הודעה משפטית

הודעה משפטית

מדיניות השמירה על הפרטיות

מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

א.   סקירה כללית

Nu Skin, שותפותיה וחברות הבת שלה הן קבוצה בין-לאומית של חברות המוכרות מוצרי קוסמטיקה ותוספי תזונה באמצעות האתר www.nuskin.com (להלן "האתר") וכן באמצעות רשת של מפיצים עצמאיים. בהסתמך על הזהות שלך, המידע האישי אודותיך מעובד על ידי גופים שונים של קבוצת Nu Skin ולמטרות שונות. מדיניות זו לשמירה על הפרטיות מסבירה כיצד מתבצעים האיסוף, השימוש והשיתוף של המידע האישי שלך, תוך שמירה על זכויות הפרטיות שלך (להלן "מדיניות השמירה על הפרטיות").

במדיניות זו לשמירה על הפרטיות, נעשה שימוש בהגדרות הבאות:

(1) "Nu Skin International" משמעותו חברת Nu Skin International, Inc., שמשרדיה הרשומים נמצאים בכתובת 75 West Center Street, Provo UT 84601, United States of America.

(2) "Nu Skin המקומית" משמעותו הגוף המקומי של קבוצת Nu Skin, האחראי על המדינה שבה אתה רוכש את מוצריה או את שירותיה של Nu Skin, שבה אתה עובד או שבה אתה מגיש מועמדות לעבודה. כדי למצוא את שמו ואת כתובתו של הגוף המקומי של Nu Skin, אנא עיין ברשימה שבנספח המצורף.

 

ב.   עיבוד המידע האישי ומטרותיו

"מידע אישי" מתייחס לנתונים המאפשרים לזהות אדם מסוים, כגון: שם, מען, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כרטיס אשראי וכד'. חשוב לציין, כי שיתוף המידע האישי שלך נתון לבחירתך. אנא שקול לשתף את המידע האישי שלך רק אם אתה מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות שלנו. בהסתמך על זהותך, המידע האישי שלך יעובד כמתואר להלן.

 

1.      לקוח

אם אתה יוצר חשבון לקוח באתר או רוכש מוצרים או שירותים מ- Nu Skin המקומית, Nu Skin תעבד את המידע האישי שלך כבקר נתונים למטרות (א) ניהול לקוחות (ב) ניתוח שוק.

Nu Skin המקומית עשויה להעביר את המידע האישי שלך לגופים אחרים מקבוצת Nu Skin. חלק מהגופים הללו ממוקמים מחוץ לאיחוד האירופי.

 

2.      מפיץ

אם  אתה מפיץ, Nu Skin International תעבד את המידע האישי שלך כבקר נתונים למטרות (א) ניהול ואדמיניסטרציה של סוכנות ההפצה שלך ושל מעניקי החסות/האנשים בארגון שלך, (ב) ניתוח שוק. כמפורט לעיל, Nu Skin International ממוקמת בארה"ב. Nu Skin International עשויה להעביר את המידע האישי אודותיך למעניקי החסות שלך ולגופים אחרים בקבוצת Nu Skin. חלק מהמפיצים/הגופים הללו נמצאים מחוץ לאיחוד האירופי.

אם אתה מפיץ, Nu Skin המקומית תעבד גם היא את המידע האישי שלך כבקר נתונים למטרות ניהול ואדמיניסטרציה של סוכנות ההפצה שלך ושל מעניקי החסות/האנשים בארגון שלך. Nu Skin המקומית עשויה להעביר את המידע האישי אודותיך למעניקי החסות שלך לגופים אחרים בקבוצת Nu Skin. חלק מהמפיצים/הגופים הללו נמצאים מחוץ לאיחוד האירופי.

 

3.      אתה עובד או מגיש מועמדות לעבודה בקבוצת Nu Skin

אם אתה עובד או מגיש מועמדות לעבודה בקבוצת Nu Skin, Nu Skin המקומית תעבד את המידע האישי שלך כבקר נתונים למטרות ניהול ואדמיניסטרציה של משאבי אנוש.

Nu Skin המקומית עשויה להעביר את המידע האישי שלך לגופים אחרים מקבוצת Nu Skin. חלק מהגופים הללו נמצאים מחוץ לאיחוד האירופי.

 

ג.    חשיפה של מידע אישי

למעט במקרים המפורטים במדיניות זו, המידע האישי שלך לא יועבר לצד ג' אלא בהסכמתך או לצורך חתימה על הסכם איתך או אם הדבר נדרש על פי חוק. על אף האמור לעיל, המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר לצד ג' במקרה שגוף מקבוצת Nu Skin ימכור את כל נכסיו או חלק מהם לצד ג' זה או בעקבות מיזוג עם צד ג' או רכישה על ידי צד ג'.

