Szójegyzék

Új vásárló? Regisztráljon ma!

Szójegyzék

Aktivitási követelmények: Ahhoz, hogy kvalifikáljon a bónuszok bármelyikére az Értékesítési Kompenzációs Terv értelmében, legalább 100 PSV-vel, valamint havi öt kiskereskedelmi értékesítéssel kell rendelkeznie.

 

ADR: Vásroljon automatikus megrendelés keretében NSE termékekeket, vagy adományozzon havonta a Nourish the Children® (Táplálékot a Gyermekeknek) kezdeményezés javára, és hűségét megjutalmazzuk!

 

Elszakadó Executive: Egy Üzletépítő, aki teljesítette az Executive kvalifikációját és elszakadt a felsővonaltól, ami azt jelenti, hogy az új Executive értékesítése és csoportköre többé nem számít a felsővonal jutalékalapot képező forgalmába (CSV). Amikor ez bekövetkezik, a felsővonali Executive kvalifikálhat az Elszakadói Bónuszra az új Elszakadó Executive GSV-je alapján. Egy Elszakadó Executive visszaszerzéséhez a felsővonali Executive kvalifikációjának dátuma az Elszakadó Executive felgördülésének időpontja vagy az előtti időpont kell, hogy legyen.

 

BEB: Az Elszakadói Executive Bónusz akár 5 % jövedelmet kínál az első szintű (G1) Elszakadó Executive-ok száma alapján minden generációs szint jutalékalapot képező forgalma (CSV) után (lásd: táblázat 3. lépés). Ahhoz, hogy az Executive 5% Elszakadói Executive Bónuszt kapjon, legalább 3000 GSV-vel kell rendelkeznie. Ha a GSV 2000 és 2999 közé esik, akkor 2,5 % Elszakadói Executive Bónuszt fizetnek a G1-től a G6-ig az Elszakadó Executive CSV-je után abban a hónapban.

 

Csoportkör:  A nem Executive szintű Üzletépítők számára a csoportkör kiskereskedelmi vásárlókból, Elsőbbségi Vásárlókból és   Üzletépítőkből áll. Az Executive-ok számára a Csoportkörbe tartoznak a  kiskereskedelmi fogyasztók, Elsőbbségi vásárlók, Üzletépítők és Kvalifikáló Executive-ok.

 

Jutalékok: A  termékek értékesítése után Önnek kifizetendő járandóság.


CSV: Jutalékalapot képező forgalom:
A Vállalattól vásárolt, jutalékalapot képező termékek és szolgáltatások helyi pénzbeli értéke, ami alapján az értékesítési kompenzációs terv bónuszai, valamint a jutalékok kiszámításra kerülnek. A CSV egyenlő egy termék/szolgáltatás nagykereskedelmi árával, mínusz bármiféle engedmény (amely lehet adó, FSP-bónusz, ADR vagy web kedvezmény). A kvalifikációs követelményeket a PSV és a GSV határozza meg.

 

DBLG1:  A Dupla G1 Bónusz 10%  jövedelmet kínál a G1 Executive-ok összes GSV-je alapján. Ahhoz, hogy az Executive  10% Dupla G1 Bónuszt kapjon, legalább  3000 GSV-vel kell rendelkeznie. Ezt a bónuszt az Üzletépítő a  Jutalék Maximalizáló számítása szerint csak akkor kapja, ha a két különböző kifizetési lehetőség közül ez a  kedvezőbb.

 

DEXEC: A Kiesett Executive olyan Executive, aki nem tett eleget az Executive szinten tartási követelményeknek, és  Üzletépítői státuszba kerül vissza. Ez általában akkor történik, ha az Executive már kihasználta a Felfüggesztett Executive státusz  lehetőségét.

 

EB: EB: Az Executive Bónuszt havonta kapják az Executive-ok az összes CSV alapján. Az Executive Bónuszok 9 %-tól 15 %-ig terjednek a teljes GSV-től függően. A százalékok kifizetése a csoportkör összesített CSV-jéből történik.

