Globální problém, jedinečné řešení

Globální problém, jedinečné řešení

Výzva

 

Podle Světového potravinového programu:

 

  • špatná výživa způsobuje téměř polovinu (45 %) úmrtí u dětí do pěti let - 3,1 milionu dětí ročně.
  • 66 milionů dětí školního věku chodí do vyučování o hladu. Jen v Africe samotné je to 23 milionů.

 

Vzhledem k tomu, že každoročně umírají miliony dětí v souvislosti s podvýživou, je zřejmé, že stávající humanitární snahy k řešení tohoto naléhavého globálního problému nejsou dostatečné.

Řešení

 

Iniciativa Nourish the Children je řešením společnosti Nu Skin, jak poskytnout stálý a rostoucí přísun výživného jídla nejpotřebnějším dětem na celém světě. To umožňuje lídrům prodeje a zákazníkům společnosti Nu Skin průběžně přispívat k řešení kritické humanitární potřeby. Používáním podnikatelských zásad a tím, že lze za nákup VitaMeal získat provize, jde o program, který je s největší pravděpodobností udržitelný. Mnoho úsilí o pomoc je poskytováno jednorázově nebo prostřednictvím smluv uzavřených na dobu určitou, zatímco iniciativa Nourish the Children stanovila rámec pro udržení konzistentní úrovně stravy na udržitelném základu, a to od roku 2002.

Humanitární inovace

Jak funguje iniciativa Nourish the Children

1. KROK

Vysoce výživné VitaMeal se vyrábí v nasmlouvaných závodech v Malawi, Číně a Spojených státech.

2. KROK

Lídři prodeje a zákazníci si mohou VitaMeal koupit.

3. KROK

Mohou si vybrat, jestli si VitaMeal ponechají nebo ho darují. Společnost Nu Skin usnadňuje proces darování prostřednictvím nezávislých charitativních organizací.

4. KROK

Nezávislé charitativní organizace přepravují a distribuují darované VitaMeal podvyživeným dětem po celém světě.

VÝSLEDEK = VÍCE NEŽ 130 000 DĚTÍ KAŽDÝ DEN DOSTÁVÁ VÝŽIVNOU STRAVU, ČÍMŽ SE DOSTÁVAJÍ Z KOLOBĚHU PODVÝŽIVY A SPRÁVNĚ SE VYVÍJEJÍ.

Naši charitativní partneři

 

I když VitaMeal samotné má veliký vliv na životy dětí, tyto dary mají ještě daleko větší dosah. Vytvářejí možnosti k zlepšení života prostřednictvím vzdělávání, práce a výchovy k soběstačnosti.

 

Jak dostat děti do škol

Dary v podobě VitaMeal jsou v podstatě rozdělovány prostřednictvím školních programů, protože rodiče žijící v chudobě, budou své děti častěji posílat do školy, kde dostanou jídlo zdarma spíš, než aby je drželi doma kvůli práci. To platí zejména pro dívky: Světová banka zjistila, že „pro dosažení cílů rozvoje neexistuje efektivnější investice než do vzdělávání dívek“.

 

Zajištění konzistentního dárcovství

Nourish the Children®, jako sociální podnikatelská iniciativa, usnadňuje konzistentní a rostoucí dárcovství jídla nabízením motivační pobídky k nákupu, darování a propagování VitaMeal. Provize je zahrnuta v ceně jídla a umožňuje distributorům Brand Affiliate investovat svůj čas a prostředky k tomu, aby povzbudili ostatní k připojení se k boji proti podvýživě. Váš dar VitaMeal je dále rozšířen díky odpovídajícímu korporátnímu programu společnosti Nu Skin®.

 

Budování ekonomické příležitosti

Továrny na výrobu VitaMeal v Malawi a v pevninské Číně snižují náklady na dopravu a posilují místní ekonomiky.

 

Přispění k soběstačnosti

Některé výtěžky z nákupů VitaMeal jsou poskytnuty nadaci Nu Skin Force for Good Foundation® k financování zemědělského vzdělávání ve vesnici Mtalimanja v Malawi. Zvýšená zemědělská produkce by jednoho dne mohla zmírnit potřebu potravinové pomoci v Malawi.