Narongsak Eaimsamang & Siriporn Voraphutthikul

New customer? Sign up today!

ความสำเร็จของเราในครั้งนี้เกิดจากคำว่า “ตัดสินใจ” กับ “พันธะสัญญาที่จะทำเพื่อทีม” นั่นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า

“ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะทำ ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ” ด้วยเวลาที่จำกัดกับความไม่พร้อมในหลายๆด้าน แต่ก็ไม่ได้เป็นข้ออ้าง อุปสรรคหรือเงื่อนไขที่จะเลื่อนความสำเร็จออกไป รู้อย่างเดียวคือต้องทำให้เสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แล้วเราก็ทำได้ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ เท่านั้น เรายังมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่รอคอยเราอยู่

อยากบอกว่า นูสกิน คือยานพาหนะที่ดีที่สุด ที่จะพาเราไปสู่คำว่า “อิสรภาพ” ได้ เราเชื่อมั่นอย่างนั้น ก็เพราะนูสกิน ได้พิสูจน์แล้วถึงความมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยความแตกต่างด้านสินค้านวัตกรรมที่ไร้คู่แข่งด้วยเทคโนโลยีเอจล็อค อีกทั้งความมั่นคงของบริษัท และแผนรายได้ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้แทนจำหน่าย ที่สำคัญ พลังแห่งความดี ที่ช่วยเหลือผู้คนพัฒนาชีวิตผู้คนให้ดียิ่งขึ้น

เราเชื่อว่าเราได้อยู่ถูกที่ และถูกเวลา ก็เพราะนี่คือช่วงจังหวะที่แรงและโอกาสที่ดีที่สุดของนูสกิน เราเชื่อว่านูสกินสามารถทำยอดขายไปถึง 5,000ล้านบาทอย่างแน่นอนก่อนปี2015 นี่คือโอกาสที่เราจะไปบอกกับผู้คน แบ่งปันสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ให้กับผู้คน ว่าเค้ามีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถเลือกออกแบบชีวิตของเค้าเองได้

เสน่ห์ของธุรกิจนี้คือ ความสำเร็จของเรา ได้มาจากการช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทัศนคติในการทำงานของเรา

  1. ถามตัวเองก่อนว่า “ทำไม” ทำไมถึงตัดสินใจทำธุรกิจนี้ เราต้องการอะไรจริงๆจากธุรกิจนี้ เราทำธุรกิจนี้เพื่อใคร เพื่ออะไร ความปรารถนาอย่างแรงกล้า ถ้าเรามีคำว่า “ทำไม” ที่ใหญ่พอ สิ่งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำธุรกิจ

  2. ตั้งเป้าหมาย โดยเป้าหมายจะต้องถูกเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงถึงความชัดเจนในเป้าหมายสิ่งที่ต้องการ เป็นเป้าหมายในชีวิตและเป้าหมายในนูสกิน ที่สำคัญ ต้องดูมันทุกวัน อ่านมันทุกวัน

  3. ความเชื่อและศรัทธา ในบริษัท สินค้า ผู้นำ ระบบ ทีมงาน และที่สำคัญเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง

  4. พันธะสัญญา คำพูดที่จะต้องรักษา ที่ให้ไว้กับตัวเองและทีมงาน

  5. ยืนหยัด อดทน และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง

  6. เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เรียนรู้ที่จะต้องเป็นผู้นำ เพราะธุรกิจนี้เราต้องเป็นผู้นำ

  7. รักและสนุก มีความสุขในสิ่งที่ทำ อย่าเลิก ธุรกิจนี้ไม่มีคำว่าล้มเหลว มีแต่คำว่าล้มเลิก

 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณวลงกรณ์ บุนยตีรณะ ที่ได้นำพาโอกาสที่ดีที่สุดมาให้กับเรา คุณอภิชัช กิจบุญชู, คุณวิบูลยศ เอี่ยมรานนท์ และคุณพัชรีพันธุ์ สัตตบรรณศุข ที่เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ เป็นแบบอย่างให้เราเดินตาม เป็นโค้ชที่ให้คำปรึกษาและสอนทัศนคติที่ถูกต้องในการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ และสุดท้าย ขอบคุณผู้นำและทีมงานนักล่าเพื่ออิสระภาพทุกท่าน ที่ร่วมกันยืนหยัด อดทน ต่อสู่ ร่วมทางกันมา เพื่อนำทีมงานสู่ความสำเร็จ

Join Nu Skin Become A Brand Affiliate