 

EEB: Az Extra Executive Bónusz  további 5% jövedelmet kínál az Ön csoportköri CSV-je alapján. Ahhoz, hogy az Executive megkapja ezt az 5% Extra  Executive Bónuszt, legalább  3000 GSV-vel kell rendelkeznie (ld. a táblázatot a 3. lépésnél). Ezt a bónuszt az Üzletépítő a Jutalék Maximalizáló számítása szerint csak akkor  kapja, ha a két különböző kifizetési lehetőség közül ez a  kedvezőbb.

 

 Executive újrakvalifikáció:  Egy olyan folyamat, melyben a volt Executive-ok ismét teljesítik a kvalifikációt, és visszanyerik Executive státuszukat. Ha egy visszaminősült Executive újra sikeresen kvalifikál, és Executive-vá válik az Üzletépítővé történt lefokozását követő hat hónapon belül, akkor visszaszerzi korábbi Elszakadó Executive-ját/jait. Míg egy azonosító annyiszor megy át kvalifikáción, ahányszor csak szeretne, addig az Elszakadó Executive-ok visszaszerzése csak az Üzletépítővé történő visszaminősülést követő hat hónapban lehetséges.

 

Azonnali fizetés: Az Azonnali fizetés a vállalat által elfogadott azonnali jövedelmet biztosító termékcsomagoknak az újonnan szponzorált vásárlók és Üzletépítők számára történő értékesítésével érhető el.

 

G1: : Az 1. Generáció az Elszakadó Executive-ok első generációjára utal.

 

GSV:  A csoportforgalom mutatja egy adott hónapban a csoportkörben az összes PSV-t, beleértve az Üzletépítő saját PSV-jét.

 

LOI: Szándéknyilatkozat, amely az Üzletépítő szándékát fejezi ki,  hogy Executive-vá kíván válni. Az Üzletépítőnek be kell jelentkeznie a V&G Navigatorba. Ott benyújthatja kérelmét, hogy   bekerüljön az Executive kvalifikációba, ha teljesíti az első havi követelményeket (lásd: az  LOI hónap). Az Executive kvalifikáció első hónapja során az Üzletépítőt „LOI”-nak hívják. Az LOI nem jelent egyet a Kvalifikáló Executive-val (Q1, Q2), azonban mindketten az Executive-vá válás folyamatában vannak. Ha egy Üzletépítő korábban már volt Kvalifikáló Executive, és ismét kvalifikálni kíván, akkor az Üzletépítőnek új hivatalos Szándéknyilatkozatot kell küldenie a Vállalatnak.

 

L1: Az 1. szint magába foglalja – kitűzői címtől függetlenül – a jelenleg személyesen szponzorált összes Üzletépítőt.

 

1. szintű (L1) bónusz: Minden személyesen szponzorált Üzletépítő PSV-je után 5 %-os  jutalék jár. Az L1 bónuszt csak olyan Üzletépítőknek fizetjük, akik teljesítették az aktivitási követelményeket.

 

Pihenőhónap (Grace): Ha egy Executive nem felelt meg azExecutive szinten tartási követelményeknek, akkoregy pihenőhónapot vehet igénybe és megtarthatja Executive címét. A Kitűzői Pihenőhónapot minden Executive egy 12 hónapos perióduson belül egyszer veheti igénybe. Ha például, az Üzletépítő májusban pihenőhónapot vesz igénybe, akkor legközelebb a következő év májusában vehet igénybe pihenőhónapot. Az Executive bónuszokra a pihenőhónap alatt  nem jogosult. Az Executive a Kitűzői Pihenőhónap alatt megkaphatja az L1 bónuszt, amennyiben teljesíti a minimum aktivitási követelményeket.

 

Elsőbbségi vásárló: Az Elsőbbségi Vásárló olyan nem üzletépítéssel  foglalkozó személy, aki a  vállalattól kedvezményes áron vásárolhat termékeket.

 

PSV: A Személyes pontforgalom olyan havi pontérték, amely elsősorban a személyes fogyasztásra megvásárolt termékek és szolgáltatások után jár. A PSV magában foglalja  azokat a pontokat is, amelyeket az Ön személyes kiskereskedelmi fogyasztói közvetlenül a cégtől vásárolnak meg.

