Ordliste

Ordliste

Aktivitetskrav: For at kvalificere sig til de i salgskompensationsplanen nævnte bonusser, skal du opnå 100 PSV og foretage fem detailsalg om måneden.

 

ADR: Vælg en månedlig automatisk leveringsordre på NSE-produkter eller en månedlig donation til Nourish the Children og opnå attraktive rabatter for din loyalitet.

 

Breakaway Executive: En distributør, som har gennemført Executive kvalifikationen og 'brudt væk' fra deres upline, i den forstand, at den nye Executives salgsvolumen og cirkelgruppe ikke tæller med i deres uplines CSV. Når dette sker, kan upline Executives kvalificere sig til at modtage Breakaway Bonus på GSV'en fra deres nye Breakaway Executive. For at genvinde en Breakaway Executive, skal kvalifikationsdatoen for upline Executives ligge på samme dato eller før kvalifikationsdatoen for roll-up Breakaway Executives dato.

 

BEB: Breakaway Executive Bonus er en bonus, der giver op til 5% indtjening på provisionsberettiget salgsværdi (CSV) for hvert niveau baseret på antallet af G1 Breakaway Executives (se oversigt under trin 3). For at modtage en 5% Breakaway Executive Bonus, skal en Executive have mindst 3000 GSV. Hvis GSV falder til mellem 2000 og 2999, bliver der udbetalt Breakaway Executive Bonus på 2,5% på G1 til G6 Breakaway Executives GSV den pågældende måned.

 

Cirkelgruppe: For ikke-Executives, består en cirkelgruppe af alle detailkunder, fordelskunder og distributører. For Executives består en cirkelgruppe af alle detailkunder, fordelskunder, distributører og kvalificerende Executives.

 

Provisioner: Et beløb, du får udbetalt baseret på dine produktsalg. 


Provisionsberettiget Salgsværdi (CSV) er den månedlige valutaværdi af de provisionsberettigede produkter og tjenesteydelser, som købes af virksomheden, og som danner grundlag for beregning af bonusser i henhold til salgskompensationsplanen og provision.* CSV svarer til engrosprisen af et produkt eller tjenester, ikke medregnet rabatter (der kan inkludere skatter, Fast Start-udbetalinger, ADR eller netrabatter). Kvalifikationskrav baseres på PSV og GSV.

 

DBLG1: Double G1 Bonus er en bonus, der giver 10 % indtjening på den totale GSV af G1 Executives. For at modtage en 10% Double G1 bonus skal en Executive have mindst 3000 GSV. Denne bonus udbetales kun i overensstemmelse med Volume Maximizer-udregningen, hvis den bidrager til den højeste udbetaling af de to alternativer.

 

DEXEC: Degraderet Executive er en Executive, som ikke har opfyldt Executive-kravene og er ved at blive degraderet til distributør. Dette sker sædvanligvis, hvis den midlertidige Executive-status allerede er blevet anvendt i Executiveskabet.

 

EB: Executive Bonus er en bonus, der tjenes månedligt på din totale GSV. Executive Bonusser rangerer fra 9% til 15% afhængigt af den totale GSV. Procentdel er betalt af den totale CSV fra din cirkelgruppe.

 

EEB: Ekstra Executive Bonus er en bonus, der giver yderligere 5% indtjening på din GSV. For at modtage denne 5% Ekstra Executive Bonus skal en Executive have mindst 3000 GSV (se oversigt under trin 3). Denne bonus udbetales kun i overensstemmelse med Volume Maximizer-beregningen hvis den bidrager til den højere udbetaling af de to alternativer.

 

Executive genindtrædelse: Den proces en falden Executive gennemfører for at fuldføre kvalifikationsprocessen igen og genvinde Executive-status. Hvis en konto, der engang var en Executive, gennemgår kvalifikationen og kommer videre til Executive indenfor seks måneder efter de faldt til distributør, vil de genvinde deres tidligere Breakaway-organisation. Mens en konto kan gennemgå kvalifikationen så mange gange, som den vil, er der kun mulighed for at genvinde ens Breakaway-organisation i de første seks måneder efter, man er blevet degraderet til distributør.

 

Fast Start-udbetaling: Fast Start-udbetaling optjenes ved at sælge virksomhedsgodkendte Fast Start-produktpakker til nyligt sponserede kunder og distributører.

 

G1: Generation 1 henviser til din første generation af Breakaway Executives.

 

GSV: Gruppesalgsvolumen repræsenterer den samlede PSV i din cirkelgruppe, inklusive din egen PSV, for en given måned.

