ADR – תוכנית נאמנות

?לקוח חדש !הצטרפו היום

 

ADR – תוכנית תגמולי משלוח אוטומטי

 

 

ביטול ADR

 

 

עקיפת ADR

 

 

עצירת ADR

 

 

נקודות מוצר ב-ADR

 

 

מידע כללי על ADR

 


כיצד אוכל לבטל את ה-ADR שלי?

 

תוכלו לבטל את ה-ADR שלכם באופן מקוון על ידי בחירת "מחיקת ADR" בדף ניהול ה-ADR.


האם נגבים דמי ביטול בעת ביטול ה-ADR שלי?

 

לא, אין כל דמי ביטול.


האם אוכל להפעיל מחדש את ה-ADR לאחר שבוטלה?

 

כן, תוכלו להפעיל מחדש את הזמנת ה-ADR לאחר שבוטלה. אך לא תשמרו את נקודות המוצר. עם זאת, אם תודיעו לחברה בתוך 30 יום ממועד המחיקה ותבקשו הקצאה מחדש של נקודות המוצר שנמחקו, הנקודות יושבו לכםאם לא, נקודות המוצר שצברתם קודם לכן יימחקו ויהיה עליכם להתחיל מחדש, כשאתם צוברים נקודות מוצר בשיעור של 20% עבור הזמנות ADR חודשיות ו-10% עבור הזמנות ADR דו-חודשיות.


כיצד אוכל להפעיל מחדש ADR שבוטלה?

 

תוכלו להפעיל מחדש את ה-ADR שלכם שבוטלה על ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות המקומי שלכם. אם תתקשרו בתוך 30 יום לאחר ביטול ה-ADR שלכם, יתרת הנקודות הקודמת שלכם תוחזר לחשבון ה-ADR שלכם שיופעל מחדש.


מהי עקיפה?

 

הזמנת עקיפה היא הזמנת ADR חדשה אשר תתפוס את מקומה של הזמנת ה-ADR הקיימת שלכם לחודש הנוכחי. לדוגמה, אם בדרך כלל יש לכם הזמנת ADR חודשית אשר נשלחת ב-20 בכל חודש, תוכלו להיכנס לאתר האינטרנט ולבצע הזמנת עקיפה ב-12 בחודש עם מוצר/ים שונה/ים במינימום של 50 SV לאחר הנחה (אם ברצונכם ליהנות ממלוא היתרונות של ה-ADR), עם סוג תשלום שונה וכתובת שונה למשלוח, והזמנה זו תחליף את ההזמנה הרגילה שלכם המתוכננת להישלח ב-20 בחודש. אתם תקבלו את אותן ההנחות על מוצרים ואת אותן נקודות מוצר שאתם מקבלים בדרך כלל, והמשלוח החודשי שלכם פשוט ייעצר עד לחודש הבא.


האם הזמנת העקיפה צריכה להיות לכלול לכל הפחות ‎50 SV לאחר הנחה?

 

אם ברצונכם ליהנות ממלוא היתרונות של ה-ADR, כן, על העקיפה לכלול לכל הפחות 50 SV לאחר הנחה.


אילו סוגי תשלום מקובלים לביצוע עקיפות באופן מקוון?

 

למידע אודות סוגי התשלום הזמינים בשוק שלכם, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות המקומי שלכם או ראו בדף התשלום באתר האינטרנט.


כמה פעמים בשנה אוכל לבצע עקיפה?

 

תוכלו לעקוף את הזמנת ה-ADR שלכם פעם בחודש.


האם עקיפה משנה לצמיתות את ההזמנה שלי?

 

לא, עקיפה אינה משנה לצמיתות את ההזמנה שלכם.


אם אבצע עקיפה על ההזמנה שלי, האם הדבר משנה לצמיתות את מועד המשלוח שלי?

 

לא, אם תעקפו את הזמנת ה-ADR שלכם, הזמנת ה-ADR המקורית שלכם תתחדש באופן אוטומטי בחודש הבא, במועד המשלוח שקבעתם.


מהי עצירת ADR?

 

עצירה מתרחשת כאשר הזמנת ה-ADR שלכם אינה נשלחת בחודש מסוים.


כיצד אוכל לעצור את ה-ADR שלי?

 

כדי לעצור את ה-ADR שלכם, יהיה עליכם ליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי שלכם. על אף שתוכלו לשנות בקלות את מועד המשלוח, לא תוכלו לעצור הזמנת ADR באופן מקוון.


כמה עצירות אוכל לבצע בשנה?

 

תוכלו לעצור את ה-ADR שלכם עבור לא יותר משלושה חודשים/משלוחים בשנה.


מה יקרה אם אצטרך לעצור את ה-ADR שלי יותר מ-3 פעמים בשנה?

 

תאבדו את החברות שלכם בתוכנית ה-ADR ואת היתרונות הקשורים באותה ADR.


כמה זמן נמשכת עצירה?

 

עצירה תדלג על משלוח אחד. לאחר מכן, ה-ADR תתחדש באופן אוטומטי.


