Globální problém, jedinečné řešení

Globální problém, jedinečné řešení

 

VNÉST ZMĚNU DO ŽIVOTŮ DĚTÍ

 

Iniciativa Nourish the Children® je řešení společnosti Nu Skin®, jehož podstatou jsou nepřetržité a rostoucí  dodávky výživného jídla nejvíce strádajícím dětem světa. Tato jednoduchá koncepce uspěla při prodeji vysoce výživné kaše - VitaMeal - kdy měli kupující poté možnost darovat své nákupy externím neziskovým organizacím zaměřeným na distribuci potravin těm, kdo trpí hladem a podvýživou.

 

Hlavním charitativním partnerem pro iniciativu Nourish the Children® je Feed The Children, jedna z největších mezinárodních charit ve Spojených státech, která organizuje distribuci miliónů liber potravin denně rodinám ve více než 60 zemích. Tento charitativní partner dodává darovaný VitaMeal bez dalších nákladů a zasílá pravidelné zprávy potvrzující přijetí VitaMeal těmi, kdo jej potřebují.

 

Protože se dodává výrobek a nikoli peníze, dárci přesně vědí, jak je jejich příspěvek použit a mohou si být jisti, že jejich dar umožní změnu v životech dětí.

 

ntc_cs

          Naši charitativní partneři

          Maximalizace vašeho vlivu

I když VitaMeal samotný má veliký vliv na životy dětí, tyto dary mají ještě daleko větší dosah, než má kaše samotná, a ovlivňují životy i mnoha ostatních. Tyto potravinové dary vytvářejí možnosti zlepšit život díky vzdělávání, práci a výuce soběstačnosti.

Jak dostat děti do škol

Dary VitaMeal se běžně distribuují v rámci školních programů, protože rodiče žijící v chudobě často posílají své děti do školy , kde dostanou zdarma najíst, než by je drželi doma u práce. Platí to zvláště u dívek: Světová banka zjistila, že „pro dosažení cílů rozvoje neexistuje efektivnější investice než do vzdělávání dívek.“

 

Zajištění trvalého přísunu darů

Nourish the Children® jakožto sociálně-obchodní iniciativa umožňuje nepřetržité a rostoucí dodávky potravin tím, že nabízí motivační pobídky k nákupům, darování a propagaci produktu VitaMeal. Tato provize je zahrnuta v ceně potraviny a umožňuje distributorům investovat jejich čas a zdroje, aby podpořili ostatní k účasti v pomoci podvyživeným dětem. Vaše dary VitaMeal  jsou dále navýšeny díky firemnímu  programu navýšení darů společnosti Nu Skin®.

Budování ekonomické příležitosti

Závody na VitaMeal v Malawi a v Číně snižují dopravní náklady a  posilují místní ekonomiky.

Přispění k soběstačnosti

Některé z výnosů za prodej VitaMeal jsou darovány nadaci Nu Skin Force for Good Foundation® k financování vzdělávání v zemědělském odvětví ve  vesnici Mtalimanja v Malawi. Zvýšená hospodářská výroba může jednoho dne  snížit potřebu potravinové pomoci v Malawi.

Divider