 

ד.   ילדים

Nu Skin אינה מוכרת מוצרים ושירותים לרכישה על ידי ילדים. אנו מוכרים מוצרים לילדים לרכישה על ידי מבוגרים. אם אתה מתחת לגיל 18, אתה רשאי להשתמש באתר זה רק באישורו של הורה או אפוטרופוס. Nu Skin אינה:

(1)  מבקשת או אוספת באופן מודע מידע אישי מאנשים מתחת לגיל 13 שנים (להלן "ילדים").

(2) עושה שימוש באופן מודע במידע אישי של אנשים מתחת לגיל 13 עם צד ג'.

(3) מאפשרת לילדים לפרסם או להפיץ בדרך אחרת מידע אישי.

(4) מפתה ילדים לחשוף מידע אישי על ידי הבטחה לקבלת משחק מיוחד, פרס או פעילות אחרת.

אנו ממליצים לך ליטול חלק בחוויה של ילדיך באינטרנט ולעיין בעצות בטיחות חשובות עם כל ילד לפני שהוא מתחיל לשוטט באינטרנט.

 

ה.   נהלי אבטחה

Nu Skin מפעילה רשתות נתונים מאובטחות ומוגנות על ידי מערכות חומת אש והגנה בסיסמה על פי התקן בתעשייה.
Nu Skin משתמשת גם בתוכנת Layer Sockets Secure (להלן "SSL") כדי להגן על המידע שלך במהלך ההעברה. רק אנשים מורשים מטעם Nu Skin, אשר חייבים לגשת למידע האישי כדי לספק לך מוצרים של Nu Skin, שירותים ושירות לקוחות, רשאים לקבל גישה למידע זה. חשוב שתגן על שם המשתמש ועל הסיסמה שלך ולא תשתף אחרים בפרטים אלה.

 

ו.     העברה של מידע אישי

כמפורט לעיל, אתה מאשר ומסכים כי אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם גופים מחוץ לתחום השיפוט המקומי וכי המידע האישי שלך עשוי להיות מאוחסן על גבי שרתים הממוקמים מחוץ לתחום השיפוט המקומי שלך. במסירת המידע האישי שלך, אתה מצהיר שקראת את מדיניות השמירה על הפרטיות הזו, אתה מבין את תנאיה ומסכים להעברה של מידע אישי מסוג זה אל מחוץ לתחום השיפוט המקומי. אם אינך מסכים לתנאים של מדיניות זו לשמירה על הפרטיות, אנא הימנע משימוש באתר זה.

 

ז.    הזכויות שלך

יש לך הזכות לגשת למידע האישי שלך ולתקן אותו. אם הנתונים שלך מעובדים למטרות שיווק ישיר, יש לך הזכות להתנגד (ללא תשלום) לעיבוד של המידע האישי שלך למטרות שיווק ישיר. אם ברצונך לממש אחת מהזכויות הללו, אנא שלח דוא"ל לכתובת privacy@nuskin.com.

 

ח.   אתרי אינטרנט מקושרים

האתר מספק קישורים, המופיעים כמילים מודגשות או כתמונות בתוך מסמך היפרטקסט, שכאשר לוחצים עליהם, הם מעבירים אותך למקום אחר בתוך המסמך, למסמך אחר לגמרי או לאתרים אחרים שאינם בשליטת Nu Skin. האתרים המקושרים הללו עשויים ליישם תנאי פרטיות שונים מהתנאים המפורטים כאן. Nu Skin אינה אחראית לאיסוף, שימוש או חשיפה של מידע שנאסף באמצעות אתרי אינטרנט או קישורים אלה וכן - במידה המרבית המותרת על פי החוק - Nu Skin מתנערת במפורש מכל אחריות או חבות הקשורה לאיסוף, לשימוש או לחשיפה כאמור.

 

ט.   שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות

אם Nu Skin תחליט לשנות את מדיניות השמירה על הפרטיות, היא תפרסם כאן את השינויים, על מנת שתמיד תדע איזה מידע אנחנו אוספים ובאילו דרכים אנחנו עשויים להשתמש במידע זה או לחשוף אותו. כל שינוי במדיניות השמירה על הפרטיות ייחשב כתקף מיד לאחר פרסום השינוי באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות שונתה לאחרונה בתאריך 30 במאי 2016.

 

י.     יצירת קשר

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות השמירה על הפרטיות, אנא שלח דוא"ל לכתובת .privacy@nuskin.com

 

נספח: ישויות מקומיות של Nu Skin

 מדינה

ישו מקומית

משרדים רשומים

גרמניה, אוסטריה

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstraße 57, 55118 Mainz, Deutschland

בלגיה, לוקסמבורג, שוויץ, פורטוגל

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9, The Corporate Village, Building Elsinore, 1930 Zaventem, Belgium

צ'כיה

Nu Skin Czech Republic s.r.o.