אם אעצור את ה-ADR שלי, האם הדבר יעצור משלוחים אחרים בחשבון שלי?

 

לא, יש לכם אפשרות לעצור את כל ההזמנות או לציין איזו הזמנה ברצונכם לעצור.

האם אוכל לפדות את נקודות המוצר שלי במדינות אחרות?

 

לא, תוכלו לפדות נקודות מוצר רק במדינה שבה הרווחתם אותן. דוגמה: אם יש לכם ADR בגרמניה, תוכלו לפדות את נקודות המוצר שלכם רק בגרמניה.


אם אחזיר מוצר, האם נקודות המוצר שהרווחתי ינוכו מחשבוני?

 

כן, סכום נקודות המוצר שהרווחתם עבור אותו מוצר ינוכה מסך הנקודות שברשותכם.


אם אבטל את ה-ADR שלי, האם אאבד את נקודות המוצר שלי?

 

כן, הן יימחקו בסוף החודש שבו ה-ADR שלכם בוטלה.


האם ישנם מוצרים שאינם מקנים נקודות מוצר?

 

כן, מוצרים מסוימים אינם מקנים נקודות מוצר, כגון אביזרים של Nu Colour, מוצרים וערכות בהנחה ורוב הערכות במבצע (פרט לערכות ADR).


האם ישנן מגבלות כלשהן על הפריטים שניתן לרכוש באמצעות נקודות מוצר?

 

כן, תוכלו לרכוש רק מוצרי Nu Skin או Pharmanex. הדבר אינו כולל אוספי מוצרים, מוצרים בהנחה וערכות מבצע, ערכות ADR במבצע, שקיות VitaMeal של Nourish the Children ומוצרים אחרים אשר מסומנים ככאלה שאינם מקנים נקודות.


האם ארוויח SV על המוצרים שאפדה באמצעות נקודות מוצר?

 

לא, לא מוענק SV על מוצרים שנפדים באמצעות נקודות מוצר.


מתי אקבל את נקודות המוצר שלי?

 

נקודות מוצר מוענקות ביום העסקים הראשון בכל חודש עבור הרכישות שבוצעו בחודש הקודם.


האם אוכל לפדות את נקודות המוצר שלי מייד לאחר שביצעתי את הזמנת ה-ADR?

 

לא, נקודות מוצר מוענקות ביום העסקים הראשון בכל חודש עבור הרכישות שבוצעו בחודש הקודם. ניתן לפדות אותן רק לאחר שניתן לראות אותן בחשבון.


כיצד ניתן לפדות נקודות מוצר?

 

ניתן לפדות אותן באתר האינטרנט באמצעות כלי ניהול ה-ADR או בדוא"ל באמצעות שירות הלקוחות המקומי שלכם, במקרה הצורך. ניתן לפדות נקודות מוצר אך ורק כאשר ניתן לשלם את מלוא המחיר של המוצר באמצעות נקודות מוצר.


כיצד אוכל לראות כמה נקודות מוצר עומדות לרשותי?

 

תוכלו לבדוק זאת באתר האינטרנט או דרך שירות הלקוחות. בנוסף, תוכלו לראות את נקודות המוצר הזמינות, הנצברות, הנפדות ונקודות מוצר שתוקפן עומד לפוג.


האם עליי לשלם מיסים ודמי משלוח בעת שימוש בנקודות מוצר?

 

לא, באירופה וברוסיה אין צורך לשלם מיסים על מוצרים בחינם. בנוסף, אין צורך לשלם דמי משלוח אם המוצרים בחינם מתווספים להזמנת ADR קיימת או להזמנה אחרת. אם ההזמנה כוללת רק מוצרים בחינם, יחולו דמי משלוח.


האם אוכל להחזיר מוצר שרכשתי באמצעות נקודות מוצר?

 

לא, לא ניתן לקבל החזר על מוצרים אשר נרכשו באמצעות נקודות מוצר.


האם אוכל לפדות נקודות מוצר באופן מקוון?

 

כן, תוכלו לפדות אותן כהזמנה חד-פעמית או ב-ADR שלכם. אין דרישת מינימום ל-SV כדי להשתמש בנקודות המוצר שלכם בכל סוג הזמנה.


האם עקיפות משפיעות על נקודות המוצר שלי?

 

לא, הזמנות עקיפה לא ישפיעו על נקודות המוצר שלכם. עדיין תרוויחו נקודות מוצר על הזמנת העקיפה כפי שהייתם מרוויחים מהזמנת ה-ADR הרגילה שלכם.


האם יש לשלם עבור מוצר רק עם נקודות מוצר או שניתן לשלם חלק בנקודות וחלק באמצעי תשלום אחר?

 

לא, עליכם לשלם את מלוא המחיר של המוצר באמצעות נקודות מוצר.


מהם היתרונות העיקריים של תוכנית ה-ADR?

 

בנוסף ליכולת לנהל את ה-ADR שלכם בזמנכם הפנוי באינטרנט, תוכלו לצבור נקודות מוצר על ההזמנות החודשיות או הדו-חודשיות שלכם, אותן תוכלו לפדות תמורת מוצרים בחינם.


