Všeobecné podmínky

Nový zákazník? Zaregistrujte se ještě dnes!
Nový zákazník? Zaregistrujte se ještě dnes!

Všeobecné podmínky

Tato Smlouva prémiové automatické objednávky (ADR)se uzavřena mezi vámi jakožto nezávislým distributorem (dále zde jako „Já“, „Mě/Mi“ nebo „Vy“, „Vám“), a Nu Skin Enterprises Product Inc., a Delaware corporation, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, DIČ: NL8039.25.372.B.01 (dále zde také jako „Společnost“).

Do programu ADR se můžete zapsat telefonicky, online, nebo podpisem Smlouvy prémiové automatické (ADR) a zasláním na adresu Společnosti. Pokud se do programu přihlásíte telefonicky, musíte i tak podepsat Smlouvu prémiové automatické (ADR) a zaslat ji na adresu Společnosti, nebo odsouhlasit smluvní podmínky online. Pokud tak neučiníte, váš účet ADR bude zrušen.

Povšimněte si, prosím, že online smlouva ADR obsahuje všechny smluvní podmínky mezi vámi a Společností. Všechny smluvní podmínky by se na zadní stránku vytištěné Smlouvy prémiové automatické (ADR) nevešly, pokud by nebyly vytištěny typem písma, který je špatně čitelný. Z tohoto důvodu vás odkazuje Smlouva prémiové automatické (ADR) na tuto webovou stránku, kde se nacházejí smluvní podmínky v plném znění.

Smluvní podmínky na zadní straně vytištěné Smlouvy prémiové automatické (ADR) a smluvní podmínky uvedené na této webové stránce tvoří celkové smluvní podmínky, ke kterým se společnosti zavazujete. Abyste zobrazili smluvní podmínky nacházející se na zadní straně smlouvy o ADR, klikněte prosím sem. Následující smluvní podmínky, na které je odkazováno v odstavci 3 smluvních podmínek na zadní straně smlouvy o ADR, jsou součástí smlouvy o ADR a společně tvoří váš závazek směrem ke Společnosti.

1. Registrační postupy
Tuto smlouvu o ADR mohu předložit online, faxem, poštou nebo doručením podepsaného výtisku do centra pro distributory (walk-in) Společnosti.

2. Dodatečné výhody
Jako distributor nebo jako zákazník rozumím tomu, že pro účast v programu ADR neexistují minimální požadované nákupy produktů. Nicméně pokud je celková hodnota mé měsíční ADR objednávky vyšší než 50 PSV (osobní bodová hodnota) po slevě, budu mít nárok na následující výhody:

(a) Obdržím 5% slevu z velkoobchodních cen a PSV produktů na mé ADR objednávce, kromě produktů a sad, na které se tato 5% sleva nevztahuje (např. sady, slevněné balíčky, Vitameal, atd.);

(b) Slevu na dodávku* až 50% z celkových nákladů na dodávku; a

(c) Získám produktové body, které mohou být vyměněny za další produkty.

V případě, že budu spravovat svůj ADR účet faxem, e-mailem, poštou nebo prostřednictvím centra pro distributory, bude se na tuto správu vztahovat manipulační poplatek ve stejné výši jako ADR zlevněný poplatek za dodávku.

* Na některé trhy/specifické regiony nebo ostrovy se tyto snížené ceny nevztahují (např.Island, Kanárské ostrovy, Francouzský zámořský department).

3. ADR produktové body – nákup, smazání a vrácené produkty

A. Moje měsíční ADR objednávky mi mohou získat produktové body, které mohou být vyměněny za produkty. Produktové body se mohou lišit a jsou získávány na základě 20 až 30 % hodnoty objednávky ADR před zdaněním. Nemohu získat více než 75 produktových bodů měsíčně. V případě, že zadám objednávku za použití pouze produktových bodů nebo zkombinuji běžnou produktovou objednávku v hodnotě méně než 50 PSV s produktovými body, zaplatím běžný poplatek za dodávku; v případě, že zadám objednávku v hodnotě 50 PSV nebo více po slevě v kombinaci s produktovými body na existující objednávku ADR, obdržím sníženou sazbu za dodávku. Sazby za dopravu jsou uvedeny v ceníku nebo kontaktujte svůj zákaznický servis.

