Er du der stadig?

FORTSÆT

Fortrolighedspolitik

Meddelelse vedrørende fortrolighedspolitik

 

Denne fortrolighedspolitik er oversat for brugervenlighedens skyld. Bemærk venligst, at skulle der være forskelle mellem denne fortrolighedspolitik og den engelske version, er det den engelske version, som gør sig gældende. Hvis du skulle have spørgsmål, bedes du henvende dig til privacy@nuskin.com.

 

 

1. Indhold

 1. Indhold
 2. Oversigt
 3. Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?
 4. Hvilke personoplysninger indsamler vi?
  a. Kategorier af personoplysninger
  b. Personoplysninger, vi kan indsamle fra dig, og hvorfor
  c. Dine forpligtelser
  d. Personoplysninger, vi indsamler fra tredjeparter
  e. Børn
 5. Hvordan bruger vi dine personoplysninger?
 6. Deling og overdragelse af dine personoplysninger
  a. Deling af personoplysninger
  b. Overdragelse af personoplysninger c. EU-US Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield
 7. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 8. Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?
 9. Hvad er dine rettigheder, hvad angår dine personoplysninger?
 10. Dine markedsføringsvalg
 11. Ændring af politik om beskyttelse af personoplysninger

Bilag 1 – Liste over Nu Skin-virksomheder med ansvar for behandling af dine personoplysninger
Bilag 2 - Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

 

2.    Oversigt

Nu Skin respekterer og beskytter dine personoplysninger. Vi handler i overensstemmelse med de krav, der gælder i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse, der måtte gælde i de lande, hvor vi driver virksomhed.

Denne politik om beskyttelse af personoplysninger forklarer, hvordan vi indsamler, anvender og deler personoplysninger, der angår vores kunder, tilknyttede brandvirksomhed, jobansøgere samt besøgende på vores kontorer og websteder (samlet betegnet "du" og "dig/din"). Vi forklarer også de rettigheder, du har, hvad angår brugen af dine personoplysninger. Du bedes erindre, at ikke alle afsnit finder lige stor anvendelse eller har lige stor relevant for dig, og at dette afhænger af omstændighederne. Hvis du fx er besøgende på et af vores kontorer, finder afsnit 10 "Dine marketingpræferencer" i princippet ikke anvendelse på dig, fordi vi typisk set ikke sender besøgende på vores kontorer direkte markedsføringsmateriale.

Du bedes sikre, at du læser denne politik om beskyttelse af personoplysninger nøje, før du bruger vores websted eller apps og/eller giver os dine personoplysninger.

3.    Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Nu Skin Enterprises Inc. og de tilknyttede virksomheder og datterselskaber ("Nu Skin", "vi", "os" og "vores") er en international koncern, der tilbyder produkter til personlig pleje, kosttilskud, enheder og andre varer eller tjenesteydelser gennem (i) Nu Skins (lokale eller globale) websteder (hver især kaldet et "websted"), (ii) Nu Skins apps og værktøjer (vores "apps") og (iii) et netværk af uafhængige distributører ("Brand Affiliates").

Alt efter hvem du måtte være, behandles dine personoplysninger af forskellige virksomheder i Nu Skin og/eller til forskellige formål. Her kan du se en liste over Nu Skin-virksomheder, der handler som dataansvarlige med ansvar for behandling af dine personoplysninger. Du kan kontakte vores Privacy Team eller vores databeskyttelsesrådgiver [DPOoffice@nuskin.com], hvis du har spørgsmål eller ting, du vil diskutere, hvis du vil opdatere dine personoplysninger, eller hvis du vil udøve dine rettigheder, som dette er beskrevet nedenfor.

4.    Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Personoplysninger er oplysninger, der relaterer sig direkte eller indirekte til en identificeret eller identificerbar levende person eller (hvor dette er relevant) en juridisk enhed. Personoplysninger kan omfatte et navn, en (e-mail)adresse, et telefonnummer, en IP-adresse, kreditkortoplysninger, præferencer, alder, køn, beskæftigelse osv.

De personoplysninger, som vi indsamler, og måden, vi indsamler dem på, afhænger af dit samspil med os. Hvis du fx er en af vores kunder, kan vi indsamle forskellige typer oplysninger set i forhold til, hvis du var Brand Affiliate. Vi har opstillet en genetisk oversigt over vores dataindsamling og -behandlingsaktiviteter nedenfor. Men hvis du ønsker at se mere om vores samspilsspecifikke databehandlingsaktiviteter og behandlingsformål, henviser vi til vores liste "Hvordan bruger vi dine personoplysninger", som du kan finde her. Listen omfatter oplysninger om behandlingsaktiviteter pr. registreret kategori.

a.      Kategorier af personoplysninger

De generelle kategorier af personoplysninger, vi indsamler, er som følger:

-          Kontaktoplysninger: fx navn, titel, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

-          Biografiske oplysninger: fx køn, fødselsdato, nationalitet, billede eller video, der forestiller dig, stillingsbetegnelse og oplysninger om dit familieliv (undtagen særlige kategorier af oplysninger), herunder familie, børn, fritidsinteresser og hobbyer.

-          Identifikationsoplysninger: fx pasnummer, permanent personidentifikationsnummer, cpr-nummer og andre identifikationsoplysninger og -dokumenter samt fotokopier af den nævnte dokumentation i det omfang, dette er tilladt i henhold til loven.

