חברויות ב- DSA

חברויות ב- DSA

WFDSA העולמי
World Federation of Direct Selling Associations

1667 K Street, NW Suite 1100
Washington, DC 20006-9010
USA

Tel: +1.202.452.8866
Fax: +1.202.452.9010
e-Mail: info@wfdsa.org
website: http://www.wfdsa.org

 

 

בלגיה
DETIC


l'Association Belgo-Luxembourgeoise des producteurs et des distributeurs de savons, cosmétiques, détergents, produits d'entretien, d'hygiène et de toilette, colles, produits et matériel connexes


is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers van zepen, cosmetica, wasmiddelen, onderhoudsproducten, hygiëne en toiletartikelen, kleefstoffen, aanverwante producten en uitrusting.

 

The Belgo-Luxembourg association of producers of soap, cosmetics, detergents, cleaning products, toiletries, sealant and related materials.

Boulevard Reyers 80
1030 Bruxelles

Tel: + 32 2 238 98 66
Fax: + 32 2 230 82 88
e-mail detic@essenscia.be
Website: www.detic.be

 

 

בריטניה
DSA - Direct Selling Association

29 Floral Street
London, WC2E 9DP
United Kingdom

Tel: +44 (0)20 7497 1234
Fax: +44 (0)20 7497 3144
e-mail: info@dsa.org.uk
website: www.dsa.org.uk

 

 

גרמניה
VCI - Verband der Chemischen Industrie e.V.

Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt am Main
Germany

Tel: +49 (0)69 2556-0
Fax: +49 (0)69 2556-1471
e-mail info@vci.de
Website: www.vci.de

 

 

גרמניה
BDiH - Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen
für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel e.V.

L11, 20-22
D-68161 Mannheim
Germany

Tel: +49 (0)621 1294330
Fax: +49 (0)621-152466

e-mail: bdih@bdih.de
website: http://www.bdih.de/

 

 

הולנד
Vereniging Directe Verkoop (VDV)

Postbus 2450
NL - 5202 CL Den Bosch
The Netherlands
Secretary: Mrs Arabelle Ferket
Code Administrator: Mr Ton Heebing

Tel: O88 05 51 400 (From NL)
Tel: +31 88 05 51 400 (From outside NL only)
e-mail: vdv@directeverkoop.nl
Website: http://www.directeverkoop.nl/

 

 

נורבגיה
DF Norge - Direktesalgsforbundet

Postboks 200 Manglerud
N-0612 Oslo
Norway

Tel: +47 (0)22 74 99 90
Fax: +47 (0)22 74 00 10
e-mail: info@direktesalgsforbundet.no
website: www.direktesalgsforbundet.no

 

 

ספרד
AVD - Asociación de Empresas de Venta Directa


Calle Aragón 210 7th floor
08011 Barcelona
Spain


Tel: +34.93.451 56 17
Fax: +34.93 451 59 42
E-mail: avd@avd.es
Website: www.avd.es

 

 

רומניה
Asociatia Companiilor de Vanzari Directe

str. Oasului nr.11
Otopeni
judetul Ilfov
România

Tel: +40 754 69 39 76
Fax: +40 21 23 06 322
e-mail: contact@acvd.ro
website: www.acvd.ro

 

 

שבדיה
DF Sverige - Direkthandelns Forening

Kärleksgatan 2a
S-211 45 Malmö
Sweden

Tel: +46 (0)40 29 43 70
Fax: +46 (0)40 29 43 82
e-mail: info@direkthandeln.org
Website: www.direkthandeln.org

 

 

אירופה
SELDIA

 

The European Direct Selling Association aisbl

Avenue de Tervueren 14
1040 Brussels
Belgium

Tel: +32 (0)2 736 10 14
Fax: +32 (0)2 736 34 97
e-mail: seldia@seldia.eu
website: www.seldia.eu

 

 

אירלנד
DSA - Direct Selling Association of Ireland

Avalon
Ballytrust
Ballinagh
Co. Cavan
Ireland

Tel: +353 (0)49 436 77 65
Fax: +353 (0)49 436 79 26
e-mail: robar1@tiscali.co.uk
Website: www.dsai.ie

 

 

בלגיה
APVD - Association professionnelle de la Vente Directe (ASBL)
BVDV - Beroepsvereniging der Directe Verkoop (VZW)

Avenue Van Nieuwenhuyse 8
1160 Brussels
Belgium

Tel: +32 (0)2 788 05 00
Fax: +32 (0)2 788 05 01
e-mail: apvd@fedis.be
website: www.apvd.be

 

 

צ'כיה

Asociace osobního prodeje - AOP

Nad Kazankou 29
171 00 Praha 7

 

tel.:+420 283 017 011
fax.:+420 283 017 313
email: info@osobniprodej.cz

Website http://www.osobniprodej.cz

 

 

בלגיה
Naredi

Belgian Federation for food supplements, dietary and organic products

Federatie van de handel en nijverheid in Voedingssupplementen, Natuur, Reform en Dieetwaren in Belgie

Fédération belge de l'industrie et du commerce des Compléments alimentaires, Produits naturels, de Réforme et de Diététique

Avenue des Arts/Kunstlaan 43
1040 Brussels
Belgium

Tel: +32 (0)2 788 43 66
Fax: +32 (0)2 550 17 54
e-mail: info@naredi.be
website: www.naredi.be

 

 

גרמניה
DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.

The German Chambers of Industry and Commerce

Breite Straße 29
10178 Berlin
Germany

Tel: +49 (0)30 20 30 8-0
Fax: +49 (0)30 20 30 8-10 00
e-mail: infocenter@berlin.dihk.de
website: www.dihk.de

 

 

דנמרק
Direkte Salgs Foreningen
Att.: Bestyrelsesformand

Carl Gustavs Gade 3
DK-2630 Taastrup
Danmark

Tel. +45 70 22 60 55
E-m@il: info@disafo.dk
Website: www.disafo.dk

 

 

הונגריה
DSA - Direct Selling Association (Közvetlen Értékesítők Szövetsége)

Váci út 76. 3rd floor

1133 Budapest
Magyarország

 

Tel: (+36) 1 / 883 0456
Fax: (+36) 1 / 883 0301
E-mail: office@dsa.hu

Weboldal: www.dsa.hu

 

 

סלובקיה
Slovak DSA, Združenie priameho predaja

Združenie priameho predaja
Vajnorská 100/B
P.O.BOX 25
830 08 Bratislava 38
Slovenská republika

Tel: +42 06 02 32 90 41
e-mail: jan_stransky@amway.com
website: www.zpp.sk/

 

 

צרפת
FVD - Fédération de la Vente Directe

100, avenue du Président Kennedy
75016 Paris
France

Tel: +33 (0)1 42 15 30 00
Fax: +33 (0)1 42 15 30 90
e-mail: info@fvd.fr
website: www.fvd.fr

 

 

רוסיה
DSA - Direct Selling Association (Russia)

Ulansky Per. 4
Building 1
Moscow
Russia

Tel: +7 (095) 792 3664
Fax: +7 (095) 792 3641
e-mail: info@rdsa.ru
website: www.rdsa.ru

 

 

Divider