V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00, Praha 1, Czech Republic

הונגריה

Nu Skin Eastern Europe

Kft. Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest

פולין

Nu Skin Enterprises Poland Sp. z o.o

ul.AL.Jerozolimskie, nr. 56C, Warszawa, 00-803

רומניה

Nu Skin Enterprises SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1, Romania

צרפת

Nu Skin France S.a.r.L.

155 Rue Du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris

איסלנד

Nu Skin ĺslandi Ehf.

Stórhöföa 21, 110 Reykjavik

איטליה, ספרד

Nu Skin Italy SRL

Piazza F. Meda 5, 20121 Milan

הולנד

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2, 5928 LT Venlo

נורבגיה

Nu Skin Norway A/S

Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo

דנמרק, פינלנד, אנגליה, שבדיה, אירלנד

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25, 1561 Kopenhagen

סלובקיה

Nu Skin Slovakia s.r.o.

Pribinova 6, 811 09 Bratislava 1, Stari Mesto

רוסיה

Nu Skin Entreprises, RS LLC

Donskaya street 29/9, build 1, Moscow, 119049

ישראל

Nu Skin Israel Inc.

1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, US

דרום אפריקה

Nu Skin South Africa (Pty) Ltd

9 Kinross Street, Germiston South, 1411

טורקיה

Nu Skin Turkey Cilt Bakim ve Besleyici urunler Tic. Ltd. St.

Maslak Mah. Bilim Sok., Sun Plaza Kat 13-15 Oda 39, Maslak, Istanbul

אוקראינה

Nu Skin Ukraine LLC

Regus Horizon Park 4, M.Crinchenka Str., Kiev 03038


הסכם למשתמש באתר האינטרנט של Nu Skin

הסכם למשתמש באתר האינטרנט של Nu Skin


1. קבלת התנאים

Nu Skin, חטיבה של Nu Skin העולמית (להלן "Nu Skin" או "אנחנו" או "אנו" או "שלנו") מספקת גישה לאתר האינטרנט שלNu Skin , הנמצא בכתובת www.nuskin.com (להלן "האתר") בכפוף לקבלתכם את הסכם המשתמש באתר האינטרנט של  Nu Skin(להלן "ההסכם"). Nu Skin עשויה לעדכן הסכם זה מדי פעם בפעם, מבלי להודיע על כך מראש. אנו ממליצים לכם לקרוא את ההסכם הזה מדי פעם, כדי להתעדכן בעדכונים או בשינויים.

באמצעות גישה, גלישה, שיטוט, ציטוט, שימוש ו/או קישור לאתר, אתם הופכים למשתמש (כמוגדר להלן בסעיף 2) ומסכימים לעמוד בכל התנאים של הסכם זה. הסכם זה עודכן לאחרונה ב- 27 בינואר 2004. כאשר אתם עושים שימוש במאפיין מסוים באתר, הנכם גם כפופים לכל הקווים המנחים, לכללים, לתנאי השירות, למדיניות השימוש הנאות, למדיניות השמירה על הפרטיות או כל מגבלה חוזית אחרת אשר פורסמו, כמצוין. במקרה של סתירה בין כל הסכם אחר, כללים, מדיניות או תנאי שירות והסכם זה, על פי הוראות הסכם זה יישק דבר. אם יש לכם שאלות בנוגע להסכם למשתמש, אנא צרו קשר עם Nu Skin באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת lrbianuc@nuskin.com לפני השימוש באתר.2. סוגי המשתמשים

כל אדם הניגש, גולש, משוטט או משתמש בכל דרך אחרת באתר, או ידנית או באמצעות מכשיר או תוכנה אוטומטיים, ייחשב כ- "משתמש" תחת הסכם זה.


3. פרטיות

אתם מסכימים כי קראתם והבנתם את התנאים של מדיניות השמירה על הפרטיות של Nu Skin, אותה ניתן למצוא בכתובת http://www.nuskin.com/nuskin/iw_IL/corporate/legal.html ואשר מהווה, באמצעות סימוכין, חלק מהסכם זה, כפי שמתפרסם כאן באופן מלא.