-          Registreringsoplysninger: fx anmodninger om at modtage nyhedsbreve, registreringer til arrangementer/bonusture, abonnement, downloads samt brugernavne/adgangskoder, data, der anmodes om ved registrering eller tilmelding, samt dertilhørende oplysninger såsom feedback og svar på spørgeundersøgelser.

-          Fakturerings- og finansoplysninger: fx bankkontooplysninger, kredit-/debetkortoplysninger, kopi af bankkontoudtog og anden information og andre oplysninger, der kræves for at bekræfte og/eller bearbejde betalingstransaktioner.

-          Produktoplysninger: fx din købshistorik, detaljer om produkter, vi har solgt til dig, returnerede produkter, foretrukne produkter.

-          Særlige kategorier af personoplysninger: under begrænsede omstændigheder kan vi indsamle særlige kategorier af personoplysninger såsom data om racemæssig eller etnisk oprindelse eller sundhedsoplysninger om dig.

-          Optagelser fra kameraovervågning, der tillader, at vi kan identificere dig, når du besøger vores kontorer.

-          Oplysninger om din brug af Nu Skins IT-systemer og udstyr, når du er Brand Affiliate.

-          Øvrige oplysninger: Alle andre personoplysninger, som du frivilligt afgiver til os. Når du fx vælger at give os personoplysninger om dine familiemedlemmer, når du udfylder vores webskema, der indeholder et felt til netop dette formål, eller når du kontakter vores kundeservice.

b.      Personoplysninger, vi kan indsamle fra dig, og hvorfor

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig som følger:

                                 I.            Som kunde:

-          Når du opretter en Nu Skin-konto, indsamler vi eller beder vi dig om dine kontaktoplysninger, nogle biografiske oplysninger og øvrige relevante oplysninger samt om dine kommunikationspræferencer.

-          Når du køber Nu Skin-produkter eller -tjenesteydelser eller returnerer produkter, indsamler vi, eller beder vi dig om at give os, dine kontaktoplysninger, fakturerings- og finansielle oplysninger samt øvrige relevante oplysninger.

-          Når du registrerer, at du vil modtage vores nyhedsbrev og/eller melder dig til en af vores online-tjenester, indsamler vi, eller beder vi dig om at give os, dine kontaktoplysninger og øvrige relevante oplysninger, herunder registreringsoplysninger samt dine kommunikationspræferencer.

-          Når du på anden vis kontakter Nu Skin, fx ved at kontakte vores kundeservice. I de tilfælde indsamler vi de personoplysninger, du giver os på eget initiativ, og de personoplysninger, vi skal bruge til at løse dit spørgsmål eller anliggende. Hvis du kontakter vores kundeservice, optager vi samtalen.

                               II.            Som Brand Affiliate:

-          Når du registrerer dig som Nu Skin Brand Affiliate, indsamler vi eller beder vi dig om dine finans- og erhvervsoplysninger eller øvrige relevante oplysninger, der kan omfatte identifikationsoplysninger og yderligere biografiske oplysninger.

-          Når du køber Nu Skin-produkter eller -tjenesteydelser eller returnerer produkter, indsamler vi, eller beder vi dig om at give os, dine kontaktoplysninger, fakturerings- og finansielle oplysninger samt øvrige relevante oplysninger.

-          Når du registrerer, at du vil modtage vores nyhedsbrev og/eller melder dig til en af vores online-tjenester, indsamler vi, eller beder vi dig om at give os, dine kontaktoplysninger og øvrige relevante oplysninger, herunder registreringsoplysninger samt dine kommunikationspræferencer.

-          Når du registrerer dig til et af vores arrangementer/en af vores bonusture, indsamler vi, eller beder vi dig om at give os, dine og din gæsts kontakt- og identifikationsoplysninger og øvrige relevante oplysninger, herunder biografiske oplysninger, registreringsoplysninger, fakturerings- og finansielle oplysninger.

-          Når du bruger nogle af vores apps og er logget ind som Brand Affiliate, beder vi dig desuden om at give os oplysninger, der er relevante for appen, og disse oplysninger kan omfatte etnicitets- og sundhedsdata, hvis den type oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde dig den funktionalitet, du anmoder om ved at bruge appen.

-          Når du rapporterer et problem, indsamler vi, eller beder vi dig om at give os, dine kontaktoplysninger samt oplysninger om det problem, du oplevede, og sådanne oplysninger kan indeholde sundhedsdata.

-          Når du bruger vores virksomheds IT-systemer eller -udstyr, kan vi indsamle oplysninger, der relaterer sig til din brug af udstyret.

-          Når du på anden vis har kontakt med Nu Skin, fx ved at kontakte os via diverse kommunikationskanaler. I de tilfælde indsamler vi de personoplysninger, du giver os på eget initiativ, og de personoplysninger, vi skal bruge til at løse dit spørgsmål eller anliggende. Hvis du kontakter vores kundeservice, optager vi samtalen.

