כיצד להפוך לשגריר

?לקוח חדש !הצטרפו היום

כיצד להפוך לשגריר

השגרירים

שגריר במיזם Nourish the Children®‎‏ (NTC) הוא לא רק אדם שתרם דרך NTC כדי להזין ילדים רעבים, אלא שאימץ את NTC כמטרה אישית. השגרירים והאנשים מדרגת הקרבה הראשונה שלהם (לקוחות אישיים ועמיתי מיתוג מדרגת הקרבה הראשונה שלהם) התחייבו לתרום מדי חודש כמות של 16 שקיות VitaMeal באמצעות התוכנית למשלוחים אוטומטיים (ADR). פירוש הדבר שהאדם תורם לפחות 4 שקיות כל חודש באופן אישי ובנוסף הוא מעורר השראה בדרגת הקרבה הראשונה שלו כדי שיתרמו מספיק שקיות כך שהסכום הכולל יגיע לתרומה של 16 שקיות כל חודש. כתוצאה מכך קיימים מספר שילובים לתרום, לדוגמה:


• 4 שקיות אישיות + 12 מדרגת הקרבה הראשונה
• 5 שקיות אישיות + 11 מדרגת הקרבה הראשונה
• 10 שקיות אישיות + 6 מדרגת הקרבה הראשונה
• 16 שקיות אישיות + 0 מדרגת הקרבה הראשונה

 

אחרי שני חודשים עוקבים של תרומת 16 שקיות, עמית המותג הופך לשגריר.
השגרירים מקבלים סיכה מיוחדת ותעודת שגריר Nourish the Children®‎.

שגריר לשנה אחת, שגריר לשנתיים וכן הלאה.

עבור כל שנה שהשגריר ממלא את דרישות התוכנית Nourish the Children®‎, נשלחת אליו תעודה חדשה המעידה על מספר השנים שבמהלכן הוא היה שגריר Nourish the Children®‎ (שנה אחת, שנתיים, שלוש שנים וכו'). מעבר לזה, תישלח שקית VitaMeal נוספת בשם השגריר להזנת ילדים רעבים ברחבי העולם.

כאשר הופכים לשגריר 5 שנים, הם זוכים לפסל "אישה וילד". זה פסל אפריקאי יפהפה מעץ מגולף בעבודת יד בצורת אישה המתכופפת להרים ילד בידיה. הפסל מייצג את אלפי הילדים שהשגרירים שלנו מזינים כל יום.

שגריר ראשי

שגריר ראשי הוא שגריר שבמהלך חודש עורר את השראתם של שלושה אנשים אחרים מהרמה הראשונה בארגון כדי שיהפכו גם לשגרירים. השגרירים הראשיים הם אנשים בעלי מחויבות עילאית להזנת ילדים, ועל כך מעידים המאמצים שהם עושים כדי להניע אחרים גם להשתתף.

השגרירים הראשיים מקבלים סיכה מיוחדת ותעודת שגריר Nourish the Children®‎ ראשי.

במליאת שנה שמשמשים שגרירים ראשים, הם יקבלו מקל הליכה אפריקאי מעץ מגולף בעבודת יד. על פי המסורת, מקל הליכה כזה שמור לראש הכפר. זהו סמל לעוצמתו, השפעתו ואהבתו הרבות לאנשים שלו. מקל ראש הכפר מוענק לשגרירים ראשים של Nourish the Children®‎ כאות הוקרה על מחויבותם האלטרואיסטית להזין ילדים ברחבי העולם.

עם הגעתו לשגריר ראשי במשך 5 שנים, הם מקבלים העתק יפהפה של ציור של Nourish the Children®‎ המייצג את הקרוב ל-120,000 הארוחות שנתרמו ואת הפנים המחייכות הרבות שארוחות אלה גרמו בקרב ילדים רעבים ברחבי העולם.