עמלה ומידע נוסף אודות תגמול על מכירות.

 

אבן גמישה — תחליף לאבן בניין, אשר בה נעשה שימוש אוטומטי כדי לשמור על המעמד שלכם כנציגי מותג, אם אתם לא משלימים 4 או יותר אבני בניין בחודש קלנדרי. בכל חודש שבו תשתמשו באבן גמישה, עדיין תהיו זכאים למענקי בניה על אבני הבניין שהשלמתם, אבל לא תהיו זכאים לכל מענק הנהגה. אבנים גמישות אינן מספקות נפח מכירות, CSV, אין להן ערך כספי ולא ניתן לפדות אותן תמורת מזומן - נעשה בהן שימוש רק כדי לעזור לשמור על מעמד נציג מותג. בכל חודש קלנדרי ניתן להשתמש במקסימום של 3 אבנים גמישות. אין מגבלה על מספר האבנים הגמישות אותן ניתן לצבור. תוקפן של האבנים הגמישות אינו פג ולא ניתן להעבירן. כל אבן בניין גמישה שנצברה תאבד לכם אם לא תשמרו על מעמד של נציג מותג. קבלו פרטים נוספים - אבנים גמישות למידע נוסף.

 

דורות — דרך פשוטה לסייע לכם לארגן את הצוות שלכם. כל נציג מותג שאתם מנהיגים באופן ישיר הוא חלק מהדור הראשון שלכם (G1). כל נציג מותג שנציג מותג ב- G1 שלכם מנהיג ישירות, הוא חלק מהדור השני שלכם (G2) וכן הלאה.

 

קבוצה — הקבוצה שלכם מורכבת מכם וכל הלקוחות הקמעוניים, החברים, עמיתי המותג ונציגי המותג בהסמכה שלכם (בצרפת: רק כפי שמותר במעמד VDI שלך). נציגי המותג שלכם והקבוצות שלהם אינם נכללים בקבוצה שלכם. כל המכירות המתבצעות על ידי האנשים בקבוצה שלכם תורמות לאבני הבניין שלכם ולערך המכירות ברות-העמלה של הקבוצה שלכם.

 

צוות מנהיגות (LT) — לפרטים, ראו להנהיג - להיות מנהיג אמיתי.

 

נפח מכירות של צוות מנהיגות (LTSV) — ה- LTSV של נציגי המותג ב- G1 הוא סכום כל נפח המכירות בדורות 1-6 שלכם מאותו נציג מותג ב- G1.

 

מענק הנהגה — לפרטים נוספים, ראו להנהיג - תשלום חודשי.

 

מכתב הצהרת כוונות (LOI) — מסמך או הודעה מקוונת עליה חותם עמית מותג כדי להודיע ל- Nu Skin על כוונתו להיכנס להסמכה ולהפוך לנציג מותג בהסמכה. ברגע שהבקשה מוגשת ומתקבלת על ידי Nu Skin, ההתייחסות אל עמית המותג היא כאל "QBR1" במשך חודש ההסמכה הראשון שלו, "QBR2" בחודש ההסמכה השני וכן הלאה. אם עמית מותג היה נציג מותג בהסמכה בעבר והוא מבקש לחזור ולהיות מוסמך, על אותו עמית מותג לחזור ולהגיש מכתב הצהרת כוונות.

 

חבר — אדם שאינו עמית מותג, אשר נרשם על ידי עמית מותג ויכול לרכוש מוצרי Nu Skin במחיר לחברים. חבר אינו מורשה לרשום עמיתי מותג או למכור מוצרים.

 

מחיר לחבר — מחיר הרכישה של מוצרים לחברים ולעמיתי מותג. המחיר לחבר יכול להיות, מדי פעם, בהנחה מתחת למחיר הרגיל הרשום בעת מבצעים ותמריצים, כפי שייקבע על פי השוק המקומי.

 

מעמד בונה עסק דירקטור נשיאותי (PD BBP) — תמריץ להפיח בנציגי מותג מצליחים מוטיבציה להמשיך לבנות את צוות המכירות שלהם. PD BBP הוא מעמד שלישי, המוענק לנציג מותג אשר סיים את החודש הראשון להסמכתו, על מנת לקבל הוקרה כדירקטור נשיאותי. ה- PD BBP מתבסס על הדור הראשון של חשבון ה- BBP של השותף. באמצעות בניית צוות של נציגי מותג תחת ה- BBP, חשבון האם זכאי לקבל 5% מענק בנייה על 6 דורות של נציגי המותג, ה- BBP זכאי לקבל 5% מענק בנייה על 6 דורות של נציגי המותג וה- PD BBP גם הוא זכאי לקבל 5% מענק בנייה על 6 דורות של נציגי המותג. משמעות הדבר שחשבון האם יכול לקבל עד 15% וה- BBP יכול לקבל עד 10% על ה- CSV של הדורות החופפים בין חשבון האם, ה- BBP וה- PD BBP. לפרטים מלאים, צרו קשר עם מנהל החשבון שלכם.

 

מוצר — כולל את כל המוצרים והשירותים הנמכרים על ידי Nu Skin ועמיתי המותג שלה.

 

הסמכה — התהליך שעוברים עמיתי מותג כדי להפוך לנציגי מותג. אתם מתחילים בהסמכה באמצעות הגשה של מכתב הצהרת כוונות ומסווגים מחדש כנציגי מותג בהסמכה. לאחר שאתם צוברים את המספר הנדרש של אבני בניין ואבני שיתוף במהלך 6 חודשים קלנדריים, אתם מסיימים את ההסמכה ומסווגים מחדש כנציגי מותג. לפרטים נוספים, אנא ראו את לבנות - הסמכה.