                             III.            Som jobansøger:

-          Når du søger en stilling hos os, beder vi dig om oplysninger, der er relevante for din ansøgning såsom dit navn, kontaktoplysninger, tidligere erhvervserfaring og uddannelsesmæssige baggrund. Vi kan bede dig om at søge via vores rekrutteringssystem, der indeholder en anden specifik erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

-          Når du på anden vis har kontakt med Nu Skin, fx ved at kontakte os via diverse kommunikationskanaler. I de tilfælde indsamler vi de personoplysninger, du giver os på eget initiativ, og de personoplysninger, vi skal bruge til at løse dit spørgsmål eller anliggende. Hvis du kontakter vores kundeservice, optager vi samtalen.

                            IV.            Som besøgende på kontor:

-          Når du besøger et af vores kontorer, kan vi indsamle oplysninger, vi har brug for til at identificere dig og udføre de nødvendige sikkerhedskontroller (fx dit navn og navnet på din virksomhed). Endvidere kan vi indsamle optagelser fra overvågningskameraer med henblik på at identificere dig.

                              V.            Som besøgende på websted:

-          Når du besøger vores websted eller bruger vores apps, indsamler, gemmer og anvender vi automatisk tekniske oplysninger om dit udstyr og dit samspil med vores websted og apps ("generelle oplysninger"). De generelle oplysninger sendes fra din computer eller personlige enhed til os ved hjælp af en række forskellige cookies og andre tekniske midler. Nogle webbrowsere kan sende "do-not-track"-signaler til websteder, som browseren kommunikerer med.  Vores websteder reagerer ikke i øjeblikket på den type "do-not-track"-signaler.

Klik her, hvis du vil vide mere om vores brug af cookies, og hvordan du deaktiverer dem.

Det er ikke obligatorisk, at du stiller dine personoplysninger til rådighed for os. Men vi kan eventuelt ikke opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, hvis du vælger ikke at give os dine personoplysninger.

c.      Dine forpligtelser

Vi forventer, at du kun videreformidler personoplysninger om dig selv til os. Hvis du også videreformidler personoplysninger om andre til os, skal du sikre dig, at du overholder de juridiske forpligtelser, der måtte gælde for din videreformidling af oplysningerne til os, og du skal tillade, at vi, hvor det er nødvendigt, behandler og overdrager oplysningerne. Underlagt lokal gældende lovgivning og specifikt gælder det, at hvis du bruger et kreditkort, der ikke er udstedt til dig, bekræfter du, at kreditkortindehaveren er indforstået med brugen af vedkommendes kreditkort til dit køb, og at vedkommende har samtykket til, at Nu Skin må indsamle, anvende og videregive vedkommendes personoplysninger med henblik på ekspedition af dit køb.

Vi forventer endvidere, at de personoplysninger, du kommunikerer til os, er korrekte, og at du underretter os omgående derom, hvis dine personoplysninger skal opdateres.

d.      Personoplysninger, vi indsamler fra tredjeparter

De fleste personoplysninger, vi indsamler om dig, er oplysninger, du afgiver direkte til os. Under visse omstændigheder modtager vi også personoplysninger om dig fra:

-          Brand Affiliates,

-          Personer, der giver os dine personoplysninger (fx dine familiemedlemmer)

-          Kontrolmyndigheder

-          Andre virksomheder, der yder tjenesteydelser til os

Nogle af disse tredjepartskilder kan omfatte offentligt tilgængelige informationskilder

e.             Børn

Nu Skin retter ikke salget af produkter eller tjenesteydelser direkte til børn, og Nu Skin tillader ikke, at Brand Affiliates er rettet mod mindreårige (under 22 i Fastlandskina).

Nu Skins børneprodukter kan kun købes af en voksen. Hvis du er mindreårig, kan du kun bruge webstedet sammen med en forælder eller værge.

Vi indsamler ikke forsætligt og behandler ikke på anden vis forsætligt personoplysninger fra børn under 13 år og retter ikke vores tjenesteydelser, websted eller apps mod børn under 16 år. Hvis du mener, at et barn, du har ansvaret for, har givet os personoplysninger, opfordrer vi dig på det kraftigste til at kontakte os omgående, så vi sammen kan finde ud af en løsning, der udbedrer problemet.

Vi opfordrer dig til at deltage i dit barns aktiviteter på internettet og til at gennemgå de vigtige sikkerhedsråd med barnet, før han/hun bevæger sig ud på nettet.

Hvis du registrerer dit barn til et Nu Skin-arrangement eller en Nu Skin-bonustur, behandler vi dit barns personoplysninger med henblik på barnets deltagelse ved arrangementet eller på bonusturen. Hvis arrangementet kræver behandling af dit barns særlige kategori af personoplysninger, anmoder vi om dit udtrykkelige samtykke til behandlingen.

5.    Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag, som det er tilladt i henhold til gældende lovgivning: (i) For at opfylde vores forpligtelser i henhold til en kontrakt med dig eller træffe foranstaltninger, før vi indgår en kontrakt med dig, (ii) for at overholde en juridisk forpligtelse, (iii) når det er i vores legitime forretningsinteresse at anvende dine personoplysninger, eller (iv) når det er baseret på dit samtykke. Vores legitime interesser omfatter drift, evaluering og forbedring af vores organisation, forebyggelse og beskyttelse af os og andre mod svig, uautoriserede transaktioner, krav og anden form for ansvar og sikring af overholdelse af virksomhedens politikker og branchestandarderne. For virksomheder som Nu Skin, der har global drift, anses behandling af dine personoplysninger til intern, administrativ brug, typisk for at være en legitim interesse. Vi har i henhold til lovgivningen omhyggeligt afvejet vores legitime forretningsinteresser mod dine databeskyttelsesrettigheder. Hvis du vil vide mere om denne afvejning, bedes du kontakte vores Privacy Team.

