Slovník

Nový zákazník? Zaregistrujte se ještě dnes!

Slovník

Aktivní požadavek: Abyste se kvalifikovali na jakýkoliv bonus v rámci Kompenzačního plánu prodeje, musíte získat 100 PSV a uskutečnit pět maloobchodních prodejů měsíčně.

 

ADR: Zvolte si měsíční automatickou dodací objednávku produktů NSE nebo měsíční dar iniciativě Nourish the Children®   a získejte tak za svou loajalitu odměnu v podobě výhod.

 

Odloučený Exekutiv: Distributor, který ukončil kvalifikaci na Exekutiva a odloučil se od své horní linie, což znamená, že bodová hodnota nového Exekutiva a jeho kruhové skupiny se už nebudou nadále počítat k hodnotě objemu prodeje (CSV) jeho horní linie. V takovém případě se Exekutiv horní linie může kvalifikovat k získání Bonusu za odloučeného Exekutiva z GSV svého nového odloučeného Exekutiva. Aby se Exekutivovi horní linie podařilo odloučeného Exekutiva znovu získat, musí být datum jeho kvalifikace před datem převedení odloučeného Exekutiva nebo právě v tento den.

 

BEB: Bonus za odloučeného Exekutiva je bonus, který nabízí až 5% výdělek z hodnoty objemu prodeje (CSV) každé generační úrovně na základě celkového počtu odloučených Exekutivů G1 (viz tabulka ve 3. kroku). K získání 5% Bonusu za odloučeného Exekutiva musí mít Exekutiv GSV alespoň 3 000. V případě, že je GSV mezi 2 000 a 2 999, bude Bonus za odloučeného Exekutiva daný měsíc vyplacen z CSV odloučených Exekutivů G1 až G6 ve výši 2,5 %.

 

Kruhová skupina: Pro ty, kteří nejsou Exekutivy, se kruhová skupina skládá z maloobchodních zákazníků, upřednostněných zákazníků a Distributorů. U Exekutivů kruhová skupina zahrnuje všechny maloobchodní zákazníky, upřednostněné zákazníky, Distributory a kvalifikující se Exekutivy.

 

Provize: Obnos, který je vám vyplácen v závislosti na vašem prodeji produktů.


CSV: Hodnota objemu prodeje:
Měsíční valutová hodnota produktů a služeb koupených od společnosti, které podléhají provizím a na základě nichž se budou počítat bonusy a provize podle kompenzačního plánu prodeje. CSV je rovna velkoobchodní ceně produktu nebo služby, od níž byly odečteny veškeré slevy (které mohou zahrnovat daně, platby za rychlý start, ADR nebo internetové slevy). Kvalifikační požadavky se budou zakládat na PSV a GSV.

 

DBLG1: Dvojitý bonus G1 je bonus, který nabízí 10% výdělky z celkového GSV Exekutivů G1. Aby Exekutiv 10% Dvojitý bonus G1 získal, musí mít GSV alespoň 3 000. Tento bonus je vyplácen podle výpočtu Zvyšovatele bodové hodnoty pouze tehdy, pokud z obou alternativ přispívá k vyšší výplatě.

 

DEXEC: Degradovaný Exekutiv je Exekutiv, který nesplnil požadavky na udržení statusu Exekutiva a je v procesu degradace na Distributora. K tomu obvykle dochází v případě, že už byl během doby působení jako Exekutiv použit status Exekutiv v podmínce.

 

EB: Bonus Exekutiva je bonus získaný měsíčně z vašeho celkového CSV. Bonusy exekutiva se pohybují v rozsahu mezi 9% až 15% v závislosti na celkovém GSV. Procenta jsou vyplácena z celkové CSV Vaší Kruhové skupiny.

 

EEB: Mimořádný bonus Exekutiva je bonus, který nabízí dodatečné 5% výdělky z CSV vaší kruhové skupiny. Aby Exekutiv tento 5% mimořádný bonus získal, musí mít GSV alespoň 3 000 (viz tabulka ve 3. kroku). Tento bonus je vyplácen podle výpočtu Zvyšovatele bodové hodnoty pouze tehdy, pokud z obou alternativ přispívá k vyšší výplatě.

 

Návrat na pozici Exekutiv: Proces, kterým spadlý Exekutiv opět ukončí kvalifikační proces a znovu získá status Exekutiva. V případě, že účet, který byl kdysi Exekutivem, projde kvalifikací a stane se Exekutivem během šesti měsíců od spadnutí na úroveň Distributora, znovu získá svou původní odloučenou organizaci. Zatímco účet může procházet kvalifikací tolikrát, kolikrát si bude přát, možnost znovu získat původní odloučenou organizaci je k dispozici pouze během prvních šesti měsíců od doby spadnutí na Distributora.

 

Platba za rychlý start: Platbu za rychlý start můžete získat tím, že nově sponzorovaným zákazníkům a Distributorům prodáte společností schválené produktové balíčky pro rychlý start.

 

G1: 1. generace znamená vaše první generace odloučených Exekutivů.

 

GSV: Bodová hodnota skupiny (GSV) představuje celkovou PSV ve vaší kruhové skupině, včetně vaší vlastní PSV, za daný měsíc.

