Er du der stadig?

FORTSÆT

Nu Skin brugergenereret indhold - Vilkår og Betingelser

Nu Skin brugergenereret indhold - Vilkår og Betingelser

Sidste opdatering: 06/05/2020

 

Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene og betingelserne") gælder, når Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BV, samt deres affilierede selskaber og datterselskaber, ("Nu Skin" eller "vi", "os", "vores") vælger eventuelle ord, billeder, fotos, data, oplysninger eller andet brugergenereret indhold med relation til Nu Skins brand og produkter ("Indhold"), som du uploader, slår op eller deler ved hjælp af tredjeparters hjemmesider eller platforme, inklusive, men ikke begrænset til, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat og Twitter ("Platformene"), og bruger dette indhold på vores hjemmeside, markedsførings-e-mails og andre markedsføringskanaler eller på eventuelle Nu Skin-ejede sociale medieplatforme ("Nu Skin-medier").

 

Valg af indhold og begrænsninger

 

1.  Fra tid til anden kan vi vælge indhold fra platformene, som vi ønsker at bruge i Nu Skin-medierne.

 

2.  Vi vil vælge, hvilket indhold vi ønsker at bruge i Nu Skin-medierne, efter eget valg. Vi vælger selv, om vi ønsker at dele instruktioner vedrørende typen af det indhold, vi sandsynligvis vil vælge og bruge i Nu Skin-medierne. Hvis vi deler sådanne instruktioner, kan vi stadig vælge indhold, som ikke følger disse instruktioner, under forudsætning af at sådant indhold overholder begrænsninger angivet i afsnit 3 af disse vilkår og betingelser. På samme måde vil overholdelsen af sådanne instruktioner ikke garantere, at vi vælger dit indhold. Vi er ikke forpligtet til at anvende noget indhold i Nu Skin-medierne.

 

3.  Hvis du ønsker at udarbejde indhold, skal du sikre, at:

 • dit indhold ikke påstår eller antyder, at vores produkter hjalp med at adressere, behandle, helbrede eller forhindre enhver sygdom eller anden medicinsk tilstand, eller at det antyder et resultat, der er forskelligt fra eller ligger ud over vores godkendte markedsføringspåstande, og at
 • dit indhold ikke er misvisende, krænkende, injurierende, obskønt, pornografisk, fornærmende, usømmelig, truende, chikanerende, hadefuldt eller stødende eller på anden måde ulovligt, og
 • hvis du er en Nu Skin Brand Affiliate, at du overholder din Brand Affiliate-aftale, herunder Nu Skins politikker og procedurer.

Hvis vi bliver informeret om, at din indhold ikke overholder disse begrænsninger, vil vi bede dig om at slette indholdet øjeblikkeligt.

 

4.  Det er ikke nødvendigt at købe noget fra Nu Skin, for at dit indhold eventuelt vælges til brug i Nu Skin-medierne.

 

Dit samtykke giver os tilladelse til at bruge indholdet

 

5.  Hvis vi ønsker at bruge dit indhold i Nu Skin-medierne, vil vi kontakte dig på den relevante platform for at bede om dit samtykke til at bruge dit indhold. Vi vil bede dig om at besvare vores henvendelse med hashtag'et "#yesnuskin", hvis du giver os tilladelse til at bruge dit indhold i Nu Skin-medierne. Hvis du giver os dit samtykke på denne måde, indvilliger du i at være bundet af disse vilkår og betingelser.

 

6.  Du skal besvare vores henvendelse direkte via samme chat, tråd eller private besked med hashtag'et "#yesnuskin" for at give os dit samtykke. Hvis vi ikke modtager svar fra dig indenfor syv dage fra den dato, hvor vi kontaktede dig, vil vi antage, at du ikke giver dit samtykke til vores brug af dit indhold, og det vil ikke blive brugt i Nu Skin-medierne.