Vores brug af dine personoplysninger afhænger af, hvem du er, og hvordan du er i kontakt med os. Klik her, hvis du ønsker at se en liste over de måder, hvorpå vi anvender dine personoplysninger, og hvilke årsager vi har til behandlingen.

Vi behandler kun særlige kategorier af personoplysninger (fx racemæssige eller etniske oplysninger, sundhedsdata) under ekstraordinære omstændigheder, samt hvor vi har det nødvendige juridiske grundlag (fx dit udtrykkelige samtykke).

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger, bedes du kontakte vores Privacy Team.

6.    Deling og overdragelse af dine personoplysninger

a.      Deling af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til:

-          Andre Nu Skin-virksomheder, herunder bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter og repræsentanter i og for disse med henblik på driftsmæssige, ledelsesmæssige, administrative, tilsynsmæssige, evalueringsmæssige eller uddannelsesmæssige formål. Du kan se listen over Nu Skin-virksomheder, der kan modtage dine oplysninger her, og en liste over databehandlingsformål og -kategorier her samt i afsnit 4 og 5 ovenfor.

-          Advokater, revisorer, finansielle rådgivere og andre tredjepartsserviceudbydere i forbindelse med disses tjenesteydelser til Nu Skin.

-          Leverandører og serviceudbydere, herunder, men ikke begrænset til, forsendelses- og leveringstjenesteudbydere, telekommunikationsserviceudbydere, betalingsserviceudbydere, arrangører, rejsebureauer og forsikringsselskaber.

-          En tredjepart, hvor Nu Skin sælger alle eller dele af aktiverne til en sådan tredjepart eller fusioneres med eller opkøbes af tredjeparten.

-          Alle gældende regulerende, lovgivende, statslige eller øvrige relevante myndigheder, agenturer eller instanser eller tilsynsmyndigheder for branchen samt øvrige personer, som Nu Skin er underlagt, under krav fra eller med tilladelse fra i kraft af lovgivning, regler eller forordninger, juridiske procedurer eller retssager.

-          En person i henhold til en kendelse fra en kompetent retsinstans eller tilsvarende juridisk procedure.

Hvis du er Brand Affiliate eller kunde, kan vi i øvrigt overdrage dine personoplysninger til dine upline-Brand Affiliates og/eller -sponsor, når vi fastslår, at dette er nødvendigt for at kunne sikre den rette upline-support eller med henblik på uddannelse af Brand Affiliates.

Når det er tilfældet, tager vi alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at tredjepartsmodtagere har implementeret rimelige sikkerhedsmekanismer til at kunne beskytte dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter til tredjeparternes egen direct marketing-formål.

b.      Overdragelse af personoplysninger

Vi overdrager personoplysninger til andre retsområder, hvor dette er nødvendigt i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger, herunder til retsområder, der eventuelt ikke tilbyder samme grad af databeskyttelse som det retsområde, hvor dine personoplysninger oprindeligt blev indsamlet. Vi overdrager fx dine personoplysninger til USA, fordi vores moderselskaber er beliggende i USA.

Når vi overdrager dine personoplysninger til andre lande, beskytter vi oplysningerne, som det er beskrevet i denne politik om beskyttelse af personoplysninger og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Når det i henhold til gældende lovgivning er påkrævet, effektuerer vi bindende kontraktforpligtelser med datamodtageren om at sikre dine databeskyttelsesrettigheder. Desuden underretter vi om alle overførsler af data og/eller dataoverførselsmekanismer til den kompetente tilsynsmyndighed, hvor dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Hvad angår overdragelser, der stammer fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") til USA og andre retsområder uden for EØS, implementerer vi standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og andre behørige løsninger, der imødekommer overførsler til udlandet, som dette er påkrævet eller tilladt ifølge artikel 46 og 49 i den generelle forordning om databeskyttelse.  Hvis du har spørgsmål om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har etableret for at beskytte dine personoplysninger, når vi overdrager disse (herunder, hvordan man får kopi af eller kan læse sikkerhedsforanstaltningerne), bedes du kontakte vores Privacy Team.

c.      EU-US Privacy Shield og Swiss-US Privacy Shield

 

Nu Skin International Inc. (Nu Skin) overholder og handler i overensstemmelse med både EU-US Privacy Shield- samt Swiss-US Privacy Shield-ordningen. Vi er forpligtede til at behandle alle personoplysninger, der modtages fra henholdsvis EU-medlemslandene og Schweiz, og som er omfattet af disse Privacy Shield-ordninger, i henhold til ordningernes gældende principper. For at lære mere om Privacy Shield-ordningerne og se vores certificering henvises du til Privacy Shield-listen, der offentliggøres af U.S. Department of Commerce (det amerikanske handelsministerium).

 

Nu Skin er ansvarlig for al behandling af personoplysninger, der modtages i henhold til hver Privacy Shield-ordning og efterfølgende overføres til en tredjepart, der agerer som agent på virksomhedens vegne. Nu Skin overholder Privacy Shield-principperne i forbindelse med alle videre overførsler af personoplysninger fra EU og Schweiz, inklusive bestemmelserne om overførselsansvar.

