Ruby Exekutiv

Ruby Exekutiv

Po dosažení titulu Ruby Exekutiva bude váš úspěch nadále oslavován nejen na událostech vašeho místního trhu, ale také na těch regionálních. Obdržíte váš   odznakový titul Ruby Exekutiv společnosti Nu Skin® a certifikát a vaše uznání bude zveřejněno a  oznámeno prostřednictvím webových stránek společnosti.

 

 

Odznakový titul Ruby Exekutiv je důležitým milníkem, bude vám  přidělena Account manažerka, která vám prostřednictvím pravidelných zpráv o výkonu vaší organizace poskytne podporu na vaší cestě k odznakovému titulu Blue Diamond. Budete mít také přístup k  GPS navigátoru, personalizovanému online nástroji, díky kterému budete mít kdykoli a kdekoli snadný a pohodlný přehled o vašem podnikání. 

 

Budete se moci zúčastnit Skupinového bonusu pro region EMEA, ve kterém můžete získat  podíl z prodejů regionu EMEA podléhajícím provizím.  Kvalifikovat se na Majetkový zvyšovatel, ve kterém získáte EEB (5 %) plus DBLG1  (10 %), když dosáhnete 3 000 GSV nebo Bonusu za odloučeného Exekutiva na vaší G1, G2 a G3.*

 

Divider