B. Rozumím a souhlasím, že produktové body, které získám a které nevyužiji, automaticky vyprší první den 13. měsíce od doby, kdy byly získány („Smazání“). Rozumím a souhlasím, že pokud uvědomím Společnost do třiceti (30) dnů od Smazání a zažádám o navrácení smazaných produktových bodů, budou mi smazané produktové body navráceny.

C. Není možné vrátit produkty, které byly zakoupeny s využitím ADR produktových bodů a z produktů, které byly zakoupeny s využitím ADR produktových bodů, není možné získat PSV nebo GSV (bodová hodnota skupiny).

D. Vrácení
S výjimkou produktů, zakoupených s využitím produktových bodů z ADR nákupů, všechny produkty, objednané v rámci programu ADR mohou být navráceny Společnosti na základě běžného postupu Společnosti při navrácení produktů (odstavec 7 Zásad a postupů EU). Upozorňujeme, že produktové body, získané zvámi navráceného zboží, budou z vašeho účtu odstraněny.

E. Záruka vrácení peněz

Společnosti garantuje, že jestliže (a) si zvolím Life Pak+® nebo JVi* za svůj měsíční produkt(y) ve svém ADR programu po dobu minimálně 3 měsíců, (b) a jestliže se moje hodnota karotenoidů v kůži nezlepší po užívání Life Pak+® nebo JVi* po 90 dnech, vrátí mi Společnost mé peníze.

*O dostupnosti produktů v rámci vašeho trhu se, prosím, informujte v aktuálním ceníku v Office Knihovně.

4. Platba

A. V této ADR Smlouvě jsem pecifikoval/a množství každého produktu, které si přeji obdržet každý měsíc a poskytl/a jsem Společnosti všechny potřebné údaje o své platební kartě Visa nebo MasteCard včetně její doby platnosti tak, aby mohla provést přímé inkaso z mého spořícího nebo běžného účtu v bance. Všechny mnou objednané produkty musejí být plně zaplaceny předtím, než budou dodány.

B. Zvolil/a-li jsem kreditní kartu jako způsob platby, autorizuji Společnost nebo jeji přidruženou společnost k odečtení dané částky ze své kreditní karty každý měsíc za produkty specifikované výše.

5. Změna adresy
Kromě případů, kdy písemně oznámím Společnosti poštou, faxem nebo online změnu adresy alespoň 14 dní před určeným dnem zpracování, produkty, které jsem si vybral/a mi budou dodány každý měsíc na adresu, kterou jsem poskytl/a. Společnost provede úpravy specifikované vmém písemném oznámení nejpozději do 14 dnů od obdržení takového oznámení. Produkty budou dodány na adresu uvedenou v kolonce nadepsané Registrační informace a dodací adresa.

6. Změna objednávky
Kromě případů, kdy písemně oznámím Společnosti poštou, faxem nebo online změny své objednávky alespoň čtyři (4) pracovní dny před určeným dnem zpracování, budou mi produkty, které jsem si vybral/a, dodány každý měsíc na adresu, kterou jsem poskytl/a. Společnost provede úpravy specifikované vmém písemném oznámení nejpozději do čtyř (4) pracovních dnů před dokončením procesu zpracování objednávky, po včasném obdržení tohoto oznámení. V případě příkazu k inkasu kontaktujte, prosím, Váš místní zákaznický servis pro detailní informace ohledně způsobu platby a termínů.

7. Zastavení výroby produktů
Společnost může zastavit výrobu konktrétních produktů, které jsem si vybral/a. V takovém případě mi Společnost poskytne písemné oznámení alespoň 30 dní před zastavením výroby produktů a bude mi nadále zasílat zbývající vybrané produkty na mé ADR Smlouvě. Produkty, jejichž výroba byla zastavena, mohu nahradit jinými produkty; v případě, že si vyberu jiné produkty, písemně uvědomím Společnost o typu a bodové hodnotě vybraných produktů alespoň 30 dní před zásilkou. Nákupní cena a poplatky za dodávku budou automaticky změněny tak, aby odrazily změnu mé objednávky.

