Er du der stadig?

FORTSÆT

Ordliste

Glossary - da

 

BRAND AFFILIATE—- Personer, der er berettiget til at sælge Nu Skins produkter i henhold til Brand Affiliate-aftalen (BBA). Alle produktkøb er valgfri.

 

BRAND AFFILIATE AFTALE (BAA)—-En kontrakt, der kræves før man kan blive BRAND AFFILIATE. Når Nu Skin accepterer Brand Affiliate-aftalen, vil du blive klassificeret som Brand Affiliate og kan registrere kunder og videresælge produkter.

 

BRAND REPRESENTATIVE (BR)—En person, der har gennemført kvalificeringen og et alment begreb, der refererer til alle Brand Representatives og derover, uanset titel. For at opretholde titlen som Brand Representative skal man optjene mindst fire Building Blocks hver kalendermåned (eller bruge Flex Blocks som erstatning for manglende Building Blocks). Hvis du ikke kan opretholde din status som Brand Representative, vil Brand Representatives fra dit Team flyttes til din direkte Brand Representatives Team. Du har mulighed for at genstarte inden for en begrænset periode, og hvis du får succes med det, kan du muligvis genvinde de Brand Representatives, der var i dit Team sammen med Flex Blocks, du tidligere har indtjent. Se yderligere detaljer - Genstart eller kontakt din Account Manager for mere information.

 

BUILDING BLOCK—En beregning af salgsvolumen. En Building Block er kun anset som gennemført, når den har 500 point i salgsvolumen. En Building Block med mindre end 500 points i salgsvolumen kaldes ufuldendt

 

BUILDING BONUS (BB)—-Alle Brand Representatives er berettiget til at modtage Building Bonus på optjente Building Blocks. Brand Representatives, der optjener fire eller flere Building Blocks på en måned (eksklusive Flex Blocks) er også berettiget til at modtage Building Bonus fra ufuldendte Building Blocks i slutningen af måneden. Den procentdel, der udbetales på ufuldendte Building Blocks svarer til den procentdel, der blev betalt på den sidst optjente Building Block i måneden. Building Bonus for ufuldendte Building Blocks CSV betales den 8. den følgende måned. Brand Affiliates og Kvalificerende Brand Representatives er ikke berettiget til Building Bonus. Der betales ikke Building Bonus fra Flex Blocks. Building Bonus udregnes ud fra CSV’en fra hver Building Block. Procentdelen, der associeres med en Building Block gælder kun den specifikke Building Block og gælder ikke tidligere optjente Building Blocks

 

BUSINESS BUILDER POSITION (BBP)—- Et incitament, der motiverer succesfulde Brand Representatives til at fortsætte med at opbygge deres Salgsteam. En Business Builder Position er en anden position, som en Brand Representative, der er blevet betalt som Blue Diamond Director i en måned, belønnes med. BBP udregnes ud fra Blue Diamond Directorens 1. generationen. Ved at opbygge et Team af Brand Representatives under BBP’en, er moderkontoen berettiget til at modtage 5 % Leading Bonus fra 6. Generation af Brand Representatives og BBP’en er berettiget til at modtage 5 % Leading Bonus fra 6. Generation af Brand Representatives. Ejeren af BBP’en og moderkontoen kan modtage op til 10 % på CSV’en fra overlappende Generationer mellem moderkontoen og BBP’en. Kontakt din Account Manager for information om Business Builder Positions

 

PROVISIONSBERETTIGET SALGSVÆRDI (CSV) - En kursværdi, der associeres med hvert enkelt produkt, der bruges til at afgøre Building- og Leading-bonusser. CSV for hvert Produkt kan ændres fra tid til anden. Kontakt dit marked eller Brand Affiliate for information om priser, Sharing Bonus, Provisionsbaseret salgsværdi og anden information angående salgskompensation.

 

FLEX BLOCK—En Building Block-erstatning, der automatisk bruges for at opretholde en status som Brand Representative, hvis man ikke optjener fire eller flere Building Blocks i en kalendermåned. Hvis du en måned bruger en Flex Block, vil du stadig være berettiget til Building Bonus fra de optjente Building Blocks; men du er ikke berettiget til at optjene Leading Bonus. Flex Blocks giver ikke salgsvolumen, CSV har ingen pengemæssig værdi og kan ikke ombyttes for kontanter - de bruges kun til at opretholde en titel som Brand Representative. Man kan højst bruge tre Flex Blocks hver måned. Der er ingen begrænsning på, hvor mange Flex Blocks man kan samle. Flex Blocks udløber ikke og kan ikke overføres. Akkumulerede Flex Blocks forspildes, hvis man ikke opretholder titlen som Brand Representative. Se yderligere detaljer – Flex Blocks for mere information.

