Porovnání cen

Porovnání cen

Porovnejte a ušetřete na každé objednávce ADR. Podívejte se na tento příklad produktové objednávky s hodnotou 100 PSV.

ÚSPORY S ADR*

 

PSV produktů

Cena produktů bez DPH

Poplatky za doručení bez DPH****

Návratnost v bezplatných produktových bodech v %

BEZPLATNÉ produktové body

Celková částka bez DPH (včetně bezplatných produktových bodů)***

Běžná objednávka faxem/poštou

100

75 EUR

 12,25EUR

0 %

0

87,25 EUR

Objednávka ADR

95

71,25 EUR

6,65 EUR

20 – 30 %

19 – 29 bodů**

63,65 – 56,15 EUR

Úspory

5

3,75 EUR

5,60 EUR

20–30 %

19-29 bodů*

2,60 –
31,30 EUR

* Upozorňujeme, že tabulka slouží výhradně jako příklad. Použity německé ceny (bez DPH) a PSV.
**Produktové body budou zrušeny v případě vráceného produktu z ADR.
***Tyto údaje jsou včetně produktových bodů, které budou uděleny následující měsíc. V tomto konkrétním případě je úspora v okamžiku nákupu 3,75 EUR.
**** Na některé trhy či zvláštní oblasti nebo ostrovy se tento slevový plán nevztahuje (např. Island, Kanárské ostrovy, Francouzská zámořská území).

Divider