4. השימוש באתר

אתם מבינים כי Nu Skin לא יכולה ואינה מבטיחה או ערבה לכך שהקבצים הזמינים להורדה מהאתר יהיו חופשיים מזיהום או וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, פצצות זמן,cancelbots  או כל תוכנת מחשב אחרת, אשר מיועדת להזיק, להפריע, ליירט בהיחבא או להפקיע כל מערכת, נתונים או מידע אישי. אתם אחראים ליישום נהלים הולמים ואמצעי בדיקה ההולמים את דרישותיכם המסוימות לנכונות הנתונים הנקלטים והנפלטים ולשמירה על אמצעים חיצוניים לאתר לשם שיקום מידע אבוד.5. שלמות המערכת

נאסר עליכם להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או שגרה כלשהי על מנת להפריע לעבודה תקינה של האתר. נאסר עליכם לנקוט בפעולה אשר מעמיסה באופן בלתי הגיוני על התשתית בה נעשה שימוש לשם תמיכה בפעולה יעילה של האתר, כולל אך אינו מוגבל למשלוחי דואר אלקטרוני בלתי מורשים (כלומר "דואר זבל / ספאם").

 

 

7. הסרת אחריות 

NU SKIN אינה נותנת, במפורש או במרומז, ערבויות, מצגים או חסויות מכל סוג שהוא (כולל אך אינו מוגבל לערבויות לדרגה או אי-הפרה או ערבות מרומזת ליכולת הסחירות או ההתאמה למטרה מסוימת) בכל הקשור לאתר זה, לתוכן האתר, לכל סחורה או שירות המסופקים באמצעות האתר או האינטרנט באופן כללי, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר עבור מוצר או שירות מסוים ו- NU SKIN לא תישא בחבות עבור כל עלות או נזק הנובעים, במישרין או בעקיפין, מכל סוג עסקה שהיא המתבצעת באמצעות האתר. ייתכן שחלק מהמדינות לא יתירו את כתב הוויתור על הערבות המרומזת, לכן ייתכן שכתב הוויתור שלעיל אינו חל עליכם. NU SKIN אינה מתחייבת לכך שאתר זה או השירותים יעמדו בדרישות המשתמש או שהאתר או השירותים יהיו רציפים או נקיים משגיאות או שהפגמים באתר יתוקנו. האתר ותוכנו והשירותים הזמינים באתר מסופקים על בסיס “AS IS” (כפי שהם) ו- “AS AVAILABLE” (לפי זמינותם).


8. הפסקת פעולה זמנית של המערכת

Nu Skin קובעת, מדי פעם, זמני הפסקת פעולה של המערכת לשם תחזוקה ומטרות אחרות. הפסקות פעולה זמניות בלתי מתוכננות של המערכת עשויות גם הן להתרחש. Nu Skin לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לחוסר הזמינות של האתר הנובעת מכך או לכל אובדן של נתונים או עסקאות הנגרמים מהפסקות פעולה מתוכננות או בלתי מתוכננות של המערכת או עיכובים הנובעים מכך, אספקה שגויה, אי מתן מידע הנגרם מהפסקות פעולה שכאלה של המערכת, או כל פעולה של צד ג' או כל הפסקת פעולה אחרת של ספקי השרת של האתר או תשתית האינטרנט ורשת חיצונית לאתר.


9. שיפוי

אתם מסכימים לשפות, להגן על Nu Skin וחברת האם שלה, סניפיה, חברות הבת שלה, מנהליה, הדירקטורים שלה, עובדיה וסוכניה ולהסיר מהם כל אחריות נגד ומכל תביעה, דרישה, פעולה, עלויות, חבויות, אובדנים או נזקים מכל סוג שהוא (כולל שכר טרחה של עורך דין) הנובעים מתוך (א) השימוש, השימוש הבלתי נאות או השימוש לרעה שלכם באתר, (ב) השימוש שלכם או הרכישה של שירותים או טובין המסופקים באמצעות האתר, או (ג) הפרה של כל תנאי של הסכם זה. אתם תשתפו פעולה באופן מלא וסביר לפי הנדרש בהגנתה של Nu Skin מפני כל תביעה שהיא. Nu Skin שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקחת לידיה על ההגנה והשליטה הבלעדיות על כל נושא הנתון בכל דרך שהיא לשיפוי על ידיכם ואתם לא תיישבו, בכל מקרה שהוא, כל נושא שהוא מבלי לקבל את הסכמתה בכתב של Nu Skin.


