Vilkår og betingelser

Ny kunde? Tilmeld dig i dag!
Ny kunde? Tilmeld dig i dag!

Vilkår og betingelser

Denne ADR-aftale er mellem dig, som en uafhængig distributør ("jeg" eller "mig" eller "du" eller "din/dit") og Nu Skin Enterprises Product Inc., et selskab registreret i Delaware, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, momsnummer: "NL8039.25.372.B.01 (virksomheden)."

 

Du kan tilmelde dig ADR-programmet pr. telefon, online eller ved at underskrive en papirudgave af ADR-aftalen og indsende den til virksomheden. Hvis du tilmelder dig pr. telefon, er du stadig forpligtet til at indsende en papirudgave af ADR-aftalen til virksomheden eller acceptere vores vilkår og betingelser online. I modsat fald vil din ADR-konto blive sat ud af kraft.

 

Bemærk venligst at ADR-aftalen på nettet indeholder alle vilkår og betingelser for din aftale med virksomheden. Alle vilkår og betingelser ville ikke passe på bagsiden af papirudgaven af ADR-aftalen, med mindre man brugte en skrifttype, som ville være vanskelig at læse. Derfor henviser papirudgaven af ADR-aftalen dig til denne hjemmeside, hvor yderligere vilkår og betingelser er angivet.

 

Både vilkårene og betingelserne på bagsiden af papirudgaven af ADR-aftalen og denne hjemmeside omfatter hele din aftale med virksomheden. For se de vilkår og betingelser der findes på bagsiden af ADR-aftalen, kan du klikke her. De følgende vilkår og betingelser der refereres til i afsnit 3 i vilkårene og betingelserne på bagsiden af ADR-aftalen, er en del af ADR-aftalen, og sammen udgør de din aftale med selskabet.

 

1. Tilmeldingsprocedure
Jeg kan indsende denne ADR-aftale online, pr. fax, pr. post eller ved at levere en underskrevet papirudgave til virksomhedens Concept Store.

2. Yderligere fordele
Uanset om jeg er distributør eller kunde, er jeg klar over, at der ikke kræves produktkøb for at deltage i ADR-programmet. Men hvis summen af min månedlige ADR-ordre er over 50 PSV (personlig salgsvolumen) efter rabat, er jeg berettiget til følgende fordele:

(a) Jeg får 5% rabat på indkøbspriser og PSV på produkter i min ADR-ordre, eksklusive produkter og kits, der ikke medfører 5% ADR-rabat (f.eks. kits, tilbudspakker, VitaMeal, etc);

(b) Rabat på fragt* på op til 50 % af de fulde leveringsomkostninger, hvis jeg håndterer min ADR på nettet; og

(c) Jeg optjener produktpoint, der kan indløses til flere produkter.

Hvis jeg håndterer min ADR-konto pr. fax, e-mail, post eller via en Concept Store, så vil der blive tillagt et administrationsgebyr, hvilket er lig forsendelsesomkostningerne med ADR-rabatten fratrukket.

*Nogle markeder/specifikke regioner eller øer hører ikke under denne rabatordning (Island, De Kanariske Øer og udenlandsk fransk territorium).

3. ADR produktpoint – køb, sletning og returneringer

A. Mine månedlige ADR-ordrer kan optjene produktpoint, som kan indløses til produkter. Produktpoint varierer og optjenes på 20 til 30% af ADR-ordrens værdi før moms. Jeg kan højst optjene 75 produktpoint om måneden. Hvis jeg lægger en ordre, hvor jeg kun bruger produktpoint, eller kombinerer en almindelig ordre på mindre end 50 PSV og produktpoint skal jeg betale almindelig forsendelsestakst; hvis jeg lægger en ordre på 50 PSV efter rabat eller mere kombineret med produktpoint på en eksisterende ADR får jeg rabat på forsendelsen. Du kan se forsendelsestaksterne på prislisten eller kontakte din lokale kundeservice.

