מילון מונחים

?לקוח חדש !הצטרפו היום

מילון מונחים

בכיר מתנתק:  מפיץ אשר השלים את ההסמכתו לבכירות והתנתק ממעניק החסות שלו, כלומר נפח המכירות של אותו בכיר חדש והקבוצה המעגלית שלו כבר אינם נחשבים כחלק מה- GSV של מעניק החסות שלו. כאשר דבר זה מתרחש, הבכיר מעניק החסות יכול להיות מוסמך לקבל מענק בכירים מתנתקים על ערך המכירה ברת-העמלה (CSV) של הבכיר המתנתק החדש שלו. כדי לקבל מחדש בכיר מתנתק, על מועד ההסמכה של הבכיר מעניק החסות להיות במועד או לפני מועד צמצום אילן היוחסין שבו נכלל הבכיר המתנתק.

בכירים מתנתקים שעולים (Roll-up Breakaway Executive): בכיר מתנתק בדור הראשון עד השישי שלכם, אשר מעניק החסות הבכיר שלו לא עמד בדרישות השמירה על מעמד בכיר, עולה אל מעניק החסות הבכיר הזכאי הבא הראשון. כדי לקבל מחדש בכיר מתנתק, על מועד ההסמכה של הבכיר מעניק החסות להיות במועד או לפני מועד צמצום אילן היוחסין שבו נכלל הבכיר המתנתק.

דרישות פעילות: כדי להיות מוסמכים לכל מענק שהוא, כחלק מתוכנית התגמול, יש לצבור 100 PSV ולבצע חמש מכירות קמעוניות בחודש.

חודש חסד לשמירה על דרגה: אם בכיר אינו עומד בדרישות השמירה על בכירות, הוא יכול לקחת חודש חסד ולשמור על דרגת בכיר. כל בכיר זכאי לחודש חסד אחד במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים. לדוגמה, אם ניצלתם את חודש החסד במאי, הפעם הבאה שבה תוכלו לקחת חודש חסד היא מאי של השנה הבאה. מענקי בכירים לא ישולמו במהלך חודש החסד. בכיר יוכל להנות מענק רמה ראשונה במהלך חודש החסד אם עמד בדרישות המינימום לפעילות.

כניסה מחדש כבכיר: התהליך שבו בכיר שירד מדרגתו משלים שוב את תהליך ההסמכה לבכירות וחוזר למעמד בכיר. אם חשבון אשר היה פעם בכיר עובר את תהליך ההסמכה ומגיע לדרגת בכיר תוך שישה חודשים מהמועד בו ירד לדרגת מפיץ, הוא יקבל מחדש את ארגון המתנתקים הקודם שלו. בעוד שבכיר יכול לעבור הסמכה מספר פעמים בלתי-מוגבל, האפשרות לקבל מחדש את ארגון המתנתקים זמינה רק במהלך ששת החודשים הראשונים מהמועד שבו הבכיר ירד לדרגת מפיץ.

לקוח מועדף: לקוח מועדף הוא אדם שאינו מפיץ, אשר זכאי לרכוש מוצרים מהחברה במחיר מופחת.

לקוח קמעוני: לקוח קמעוני הוא אדם שאינו מפיץ, אשר רוכש מוצרים במחיר קמעוני ממפיץ או מהחברה. הנפח מרכישות המוצרים המתבצעות על-ידי לקוחות קמעוניים שקשורים למפיץ מסויים נחשב לחלק מה- PSV של מעניק החסות.

מודל הרווחיות המקסימלית: מענק המחשב רכיבים של תוכנית התגמול, אשר ישלם לכם, באופן אוטומטי, את התשלום הגבוה ביותר מבין שתי חלופות לתשלום מענק: מודל הנפח (כולל מענק בכיר נוסף ומענק כפל דור ראשון) או מודל הנפח (כולל מענק בכיר מתנתק).

מעניק חסות: מפיץ אשר צירף באופן אישי מפיץ או לקוח מועדף אחר, אשר הצטרפו ברמה הראשונה שלו.

