Wanida Sitdhibutr

New customer? Sign up today!

    ดิฉันอยู่ในธุรกิจ นู สกิน ด้วยใจรักในสินค้า องค์กร ซึ่งมีแต่ความดีที่ ดิฉัน รับรู้ และสัมผัสได้ด้วยใจ

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ทุกคน มองว่า คงทำธุรกิจ นู สกินไม่ได้หรอก เพราะไม่ชอบคุยกับผู้คน ไม่ชอบขายของ  ไม่ชอบคบกับคนแปลกหน้า

    แต่วันนี้ดิฉัน พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่า คนอย่างดิฉันก็ ทำได้  และก็คงเป็นกำลังใจให้กับหลาย ๆคนที่เป็นเช่นดิฉันก็คงทำได้แน่นอน

    เพียงแต่ ขอให้คุณ  ตัดสินใจ  มีเป้าหมายที่ชัดเจน ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ  ที่สำคัญทำมันด้วยใจอย่าทำด้วยสมอง เพราะมันจะมีเหตุผลนานับประการ ที่จะทำให้เราไม่สามารถก้าวข้าม ความกลัวต่าง ๆได้

    วันนี้ดิฉันได้รับตำแหน่งบลูไดมอนด์  เพราะดิฉันได้ ตัดสินใจ และชัดเจนกับเป้าหมาย  ดิฉันทำธุรกิจนี้เพื่อ ลูกๆทั้ง 4 คน โดยเฉพาะลูกชายคนเล็ก ที่มีปัญหาสุขภาพทางร่างกาย ตำแหน่งนี้เท่านั้นที่จะสร้างอิสรภาพทางด้านการเงิน ให้กับการรักษา สุขภาพของเขา  และที่สำคัญ ดิฉันทำเพื่อทีมงานที่ยิ่งใหญ่ มันชัดเจนมากกว่าสิ่งใด  และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

บนเส้นทางสู่บลูไดมอนด์ จงทำมันด้วยความสุข  แล้วคุณจะพบกับความสวยงามของธุรกิจนี้  ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน และขอให้ประสบความสำเร็จ

Join Nu Skin Become A Brand Affiliate