"B. Jeg er klar over og accepterer, at hvis jeg ikke bruger de produktpoint, jeg optjener, så vil de automatisk udløbe den første dag i den 13. måned, efter at de er blevet optjent (sletning)." Jeg er indforstået med, at hvis jeg giver virksomheden besked inden 30 dage efter forfaldsdatoen og anmoder om at få de forfaldne point genoprettet, vil dette være muligt.

C. Det er ikke tilladt at returnere produkter købt med ADR-produktpoint, og der optjenes ikke PSV eller GSV (gruppesalgsvolumen) på produkter, som købes med ADR-produktpoint.

D. Returneringer
Bortset for produkter købt med produktpoint optjent fra ADR-køb, kan alle produkter bestilt under ADR-programmet returneres til virksomheden i henhold til virksomhedens generelle returpolitik (jf. punkt 7 i EUs politikker og procedurer) . Bemærk venligst, at hvis du returnerer en vare, som du har fået produktpoint for, vil disse produktpoint blive fratrukket din konto.

E. Tilfredshedsgaranti (Penge-tilbage-garanti)

Virksomheden garanterer, at hvis (a) jeg vælger LifePak+® eller JVi®* som månedlige produkt(er) i ADR-programmet i mindst tre måneder, (b) og hvis min huds karotenoidværdi ikke viser forbedringer, efter at jeg har taget LifePak+®, eller JVi®* i 90 dage, så vil virksomheden betale mine penge tilbage.

*Gå ind på den aktuelle prisliste på Office> Bibliotek for at se hvilke produkter, der er tilgængelig på dit marked.

 

4. Betaling

A. Jeg har i denne ADR-aftale angivet mængden af hvert produkt, som jeg ønsker at modtage hver måned og forsynet virksomheden med et gyldigt Visa eller MasterCard sammen med kortets udløbsdato og andre oplysninger, der er nødvendige for at oprette en betalingsordning fra min personlige bankkonto. Alle produkter, som jeg bestiller, skal være betalt inden produkterne afsendes.

B. Hvis jeg har valgt et kreditkort som betalingsmetode, så giver jeg virksomheden, eller dets tilknyttede virksomheder, tilladelse til at debitere mit kreditkort hver måned for de produkter, som er anført ovenfor.

5. Adresseændring
Medmindre jeg giver virksomheden skriftligt besked pr. post, fax eller online om en ændring i min adresse, mindst 14 dage før min fastsatte behandlingsdato, vil de produkter, jeg har valgt, blive sendt til mig hver måned på den adresse, jeg har oplyst. Virksomheden vil foretage de tilpasninger, der er anført i min skriftlige meddelelse, senest 14 dage efter at have modtaget en sådan meddelelse. Produkterne skal leveres til den adresse, du angav i rubrikken Tilmeldingsoplysninger og leveringsadresse.

6. Ændringer i ordren
Medmindre jeg giver virksomheden skriftligt besked pr. post, fax eller online om eventuelle ændringer i min ordre mindst fire (4) hverdage forud for min fastsatte effektueringsdato, vil de produkter, jeg har valgt, blive sendt til mig hver måned på den adresse, jeg har oplyst. Virksomheden vil foretage de tilpasninger, der er anført i min skriftlige meddelelse, senest fire (4) arbejdsdage efter at have modtaget en sådan meddelelse, hvis de modtager den i rette tid. I tilfælde af direkte debitering, bedes du kontakte kundeservice for flere oplysninger om betalingsmetoder og frister.

7. Udgåede produkter
De produkter, jeg har valgt, kan udgå som følge af virksomhedens beslutning herom. Hvis produkterne udgår, vil virksomheden give mig skriftlig meddelelse herom mindst 30 dage i forvejen og sende mig de resterende produkter på min ADR-ordre. Jeg kan vælge andre produkter som erstatning for de udgåede produkter. Gør jeg det, skal jeg give virksomheden skriftlig besked om produkter og antal senest 30 dage inden leveringen. Indkøbsprisen og forsendelsestakst reguleres automatisk, så de afspejler ændringerne i min ordre.

