Věda

Věda

Ze studie, provedené Stanfordskou univerzitou (USA), vyplývá, že u jedinců s nízkými hladinami enzymu arNOX v séru je klinicky prokázán v průměru o sedm let mladší vzhled, než je jejich skutečný věk. Jednotlivci s vysokými hladinami enzymu arNOX v séru vypadají v průměru o sedm let starší než je jejich skutečný věk. Složky ageLOC® jsou určeny speciálně k zamezení vzniku volných radikálů v pokožce, které vyvolává enzym arNOX. Tato prevence může pomoci zpomalit známky stárnutí, které mohou být důsledkem zrychlené produkce volných radikálů.

file