 

LOI: En hensigtserklæring er et brev, der viser en distributørs hensigt til at blive en Executive. Distributøren bør besøge V&G Navigator. En distributør vil automatisk blive sat i Executive-kvalifikation så snart kravene til måned 1 opfyldes (betegnet som LOI-måneden). Under den første måned i kvalifikationen til Executive bliver en distributør ofte omtalt som en "LOI". En LOI er ikke det samme som en kvalificerende Executive (Q1, Q2), selv om begge er ved at kvalificere sig til at blive en Executive. Hvis en distributør har været en kvalificerende Executive før i tiden og ønsker at prøve Executive-kvalifikationen igen, skal distributøren indsende en LOI-formular til virksomheden.

 

L1: Niveau 1 omfatter alle konti der på nuværende tidspunkt er sponseret af en distributør, uanset titel.

 

Niveau 1 (L1) Bonus: En 5% bonus udbetales på basis af PSV af alle personligt sponserede konti. L1 Bonus udbetales kun til distributører, der opfylder aktivitetskravene.

 

Pintitel henstandsmåned: Hvis en Executive ikke opfylder Executive opretholdelseskravene, kan de få en henstandsmåned og opretholde deres Executive-status. Hver Executive er berettiget til en henstandsmåned for hver 12 måneders løbende kalenderperiode. For eksempel, hvis du bruger en henstandsmåned i maj, kan du først få en til i maj året efter. Der udbetales ikke Executive bonus i en henstandsmåned. En Executive kan optjene L1 bonus i løbet af en henstandsmåned, hvis de minimale aktiviteteskrav opfyldes.

 

Fordelskunde: En fordelskunde er en ikke-distributør, som er berettiget til at købe produkter fra virksomheden til lavere priser.

 

PSV: Personlig salgsvolumen er den månedlige punktværdi af de produkter og tjenester, som du køber af virksomheden, primært til detailsalg eller personligt forbrug. PSV omfatter point fra køb, som dine personlige detailkunder foretager direkte hos virksomheden.

 

PEXEC: Provisorisk Executive er en Executive, som ikke har opfyldt Executive opretholdelseskravene og allerede har brugt sin henstandsmåned. En PEXEC beholder alle sine egne Breakaways og tæller som en Breakaway Executive i sin upline. En PEXECs GSV er  ikke inkluderet i dens uplines GSV. En konto må være en PEXEC i op til tre måneder i træk. Hvis en PEXEC opfylder Executive opretholdelseskravene, bliver kontoen øjeblikkeligt forfremmet til Executive i den måned, hvor kravene opfyldes.

                  

QEXECL: Kvalificerende Executive (Q1, Q2) er en distributør, som har bestået den første måned af Executive kvalifikation (kaldet en LOI-måned), og som nu er på vej til at kvalificere sig som Executive distributør for NSE (se diagram under trin 2 for oplysninger om månedlige krav). 

 

Detailkunde: En detailkunde er en ikke-distributør, som køber produkter til detailpris fra en distributør eller fra virksomheden. Volumen fra produktkøb lavet gennem virksomheden af detailkunder, der er tildelt en distributørkonto, tælles med i sponsorens PSV.

 

Roll-up Breakaway Executive: En Breakaway Executivei G1-G6 som, fordi deres upline Executive ikke opretholder deres Executive status, rulles op til den næste kvalificerede upline Executive. For at genvinde en Breakaway Executive skal upline Executivens kvalifikationsdato være på eller før roll-up Breakaway Executivens dato.

 

Roll-up GSV: Når en Breakaway Executive på niveau 1 (G1) falder til distributør, vil GSV for den faldne Breakaway Executive rulle op i deres uplines GSV. Den del af ens GSV, der kommer fra faldne Breakaway Executives, kaldes "roll-up GSV". Det gælder kun for uplines , som har Breakaway Executives i markeder, der ikke deltager i PEXEC-programmet. DEXECs GSV vil ikke rulle op før den følgende måned, når deres titel er distributør.

 

Sponsor: En distributør som personligt rekrutterer en anden distributør eller fordelskunde til at tilmelde sig deres L1.

 

Wealth Maximizer: Et bonusberegnende komponent i salgskompensationsplanen som automatisk vil udbetale en højere af de to alternative bonusberegninger: Volume Maximizer (herunder Ekstra Executive Bonus + Dobbelt G1 Bonus) ELLER Depth Maximizer (herunder Breakaway Executive Bonus).

 

Bemærkninger

• Kvalifikation til alle bonusser kræver detailsalg til mindst fem individer på en månedlig basis. Du skal gemme alle optegnelser over detailsalg i mindst fire år.

• Overholdelse af virksomhedens krav til detailsalg overvåges på vilkårlig basis.

• Hvert produkt købt gennem ADR-ordrer af ikke-distributører eller kunder, tælles automatisk med på en månedlig basis i forbindelse med opfyldelse af kravene til detailsalg.

• Der udbetales aldrig bonus for rekruttering. Den eneste måde man kan optjene bonusser på, er gennem salg af produkter.

Alle bonusser beregnes på en månedlig basis og sendes eller indbetales på eller omkring den 25. i den følgende måned. 

 

Divider