10. קניין רוחני

תוכן האתר, כגון טקסט, גרפיקה, סמלילים (לוגו), קטעי שמע, קטעי וידאו, תמונות, תוכנה ומידע אחר (להלן "התוכן") הוא הקניין בלעדי של Nu Skin ו/או סניפיה ושותפיה והוא מוגן על ידי חוקים פדרליים ובינלאומיים לזכויות יוצרים וסימנים מסחריים או כל זכות קניינית אחרת. זכויות אלה מוגנות בכל הצורות, האמצעים והטכנולוגיות הקיימים כעת או שיפותחו מאוחר יותר. באפשרותכם להדפיס ולהוריד חלקים מהחומר מאזורים שונים באתר אך ורק לשימוש אישי ובלתי-מסחרי שלכם או לשימוש בלתי-מסחרי שלכם בתוך הארגון שלכם או כפי שמותר אחרת. אסור להדפיס מחדש, לפרסם מחדש, לשנות או להפיץ כל חלק שהוא של התוכן בכל צורה ואופן שהם, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של Nu Skin בכתב. נאסר עליכם, והסכם זה אינו מתיר לכם, לשחזר, להנדס, לפרק, להרכיב אחרת, לשנות, להעביר, למכור, להפיץ, להשכיר או ליצור עבודות נגזרות בכל הקשור לאתר. ייתכן ותכנים מסוימים התקבלו ברישיון מצד ג' וכל תוכן שכזה של צד ג' וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לתוכן שייכות לצד ג' שסיפק אותם. כל זכות שאינה מוענקת במפורש על ידי הסכם זה או כל הסכמי שכירות של משתמש הקצה הישימים שמורים ל- Nu Skin בלבד.

דבר מהרשום להלן לא יפורש כהענקת עצה במרומז, בהיחבא או אחרת, לחוזה או זכות תחת כל פטנט או סימן מסחרי של Nu Skin או כל צד שלישי. פרט למקומות בהם נאמר כך במפורש, דבר מהרשום לעיל ולהלן לא יפורש כהענקת עצה לחוזה או זכות כלשהי תחת זכויות היוצרים של Nu Skin.11. מגבלת חבות

NU SKIN או כל צד אחר הקשורים ביצירת, בהפקת או בהפצה של האתר לא יישאו בשום דרך שהיא ותחת כל נסיבות שהן לחבות כלשהי לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או משני עקב אובדן של רכוש, רצון טוב, שימוש, נתונים או כל אובדן בלתי מוחשי אחר (גם אם הודיעו לנו על האפשרות לנזק שכזה), אשר נובע מתוך (I) השימוש או חוסר היכולת להשתמש באתר; (II) העלות של רכישה של טובין או שירותים חליפיים, הנובעים מכל טובין, נתונים, תוכן או שירותים שנרכשו או הושגו או עסקאות אשר בוצעו באתר זה, דרכו או ממנו;(III)  גישה בלתי מורשית אל או שינויים בהעברות או בנתונים שלכם; (IV) הצהרות או התנהלות של כל צד ג' באתר; או (V) כל נושא אחר הקשור באתר. אתם מצהירים בזאת כי פסקה זו תהיה ישימה לכל התוכן, הטובין והשירותים הזמינים באמצעות אתר זה. בכל מקרה שהוא, החבות המצטברת הכוללת של NU SKIN תחת תנאים אלה לא תעלה על הסכום הנמוך ביותר של כל עמלה אשר תשולם, אם בכלל, ל- NU SKIN עבור השימוש באתר על ידיכם או $50.

כיוון שייתכן וחלק מהמדינות לא יתירו את המניעה של החבות או המגבלה על החבות לנזקים משמעותיים או משניים, במדינות שכאלה, החבות מוגבלת לסכום הנמוך ביותר המותר על פי חוק. מגבלות החבות הקבועות בהסכם זה נזקפות לטובת NU SKIN, חברת האם שלנו, סניפיה, חברות הבת שלה ולכל המנהלים, הדירקטורים, העובדים, עורכי הדין והסוכנים שלנו.12. החובות החלות על החשבון שלכם

מתוך התייחסות לשימוש שלכם באתר זה, הנכם מסכימים לדברים הבאים: (i) לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ושלם אודות עצמכם או הארגון שלכם, כפי שמתבקש על ידי האתר (להלן "פרטי ההרשמה"); וכן (ii) לשמור ולעדכן את פרטי ההרשמה על מנת לשמור עליהם נכונים, מדויקים, עדכניים ושלמים. אם תספקו כל מידע שאיננו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או אינו שלם או שיש לנו סיבה טובה לחשוד כי מידע שכזה אינו נכון, אינו מדויק, אינו עדכני או אינו שלם, אנו עשויים להשעות או לסגור את החשבון שלכם ולסרב לאשר לכם להמשיך להשתמש באתר ולמנוע מכם גישה עתידית לאתר. אתם אחראים לשמור על סודיות הסיסמה ומספר החשבון שלכם ואתם אחראים באופן מלא לכל הפעילויות אשר מתקיימות תחת מספר החשבון והסיסמה שלכם. אתם מסכימים כי ניתן להשתמש בסיסמה שלכם כדי לייחס לכם נתונים אלקטרוניים וחתימה אלקטרונית. לכן, אתם לא תחשפו את הסיסמה או פרטי הזיהוי של החשבון שלכם לצד ג'. אתם מסכימים להודיע לנו באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלכם או על כל הפרה אחרת של הביטחון והבטיחות. Nu Skin לא תהיה, בכל מצב ואופן שהוא, אחראית או נושאת בחבות לרכישות שמקורן בהונאה, אשר מתבצעות תוך שימוש בסיסמה שלכם שנפרצה.