מהם התגמולים של ADR?

 

התגמולים כוללים עיבוד אוטומטי חודשי במועד לבחירתכם (בין 2 ו-24 בחודש; לא כולל 15 בחודש) ונקודות מוצר בחינם על הזמנות לפדיון מוצרים בעתיד. רק הזמנות ADR עם מוצרים שאינם פטורים ירוויחו נקודות מוצר.


איך מצטרפים ל-ADR?

 

תוכלו להצטרף באופן מקוון בלחיצה כאן.


האם יש דרישות כלשהן ליצירת חשבון ADR?

 

לא, אין כל דרישות ליצירת חשבון ADR. עם זאת, כדי להרוויח נקודות מוצר, הזמנת ה-ADR שלכם צריכה להיות בערך מינימלי של 50 SV לאחר הנחה. אם אינכם עומדים בערך המינימלי שנקבע, הזמנת ה-ADR תהפוך להיות הזמנה רגילה המתחדשת מדי חודש, ללא יתרונות ה-ADR.


האם אוכל לשלוח הזמנת ADR יותר מפעם בחודש?

 

לא, ניתן לשלוח כל הזמנת ADR פעם בחודש בלבד. עם זאת, תוכלו לבצע יותר מהזמנת ADR אחת במקביל עם אותו מספר מזהה של Nu Skin.


האם ישנן מגבלות כלשהן על המוצרים שניתן להזמין ב-ADR?

 

תוכלו להזמין אוספי מוצרים ושקיות VitaMeal של Nourish the Children ב-ADR, אך הם לא יזכו אתכם בהנחה נוספת. עם זאת, על מנת להרוויח נקודות מוצרים על הזמנת ה-ADR שלכם, תוכלו לבצע הזמנה של כל מוצר שהוא ממותגי Nu Skin ו-Pharmanex שזכאים ל-SV מלא בהזמנת ה-ADR שלכם.

כיצד אוכל לבצע שינויים ב-ADR שלי (או לנהל אותה)?

 

תוכלו לבצע שינויים ב-ADR שלכם באופן מקוון. אפשרות ניהול ה-ADR נמצאת בתפריט הנפתח, תחת שמכם, בפינה הימנית העליונה של המסך.


מהו המועד האחרון שבו ניתן לבצע שינויים ב-ADR שלי?

 

אנחנו ממליצים לבצע את כל השינויים לפחות 5 ימי עסקים לפני מועד העיבוד (אם אפשרות התשלום בחיוב ישיר זמינה בשוק שלכם ותבחרו בה כאמצעי התשלום, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות המקומי שלכם כדי לקבל את המידע הנכון בנוגע לשינוי ה-ADR שלכם), על מנת להבטיח שהשינוי שלכם ייכנס לתוקף.


האם אקבל הודעה כשההזמנה שלי תישלח?

 

כן, הודעת דוא"ל תישלח אליכם 5 ימים לפני משלוח ההזמנה. בנוסף, תישלח אליכם הודעת דוא"ל לאישור כאשר ההזמנה נוצרת, והודעת דוא"ל למעקב תישלח בכל פעם שהזמנת ה-ADR שלכם נשלחת. הודעת דוא"ל זו כוללת מידע המבטיח שתוכלו לעקוב אחר ההזמנה שלכם עד שתקבלו אותה.


כיצד אשלם על הזמנת ה-ADR שלי?

 

תוכלו לשלם עבור הזמנת ה-ADR שלכם עם כרטיס אשראי או כל סוג תשלום אחר לבחירתכם הזמין בשוק שלכם.


מה ניתן לנהל באופן מקוון?

 

תוכלו לשנות את המוצרים, תדירות המשלוחים, סוג התשלום (העברה בנקאית או כרטיס אשראי), כתובות, לבצע עקיפה ולפדות נקודות מוצר (ראו את החלק אודות עקיפות למידע נוסף). הדבר היחיד שאותו לא ניתן לנהל באופן מקוון הוא עצירות ADR.


מה עליי לעשות אם אתחיל לצבור יותר מדי מוצרים?

 

אם תבחינו שאתם צוברים מוצרים, התאימו את ההזמנה שלכם לצרכים שלכם. תוכלו לשנות את המוצרים או את מועד המשלוח שלכם.


מה יקרה אם מוצר מסוים יאזל מהמלאי?

 

אם פריט כלשהו יאזל מהמלאי, פריט זה יוסר מהזמנת ה-ADR שלכם ויתווסף בחזרה באופן אוטומטי ברגע שהמוצר יחזור למלאי.


מה יקרה אם כרטיס האשראי שלי יידחה בהזמנת ה-ADR שלי?

 

אל דאגה, אם כרטיס האשראי יידחה, אנו ננסה לעבד את התשלום שנית. אחרי הניסיון השלישי שייכשל ההזמנה תבוטל, אך ה-ADR תישאר פעילה.


 

נושאי עזרה

 


 

אינכם מוצאים את מה שאתם מחפשים?

 

צרו עימנו קשר