 

GENERATION—En nem måde at organisere dit Team på. Hver Brand Representative som du leder direkte, er en del af din 1. generation (G1). Alle Brand Representatives, din G1 Brand Representative leder direkte, er en del af din 2. generation (G2) og så videre.

 

GRUPPE—– Din gruppe består af alle dine Detailkunder, Medlemmer, Brand Affiliates og/eller Kvalificerende Brand Representatives (i Frankrig: kun som tilladt under din VDI-status). Dine Brand Representatives og deres Grupper er ikke inkluderede i din Gruppe. Salg, der gennemføres i din Gruppe, bidrager til dine Building Blocks og din Gruppes provisionsbaserede salgsværdi.

 

LEADERSHIP TEAM (LT)—Se Led Vejen – Vær en Dygtig Leder for mere information.

 

LEADERSHIP TEAM SALES VOLUME (LTSV)—En G1 Brand Representatives LTSV er summen af din G1-G6-salgsvolumen fra den G1 Brand Representative

 

LEADING BONUS—Se Led Vejen - Månedlig Udbetaling for yderligere detaljer.

 

HENSIGTSERKLÆRING (LOI)—Et dokument eller en online-bekendtgørelse som en Brand Representative underskriver for at meddele Nu Skin om deres hensigt om at blive Kvalificerende Brand Representative. Når dokumentationen er indsendt og godkendt af Nu Skin, er en Brand Affiliate efterfølgende benævnt som ”QBR1” den første måned i kvalificeringen, ”QBR2” i den anden måned osv. Hvis en Brand Affiliate har været Qualifying Brand Representative før og ønsker at Kvalificere sig igen, skal denne Brand Affiliate indsende en ny hensigtserklæring.

 

MEDLEM—En person, der ikke er Brand Affiliate og tilmeldt af en Brand Affiliate og som kan købe Nu Skin-produkter til Medlemspris. Et Medlem er ikke autoriseret til at Registrere Brand Affiliates eller videresælge Produkter .

 

MEDLEMSPRIS—Købsprisen på et Produkt for både Medlemmer og Brand Affiliates. Medlemsprisen kan lejlighedsvis nedsættes under normalprisen under kampagner og incitamenter, bestemt af det lokale marked.

 

TEAM ELITE BUSINESS BUILDER POSITION (TE BBP)—Et incitament, der motiverer succesfulde Brand Representatives til at fortsætte med at opbygge deres Salgsteam. En TE BBP er en tredje position, der gives til en Brand Representative, der har gennemført første måned i Kvalificeringen og får titlen Team Elite. En TE BBP udregnes ud fra 1. generation i moderkontoens BBP-konto. Ved at opbygge et Team af Brand Representatives under BBP’en, er moderkontoen berettiget til at modtage 5 % Leading Bonus fra 6. Generation af Brand Representatives og BBP’en er berettiget til at modtage 5 % Leading Bonus fra 6. Generation af Brand Representatives OG TE BBP’en er berettiget til at modtage 5 % Leading Bonus fra 6. Generation af Brand Representatives. Dette betyder, at moderkontoen kan modtage op til 15 %, og at BBP’en kan modtage op til 10 % af CSV’en fra de overlappende Generationer mellem moder, BBP og TE BBP-konti. For yderligere information, kontakt venligst din lokale Account Manager.

 

PRODUKT—Inkluderer alle produkter og tjenester, der sælges af Nu Skin og virksomhedens Brand Affiliates.

 

KVALIFICERING— Processen, Brand Affiliates gennemgår for at blive Brand Representatives. Man starter Kvalificeringen ved at indsende en hensigtserklæring og reklassificeres som Kvalificerende Brand Representative. Når de nødvendige Building Blocks og Sharing Blocks akkumuleres inden for seks kalendermåneder, er du færdig med Kvalificeringen og reklassificeret som Brand Representative. Se Opbyg – Kvalificering for yderligere information.

 

KVALIFICERENDE BRAND REPRESENTATIVE (QBR)—En Brand Affiliate, der har indsendt en hensigtserklæring og startet, men ikke færdiggjort kvalificeringen Se Opbyg - Kvalificering for yderligere detaljer

 

TILMELD—Bemærk venligst, at det i Frankrig kun er muligt at indskrive Detailkunder, Medlemmer eller Brand Affiliates hos Nu Skin personligt som tilladt under din VDI-status.