13. תמחור מוצרים

במקרה של מוצר הנושא מחיר לא נכון או שהמידע אודותיו שגוי עקב טעות טיפוגרפית או טעות בתמחור או במידע אודות המוצר, ל- Nu Skin תהיה הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה המבוצעת למוצר זה, הנושא מחיר שגוי. ל- Nu Skin תהיה הזכות המלאה לסרב או לבטל כל הזמנה שכזו, בין אם ההזמנה אושרה וכרטיס האשראי של המשתמש חויב ובין אם לאו. אם כרטיס האשראי שלכם כבר חויב עבור הרכישה וההזמנה שלכם בוטלה, Nu Skin תזכה מידית את כרטיס האשראי שבחשבון שלכם בסכום שנגבה מכם.14. איסור הסבה/העברה של תכנים וקישורים לאתרים אחרים


כל הקישורים לאתרים אחרים ניתנים מתוך רצון להקל על נוחות המשתמשים באתר זה. אתר זה עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרים אחרים, אבל Nu Skin לא בחנה את כל האתרים האחרים הללו, אין לה כל אחריות על התוכן של האתרים הללו והיא לא תישא בחבות עבור כל נזק או פציעה הנובעים מכל תוכן שכזה. Nu Skin אינה נותנת חסות ואינה טוענת טענות אודות אתרים אלה או כל מידע או מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים בהם או כל תוצאה אשר עשויה להיות מושגת מתוך השימוש בהם. אם אתם מקבלים החלטה לגשת לכל אחד מהאתרים הללו המקושרים לאתר זה, אתם עושים זאת באחריותכם הבלעדית.


15. קישור ומסגור האתר

אלא אם המשתמש חתם על הסכם בתוקף עם Nu Skin בו נכתב אחרת, המשתמש יכול רק לספק קישור היפרטקסט (hyperlink) לאתר זה באתר אינטרנט אחר אם המשתמש עומד בכל התנאים הבאים: (א) הקישור צריך להיות קישור טקסט בלבד, בו רשום בבירור "Nu Skin" או שעל הקישור "להצביע" על הכתובת (URL)  http://www.nuskin.comולא לכל דף אחר בתור האתר; (ב) כאשר הוא מופעל על ידי המשתמש, הקישור צריך להציג את האתר במסך מלא ולא בתוך "מסגרת" באתר האינטרנט בו קיים הקישור; וכן (ג) אסור למראה, למיצוב ולהיבטים אחרים של הקישור להיות כאלה המזיקים או מחבלים ברצון הטוב הקשור בשמה של Nu Skin ובסימנים המסחריים שלה או ליצור את מצג השווא כי Nu Skin קשורה או מעניקה חסות לאתר בו קיים הקישור. במתן הסכמה זו, Nu Skin אינה מוותרת על בעלותה או על הזכויות שלה בכל סימן מסחרי, זכויות יוצרים, פטנטים או כל צורה אחרת של קניין רוחני הקשור באתר זה. Nu Skin שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הסכמתה לכל קישור בכל זמן שהוא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.16. החוק החל

הסכם זה והגישה לאתר יהיו נתונים ויפורשו על פי חוקי מדינת יוטה, פרט לבחירה של החוקים, הכללים והנושאים המשפיעים על זכויות יוצרים, הסימנים המסחריים והפטנטים תחת החוק הפדרלי של ארה"ב.17. בחירת מקום כינוס

אתם מסכימים באופן בלתי הפיך ובלתי מותנה להגיש לתחום השיפוט הבלעדי של בתי המשפט של מדינת יוטה וארצות הברית של אמריקה, הממוקמים ביוטה כל התדיינות הנובעת או הקשורה בשימוש באתר או ברכישות של שירותים המתבצעות באמצעות האתר (ואתם מסכימים שלא לפתוח בכל התדיינות הקשורה בכך אלא בבתי משפט אלה). אתם מוותרים באופן בלתי הפיך ובלתי מותנה על כל התנגדות למקום הכינוס של כל התדיינות שכזו בבתי המשפט של מדינת יוטה ומסכימים שלא לעתור או לתבוע בכל בית משפט אחר במדינת יוטה כי התדיינות שכזו אשר הובאה בפניו הועלתה במקום כינוס לא נוח.18. משתמשים בינלאומיים
 