מענק רמה ראשונה (L1): מענק בגובה 5%, המשולם בהתבסס על ה- CSV של כל החשבונות בצירוף אישי. מענק L1 משולם רק למפיצים אשר עומדים בדרישות הפעילות.

עמלה: סכום שעליו אתם משולמים, בהתבסס על מכירות המוצרים שלכם.

 

קבוצה מעגלית: למפיצים שאינם בדרגת בכיר, הקבוצה המעגלית מורכבת מכל הלקוחות הקמעוניים, הלקוחות המועדפים והמפיצים. לבכירים, הקבוצה המעגלית כוללת את כל הלקוחות הקמעוניים, הלקוחות המועדפים, המפיצים והבכירים בהסמכה.

תשלום על התחלה מהירה: את התשלום על התחלה מהירה מקבלים באמצעות מכירה של ערכות מוצרים להתחלה מהירה, אשר אושרו על ידי החברה, ללקוחות ומפיצים מצטרפים חדשים.

ADR: תוכנית המשלוח האוטומטי: בחרו הזמנה אוטומטית חודשית של מוצרי NSE או תרמו תרומה חודשית למיזם
®Nourish the Children וקבלו תגמול על נאמנותכם.

BEB: מעניק בכיר מתנתק הוא מענק אשר מציע עד 5% מהרווחים על ערך המכירה ברת-העמלה (CSV) של כל דור, בהתבסס על המספר הכולל של בכירים מתנתקים בדור הראשון. (ראו טבלה בשלב 3). כדי לקבל מענק 5% בכירים מתנתקים, על הבכיר להיות עם לפחות 3,000 GSV. אם ה- GSV יהיה בין 2,000 ו- 2,999, מענק הבכירים המתנתקים ישולם בגובה 2.5% בלבד על ה- CSV של הבכירים המתנתקים בדורות 1 עד 6 באותו החודש.

CSV: ערך מכירה ברת-עמלה: הערך המחזורי החודשי של מוצרים ושירותים ברי-עמלה שנרכשו מהחברה שעל פיו מחושבים המענקים והעמלות המשולמים כחלק מתוכנית התגמול. CSV שווה למחיר הסיטונאי של מוצר או שירות, פחות כל ההנחות (אשר עשויות לכלול מיסים, תשלומי התחלה מהירה, ADR או הנחות אינטרנטיות). דרישות ההסמכה יתבססו על ה- PSV וה- GSV.

DBLG1: מענק כפל דור ראשון הוא מענק אשר מציע 10% רווחים על סך ה- CSV של הבכירים בדור הראשון. כדי לקבל 10% מענק כפל דור ראשון, על הבכיר להיות עם לפחות 3,000 GSV. מענק זה משולם רק בהתאם לחישוב על פי מודל הרווחיות המקסימלית, אם הוא תורם לתשלום הגבוה יותר מבין שתי החלופות.

DEXEC: בכיר שירד בדרגה, אשר לא הצליח לשמור על דרישות השמירה על הבכירות ונמצא במהלך של ירידה בחזרה לדרגת מפיץ. הדבר מתרחש בדרך כלל כאשר כבר נוצל המעמד של בכיר זמני במהלך תקופת הבכירות.

EB: מענק בכיר הוא מענק אותו מקבלים מדי חודש על סך ה- CSV שלהם. מענק בכיר נע בין 9% ל- 15%, בהתאם לסך ה- GSV. האחוזים משולמים מסך ה- CSV של הקבוצה המעגלית שלכם.

EEB: מענק בכיר נוסף הוא מענק אשר מציע תוספת של 5% לרווחים על ה- CSV של הקבוצה המעגלית שלכם. כדי לקבל את מענק הבכיר הנוסף בסך 5%, על הבכיר להיות עם לפחות 3,000 GSV (ראו טבלה בשלב 3). מענק זה משולם רק בהתאם לחישוב על פי מודל הרווחיות המקסימלית, אם הוא תורם לתשלום הגבוה יותר מבין שתי החלופות.