 

Hvad angår personoplysninger, der modtages eller overføres i henhold til Privacy Shield-ordningerne, er Nu Skin underlagt U.S. Federal Trade Commission's (den amerikanske, føderale handelskommissions) lovgivningsmæssige håndhævelsesbeføjelser. Under visse omstændigheder kan dette kræve, at vi videregiver personoplysninger i forbindelse med lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale sikkerheds- eller lovmæssige håndhævelseskrav.

 

Hvis du har en uafklaret bekymring vedrørende databeskyttelse eller brug af oplysninger, som vi ikke har behandlet på en fyldestgørende måde, bedes du kontakte vores amerikanske tredjeparts konfliktmægler (gratis) på feedback-form.truste.com.

 

I visse situationer, der er fuldstændigt beskrevet på Privacy Shield-hjemmesiden, kan du være berettiget til at indlede tvangsmægling, hvis eventuelle andre mæglingsprocedurer er udtømte.

 

TRUSTe

 

7.    Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi beskytter dine personoplysninger og implementerer fysiske (fx låste arkivskabe), tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysningerne mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, ødelæggelse eller beskadigelse.

Især gælder, at vi driver datanetværk, der er beskyttet af firewall- og adgangskodebeskyttelsessystemer af industristandard. Desuden anvender vi TLS-kryptering (Transport Layer Security) til at beskytte transmission af dine personoplysninger. Kun autoriserede parter med legitime forretningsformål har adgang til oplysningerne.

Desuden begrænses adgang til dine personoplysninger til medarbejdere og serviceudbydere ud fra et need-to-know-princip.

Selvom vi altid bestræber os på at beskytte vores systemer, websteder, drift og information mod uautoriseret adgang, brug, ændring og videregivelse, kan vi grundet internettets iboende natur som en åben og global kommunikationsplatform samt øvrige risikofaktorer ikke garantere, at oplysninger under overførsel til og fra eller opbevaring på vores systemer er fuldstændigt sikret mod uvedkommende adgang.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi beskytter dine personoplysninger, bedes du kontakte vores Privacy Team.

8.    Hvor længe beholder vi dine personoplysninger?

Vi beholder dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde de behandlingsformål, der er anført ovenfor under "Personoplysninger, vi kan indsamle fra dig, og hvorfor". Det betyder fx, at vi ikke længere opbevarer dine personoplysninger, når vores (kontraktmæssige) forhold til dig ophører, medmindre længere opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

9.    Hvad er dine rettigheder, hvad angår dine personoplysninger?

Du har visse rettigheder, hvad angår vores brug og opbevaring af dine personoplysninger. Disse omfatter:

-          Berigtigelse Du har ret til at kræve, at ufuldstændige eller unøjagtige personoplysninger, som vi behandler om dig, berigtiges.

-          Sletning Du har under særlige omstændigheder ret til at anmode om, at vi sletter personoplysninger, som vi behandler om dig.

-          Tilbagetrækning af samtykke Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette påvirker ikke lovligheden af den behandling, der var baseret på dit samtykke forud for tilbagetrækningen af dette. Dette omfatter tilfælde, hvor du ønsker at framelde dig marketingmeddelelser, som du modtager fra os.

-          Adgang Du har underlagt visse undtagelser ret til adgang til eller til at anmode om kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig, som vi tilvejebringer til dig i elektronisk format og/eller skriftligt. Tilvejebringelsen kan, hvor dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning, også ske verbalt. Hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan vi opkræve betaling af et rimeligt gebyr for adgangsanmodningen.

Inden for EØS har du desuden følgende rettigheder:

-          Begrænsning Du har ret til at anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger i henhold til specifikke betingelser (der også gælder i Macau).

-          Portabilitet Du har under særlige omstændigheder ret til at anmode om, at vi overfører de personoplysninger, vi har om dig, til dig eller til en anden dataansvarlig.

-          Indsigelse Hvor det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er vores legitime interesse, har du ret til indsigelse mod sådan behandling, hvor du kan lægge din særlige situation til grund.  Vi efterkommer din anmodning, medmindre vi har vægtige legitime årsager til behandlingen, hvor disse har forrang for dine interesser og rettigheder, eller hvis vi er nødt til at fortsætte behandlingen af oplysninger, hvis det er nødvendigt, for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direct marketing-formål, har du til enhver tid ret til indsigelse mod sådan behandling, herunder hvor behandlingen sker med profilering for øje i det omfang, dette relaterer sig til direct marketing. Hvis du gør indsigelse mod behandling med direct marketing for øje, behandler vi ikke længere dine personoplysninger med de formål for øje.