 

DETAIL BUILDING BONUS— Bonus, der udbetales, via et køb af særlige produkter gennemført af en kunde, der er tilmeldt i USA eller Canada, til den først berettigede Kvalificerende Brand Representative eller Brand Representative (gælder kun amerikanske og canadiske konti) over den tilmeldte detailkunde på købstidspunktet. Detail Building Bonus udregnes dagligt og betales samme uge og tidspunkt som Building Bonus. For at være berettiget må en Brand Affiliate være Kvalificerende Brand Representative eller Brand Representative på tidspunktet for produktsalget. Kontakt dit marked eller din Brand Affiliate for at høre mere om Produktpriser, relevante Detail Sharing Bonus-detaljer og anden information.

 

DETAILKUNDE—Enhver, der ikke er Brand Affiliate eller Medlem og køber Produkter enten fra en Brand Affiliate eller direkte fra Nu Skin.

 

DETAILSALGSPROFIT— Forskellen mellem dine totale omkostninger (inklusive Medlemsprisen, forsendelsesomkostninger osv.) og prisen, du sælger et produkt for. Se venligst Retningslinjer og Procedurer for eventuelle begrænsninger i henhold til lokal lovgivning.

 

DETAILSALGSBONUS (RB)—Forskellen mellem Medlemsprisen og prisen, der betales af dine Detailkunder (uden forsendelsesomkostninger og skatter), når de køber Produkter direkte fra Nu Skin og beløbet på medlemsprisen og enhver Detail Building Bonus. Kontakt dit marked eller din Brand Affiliate for at høre mere om produktpriser, relevante Sharing Bonus-detaljer og anden information. Bemærk venligst, at det i Frankrig kun er muligt at indskrive Detailkunder hos Nu Skin personligt og optjene en detailsalgsbonus som tilladt under din VDI-status.

 

SALGSVOLUMEN—Et pointsystem, Nu Skin bruger til at sammenligne værdiforholdende på Produkter på tværs af valutaer og markeder. Hvert produkt tildeles et specifikt antal Salgsvolumenpoint. Sharing Blocks, Building Blocks og Leadership Team Salgsværdi omfatter alle Salgsvolumen. Salgsvolumen er anderledes end den Provisionsbaserede Salgsværdi.

 

SHARING BLOCK (SB)- En del af Building Blocks og indeholder 500 Salgsvolumenpoint, der kun kommer fra køb foretaget af Detailkunder, Medlemmer, Brand Affiliates og Kvalificerende Brand Representatives, som du har Tilmeldt og Tilmeldte Detailkunder i USA og Canada fra dine Tilmeldte Brand Affiliates og Kvalificerende Brand Representatives. Dine personlige køb medregnes ikke i Sharing Blocks. Sharing Blocks gælder kun Kvalificeringen og er en underkategori af Building Blocks. Derfor er alle Sharing Blocks Building Blocks, men ikke alle Building Blocks er Sharing Blocks.

 

SHARING BONUS—Se Del – Daglig Udbetaling for yderligere information.

 

TEAM—Dit Team består af din Gruppe og alle Grupper, du er berettiget til at blive betalt Leading Bonus fra.

 

TITEL—Henviser til Medlemmer, Brand Affiliates, Kvalificerende Brand Representatives og Brand Representative Titler. Brand Representative-titler bestemmes af antallet af G1 Brand Representatives og Leadership Teams og bruges til at afgøre hvor mange Generationer, du kan få udbetalt Leading Bonus fra. Se Led Vejen – Titel- og Leading Bonus-diagram for specifikke krav for titler.

 

VELOCITYKONTO— En digital konto, der viser kompensationsaktivitet, justeringer og udbetalinger fra Nu Skin. Du får en Velocitykonto, når du bliver Brand Affiliate. Nu Skin overfører automatisk din resterende Velocity-saldo gratis i starten af hver ugentlig eller månedlig udbetaling. Du har det fulde ansvar for gebyrer, der er forbundet med overførsler igangsat af dig. Der er et minimumskrav på 60 KRONER for automatiske overførsler. Overførsler, du selv igangsætter, har ikke et minimumskrav. Der påløber ikke renter på en Velocity-konto. Du kan se din Velocitykonto på Nu Skins online Brand Affiliate-portal.