8. Možnost zpětné objednávky

A. Je podle uvážení Společnosti, které produkty budou k dispozici pro zpětnou objednávku pro distributory. Ve většině případů jsou produkty, které jsou kdispozici pro zpětnou objednávku, nejprodávanějšími produkty a očekává se, že budou opět skladem do 14 dnů. Produkt na zpětné objednávce bude odeslán distributorovi nebo zákazníkovi hned, jakmile bude k dispozici v místním skladu.

B. Pokud distributor nebo zákazník zažádá, aby byl produkt na zpětné objednávce přidán k jeho produktové objednávce, souhlasí tím s uhrazením takového produktu předem s tím, že jej obdrží později.

C. Po úspěšném dokončení produktové objednávky, která obsahuje produkt zpětné objednávky, včetně platby, se bodová hodnota celé objednávky, včetně produktů zpětné objednávky, bude započítávat do provizí za měsíc, do kterého objednávka patří.

D. Kdykoliv před tím, než je produkt zpětné objednávky odeslán, může zákazník či distributor zažádat o 100% vrácení peněz z produktu zpětné objednávky. Této žádosti bude vyhověno. Zbytek objednávky je předmětem aktuálních postupů při navrácení produktů.

E. Společnost si vyhrazuje právo na zrušení zpětné objednávky a vrácení peněz (100 %) z neodeslaných produktů zpětné objednávky bez předchozího oznámení zákazníkovi nebo distributorovi. Společnost může také podle potřeb rozšířit očekávané datum dostupnosti.

9. Zvýšení cen
Společnost může změnit ceny produktů, které jsem si vybral/a. Vpřípadě, že je cena konkrétního produktu zvýšena, Společnost mě písemně upozorní alespoň 30 dní před zvýšením ceny a bude mi i nadále zasílat vybrané produkty za tuto zvýšenou cenu, pokud jí nedám pokyn, aby učinila jinak.

10. Ukončení ADR Programu nebo Objednávek

A. Společnost může ukončit ADR program písemným oznámením 14 dní předem. Společnost může také sokamžitou platností ukončit mé právo na účast vprogramu ADR a tuto smlouvu o ADR a upozornit mě na ukončení vpřípadě, že (i) kreditní karta nebo bankovní autorizace, poskytnuta vtéto smlouvě o ADR vyprší, je zrušena nebo jinak ukončena, (ii) poruším všeobecné podmínky této smlouvy o ADR nebo (iii) v případě, že jsem distritubor a porušil/a jsem všeobecné podmínky své distributorské smlouvy.

B. Svou objednávku ADR mohu písemně kdykoliv zrušit. Společnost zruší mou smlouvu o ADR do 14 dnů od obdržení mého písemného oznámení.

C. Společnost může, podle vlastního uvážení, písemným oznámením 14 dní předem modifikovat všeobecné podmínky tohoto programu ADR, včetně, ale ne pouze, doby platnosti produktových bodů pro distributory.

11. Žádné změny v Distributorské smlouvě
Všeobecné podmínky obsažené v této smlouvě o ADR žádným způsobem nepozměňují ani neupravují všeobecné podmínky mé Distributorské smlouvy.

12. Shromažďování osobních údajů
Informace, které poskytnete, budou nezávisle zpracovány společností Nu Skin International Inc (zde jako „Společnost“ nebo „my“) pro účely zpracování vašich objednávek a pro obecnou administrativu, marketing a statistické a organizační účely. Z tohoto důvodu můžeme poskytnout vaše osobní údaje našim jednatelům nebo třetím stranám, které pro nás pracují.Někteří z nich se mohou nacházet i mimo Českou republiku nebo Evropský Hospodářský Prostor. O detailní informace o těchto jednatelích a třetích stranách můžete požádat Společnost na adrese uvedené v horní části tohoto dokumentu. Souhlasíte s tím, že Společnost smí poskytovat vaše osobní údaje jiným distributorům, pokud váš distributor ukončí činnost pro společnost Nu Skin. Máte právo získat kopii informací, které o vás společnost archivuje a spadají pod Data Protection Act 1998 (za tuto službu můžeme požadovat určitý nízký poplatek), na adrese Společnosti uvedené v horní části tohoto Dokumentu, abyste v nich opravili jakékoli nepřesnosti. Smíme Vás kontaktovat s ohledem na sdělení detailů o našich službách, příležitostech a produktech, které nabízíme, pozvat vás na shromáždění nebo vás kontaktovat s dotazem na váš názor na naše služby a produkty.