Du kan udøve de ovenfor anførte rettigheder, hvor dette er relevant, ved at kontakte vores Privacy Team eller ved at bruge vores online-værktøj på de markeder, hvor værktøjet er tilgængeligt. Beboere i Californien kan også ringe til følgende gratis nummer: 00-211-5200. Vi svarer på alle dine anmodninger om at udøve de ovenfor anførte rettigheder for registrerede inden for den periode, der er fastsat ifølge gældende lovgivning. Vi kan efter eget skøn kræve, at du dokumenterer din identitet, før vi stiller de anmodede oplysninger til rådighed. Dette sker for at sikre, at dine personoplysninger kun videregives til dig. Vi kan eventuelt ikke behandle din anmodning behørigt, hvis du beslutter, at du ikke vil give os de personoplysninger, vi skal bruge for at ekspedere din anmodning. Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandlede din anmodning på, eller hvor der er tale om krænkelser af gældende databeskyttelseslovgivning, kan du indgive en klage eller et krav til en kompetent tilsynsmyndighed (fx til tilsynsmyndigheden i dit hjemland eller på dit nationale marked).

10.           Dine markedsføringsvalg

Du kan selv styre, om du vil modtage direct marketing fra os (som vi fx kan sende elektronisk i form af reklame-emails). På visse markeder skal du give os dit samtykke, før du kan modtage marketingmeddelelser. Vi kan fx bede dig om at markere et afkrydsningsfelt, der angiver, at du vil "modtage reklame-e-mails", når du registrerer dig som ny kunde eller Brand Affiliate. For alle markeder gælder, at du til enhver tid kan vælge ikke at modtage sådanne meddelelser. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmeddelelser, ikke længere vil være på vores mailingliste, som du før abonnerede på, eller ikke længere vil modtage anden form for markedsføringsmeddelelser, kan du følge afmeldingslinket i den relevante meddelelse eller kontakte vores Privacy Team.

11.           Ændring af politik om beskyttelse af personoplysninger

Vi kan til enhver tid opdatere denne politik om beskyttelse af personoplysninger. Vi underretter dig om væsentlige ændringer ved at offentliggøre ændringerne her eller ved at underrette dig via andre behørige kommunikationskanaler, som vi generelt anvender til at kontakte dig. Medmindre andet er angivet, anses ændringer af denne politik om beskyttelse af personoplysninger for at træde i kraft omgående, efter ændringerne er offentliggjort på dette websted.

Denne politik om beskyttelse af personoplysninger er senest opdateret den 5. februar 2019.Bilag 1 – Liste over Nu Skin-virksomheder med ansvar for behandling af dine personoplysninger

Nedenfor anførte tabel er en oversigt over de juridiske Nu Skin-enheder med ansvar for behandling af dine personoplysninger som kunde, Brand Affiliate, jobansøger eller besøgende på vores kontorer, pr. land/marked (som det fremgår af vores globale politik om beskyttelse af personoplysninger under "Personoplysninger, vi kan indsamle fra dig, og hvorfor").

Bemærk, at når et felt omfatter et "/", betyder det, at vi ikke indsamler eller på anden vis behandler personoplysninger for den registrerede kategori på et angivet marked/i et angivet land.

Når et felt indeholder mere end en dataansvarlig, betyder det, at vi har mere end en Nu Skin-virksomhed i det pågældende land/på det pågældende marked, og den dataansvarlige er den virksomhed, du har forbindelse til (fordi du fx besøgte eller søgte en stilling på det pågældende Nu Skin-kontor).

Hvis du vil se, hvilken Nu Skin-virksomhed, der er dataansvarlig for dine personoplysninger, skal du etablere følgende:

 

1) Hvilken kategori af registreret, du tilhører:

-      Kunder (kunder omfatter modtagere af nyhedsbrevet eller andre markedsføringsmeddelelser)

-      Brand Affiliates (dvs. registrerede distributører)

-      Jobansøgere

-      Besøgende på kontor

 

2) Dit land eller marked:

o   Hvis du er kunde, skal du se efter det land/marked, hvor du har registeret din Nu Skin-onlinekonto, eller hvor du foretager dine køb.

o   Hvis du er Brand Affiliate, skal du lede efter det land/marked, hvor du har registreret din Nu Skin Brand Affiliate-konto.

o   Hvis du er jobansøger, skal du lede efter det land/marked, hvor det Nu Skin-kontor, du søger job hos, er beliggende.

o   Hvis du er besøgende på et kontor, skal du lede efter det land/marked, hvor det Nu Skin-kontor, du besøger, er beliggende.

 

Den sidste side af dette bilag 1 indeholder kontaktoplysninger for alle de anførte virksomheder. Hvis du har spørgsmål eller vil vide andet, bedes du kontakte vores Privacy Team.

Land/marked

Kunde

Brand Affiliate

Jobansøgere

Besøgende på kontor

Argentina

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Argentina som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Argentina som fælles dataansvarlige

 

 

Australien

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Australia, Inc som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Australia, Inc som fælles dataansvarlige

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Belgien

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin Belgium NV og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin Belgium NV eller NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV eller NSE Products Europe BVBA

Brunei

Nu Skin International Inc. og NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd som fælles dataansvarlige

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Canada

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Canada

 

 

Chile

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Chile

 

 

Colombia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Colombia

 

 

Danmark

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Fastlandskina

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Filippinerne

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Philippines, LLC som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Philippines, LLC som fælles dataansvarlige

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Finland

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Frankrig

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Fransk Polynesien

Nu Skin International Inc. og Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin French Polynesia

 

 

Hongkong/Macau

Nu Skin International og Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC som fælles dataansvarlige

Nu Skin International og Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC som fælles dataansvarlige

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Indonesien

Nu Skin International Inc. og PT Nusa Selaras Indonesia som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og PT Nusa Selaras Indonesia som fælles dataansvarlige