G1: דור ראשון מתייחס לדור הראשון של בכירים מתנתקים.

GSV: נפח מכירות קבוצתי, מייצג את סך ה- PSV של הקבוצה המעגלית שלכם, כולל ה- PSV שלכם, בחודש נתון.

GSV שעולה (Roll-up GSV): כאשר בכיר מתנתק בדור הראשון (G1) נופל לדרגת מפיץ, ה- GSV של אותו בכיר מתנתק שנפל עולה אל ה- GSV של מעניק החסות שלו. הנתח של ה- GSV של אותו אדם, אשר מקורו בבכיר מתנתק שנפל, מכונה “GSV שעולה”. הדבר נכון רק לגבי מעניקי חסות שלהם בכירים מתנתקים בשווקים אשר אינם משתתפים בתוכנית הבכיר הזמני. בכירים אינם יכולים לנצל את ה- GSV שעלה למטרות שמירה על דרגת בכירות.

LOI: מכתב הצהרת כוונות הוא מכתב שבו מפיץ מצהיר על כוונתו להפוך לבכיר. המפיץ צריך לגלוש אל נווט ה- V&G, שם באפשרותו להגיש את כוונותו להיכנס לתהליך ההסמכה לבכירות ברגע שיעמוד בדרישות לחודש 1 (אליו מתייחסים כאל חודש ה- LOI). במהלך החודש הראשון של ההסמכה לבכירות, המפיץ מכונה לעיתים קרובות “LOI”. LOI איננו זהה לבכיר בהסמכה (Q1, Q2), למרות ששניהם נמצאים בהסמכה לדרגת בכיר. אם מפיץ אשר היה בתהליך הסמכה לבכירות בעבר ומבקש להיכנס שוב לתהליך ההסמכה, עליו להגיש טופס LOI רשמי לחברה.

L1: רמה 1 כוללת את כל החשבונות אשר להם מפיץ מסויים מעניק חסות כרגע, ללא קשר לדרגה.

PSV: נפח מכירות אישי הוא ערך הנקודה החודשי של מוצרים ושירותים שאתם רוכשים מהחברה למטרות מכירה קמעונית או צריכה אישית. ה- PSV כולל נקודות מרכישות שביצעו הלקוחות הקמעוניים האישיים שלכם ישירות מהחברה.

PEXEC: בכיר זמני הוא בכיר אשר לא עמד בדרישות השמירה על הבכירות וכבר ניצל את חודש החסד העומד לרשותו. בכיר זמני שומר על כל המתנתקים שלו ובנוסף, נחשב כבכיר מתנתק עבור מעניק החסות שלו. ה- GSV של בכיר זמני אינו נכלל ב- GSV של מעניק החסות שלו. חשבון יכול להיות במעמד בכיר זמני במשך שלושה חודשים רצופים לכל היותר. אם בכיר זמני עומד בדרישות השמירה על הבכירות, הוא יקודם מיידית לדרגת בכיר בחודש שבו עמד בדרישות השמירה על הבכירות.

 

הערות:

• כדי להיות מוסמכים לכל המענקים, עליכם לבצע לפחות חמש מכירות קמעוניות נפרדות מדי חודש. עליכם לשמור תיעוד של כל המכירות הקמעוניות שביצעתם במשך ארבע שנים לפחות.

 

•  החברה בודקת באופן אקראי את העמידה בדרישות המכירה הקמעונית.

 

•  כל מוצר אשר נרכש באמצעות הזמנת ADR על ידי אנשים שאינם מפיצים או לקוחות נחשב אוטומטית, מדי חודש, כחלק מדרישות המכירה הקמעונית.

 

•  המענקים לעולם אינם משולמים עבור צירוף אנשים. הדרך היחידה להנות ממענקים היא באמצעות מכירה של מוצרים.

 

•  כל המענקים מחושבים על בסיס חודשי ונשלחים או מופקדים בסביבות ה- 25 בחודש העוקב.

Nu Skin -הצטרפות ל הצטרפות כמפיץ