Nu Skin אינה טוענת כל טענה על כך שהתוכן הולם או עשוי להיות ניתן להורדה מחוץ לגבולות ארה"ב. הגישה לתוכן עשויה להיות בלתי חוקית במדינות מסוימות או עבור אנשים מסוימים. אם אתם נכנסים לאתר מחוץ לגבולות ארה"ב, אתם עושים זאת על אחריותכם הבלעדית ואתם אחראים לכל עמידה בחוקי תחום השיפוט, על אף הרשום בפסקאות 16 ו- 17 לעיל.19. משוב מהמשתמש

אם משתמש כלשהו ישלח אל Nu Skin מידע הכולל משוב, כגון שאלות, בקשות, דעות, הערות, הצעות וכדומה, הקשורות בתוכן של כל מסמך שהוא של Nu Skin, האתר או השירותים של Nu skin, מידע שכזה ייחשב כמידע שאינו חסוי ול- Nu Skin לא תהיה כל מחויבות מכל סוג שהוא בכל הקשור למידע שכזה והיא תהיה חופשיה לשכפל, להשתמש, לחשוף ולהפיץ את המידע לאחרים ללא כל מגבלה. Nu Skin תהיה חופשה להשתמש בכל רעיון, מושג, ידע או טכניקה הכלולים במידע שכזה, לכל מטרה שהיא, כולל אך אינו מוגבל לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים הכוללים מידע שכזה.

20. שימוש קביל וחוקי באתר

כל מידע המסופק ל- Nu Skin הקשור בשימוש באתר: (א) לא יהיה כוזב, לא מדויק או מוליך שולל; (ב) לא יהיה מגונה או פוגעני; (ב) לא יכיל כל וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות זמן, יישומי מחשב למחיקה (cancelbots) או תוכנות מחשב אחרות אשר מטרתן להזיק, להפריע באופן מזיק, ליירט בהיחבא או להפקיע כל מערכת, נתונים או מידע אישי; (ד) לא יפר כל זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים או כל קניין רוחני אחר או זכויות לפרסום או פרטיות של כל צד ג'; (ה) לא ישמיץ, יגדף, יאיים באופן בלתי חוקי או יטריד; (ו) לא ייצור חבות עבור Nu Skin ולא יגרום לנו לאבד את השירותים של ספקי האינטרנט שלנו או ספקים אחרים. השולח של כל מידע שכזה אל האתר או בכל דרך אחרת אל Nu Skin יהיה אחראי לתוכן ולמידע הכלולים בו, כולל אמיתות ודיוק המידע. אתר זה מסופק כשירות למבקרים בו. Nu Skin שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לשנות או להחליף את התוכן של האתר בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, ללא הודעה לאיש.21. יכולת הפרדה

במקרה שבו חלק אחד או יותר מהסכם זה יוכרזו כבלתי תקפים, בלתי חוקיים או בלתי ניתנים לאכיפה, מכל סיבה שהיא, חוסר תוקף זה, חוסר חוקיות זה או אי יכולת האכיפה לא ישפיעו על כל חלק אחר מהרשום בהסכם זה.


22. כותרות

הכתרות בהן נעשה שימוש בהסכם זה הינן אך ורק למטרות נוחות והתייחסות ולא ניתן לעשות בהן שימוש כעזר לפירוש הסכם זה.23. חוסר קיום כתב וויתור

כל עיכוב או כישלון שלכם או של Nu Skin, בכל זמן שהוא, לדרוש אכיפה של כל תנאי מהתנאים הרשומים, לא ישפיעו בכל דרך שהיא על הזכות שלכם או של Nu Skin לאכוף תנאי שכזה בשלב מאוחר יותר. כל עיכוב או כישלון שלכם או של Nu Skin לאכוף כל זכות להלן אינם מהווים כתב וויתור על כל זכות שכזו או על זכויות אחרות להלן.24. ההסכם בשלמותו, עדכונים ושינויים

הסכם זה וכל מסמך אחר המשולב בו במפורש באמצעות סימוכין מהווה את כלל ההסכם בין Nu Skin וביניכם בהקשר לנושא שלעיל. על פי שיקול דעתה הבלעדי, Nu Skin עשויה לשנות או להתאים באופן חד-צדדי הסכם זה או כל מסמך אחר הנזכר בזאת, בכל זמן שהוא, באמצעות פרסום באתר האינטרנט. כל שינוי או התאמה בתנאים יהיה תקף מרגע פרסומו באתר. המשך שימוש באתר מהווה הצהרה על קבלת התנאים והכללים ששונו. אם יש לכם שאלות בנוגע להסכם זה, צרו איתנו קשר בכתובת privacy@nuskin.com.25. העברת בעלות

נאסר עליכם להעביר את הזכויות שלכם או להסמיך נציג מטעמכם על תחומי האחריות שלכם להלן ללא אישור מפורש, בכתב, מ- Nu Skin, פרט לביצוע עסקה למכירת העסק שלכם או חלק או כלל נכסיו. Nu Skin עשויה, בכל זמן שהוא, להעביר את זכויותיה או להסמיך נציג מטעמה בקשר למחויבויותיה להלן מבלי להודיע לכם על כך.