PT Nusa Selaras Indonesia eller PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia eller PT Nu Skin Distribution Indonesia

Irland

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Island

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Israel

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Israel Inc. som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Israel Inc. som fælles dataansvarlige

 

 

Italien

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Japan

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. og Nu Skin Japan som fælles dataansvarlige

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. og Nu Skin Japan som fælles dataansvarlige

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Luxembourg

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Malaysia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd som fælles dataansvarlige

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Mexico

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Mexico som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Mexico som fælles dataansvarlige

 

 

Nederlandene

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

New Zealand

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc som fælles dataansvarlige

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Norge

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Ny Caledonien

Nu Skin International Inc. og Nu Skin New Caledonia som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin New Caledonia som fælles dataansvarlige

 

 

Polen

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Rumænien

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises SRL som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises SRL som fælles dataansvarlige

 

 

Schweiz

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Singapore

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd som fælles dataansvarlige

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd eller NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd eller NSE Asia Products Pte Ltd

Slovakiet

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Spanien

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Storbritannien

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Sverige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Sydafrika

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. som fælles dataansvarlige

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Taiwan

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch som fælles dataansvarlige

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

 

Thailand

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited som fælles dataansvarlige

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Tjekkiet

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 

Tyskland

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Ukraine

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Ungarn

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

USA

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Vietnam

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company som fælles dataansvarlige

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Østrig

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA som fælles dataansvarlige

 

 


Kontaktoplysninger

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222 Zhongshan Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, Folkerepublikken Kina

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTINA

Tlf.: +54 801.45.0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIEN

Tlf.: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District, Shanghai, Folkerepublikken Kina

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

Belgien

Tlf.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT 84601, USA

Tlf.: +1 801-345-1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

Tlf.: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, Folkerepublikken Kina

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

Tlf.: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

UNGARN

Tlf.: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

USA

Tlf.: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPORE (039192)

Tlf.: +65 6837-3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hongkong

KINA

Tlf.: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Tlf.: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

FILIPPINERNE

Tlf.: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

Belgien

Tlf.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

RUMÆNIEN

Tlf.: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPORE

Tlf.: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive

0157 Irene

SYDAFRIKA

Tlf.: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THAILAND

Tlf.: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

UKRAINE

Tlf.: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIETNAM

Tel: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIEN

Tlf.: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

TYSKLAND

Tlf.: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

USA

Tlf.: +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

ISRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALAYSIA

Tlf.: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

NEDERLANDENE

Tlf.: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Tlf.: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEI DARUSSALAM

Tlf.: +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 København

DANMARK

Tlf.: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAIWAN

Tlf.: +886 02 8752 - 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, Folkerepublikken Kina

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONESIEN

Tlf.: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, Folkerepublikken Kina

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, Kina

48hrs_reply_china@nuskin.comBilag 2 - Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

De personoplysninger og dokumenter, vi måtte have indsamlet, eller som vi indsamler, fra dig, eller som du har stillet eller stiller til rådighed, behandles (hvilket omfatter indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse af dine personoplysninger) bl.a. med henblik på følgende formål og retsgrundlag, for så vidt dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning:

Som

bruger vi dine personoplysninger

anvender vi følgende retsgrundlag til at bruge dine personoplysninger:

Kunde   

for at oprette og forvalte din konto, behandle dine køb og administrere ↗ returnering af dine produkter, kommunikere med dig om din ordre på et produkt eller en tjenesteydelse.        

for at opfylde vores kontrakt med dig og overholde de juridiske og regulerende krav, herunder hvad angår regnskabsførelse, skatter og afgifter samt databeskyttelse.

for at stille nyheder og informationstjenester til rådighed, herunder opdateringer pr. e-mail og nyhedsbreve.

for at modtage sådanne markedsføringsmeddelelser, hvor vi har dit samtykke til dette, og/eller hvor du har tilkendegivet en præference om at modtage disse, eller hvor det er i vores legitim interesse at stille sådan markedsføring til rådighed for dig.

for at føre undertrykkelseslister for dermed at sikre, at du ikke modtager meddelelser, hvis du ikke samtykker til disse eller framelder dig.

for at overholde vores juridiske forpligtelser.

for at foretage analyser og udvikling ud fra samlede data, herunder, men ikke begrænset til, salgsstatistik, markedsanalyse, udvikling af produkter og tjenesteydelser, for at vedligeholde vores globale databaser.

for at udøve vores legitime interesser i at forbedre kundeoplevelsen, forbedre vores produkter og tjenesteydelser samt med henblik på generel innovation, og for at sikre og fremme vores økonomiske, kommercielle, sociale og økonomiske interesser, eller for udførelsen af den kontrakt, vi har indgået med dig, med dit samtykke, og hvor dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

for at bekæmpe og spore ulovlige aktiviteter såsom misbrug af kreditkort, og med henblik på håndtering af tvister, hvis du eksempelvis indgiver en klage om brugen af vores produkter eller tjenesteydelser.

for at overholde de juridiske og regulerende forpligtelser, herunder regnskabs- og skattemæssige forpligtelser, og for at udøve vores legitime interesse i at sikre og fremme vores økonomiske, kommercielle, sociale og økonomiske interesser og for at kommunikere med dig eller som led i opfyldelsen af den kontrakt, vi har indgået med dig.

for at bevare sikkerhed og administrere adgangen til vores systemer, vores websted og apps.

for at overholde de juridiske forpligtelser og/eller for at udøve vores legitime interesse i at bevare sikkerheden på webstedet, apps og netværk eller som led i opfyldelsen af den kontrakt, vi har med dig.

for at indsamle oplysninger om, hvordan du anvender vores tjenesteydelser, således at vi kan tilpasse vores kommunikation med dig og forbedre vores websted og apps.

for at opfylde den kontrakt, vi har indgået med dig, hvor vi har dit samtykke til dette, eller for at udøve vores legitime interesser i at levere vores websted og apps effektivt.

