Staňte se velvyslancem naší značky

Staňte se velvyslancem naší značky

Velvyslanec

Velvyslanec iniciativy Nourish the Children® (NTC) je osoba, která darovala přes NTC potravu pro hladovějící děti a která přijala NTC jako své osobní poslání. Velvyslanci a osoby z jejich první úrovně (osobní zákazníci a Brand Affiliate první úrovně) se zavázali darovat každý měsíc alespoň 16 balíčků VitaMeal. To znamená, že osobně darují každý měsíc alespoň 4 balíčky a také inspirovali další osoby ze své první úrovně, aby darovaly dostatečný počet balíčků, aby se celkový počet darovaných balíčků rovnal 16. Proto je možné využít různých kombinací, jako například:


• 4 balíčky osobně + 12 balíčků od osob z první úrovně
• 5 balíčků osobně + 11 balíčků od osob z první úrovně
• 10 balíčků osobně + 6 balíčků od osob z první úrovně
• 16 balíčků osobně + 0 balíčků od osob z první úrovně

 

Po dvou po sobě jdoucích měsících, kdy Brand Affiliate věnuje 16 balíčků, se stane velvyslancem.
Velvyslanci dostanou zvláštní odznak velvyslance Nourish the Children® a také certifikát.

Velvyslanec 1 rok, velvyslanec 2 roky, atd.

Za každý rok, kdy velvyslanec dokončí požadavky velvyslance iniciativy Nourish the Children®, je poslán nový certifikát, který bude oznamovat počet let, kdy byla daná osoba aktivní coby velvyslanec iniciativy Nourish the Children® (1letý, 2letý, 3letý velvyslanec, atd.). Dále bude jménem velvyslance poslán dodatečný VitaMeal balíček k nasycení více dětí trpících hladem po celém světě.

Stane-li se člověk 5letým velvyslancem, obdrží sošku "Žena a dítě". Je to krásná, dřevěná, africká, ručně vyřezávaná soška ženy, která se shýbá, aby zvedla dítě. Toto představuje tisíce dětí, k nimž se naši velvyslanci každý den shýbají, aby je nakrmili.

Hlavní velvyslanec

Hlavní velvyslanec je ten, který motivoval tři další v první úrovni své organizace, aby se také stali v tom samém měsíci velvyslanci. Jsou to lidé, kteří jsou skutečně odhodláni poskytnout dětem výživu, což je prokázáno jejich snahou motivovat k účasti další.

Hlavní velvyslanec obdrží zvláštní odznak hlavního velvyslance Nourish the Children® a také certifikát.

Při oslavě prvního výročí na pozici hlavního velvyslance obdrží ručně vyřezávanou africkou hůlku. Tato hůlka byla tradičně používána pouze pro náčelníka vesnice. Symbolizuje jeho velkou moc, vliv a lásku ke svým lidem. Hůlka náčelníka je odměnou pro hlavní velvyslance Nourish the Children® jako ocenění za nesobecké odhodlání nasytit děti na celém světě.

Stane-li se člověk 5letým hlavním velvyslancem, obdrží krásnou reprodukci obrazu Nourish the Children®, který představuje téměř 120 000 darovaných porcí a usměvavých tváří, které tyto porce jídla hladovým dětem na celém světě přinesly.