 


26. זיקת מוטב לצד ג'

אדם שאינו צד בהסכם זה אינו יכול ליהנות מזיקת מוטב בהסכם זה ולאדם שאינו צד בהסכם זה לא תהיה זכות כלשהי לאכוף כל חלק בהסכם זה.27. סיום

Nu Skin עשויה להזהיר, להשעות או לסיים את הגישה שלכם לאתר באופן מידי עקב הפרה של הסכם זה (או כל הסכם אחר או מדיניות הכרוכה בהסכם בהתייחסות אליה בזאת) או אם איננו מסוגלים לאמת או לאשר כל מידע שסיפקתם לנו או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. באפשרותכם לסגור את החשבון שלכם באמצעות יצירת קשר איתנו בטלפון 1-800-487-1000.28. המדיניות הקשורה בהפרה של זכויות יוצרים ומינוי של נציג זכויות יוצרים

המדיניות של Nu Skin בכל הקשור להפרה של זכויות יוצרים והסוכנים הממונים מטעמה של Nu Skin לקבל תביעות על הפרת זכויות יוצרים הנם בהתאם ל-Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512), כמפורט להלן:

הודעה בדבר זכויות היוצרים של NU SKIN

Nu Skin וסניפיה וחברות הבת שלה (להלן "Nu Skin") מכבדות את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ודורשות מאלה המבקרים באתר שלנו לנהוג כמונו. Nu Skin עשויה, בנסיבות ההולמות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לבטל את הגישה לחומרים באתר אשר מפרים את זכויות היוצרים של אחרים. Nu Skin אף עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר או לבטל קישורים או סימוכין לכל מיקום אינטרנטי אחר, אשר מכיל חומרים המהווים או המביאים לפעילות המפרה זכויות יוצרים.


אם אתם מאמינים שנעשה שימוש בעבודה שלכם באתר בכל אופן שהוא אשר מהווה הפרה של זכויות יוצרים, אנא הודיעו לנציג זכויות היוצרים של Nu Skin באמצעות הודעה כתובה. על ההודעה לכלול את המידע שלהלן: 

• חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם המאושר לפעול מטעם הבעלים של זכויות היוצרים אשר הופרו לכאורה;

• תיאור של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים שאתם טוענים שהופכו, כולל עותק של העבודה או כתובת דף האינטרנט בה ניתן למצוא את העבודה המוגנת בזכויות יוצרים;

• זיהוי של המיקום באתר שבו החומרי שאתם טוענים שהפר את זכויות היוצרים או את הקישור או הסימוכין לאתר אינטרנט אחר, אשר מכיל את החומרים שאתם טוענים שמהווים שהפרו זכויות יוצרים;

• שמכם, כתובתכם, מספר הטלפון שלכם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם;

• הצהרה שלכם שאתם פועלים מתוך אמונה בתום לב כי השימוש השנוי במחלוקת בחומר הנדון איננו מאושר על ידי הבעלים החוקי של זכויות היוצרים, הנציג של הבעלים של זכויות היוצרים או על פי חוק; וכי

• הצהרה שלכם, בכפוף לעונשים הקבועים בחוק, כי המידע שבהודעה זו הנו מדויק וכי אתם הבעלים החוקיים של זכויות היוצרים של החומר אשר הופר לכאורה או מאושרים לפעול מטעמו של הבעלים של זכויות היוצרים.


נציג זכויות היוצרים של Nu Skin להודעה על תביעה על הפרה של זכויות יוצרים באתר זה הנו לארי ביאנוקי (Larry Bianucci), אותו ניתן להשיג באמצעים הבאים:


באמצעות הדואר:
 Nu Skin International, Inc.
 75 West Center Street
Provo, UT  84601

באמצעות הדואר האלקטרוני:
 lrbianuc@nuskin.com

באמצעות הטלפון:
 (801) 345-3800

באמצעות פקס:
 (801) 345-3899

Copyright © 2010 Nu Skin. כל הזכויות שמורות.


אפליקציית הצירוף של Nu Skin לניידים - מדיניות השמירה על הפרטיות:

לחצו כאן

 

מדיניות ה"עוגיות" באתר האינטרנט של Nu Skin:

לחצו כאן

Divider