Brand Affiliate

for at oprette og administrere din konto og behandle dine køb og for at yde løbende kundeservice og støtte dig og din Brand Affiliate-konto.

for at opfylde vores kontrakt med dig og overholde de juridiske og regulerende krav, herunder hvad angår regnskabsførelse, skatter og afgifter samt databeskyttelse.

for at ekspedere betaling af dit provenu og bonusudbetalinger.

for at opfylde vores kontrakt med dig og overholde de juridiske og regulerende krav, herunder hvad angår regnskabsførelse, skatter og afgifter.

for at yde tjenesteydelser over for dig ved fx (i) at dele oplysninger i Nu Skins Business Support-materiale, (ii) at invitere dig til arrangementer og sende påmindelser om dato, tid og sted for arrangementerne og (iii) at organisere succesture og -arrangementer.

for at opfylde vores kontrakt med dig eller for at udøve vores legitime interesse for dermed at træne og give vores Brand Affiliates incitament med dit samtykke.

for at anerkende dig som Brand Affiliate ved fx at offentliggøre dit navn, dine salgstal, dit billede, din titel, de velgørende beløb, du har doneret osv., ved Nu Skins arrangementer, i vores Business Support-materialer, på de sociale medier, via e-mail osv.

hvor vi har dit samtykke dertil, eller fordi vi har en legitim interesse i at fremme vores brand og vores sælgeres resultater.

for at fremme vores brand, fx gennem brug på webstedet, i markedsføringsmaterialer eller andre former for marketingredskaber, i form af (i) udtalelser fra dig ved Nu Skins arrangementer eller (ii) optagelser af dig under taler eller anden offentlig optræden ved Nu Skins arrangementer.

hvor vi har dit samtykke dertil, eller fordi vi har en legitim interesse i at fremme vores brand og vores sælgeres resultater.

for at stille nyheder og informationstjenester til rådighed, herunder opdateringer pr. e-mail og nyhedsbreve.

for at modtage sådanne markedsføringsmeddelelser, hvor vi har dit samtykke til dette, og/eller hvor du har tilkendegivet en præference om at modtage disse, eller for at udøve vores legitime interesse for at stille sådan markedsføring til rådighed for dig.

for at føre undertrykkelseslister for dermed at sikre, at du ikke modtager meddelelser, hvis du ikke samtykker til disse eller framelder dig.

for at overholde vores juridiske forpligtelser.

for at foretage analyser og udvikling ud fra samlede data, herunder, men ikke begrænset til, salgsstatistik, markedsanalyse, udvikling af produkter og tjenesteydelser, for at vedligeholde vores globale databaser.

for at udøve vores legitime interesser i at forbedre kundeoplevelsen, forbedre vores produkter og tjenesteydelser samt med henblik på generel innovation, og for at udøve vores legitime interesse i at sikre og fremme vores økonomiske, kommercielle, sociale og økonomiske interesser, eller hvor dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

for at bekæmpe og spore ulovlige aktiviteter såsom misbrug af kreditkort, og med henblik på håndtering af tvister, hvis du eksempelvis indgiver en klage om brugen af vores produkter eller tjenesteydelser.

for at overholde de juridiske og regulerende forpligtelser, herunder regnskabs- og skattemæssige forpligtelser, og for at udøve vores legitime interesse i at sikre og fremme vores økonomiske, kommercielle, sociale og økonomiske interesser og for at kommunikere med dig.

for at bevare sikkerhed og administrere adgangen til vores systemer, vores websted og apps.

for at overholde de juridiske forpligtelser og for at udøve vores legitime interesse i at bevare sikkerheden på webstedet, apps og netværk.

for at indsamle oplysninger om, hvordan du anvender vores tjenesteydelser, således at vi kan tilpasse vores kommunikation med dig og forbedre vores websted og apps.

for at opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig, hvor vi har dit samtykke til dette, eller for at udøve vores legitime interesser i at levere vores websted og apps effektivt.

Jobansøger

for at overveje ansøgere til ansættelse eller konsulentvirksomhed og for at administrere onboarding-procedurer.

for at efterkomme din anmodning, før vi indgår en kontrakt med dig, for at overholde vores juridiske forpligtelser og/eller for at udøve vores legitime interesse ved at overveje egnede kandidater til ansættelse og – hvor det er relevant – med dit samtykke.

Besøgende på kontor

for at bevare sikkerhed og administrere adgangen til vores kontorer.

for at udøve vores legitime interesse i vedligeholdelsen af sikkerheden omkring vores bygninger, systemer og kontoraktiver, hvor det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller med dit samtykke, hvor det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.