שלב 1

?לקוח חדש !הצטרפו היום

שלב 1 - צעדים ראשונים

רווחים קמעוניים, עמלות על נפחים ותשלומי התחלה מהירה

scp_step1_IW

Enroll Customers and new Distributors to begin earning Fast-Start payments, retail profits and volume commissions.

 

EARNINGS POTENTIAL

 

As a Distributor you can earn:

  • A margin on the sales you make to your customers
  • A commission of up to 43% profit on retail customer sales
  • L1 Bonus of 5%, based on the monthly CSV of all personally sponsored Distributors and preferred customers
  • Fast-Start Payments (Payment from the sale of Fast-Start Product Packages)

צרפו לקוחות ומפיצים חדשים, כדי להתחיל להרוויח תשלומים על התחלה מהירה, רווחים קמעוניים ועמלות על נפחים.


פוטנציאל הרווחים

כמפיצים באפשרותכם להרוויח:

 

  • מתח רווחים על מכירות שאתם מבצעים ללקוחותיכם.
  • עמלה של עד 43% רווח על מכירות ללקוחות קמעוניים.
  • מענק L1 בגובה 5% , המתבסס על ה- CSV החודשי של כל המפיצים והלקוחות המועדפים,
    אשר צורפו באופן אישי.
  • תשלומים על התחלה מהירה (תשלומים על המכירה של ערכות מוצרים להתחלה מהירה).
Nu Skin -הצטרפות ל הצטרפות כמפיץ