8. Vælg restordre

A. Det er op til virksomheden, hvilke produkter, der vil være tilgængelige for distributør-restordrer. I de fleste tilfælde er de produkter, der gøres tilgængelige for restordrer, populære produkter, og det forventes at de igen vil være på lager inden for 14 dage. Restordre-produkter sendes til distributøren eller kunden, så snart de er tilgængelige på det lokale lager.

B. Når en distributør eller en kunde anmoder om tilføjelse af et restordre-produkt til deres ordre, accepterer de at betale for produktet forud og modtage det på et senere tidspunkt.

C. Efter afslutningen af en ordre, der omfatter restordre-produkter, herunder betaling, vil den personlige volumen af hele ordren, herunder eventuelle restordre-produkter tælle med i provisionsmåneden for ordren.

D. Kunden eller distributøren kan til enhver tid inden restordre-produktet afsendes anmode om, og blive tildelt, fuld tilbagebetaling af restordre-produkterne. Resten af ordren er underlagt gældende returpolitikker.

E. Virksomheden forbeholder sig ret til at annullere og tilbagetale (100%) udsendte restordre-produkter uden forudgående varsel til kunden eller distributøren. Virksomheden kan også forlænge den forventede tilgængelighedsdato efter behov.

9. Prisstigninger
Virksomheden kan ændre prisen på de produkter, jeg har valgt. Hvis prisen stiger på specifikke produkter, vil virksomheden give mig skriftlig meddelelse herom mindst 30 dage i forvejen, og medmindre jeg beder om andet, vil de fortsat sende mig de valgte produkter til den forhøjede pris.

 

10. Opsigelse af ADR-programmet eller ordrer

A. Virksomheden kan opsige ADR-programmet med 14 dages skriftligt varsel. Virksomheden kan også med øjeblikkelig virkning opsige min ret til at deltage i ADR-programmet og denne ADR-aftale og informere mig herom, hvis (i) kreditkortet eller banktilladelsen, som er opgivet i denne ADR-aftale, udløber, ophæves eller på anden måde bringes til ophør, (ii) jeg overtræder vilkår og betingelser for denne ADR-aftale eller (iii) jeg som distributør har overtrådt vilkår og betingelser for min distributøraftale.

B. Jeg kan til enhver tid skriftligt annullere min ADR-ordre. Virksomheden vil ophæve min ADR-aftale inden for fjorten (14) dage efter modtagelsen af min skriftlige opsigelse.

C. Med 14 dages skriftligt varsel kan virksomheden efter eget skøn ændre vilkårene og betingelserne for dette ADR-program, herunder - men ikke begrænset til - udløb af produktpoint for distributører.

11. Ingen ændring af distributøraftalen
Vilkår og betingelser for denne ADR-aftale afløser og ændrer på ingen måde vilkårene og betingelserne i min distributøraftale.

12. Indsamling af personlige oplysninger
Dine oplysninger vil blive behandlet uafhængigt af Nu Skin International Inc ("virksomheden" eller "vi") til behandling af dine ordrer og til generel administration, markedsføring, statistik og forvaltning. For at gøre dette kan det blive nødvendigt at videregive dine oplysninger til agenter og tredjemænd, som udfører funktioner på vores vegne, hvoraf nogle findes uden for Storbritannien og EØS. Du kan få oplysninger om disse agenter og tredjemænd ved at kontakte virksomheden på adressen øverst på denne formular. Du er indforstået med, at Virksomheden kan videregive dine oplysninger til en alternativ distributør, hvis din nuværende distributør ophører med at være Nu Skin distributør. Du kan få en kopi fra virksomheden af de oplysninger vi har om dig i overensstemmelse med persondataloven (for hvilket vi opkræver et lille gebyr) og kontakte virksomheden på ovenstående adresse for at rette eventuelle unøjagtigheder i dine oplysninger. Vi kontakter dig måske med oplysninger om tjenester, muligheder og produkter vi sælger, invitationer til arrangementer eller for at få din mening om vores tjenester og produkter.

Tilmeld dig Nu Skin My Account