 

LOI: Dopis o záměru (Letter of Intent) je dopis, kterým Distributor dává najevo svůj záměr stát se Exekutivem. Distributor by měl navštívit V&G Navigátor. Zde mohou potvrdit svůj záměr zúčastnit se kvalifikace na Exekutiva, jakmile splní požadavky pro měsíc 1 (vztahující se k mesíci LOI). Během svého prvního měsíce kvalifikace na Exekutiva je Distributor často nazýván „LOI“. LOI není shodný s kvalifikujícím se Exekutivem (Q1, Q2), přestože jsou oba součástí kvalifikace na Exekutiva. V případě, že Distributor už v minulosti byl kvalifikujícím se Exekutivem a přeje si znovu vstoupit do kvalifikace na Exekutiva, musí společnosti předat formální LOI.

 

L1: 1. úroveň zahrnuje všechny účty, které jsou v daném okamžiku sponzorovány Distributorem bez ohledu na jeho titul.

 

Bonus 1. úrovně (Bonus L1): 5% bonus založený na PSV všech osobně sponzorovaných účtů. Bonus L1 je vyplácen pouze těm Distributorům, kteří splní aktivní požadavky.

 

Toleranční měsíc odznakového titulu: V případě, že vedoucí nesplní požadavky na udržení titulu, může využít tolerančního měsíce a nadále si status vedoucího udržet. Každý Exekutiv má nárok na jeden toleranční měsíc jednou za 12měsíční kalendářní období. Například v případě, že využijete toleranční měsíc v květnu, příští toleranční měsíc můžete využít až v květnu následujícího roku. Během tolerančního měsíce vám nebudou vypláceny bonusy. Exekutiv může v tolerančním měsíci získat Bonus L1 v případě, že splní minimální aktivní požadavky.

 

Upřednostněný zákazník: Upřednostněný zákazník není Distributor, ale má nárok na nákup produktů od společnosti za snížené ceny.

 

PSV: Osobní bodová hodnota je měsíční bodová hodnota produktů a služeb, které si od společnosti zakoupíte především pro maloobchodní prodej a vlastní spotřebu. PSV obsahuje body z nákupu provedeného vašimi maloobchodními zákazníky přímo u společnosti.

 

PEXEC: Exekutiv v podmínce (PEXEC) je Exekutiv, který nesplnil požadavky na udržení titulu Exekutiva a již využil svůj toleranční měsíc. PEXEC si udrží všechny své odloučené Exekutivy a kromě toho se své horní linii počítá jako odloučený Exekutiv. GSV PEXECa není zahrnuto v GSV jeho horní linie. Jednotlivé účty mohou využít status PEXEC až po dobu tří po sobě jdoucích měsíců. V případě, že PEXEC splní požadavky na udržení titulu Exekutiv, postoupí na Exekutiva ihned v měsíci, ve kterém danépožadavky splní.

 

QEXEC: Kvalifikující se Exekutiv (Q1, Q2) je Distributor, který úspěšně absolvoval svůj první měsíc kvalifikace na Exekutiva (s názvem LOI měsíc) a je nyní plně v procesu kvalifikace na Distributora – Exekutiva NSE (více o měsíčních požadavcích viz tabulka v 2. kroku).

 

Maloobchodní zákazník: Maloobchodní zákazník není Distributor. Nakupuje produkty za maloobchodní ceny od Distributora nebo od společnosti. Bodová hodnota z nákupu produktů uskutečněného prostřednictvím společnosti maloobchodními zákazníky, kteří jsou přiřazeni k účtu Distributora, se započítává do sponzorovy PSV.

 

Převedený odloučený Exekutiv: Odloučený Exekutiv ve vaší generaci G1 – G6, který je převeden k dalšímu způsobilému Exekutivovi v horní linii v případě, že si jeho horní linie neudrží status Exekutiva. Aby se Exekutivovi horní linie podařilo odloučeného Exekutiva znovu získat, musí být datum jeho kvalifikace před datem převedení odloučeného Exekutiva nebo právě v tento den.

 

Převedené GSV: V okamžiku, kdy odloučený Exekutiv na první úrovni (G1) spadne na Distributora, jeho GSV se převede ke GSV jeho horní linie. Ta část GSV, která pochází od spadlých odloučených Exekutivů, se nazývá „převedená GSV“. To se vztahuje pouze na horní linie mající odloučené Exekutivy v rámci trhů, které se neúčastní programu PEXEC. GSV DEXECa bude převedena až v dalším měsíci, kdy jeho titul bude Distributor.

 

Sponzor: Distributor, který osobně získá dalšího Distributora nebo upřednostněného zákazníka a registruje ho ve své L1.

 

Zvyšovatel majetku: Složka Kompenzačního plánu prodeje, která kalkuluje bonus a automaticky vyplatí vyšší obnos ze dvou alternativních bonusových výpočtů: Zvyšovatel bodové hodnoty (včetně mimořádného Bonusu Exekutiva + Dvojitého bonusu G1) NEBO Hloubkový zvyšovatel (včetně Bonusu za odloučeného Exekutiva).

 

Poznámky

• Kvalifikace na všechny bonusy vyžaduje měsíční maloobchodní prodej alespoň pěti jednotlivcům. Všechny záznamy o maloobchodních prodejích musíte uchovávat po dobu alespoň čtyř let.

• Dodržování požadavků na maloobchodní prodej je společností náhodně monitorováno.

• Každý produkt zakoupený jedinci, kteří nejsou Distributory, nebo zakoupený zákazníky prostřednictvím ADR objednávek je automaticky připočítán k měsíčním požadavkům na maloobchodní prodej.

•  Za nábor se bonusy nevyplácejí. Jediný způsob získání bonusů je prostřednictvím prodeje produktů.

•  Všechny bonusy jsou vypočítávány měsíčně a jsou zasílány poštou nebo na účet vždy kolem 25. dne v měsíci.

Přidat se k Nu Skin Staňte se distributorem