NU SKIN 2015 Gold Meeting (September 26, 2014)

New Customer? Sign Up Today!

NU SKIN 2015 Gold Meeting

September 26, 2014

 

NU SKIN 2015 Gold Meeting will be held from Oct 14 to Oct 22, 2014 at Hong Kong, Kaohsiung, Taichung, Taipei, Wenzhou, Hangzhou, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Taiyuan, Qingdao, Shijiazhuang, Beijing, Tianjin, Yinchuan, Xi’an, Lanzhou, Urumqi, Guiyang, Kunming, Chengdu, Chongqing, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Nanning, Xiamen, Zhuhai, Shenzhen, Guangzhou, bringing you NU SKIN family’s atmosphere and the latest business information. NU SKIN’s past results and the new strategic plans will be shared in the meetings. We welcome invited business partners to participate.

 

  Date City
Hong Kong Oct 16 (Thursday) Hong Kong
Taiwan Oct 16 (Thursday) Kaohsiung
Oct 21 (Wednesday) Taichung
Oct 22 (Thursday) Taipei
South China Oct 15 (Wednesday) Zhuhai, Xiamen
Oct 16 (Thursday) Shenzhen
Oct 17 (Friday) Guangzhou
East China Oct 14 (Tuesday) Wenzhou
Oct 15 (Wednesday) Hangzhou
Oct 16 (Thursday) Nanjing
Oct 17 (Friday) Shanghai
North China Oct 14 (Tuesday) Shijiazhuang
Oct 15 (Wednesday) Shenyang, Beijing
Oct 16 (Thursday) Taiyuan, Tianjin
Oct 17 (Friday) Qingdao
Northwest China Oct 14 (Tuesday) Yinchuan
Oct 15 (Wednesday) Xi’an
Oct 16 (Thursday) Lanzhou
Oct 17 (Friday) Urumqi
Oct 18 (Saturday) Urumqi
Southwest China Oct 14 (Tuesday) Guiyang
Oct 15 (Wednesday) Kunming
Oct 16 (Thursday) Chengdu
Oct 17 (Friday) Chongqing
Central China Oct 14 (Tuesday) Nanning
Oct 15 (Wednesday) Zhengzhou
Oct 16 (Thursday) Wuhan
Oct 17 (Friday) Changsha

 

 

Join Nu Skin Become A Distributor