 

PEXEC: A Felfüggesztett Executive olyan Executive, akinem felelt meg az Executive szinten tartási követelményeknek,és már felhasználta a pihenőhónapját. A Felfüggesztett Executive megtarthatja az összes Elszakadó Executive-ját, valamint ő maga is Elszakadó Executive-nak számít a felsővonal számára. A PEXEC GSV-je  nem számít bele a felsővonal GSV-jébe. Egy Üzletépítő maximum három egymást követő hónapban lehet PEXEC. Abban az esetben, ha a Felfüggesztett Executive teljesíti a szinten tartási követelményeket, azonnal Executive státuszba kerül, abban a hónapban, amikor teljesítette a követelményeket.

 

 

 

QEXEC: A Kvalifikáló Executive (Q1, Q2) olyan Üzletépítő,aki sikeresen továbbjutott az első havi Executivekvalifikáción (LOI hónap), és úton van afelé, hogyaz NSE Executive Üzletépítője legyen (lásd:ábra a 2. lépésben, a havi követelmények részletei). 

 

Kiskereskedelmi vásárló: A kiskereskedelmi vásárló olyan nem üzletépítéssel foglalkozó személy, aki kiskereskedelmi áron vásárol termékeket az Üzletépítőtőlvagy a Vállalattól. A valamely Üzletépítőhöz tartozó kiskereskedelmi fogyasztó által a cégtől kiskereskedelmi áron megvásárolt termékek   beszámítanak a szponzor  PSV-jébe.

 

Felgördülő Executive: }Olyan Executive, aki korábbanaz adott Üzletépítő első-hatodik elszakadó generációjához (G1-G6) tartozott, de mivel a felsővonali Executive-ja nem tartotta megaz Executive státuszát, felgördül a következő szinten lévőfelsővonali Executive alá. Egy Elszakadó Executive visszaszerzéséhez a felsővonali Executive kvalifikációjának dátuma az Elszakadó Executive felgördülésének időpontja vagy az előtti időpont kell, hogy legyen.

 

Felgördülő GSV:Amikor egy első szintű  (G1) Elszakadó ExecutiveÜzletépítővé minősül vissza, a kiesett Elszakadó Executive GSV-je felgördül a felsővonal GSV-jéhez. A kiesett  Elszakadó Executive-októl  származó GSV-je arányát "felgördülő GSV"-nek nevezzük. Ez csak azokra a felsővonalakra  vonatkozik, akiknek olyan olyan piacokon van Elszakadó Executive-juk, amelyek nem  vesznek részt a PEXEC programban. A DEXEC GSV-je nem gördül fel a következő hónapig, amíg ismételten  Üzletépítővé válik.

 

Szponzor: Az Üzletépítő személyesen további Üzletépítőket vagy Elsőbbségi vásárlókat toboroz az 1. szintjére.

 

Jutalék maximalizáló:Az Értékesítési Kompenzációs Terv egy bónuszszámító eszköze, mely automatikusan kiszámolvakét bónuszszámítási alternatíva közül a magasabb jutalékot fizeti ki: Forgalom maximalizáló (beleértve az Extra Executive Bónuszt + Dupla G1 bónuszt) VAGY Mélységmaximalizáló (beleértve az Elszakadó  Executive Bónuszt).

 

Figyelem

•Minden, bónuszra történő kvalifikációhoz legalább öt kiskereskedelmi értékesítés szükséges havonta. Legalább négy évig őrizzen meg minden kiskereskedelmi értékesítésre vonatkozó bizonylatot.

• A vállalat kiskereskedelmi értékesítési követelményeinek való megfelelést szúrópróbaszerűen ellenőrizzük.

• Minden olyan ADR rendelés, amelyet kiskereskedelmi fogyasztó vagy nem Üzletépítő adott fel,  automatikusan beleszámítódik a kiskereskedelmi követelmények havi teljesítésébe.

•  A toborzásért bónuszt nem fizetünk. Bónusz kifizetése kizárólag a termékek értékesítése alapján történik.

• Minden bónuszt havonta számítunk ki, és a következő hónap 25. napján  vagy azt követően  írjuk jóvá. 

 

 

Csatlakozzon a Nu Skinhez Legyen Ön is Üzletépítő