 

נציג מותג בהסמכה (QBR) — עמית מותג אשר הגיש מכתב הצהרת כוונות והחל, אבל לא סיים, הסמכה. לפרטים נוספים אנא ראו לבנות - הסמכה.

 

רישום — מתייחס לצירוף אישי של לקוחות קמעוניים, חברים ועמיתי מותג ל- Nu Skin. שים לב שבצרפת תוכל לרשום רק לקוחות קמעוניים, חברים ועמיתי המותג ל-Nu Skin באופן אישי כפי שמותר במעמד VDI שלך.

 

מענק בנייה קמעוני — מענק המשולם על רכישות של לקוחות קמעוניים הרשומים ב- United Statesor Canadian על מוצרים מסוימים לנציג המותג בהסמכה הראשון הזכאי או לנציג המותג (חשבונות בארה"ב ובקנדה בלבד) ומעלה, אשר רושמים לקוח קמעוני בעת הרכישה. מענק בנייה קמעוני מחושב מדי יום ומשולם באותו לו"ז שבועי כמו מענק הבנייה. כדי להיות זכאי, על עמית המותג להיות נציג מותג בהסמכה או נציג מותג בעת שמכירת המוצר מתבצעת. צרו קשר עם השוק שלכם או עמית המותג לתמחור של מוצר ספציפי, פרטים על מענק בנייה קמעוני ומידע נוסף.

 

לקוח קמעוני — כל מי שאיננו עמית מותג או חבר, אשר רוכש מוצרים או מעמית מותג או ישירות מ- Nu Skin.

 

רווח קמעוני — ההפרש בין העלות הכוללת שלכם (כולל המחיר לחבר, עלות המשלוח וכד') והמחיר שעבורו אתם מוכרים את המוצר. למגבלות כלשהן מכוח החוק המקומי, אנא עיין ב'מדיניות ונהלים'.

 

מענק קמעוני (RB) — ההפרש בין המחיר המשולם על ידי הלקוחות הקמעוניים שלכם (לא כולל עלויות משלוח ומיסים) כאשר הם רוכשים מוצרים ישירות מ- Nu Skin והסכום של המחיר לחבר וכל מענק בנייה קמעוני. צרו קשר עם השוק שלכם או עמית המותג לתמחור של מוצר ספציפי, פרטים על מענק בנייה קמעוני ומידע נוסף. : שים לב שבצרפת תוכל לצרף רק לקוחות קמעוניים ל-Nu Skin באופן אישי ולזכות במענק על מכירה קמעונית כפי שמותר במעמד VDI שלך.

 

נפח מכירות — שיטת נקודות בה משתמשת Nu Skin כדי להשוות בין הערך היחסי של מוצרים על פני מטבעות ושווקים שונים. כל מוצר מקבל כמות מסויימת של נקודות של נפח מכירה. אבני שיתוף, אבני בניין ונפח מכירות של צוות מנהיגות, כולם מורכבים מנפח המכירות. נפח המכירות שונה מערך המכירות ברות-העמלה.

 

אבני שיתוף (SB) — תת-מערכת של אבני הבניין, המורכבת מ- 500 נקודות של נפח מכירות שמגיע רק מרכישות המתבצעות על ידי לקוחות קמעוניים, חברים, עמיתי מותג ונציגי מותג בהסמכה אותם רשמתם ולקוחות קמעוניים רשומים בארה"ב וקנדה של עמיתי המותג הרשומים ונציגי המותג בהסמכה שלכם. הרכישות האישיות שלכם אינן נחשבות כחלק מאבני השיתוף. באבני שיתוף ניתן להשתמש רק בהסמכה והן מהוות תת-קטגוריה של אבני בניין. לכן, כל אבני השיתוף הן אבני בניין, אבל לא כל אבני הבניין הן אבני שיתוף.

 

מענק שיתוף — לפרטים נוספים, אנא ראו שיתוף - תשלום יומי.

 

צוות — הצוות שלכם מורכב מהקבוצה שלכם וכל הקבוצות שבהן אתם זכאים לקבל תשלום של מענק הנהגה.

 

דרגה — מתייחסת לדרגות של חבר, עמית מותג, נציג מותג בהסמכה ונציג מותג. דרגות נציג מותג נקבעות על פי מספר נציגי המותג ב- G1 וצוותי המנהיגות ונעשה בהן שימוש כדי לקבוע את מספר הדורות שעליהם באפשרותכם לקבל תשלום של מענק הנהגה. לדרישות הספציפיות של כל דרגה, אנא ראו את הטבלה של להנהיג - דרגות ומענק הנהגה.

 

חשבון VELOCITY — חשבון דיגיטלי, אשר משקף את כל פעילויות התגמול, ההתאמות והתשלומים המופצים על ידי Nu Skin. אתם מקבלים חשבון Velocity כאשר אתם הופכים עמיתי מותג. Nu Skin מעבירה אוטומטית את יתרת חשבון ה- Velocity שלכם ,ללא עלות, בתחילת כל תקופת תשלום שבועית וחודשית. אתם אחראים לכל העמלות הקשורות בכל העברה שאתם יוזמים. קיימת דרישת מינימום של [NEW ISRAELI SHEKELS 40] להעברות אוטומטיות. להעברות שאתם יוזמים, אין כל דרישת מינימום. חשבונות Velocity אינם צוברים ריבית. באפשרותכם לצפות בחשבון ה- Velocity שלכם באמצעות הפורטל האינטרנטי של עמיתי מותג של Nu Skin.