 

7.  Ved at give samtykke til vores brug af dit indhold i henhold til afsnit 6 af disse vilkår og betingelser, garanterer du:

 • at du er ældre end 16 år,
 • bekræfter du, at indholdet er din originale kreation og/eller, at du har indhentet de passende rettigheder og tilladelser fra alle tredjeparter, der ejer eller administrerer alle rettigheder i forbindelse med dit indhold,
 • at du giver Nu Skin og dennes affilierede selskaber en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, overførbar, royalty-fri, uigenkaldelig og tidsubegrænset ret og licens til kompensationsfri brug af dit indhold i Nu Skin-medierne som angivet i disse vilkår og betingelser,
 • at du giver os tilladelse til at omdesigne, arkivere, gengive, uddele, vise, offentligt udføre og/eller afspille og offentliggøre samt til at beskære og redigere, tilpasse og ændre dit indhold eller eventuelle dele deraf,
 • at du bekræfter, at vores brug af dit indhold i Nu Skin-medierne ikke vil krænke eller på anden måde overtræde copyright, varemærker, privatliv, handelsmæssig eller intellektuel ejendom eller rettigheder tilhørende eventuelle tredjeparter,
 • at du giver dit samtykke til, at Nu Skin bruger dit fornavn, brugernavn og profilbillede tilknyttet den konto, hvor du opslog indholdet, dit land og dit billede, som det fremstår i indholdet (hvis relevant) til de formål, der er beskrevet i afsnit 8 af disse vilkår og betingelser.

 

8.  Medmindre vi udtrykkeligt aftaler andet med dig, vil vi kun bruge de personoplysninger, som du har oplyst, hvilket er begrænset til dit fornavn, brugernavn og profilbillede tilknyttet den konto, hvor du opslog indholdet, dit land og dit billede, som det fremstår i indholdet (hvis relevant), til følgende formål:

 • Opslå hele eller dele af dit indhold i Nu Skin-medierne i henhold til afsnit 7 af disse vilkår og betingelse, og/eller
 • Angive dig som forfatter af indholdet i Nu Skin-medierne.

Hvis du er en Nu Skin Brand Affiliate, vil vi eventuelt bede dig om at oplyse din distributørkontos ID-nummer for at sikre, at du overholder din Brand Affiliate-aftale, herunder Nu Skins politikker og procedurer, som angivet i afsnit 3 af disse vilkår og betingelser.

 

9.  Du accepterer, at du ikke vil modtage betaling, præmier eller andet vederlag, hvis vi bruger dit indhold i eventuelle Nu Skin-medier, og at vi efter eget skøn kan vælge eller fravælge at kreditere dig som forfatter af indholdet ved at tagge dit brugernavn eller nævne dine personoplysninger, når vi bruger indholdet i Nu Skin-medierne.

 

Fjernelse af dit indhold fra Nu Skin-medierne

 

10.  Du er indforstået med, at vi kan fjerne dit indhold fra alle Nu Skin-medier når som helst efter eget valg.

 

11.  Hvis du fjerner dit indhold fra den platform, hvor det oprindeligt blev opslået, vil det kun blive fjernet fra Nu Skin-medierne automatisk, hvis vi ganske enkelt genopslog dit indhold på den samme platform, underlagt rimelige forsinkelser af tekniske årsager.

 

12.  Hvis dit indhold ikke fjernes automatisk fra Nu Skin-medierne, når du fjerner det fra platformen, og du ikke ønsker, at dit indhold anvendes af Nu Skin længere, bedes du kontakte infoeurope@nuskin.com for at anmode om, at vi fjerner dit indhold fra Nu Skin-medierne. Når vi har modtaget din anmodning, vil vi fjerne dit indhold indenfor en rimelig tidsramme.

 

13.  Du er indforstået med, at det ikke altid er muligt at fjerne indholdet fra alle Nu Skin-medier. Dette gælder for eksempel, hvis dit indhold er inkluderet i markedsførings-e-mails, som vi har sendt ud, inden du underrettede os om, at du ønsker at fjerne dit indhold fra Nu Skin-medierne. Dog gælder, at vi vil sørge for, at dit indhold fjernes fra alle redigerbare og kommende Nu Skin-medier, efter vi har modtaget din anmodning.

 

Diverse

 

14.  Disse vilkår reguleres i henhold til Belgisk Lov, og eventuelle tvister i forbindelse hermed er underlagt de belgiske domstoles eksklusive jurisdiktion.

 

15.  Nu Skin forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel ved at opslå de reviderede vilkår og betingelser. I overensstemmelse hermed bør du gennemgå vilkårene og betingelserne hver gang, du giver os tilladelse eller godkendelse til at bruge dit indhold.