Staňte se velvyslancem

Nový zákazník? Zaregistrujte se ještě dnes!

Staňte se velvyslancem

Velvyslanec

Velvyslanec Nourish the Children® (NTC) je někdo, kdo nejen poskytnul dar prostřednictvím NTC, aby nasytil hladovějící děti, ale kdo také přijal NTC za své. Takový distributor a jeho první úroveň (osobní zákazníci a distributoři na první úrovni) se zavázali k darování celkem 16 balení VitaMeal každý měsíc prostřednictvím programu prémiové automatické objednávky (ADR). To znamená, že tato osoba daruje alespoň 4 balení měsíčně, a navíc inspirovala svou první úroveň k darování dostatečného počtu balení tak, aby každý měsíc spolu darovali celkem až 16 balení. A tak existuje mnoho možností kombinovaných darů, například:


• 4 balení osobně + 12 na první úrovni
• 5 balení osobně + 11 na první úrovni
• 10 balení osobně + 6 na první úrovni
• 16 balení osobně + 0 na první úrovni

 

Distributor se stává velvyslancem po dvou po sobě jdoucích měsících, kdy věnuje 16 balení.
Velvyslanci získají speciální odznak velvyslance Nourish the Children® a také certifikát.

Velvyslanec 1 rok, velvyslanec 2 roky, atd.

Za každý rok, kdy velvyslanec splní požadavky na velvyslance NTC, je mu zaslán nový certifikát, který oznamuje počet let, po které je daná osoba aktivní velvyslancem NTC (1letý, 2letý, 3letý velvyslanec, atd.). Dále bude jménem velvyslance posláno dodatečné balení VitaMeal k nasycení dalších hladovějících dětí po celém světě.

Stane-li se člověk 5letým velvyslancem, obdrží sošku "Žena a dítě". Je to krásná, dřevěná, africká, ručně vyřezávaná soška ženy, která se shýbá, aby zvedla dítě. Představuje tisíce dětí, k nimž se naši velvyslanci každý den shýbají, aby je nakrmili.

Hlavní velvyslanec

Hlavní velvyslanec je velvyslanec, který motivoval tři další v první úrovni své organizace, aby se ve stejném měsíci rovněž stali velvyslanci. Jsou to lidé, kteří jsou skutečně odhodláni poskytnout dětem výživu, což je prokázáno jejich snahou motivovat k účasti další.

Hlavní velvyslanec obdrží zvláštní odznak hlavního velvyslance Nourish the Children®, a navíc ještě certifikát.

Při oslavě prvního výročí jakožto hlavní velvyslanec obdrží ručně vyřezávanou africkou hůl. Tato hůl byla tradičně používána pouze náčelníkem vesnice. Symbolizuje jeho velkou moc, vliv a lásku ke svým lidem. Hůl náčelníka je odměnou pro hlavní velvyslance Nourish the Children® jakožto ocenění za nesobecké odhodlání nasytit děti na celém světě.

Stane-li se člověk 5letým hlavním velvyslancem, obdrží krásnou reprodukci obrazu Nourish the Children®, představující téměř 120 000 darovaných porcí a usměvavých tváří, které tyto porce jídla hladovým dětem na celém světě přinesly.

 

Přidat se k Nu Skin Staňte se distributorem