Chayasorn & Thanakrit Somkiatkul

New customer? Sign up today!

อิสรภาพที่แท้จริง...ได้จาก นูสกิน

ก่อนทำ นู สกิน ไม่เข้าในความหมายแท้ ๆของคำว่า อิสรภาพ เพราะเราคิดว่าเรามี เนื่องจากทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งพอมีเวลาบ้าง แต่ไม่มีอิสระทางการเงินเนื่องจากการค้าต้องหมุนเงินสูง รายได้ไม่แน่นอน แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ทำงานประจำ

หลังจากเริ่มทำ นู สกิน ในช่วง 1-2 ปีแรก วุ่นวายมากเหนื่อยมาก เพตาะต้องจัดเวลาให้ลงตัว เนื่องจากยังทำเป็นsideline แต่เมื่อทำไปได้ 2-3 ปีเราจะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีปาฏิหารย์ช่วย แต่รายได้ขึ้นสูงมากเป็น 100% เพราะคำว่า “เครือข่าย” ที่สามารถสร้างทีมงาน และรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ตอนนี้คำว่า “อิสรภาพ” ชัดเจนมาก เพราะมีพร้อมทั้งเวลาให้งาน ครอบครัว การเงิน ที่สำคัญคือ ท่องเที่ยวฟรีที่บริษัทจดให้

ถึงแม้ช่วงแรกจะมีคนไม่เห็นด้วยมากมาย โดยเฉพาะคนใกล้ตัวซึ่งเขาหวังดีและเป็นห่วง แต่ด้วยความดื้อ และมั่นใจตัวเองสูง
จึงศึกษารายละเอียดทั้งบริษัท สินค้า และเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จรวมทั้งอ่านหนังสือเยอะมาก ทั้งหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร โภชนาการ เพราะงาน นู สกิน ไม่ใช่งานขายของที่เพียงแค่ขายสินค้า แต่เป็นงานที่ต้องมีความรู้ และให้ความมั่นใจในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเหมือนเป็นที่ปรึกษทางด้านสุขภาพแก่ลูกค้า ที่สำคัญรายได้ที่คนทำ นู สกิน ได้มากมายต่อเดือนไม่ได้เกิดจากงานขายของ แต่เป็นรายได้จากการหาคนที่ต้องการอิสรภาพทุกด้านเหมือนเรา  ยิ่งเราสามารถพัฒนาความเป็นผู้นำได้เร็วเท่าไหร่ก็ตาม รายได้ก็จะยิ่งสูงตาม


Join Nu Skin Become A Brand Affiliate